Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)
Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Izba Dyscyplinarna
31.03.2020
-
-
01.04.2020
-
-
02.04.2020
-
07.04.2020
-
-
-
-
08.04.2020
-
-
-
09.04.2020
-
-
-
-
15.04.2020
-
-
-
16.04.2020
-
-
17.04.2020
-
-
-
-
20.04.2020
-
-
-
-
21.04.2020
-
-
-
-
23.04.2020
-
24.04.2020
-
-
-
-
28.04.2020
-
-
29.04.2020
-
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na marzec

(stan na dzień 31 marca 2020 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 122 razy, w tym:
  • 6 razy na rozprawie
  • 3 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Dyscyplinarna
Sąd Najwyższy zbierze się 31 razy, w tym:
  • 14 razy na rozprawie
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 164 razy, w tym:
  • 18 razy na rozprawie
  • 2 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 22 razy, w tym:
  • 2 razy na rozprawie
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sąd Najwyższy zbierze się 14 razy
Przejdź do początku