Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)
Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Izba Dyscyplinarna
28.01.2020
-
29.01.2020
-
30.01.2020
-
31.01.2020
-
-
03.02.2020
-
-
-
-
04.02.2020
-
-
-
05.02.2020
-
-
06.02.2020
-
-
07.02.2020
-
-
-
-
10.02.2020
-
-
-
11.02.2020
12.02.2020
13.02.2020
-
14.02.2020
-
-
-
-
17.02.2020
-
-
-
-
18.02.2020
-
-
19.02.2020
-
20.02.2020
21.02.2020
-
-
-
-
25.02.2020
-
-
26.02.2020
-
-
27.02.2020
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na styczeń

(stan na dzień 28 stycznia 2020 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 216 razy, w tym:
  • 7 razy na rozprawie
  • 3 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Dyscyplinarna
Sąd Najwyższy zbierze się 14 razy, w tym:
  • 8 razy na rozprawie
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 192 razy, w tym:
  • 21 razy na rozprawie
  • 1 raz w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 43 razy, w tym:
  • 4 razy na rozprawie
  • 1 raz w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sąd Najwyższy zbierze się 14 razy, w tym:
  • 3 razy na rozprawie
Przejdź do początku