Numery kont i numery ewidencyjne

Opłaty sądowe w sprawach należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

NBP O/O Warszawa 24 1010 1010 0401 8122 3100 0000 
 
Uprzejmie prosimy o podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska strony oraz
sygnaturę sprawy.

 

Izba Cywilna

• skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Najwyższego,
• opłaty kancelaryjne od wniosków o:
• opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu orzeczenia – 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu,
• opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia – 20 zł za każdy wydany informatyczny nośnik danych,
• opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy – 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.
 

Izba Karna

• wnioski o wznowienie postępowania - 150 zł,
• kasacje w sprawach dyscyplinarnych innych zawodów - 750 zł
  (lekarze i lekarze dentyści, lekarze weterynarii, pielegniarki i położne, farmaceuci, rzecznicy patentowi, diagności laboratoryjni)
• wnioski o wznowienie postępowania w sprawach dyscyplinarnych innych zawodów - 150 zł,
• skargi na przewlekłość postępowania w sprawach karnych przed Sądem Apelacyjnym - 200 zł.
• opłaty od wydania kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (Wydział VI),
• wydatki poniesione w postępowaniu kasacyjnymh określone w orzeczeniu SN - 20 zł (Wydział VI),
• wydatki poniesione w postępowaniu wznowieniowym określone w orzeczeniu SN - 20 zł.
 
Adwokaci, radcy prawni, notariusze i prokuratorzy nie wnoszą opłat od kasacji.
 
Konto pomocnicze - NBP O/O Warszawa 08 1010 1010 0401 8113 9130 0000
 
Wpłaty wadium i zabezpieczenie umów - BGK O/Warszawa 10 1130 1017 0020 0800 5120 0003
 

NIP: 527 20 50 090

REGON: 000000224

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rak Michał
Czas udostępnienia informacji w BIP:
20 listopada 2019 r., godz. 13:15
Przejdź do początku