Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)
Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Izba Dyscyplinarna
23.05.2022
-
-
24.05.2022
25.05.2022
26.05.2022
-
-
27.05.2022
-
-
-
30.05.2022
-
-
31.05.2022
-
01.06.2022
-
-
02.06.2022
-
03.06.2022
-
-
-
-
06.06.2022
-
-
-
-
07.06.2022
-
-
-
-
08.06.2022
-
-
09.06.2022
-
-
-
14.06.2022
-
-
-
15.06.2022
-
21.06.2022
-
22.06.2022
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na maj

(stan na dzień 20 maja 2022 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 109 razy, w tym:
  • 4 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Dyscyplinarna
Sąd Najwyższy zbierze się 42 razy, w tym:
  • 22 razy na rozprawie
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 225 razy, w tym:
  • 29 razy na rozprawie
  • 2 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 88 razy
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sąd Najwyższy zbierze się 14 razy, w tym:
  • 2 razy na rozprawie
  • 1 raz w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Przejdź do początku