Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)
Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Izba Dyscyplinarna
25.02.2021
26.02.2021
-
-
01.03.2021
-
-
-
-
02.03.2021
-
-
-
03.03.2021
-
04.03.2021
-
-
05.03.2021
-
-
-
09.03.2021
10.03.2021
11.03.2021
-
-
12.03.2021
-
-
15.03.2021
-
-
-
-
16.03.2021
-
17.03.2021
-
18.03.2021
-
-
-
-
19.03.2021
-
-
-
22.03.2021
-
-
-
-
23.03.2021
-
24.03.2021
-
25.03.2021
-
26.03.2021
-
-
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na luty

(stan na dzień 25 lutego 2021 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 156 razy, w tym:
  • 10 razy na rozprawie
  • 4 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Dyscyplinarna
Sąd Najwyższy zbierze się 24 razy, w tym:
  • 7 razy na rozprawie
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 242 razy, w tym:
  • 22 razy na rozprawie
  • 2 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 43 razy, w tym:
  • 1 raz na rozprawie
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sąd Najwyższy zbierze się 12 razy, w tym:
  • 1 raz na rozprawie
Przejdź do początku