Pomiń hierarchię stronSąd NajwyższyAktualnoście-Wokanda_i_wykaz_posiedzen Wydrukuj stronę

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Izba Wojskowa
27.03.2017
-
-
-
28.03.2017
29.03.2017
-
30.03.2017
-
04.04.2017
05.04.2017
-
06.04.2017
07.04.2017
-
-
-
11.04.2017
-
-
12.04.2017
-
13.04.2017
-
-
-
19.04.2017
-
-
-
20.04.2017
-
21.04.2017
-
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na marzec

(stan na dzień 24 marca 2017 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 57 razy, w tym:
  • 15 razy na rozprawie
  • 5 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 55 razy, w tym:
  • 22 razy na rozprawie
Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 19 razy, w tym:
  • 7 razy na rozprawie
  • 1 raz w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Wojskowa
Sąd Najwyższy zbierze się 4 razy, w tym:
  • 1 raz na rozprawie
Przejdź do początku