Pomiń hierarchię stronSąd NajwyższyAktualnoście-Wokanda_i_wykaz_posiedzen Wydrukuj stronę

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Izba Wojskowa
27.02.2017
-
28.02.2017
-
01.03.2017
-
02.03.2017
-
03.03.2017
-
-
-
06.03.2017
-
-
-
07.03.2017
-
08.03.2017
-
09.03.2017
-
10.03.2017
-
-
14.03.2017
-
15.03.2017
-
16.03.2017
-
17.03.2017
-
-
-
20.03.2017
-
-
-
21.03.2017
-
-
22.03.2017
-
-
23.03.2017
-
24.03.2017
-
-
27.03.2017
-
-
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na luty

(stan na dzień 24 lutego 2017 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 55 razy, w tym:
  • 12 razy na rozprawie
  • 2 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 61 razy, w tym:
  • 21 razy na rozprawie
Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 20 razy, w tym:
  • 5 razy na rozprawie
  • 1 raz w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Wojskowa
Sąd Najwyższy zbierze się 2 razy, w tym:
  • 2 razy na rozprawie
Przejdź do początku