Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)
Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Izba Dyscyplinarna
30.11.2021
-
01.12.2021
-
-
-
02.12.2021
-
-
03.12.2021
-
-
-
06.12.2021
-
-
-
-
07.12.2021
08.12.2021
-
09.12.2021
-
-
10.12.2021
-
-
-
13.12.2021
-
-
-
-
14.12.2021
-
15.12.2021
-
16.12.2021
17.12.2021
-
-
-
-
20.12.2021
-
-
-
-
21.12.2021
-
-
22.12.2021
-
-
-
29.12.2021
-
-
-
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na listopad

(stan na dzień 30 listopada 2021 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 228 razy, w tym:
  • 6 razy na rozprawie
  • 9 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Dyscyplinarna
Sąd Najwyższy zbierze się 30 razy, w tym:
  • 13 razy na rozprawie
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 240 razy, w tym:
  • 19 razy na rozprawie
  • 2 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 47 razy, w tym:
  • 4 razy na rozprawie
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sąd Najwyższy zbierze się 13 razy
Przejdź do początku