Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)
Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Izba Dyscyplinarna
22.09.2021
23.09.2021
-
-
-
24.09.2021
-
-
-
27.09.2021
-
-
28.09.2021
29.09.2021
30.09.2021
-
01.10.2021
-
-
-
04.10.2021
-
-
-
-
05.10.2021
-
-
06.10.2021
-
-
07.10.2021
-
08.10.2021
-
-
-
-
11.10.2021
-
-
-
-
12.10.2021
-
13.10.2021
14.10.2021
-
15.10.2021
-
-
-
-
19.10.2021
-
-
-
-
20.10.2021
-
-
21.10.2021
-
-
22.10.2021
-
-
-
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na wrzesień

(stan na dzień 22 września 2021 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 193 razy, w tym:
  • 9 razy na rozprawie
  • 4 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Dyscyplinarna
Sąd Najwyższy zbierze się 29 razy, w tym:
  • 10 razy na rozprawie
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 169 razy, w tym:
  • 16 razy na rozprawie
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 47 razy, w tym:
  • 1 raz na rozprawie
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sąd Najwyższy zbierze się 8 razy, w tym:
  • 1 raz na rozprawie
  • 1 raz w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Przejdź do początku