Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)
Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Izba Dyscyplinarna
20.09.2019
-
-
-
-
23.09.2019
-
-
-
-
24.09.2019
-
25.09.2019
-
26.09.2019
-
-
27.09.2019
-
-
30.09.2019
-
-
-
-
01.10.2019
-
-
02.10.2019
-
03.10.2019
04.10.2019
-
-
-
-
08.10.2019
-
-
09.10.2019
-
10.10.2019
11.10.2019
-
-
-
-
15.10.2019
-
16.10.2019
17.10.2019
-
18.10.2019
-
-
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na wrzesień

(stan na dzień 20 września 2019 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 171 razy, w tym:
  • 6 razy na rozprawie
  • 1 raz w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Dyscyplinarna
Sąd Najwyższy zbierze się 19 razy, w tym:
  • 8 razy na rozprawie
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 130 razy, w tym:
  • 18 razy na rozprawie
  • 1 raz w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 67 razy, w tym:
  • 4 razy na rozprawie
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sąd Najwyższy zbierze się 14 razy, w tym:
  • 5 razy na rozprawie
  • 3 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Przejdź do początku