Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)
Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Izba Dyscyplinarna
28.09.2020
-
-
29.09.2020
-
30.09.2020
-
01.10.2020
-
-
02.10.2020
-
-
-
05.10.2020
-
-
-
06.10.2020
-
07.10.2020
-
08.10.2020
-
09.10.2020
-
-
12.10.2020
-
-
-
13.10.2020
-
14.10.2020
-
-
15.10.2020
-
-
-
16.10.2020
-
-
-
-
19.10.2020
-
-
-
20.10.2020
-
-
21.10.2020
-
22.10.2020
-
23.10.2020
-
-
-
26.10.2020
-
-
-
-
27.10.2020
-
-
-
-
28.10.2020
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na wrzesień

(stan na dzień 25 września 2020 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 180 razy, w tym:
  • 11 razy na rozprawie
  • 2 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Dyscyplinarna
Sąd Najwyższy zbierze się 26 razy, w tym:
  • 6 razy na rozprawie
  • 2 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 200 razy, w tym:
  • 14 razy na rozprawie
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 33 razy, w tym:
  • 2 razy na rozprawie
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sąd Najwyższy zbierze się 14 razy, w tym:
  • 2 razy na rozprawie
  • 4 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Przejdź do początku