Pomiń hierarchię stronSąd NajwyższyAktualnoście-Wokanda_i_wykaz_posiedzen Wydrukuj stronę

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Izba Wojskowa
24.11.2017
-
-
-
27.11.2017
-
-
-
28.11.2017
29.11.2017
-
30.11.2017
-
01.12.2017
-
-
-
04.12.2017
-
-
-
05.12.2017
-
-
06.12.2017
-
07.12.2017
-
08.12.2017
-
-
12.12.2017
-
-
13.12.2017
-
14.12.2017
-
-
15.12.2017
-
-
19.12.2017
-
20.12.2017
-
21.12.2017
-
-
-
22.12.2017
-
-
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na listopad

(stan na dzień 23 listopada 2017 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 63 razy, w tym:
  • 8 razy na rozprawie
  • 5 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 58 razy, w tym:
  • 26 razy na rozprawie
Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 16 razy, w tym:
  • 6 razy na rozprawie
  • 1 raz w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Wojskowa
Sąd Najwyższy zbierze się 7 razy, w tym:
  • 1 raz na rozprawie
Przejdź do początku