Zamówienia publiczne

 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  14 sierpnia 2020 r.
  Sprostowanie ogłoszenia - Ochrona fizyczna i obsługa systemów ochrony technicznej w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  10 sierpnia 2020 r.
  Odpowiedzi na pytania nr 2 w postępowaniu - Ochrona fizyczna i obsługa systemów ochrony technicznej w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  5 sierpnia 2020 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, w tym wody, na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  30 lipca 2020 r.
  Odpowiedzi na pytania w postępowaniu - Ochrona fizyczna i obsługa systemów ochrony technicznej w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  27 lipca 2020 r.
  Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, w tym wody, na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  27 lipca 2020 r.
  Informacja o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i piśmienniczych na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  21 lipca 2020 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu - Ochrona fizyczna i obsługa systemów ochrony technicznej w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  16 lipca 2020 r.
  Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i piśmienniczych na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  10 lipca 2020 r.
  Informacja o wyborze oferty z dnia 10 lipca 2020 r. dot. post. w tryb przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-42/20 na dostawę urządzeń sieciowych dla Sądu Najwyższego.
 • Zamówienie Biura Informatyki

  8 lipca 2020 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 7 lipca 2020 r. dot. post. w tryb przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-42/20 na dostawę urządzeń sieciowych dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  1 lipca 2020 r.
  Odpowiedź na pytania w postępowaniu KPP IV-0413-42/20
 • Zamówienie Biura Informatyki

  29 czerwca 2020 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę urządzeń sieciowych dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  25 czerwca 2020 r.
  Informacja z dnia 25 czerwca 2020 r. o wyborze oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-38/20 na dostawe sprzętu komputerowego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  25 czerwca 2020 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 24 czerwca 2020 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-38/20 na dostawe sprzętu komputerowego
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  23 czerwca 2020 r.
  Plan zamówien publicznych na 2020 r. wersja na 20.06.2020 r.
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  19 czerwca 2020 r.
  Odpowiedzi na pytania w postępowaniu na Obsługę eksploatacyjną i serwis techniczny systemów i instalacji technicznych w KUWS
 • Zamówienie Biura Informatyki

  10 czerwca 2020 r.
  Odpowiedź na pytanie w postępowaniu KPP IV-0413-38/20
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  26 maja 2020 r.
  Obsługa eksploatacyjna i serwis techniczny systemów i instalacji technicznych w KUWS
 • Zamówienie Biura Informatyki

  25 maja 2020 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  19 maja 2020 r.
  W dniu 18.05.2020 wpłynęło odwołanie firmy Integrated Solutions Sp. z o.o. w post. o udzielenie zam. publ. prow. w tr. przet. nieogr. „zawarcie um. ram. na dost. lic., akt. lic. i subsk. pakietów stand. oprog., usług hostowanych dla Sądu Najwyższego”
 • Zamówienie Biura Informatyki

  6 maja 2020 r.
  Informacja o wyborze oferty z dnia 6 maja 2020 r. dot. post. w tryb przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-22/20 na dost. lic., aktualizacji lic. i subskrypcji pakietów stand. oprogramowania, usług hostowanych dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  30 kwietnia 2020 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 30 kwietnia 2020 r. dot. post. w tryb przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-22/20 na dost. lic., aktualizacji lic. i subskrypcji pakietów stand. oprogramowania, usług hostowanych dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  16 kwietnia 2020 r.
  Odpowiedź na pytanie w postępowaniu na zawarcie umowy ramowej na dostawę licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji pakietów standardowych oprogramowania, usług hostowanych dla Sądu Najwyższego (KPP IV-0413-22/20)
 • Zamówienie Biura Informatyki

  14 kwietnia 2020 r.
  Odpowiedź na pytanie w postępowaniu na zawarcie umowy ramowej na dostawę licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji pakietów standardowych oprogramowania, usług hostowanych dla Sądu Najwyższego (KPP IV-0413-22/20)
 • Zamówienie Biura Informatyki

  8 kwietnia 2020 r.
  Odpowiedź na pytanie oraz zmieniona SIWZ w postępowaniu na zawarcie umowy ramowej na dostawę licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji pakietów standardowych oprogramowania, usług hostowanych dla Sądu Najwyższego (KPP IV-0413-22/20)
 • Zamówienie Biura Informatyki

  30 marca 2020 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na zawarcie umowy ramowej na dostawę licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji pakietów standardowych oprogramowania, usług hostowanych dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Organizacyjnego

  10 grudnia 2019 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranym oraz usługi kurierskiej – w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek nieodręczonych
 • Zamówienie Biura Organizacyjnego

  3 grudnia 2019 r.
  Odpowiedzi Sądu Najwyższego dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej – w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek nieodręczonych (Nr KPPVI-077-4/19)
 • Zamówienie Biblioteki

  15 listopada 2019 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na prenumeratę i dostawę prasy oraz fachowych czasopism prawniczych na rok 2020 dla potrzeb Sądu Najwyższego i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biblioteki

  8 listopada 2019 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dn. 8 listopada 2019 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na prenumeratę i dostawę prasy oraz fachowych czasopism prawniczych na rok 2020 dla potrzeb Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Organizacyjnego

  6 listopada 2019 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych KPPVI-077-4/19
 • Zamówienie Biura Informatyki

  30 października 2019 r.
  Informacja o wyborze oferty z dn. 30 października 2019 r. dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-90/19 na "Dostawę urządzeń firewall z centralnym zarządzaniem dla Sądu Najwyższego”
 • Zamówienie Biura Informatyki

  28 października 2019 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 28 października 2019 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-90/19 na dostawę urządzeń firewall z centralnym zarządzaniem dla dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  18 października 2019 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę urządzeń firewall z centralnym zarządzaniem dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  11 października 2019 r.
  Informacja o wyborze oferty z dn. 11 października 2019 r. dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-84/19 na „modernizację i rozbudowę systemu pamięci masowych użytkowanego w Sądzie Najwyższym”
 • Zamówienie Biura Informatyki

  11 października 2019 r.
  Informacja o wyborze oferty z dn. 11 października 2019 r. dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-79/19 na przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych
 • Zamówienie Biura Informatyki

  4 października 2019 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 4 października 2019 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-84/19 na modernizację i rozbudowę systemu pamięci masowych użytkowanego w Sądzie Najwyższym
 • Zamówienie Biura Informatyki

  2 października 2019 r.
  Informacja o wyborze oferty z dn. 2 października 2019 r. dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-68/19 na "Dostawę przełączników sieciowych dla Sądu Najwyższego"
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  2 października 2019 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  30 września 2019 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 30 września 2019 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-79/19 na przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych
Przejdź do początku