Pomiń hierarchię stronSąd NajwyższyAktualnoście-Wokanda_i_wykaz_posiedzen Wydrukuj stronę

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
25.06.2018
-
-
26.06.2018
-
27.06.2018
-
28.06.2018
-
29.06.2018
-
-
04.07.2018
-
-
05.07.2018
-
-
06.07.2018
-
-
09.07.2018
-
-
11.07.2018
12.07.2018
-
-
13.07.2018
-
-
17.07.2018
-
-
19.07.2018
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na czerwiec

(stan na dzień 22 czerwca 2018 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 53 razy, w tym:
  • 6 razy na rozprawie
  • 4 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 50 razy, w tym:
  • 17 razy na rozprawie
  • 2 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sąd Najwyższy zbierze się 10 razy, w tym:
  • 4 razy na rozprawie
  • 1 raz w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Przejdź do początku