Wydarzenia

Wniosek Pierwszego Prezesa SN do TK w sprawie ustawy o dostępie do informacji publicznej

26 listopada 2013 r.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w dniu 4 listopada br. wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami).

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dn. 4.11.2013 r.

Spis załączników do wniosku z dnia 4 listopada 2013 r.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 23/2013 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2013 r.

Spis dokumentów składanych jako dowody:

I. Grupa dokumentów związanych ze sprawą, w której zapadły wyroki sądów administracyjnych pod sygnaturami: II SA/Wa 2257/11, I OSK 903/12

II. Grupa dokumentów związanych ze sprawą, w której zapadły wyroki sądów administracyjnych pod sygnaturami: II SA/Wa 2259/11, I OSK 916/12

III. Grupa dokumentów związanych ze sprawą, w której zapadły wyroki sądów administracyjnych pod sygnaturami: II SA/Wa 1002/12,1 OSK 2872/12

IV. Grupa dokumentów związanych ze sprawą, w której zapadł wyrok WSA w Warszawie pod sygnaturą II SAB/Wa 503/12 i oczekuje na rozpoznanie w NSA w Warszawie skarga kasacyjna Pierwszego Prezesa SN pod sygn. I OSK 1741/13

 1. Skarga D. P. na bezczynność w zakresie rozpoznania wniosku z 07.11.2012 r.
 2. Odpowiedź I Prezesa SN na skargę określoną w pkt 1. powyżej
 3. Wyrok WSA w Warszawie z 11.03.2013 r. w sprawie sygn. akt II SAB/Wa 503/12 – http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
 4. Skarga kasacyjna I Prezesa SN od wyroku WSA w Warszawie z 11.03.2013 r. w sprawie sygn. akt II SAB/Wa 503/12
 5. Wniosek I Prezesa SN z 29.04.2013 r. o uzupełnienie lub sprostowanie niedokładności oraz wykładnię wyroku WSA w Warszawie z 11.03.2013 r. w sprawie sygn. akt II SAB/Wa 503/12
 6. Postanowienie WSA w Warszawie z 19.06.2013 r. w sprawie sygn. akt II SAB/Wa 503/12 – http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
 7. Pismo I Prezesa SN z 15.10.2013 r. - uzupełnienie uzasadnienia skargi kasacyjnej wskazanej w pkt IV.4
 8. Załącznik do protokołu rozprawy wyznaczonej na 18.10.2013 r.
 9. Protokół z rozprawy przed NSA w sprawie sygn. akt I OSK 1741/13 przeprowadzonej 18.10.2013 r.
 10. Wezwanie do wykonania postanowienia NSA wpisanego do protokołu rozprawy przeprowadzonej 18.10.2013 r.

V. Grupa dokumentów związanych ze sprawą, w której zapadł nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie pod sygnaturą II SAB/Wa 170/13

 1. Skarga B. B. z 14.01.2013 (data wpływu do SN) na bezczynność lub przewlekłe postępowanie I Prezesa SN
 2. Odpowiedź I Prezesa SN na skargę określoną w pkt 1. powyżej
 3. Wyrok WSA w Warszawie z 26.06.2013 r. w sprawie sygn. akt II SAB/Wa 170/13 – http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
 4. Skarga kasacyjna I Prezesa SN od wyroku WSA w Warszawie z 26.06.2013 r. w sprawie sygn. akt II SAB/Wa 170/13

VI. Dokument związany ze sprawą, w której zapadł wyrok WSA w Warszawie pod sygnaturą II SA/Wa 612/13

 1. Wyrok WSA w Warszawie z 23.05.2013 r. W sprawie sygn. akt II SA/Wa 612/13 – http://orzeczenia.nsa.gov.pl/

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 grudnia 2013 r., godz. 10:48
Przejdź do początku