Pomiń hierarchię stronSąd NajwyższyAktualnoście-Wokanda_i_wykaz_posiedzen Wydrukuj stronę

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Izba Wojskowa
26.05.2017
-
-
-
29.05.2017
-
-
-
30.05.2017
31.05.2017
-
01.06.2017
-
02.06.2017
-
-
07.06.2017
-
-
08.06.2017
-
09.06.2017
-
-
12.06.2017
-
-
-
13.06.2017
-
14.06.2017
-
20.06.2017
21.06.2017
22.06.2017
-
23.06.2017
-
-
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na maj

(stan na dzień 26 maja 2017 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 68 razy, w tym:
  • 9 razy na rozprawie
  • 4 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 47 razy, w tym:
  • 13 razy na rozprawie
  • 2 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 19 razy, w tym:
  • 5 razy na rozprawie
  • 2 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Wojskowa
Sąd Najwyższy zbierze się 6 razy, w tym:
  • 1 raz na rozprawie
Przejdź do początku