Zamówienia publiczne

  • Zamówienie Biura Organizacyjnego

    10 grudnia 2019 r.
    Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranym oraz usługi kurierskiej – w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek nieodręczonych
  • Zamówienie Biura Organizacyjnego

    3 grudnia 2019 r.
    Odpowiedzi Sądu Najwyższego dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej – w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek nieodręczonych (Nr KPPVI-077-4/19)
  • Zamówienie Biblioteki

    15 listopada 2019 r.
    Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na prenumeratę i dostawę prasy oraz fachowych czasopism prawniczych na rok 2020 dla potrzeb Sądu Najwyższego i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biblioteki

    8 listopada 2019 r.
    Informacja z otwarcia ofert z dn. 8 listopada 2019 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na prenumeratę i dostawę prasy oraz fachowych czasopism prawniczych na rok 2020 dla potrzeb Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Organizacyjnego

    6 listopada 2019 r.
    Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych KPPVI-077-4/19
  • Zamówienie Biura Informatyki

    30 października 2019 r.
    Informacja o wyborze oferty z dn. 30 października 2019 r. dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-90/19 na "Dostawę urządzeń firewall z centralnym zarządzaniem dla Sądu Najwyższego”
  • Zamówienie Biura Informatyki

    28 października 2019 r.
    Informacja z otwarcia ofert z dnia 28 października 2019 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-90/19 na dostawę urządzeń firewall z centralnym zarządzaniem dla dla Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Informatyki

    18 października 2019 r.
    Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę urządzeń firewall z centralnym zarządzaniem dla Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Informatyki

    11 października 2019 r.
    Informacja o wyborze oferty z dn. 11 października 2019 r. dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-84/19 na „modernizację i rozbudowę systemu pamięci masowych użytkowanego w Sądzie Najwyższym”
  • Zamówienie Biura Informatyki

    11 października 2019 r.
    Informacja o wyborze oferty z dn. 11 października 2019 r. dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-79/19 na przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych
  • Zamówienie Biura Informatyki

    4 października 2019 r.
    Informacja z otwarcia ofert z dnia 4 października 2019 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-84/19 na modernizację i rozbudowę systemu pamięci masowych użytkowanego w Sądzie Najwyższym
  • Zamówienie Biura Informatyki

    2 października 2019 r.
    Informacja o wyborze oferty z dn. 2 października 2019 r. dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-68/19 na "Dostawę przełączników sieciowych dla Sądu Najwyższego"
  • Zamówienie Biura Gospodarczego

    2 października 2019 r.
    Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Informatyki

    30 września 2019 r.
    Informacja z otwarcia ofert z dnia 30 września 2019 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-79/19 na przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych
  • Zamówienie Biura Informatyki

    26 września 2019 r.
    Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację i rozbudowę systemu pamięci masowych użytkowanego w Sądzie Najwyższym
  • Zamówienie Biura Informatyki

    25 września 2019 r.
    Odpowiedź na pytanie w postępowaniu KPP IV-0413-79/19
  • Zamówienie Biura Informatyki

    24 września 2019 r.
    Informacja z otwarcia ofert z dnia 24 września 2019 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-68/19 na dostawę przełączników sieciowych dla Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Gospodarczego

    24 września 2019 r.
    Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Informatyki

    20 września 2019 r.
    Ogłoszenie o zamówieniu na przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych
  • Zamówienie Biura Gospodarczego

    19 września 2019 r.
    Odpowiedź na pytanie w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę dwóch samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Informatyki

    16 września 2019 r.
    Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę przełączników sieciowych dla Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Gospodarczego

    13 września 2019 r.
    Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Informatyki

    26 sierpnia 2019 r.
    Informacja o wyborze oferty z dn. 26 sierpnia 2019 r. dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-55/19 na "Dostawę sprzętu komputerowego"
  • Zamówienie Biura Informatyki

    19 sierpnia 2019 r.
    Informacja z otwarcia ofert z dnia 19 sierpnia 2019 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-55/19 na dostawe sprzętu komputerowego
  • Zamówienie Biura Informatyki

    12 sierpnia 2019 r.
    Odpowiedź na pytania w postępowaniu KPP IV-0413-55/19
  • Zamówienie Biura Informatyki

    7 sierpnia 2019 r.
    Ogłoszenie o zamóweniu na dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Gospodarczego

    3 sierpnia 2019 r.
    Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i piśmienniczych na potrzeby Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Gospodarczego

    30 lipca 2019 r.
    Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i piśmienniczych na potrzeby Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Gospodarczego

    29 lipca 2019 r.
    Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Gospodarczego

    18 lipca 2019 r.
    Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Gospodarczego

    15 lipca 2019 r.
    Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, w tym wody, na potrzeby Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Gospodarczego

    11 lipca 2019 r.
    Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, w tym wody, na potrzeby Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Gospodarczego

    8 lipca 2019 r.
    Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę trzech samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Informatyki

    3 lipca 2019 r.
    Informacja o wyborze oferty z dn. 3 lipca 2019 r. dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-25/19 na Dostawę sprzętu komputerowego
  • Zamówienie Biura Gospodarczego

    28 czerwca 2019 r.
    Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę trzech samochodów osobowych na potzreby Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Gospodarczego

    24 czerwca 2019 r.
    Odpowiedź na pytanie w postępowaniu o zamowienie publiczne na dostawę trzech samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Gospodarczego

    18 czerwca 2019 r.
    Odpowiedź na pytanie w postępowaniu o zamowienie publiczne na dostawę trzech samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Gospodarczego

    17 czerwca 2019 r.
    Odpowiedź na pytania w postępowaniu o zamowienie publiczne na dostawę trzech samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Gospodarczego

    14 czerwca 2019 r.
    Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę trzech samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Informatyki

    10 czerwca 2019 r.
    Informacja z otwarcia ofert z dnia 10 czerwca 2019 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-25/19 na dostawe sprzętu komputerowego
  • Zamówienie Biura Informatyki

    28 maja 2019 r.
    Odpowiedź na pytania w postępowaniu KPP IV-0413-25/19
  • Zamówienie Biura Informatyki

    22 maja 2019 r.
    Inf.o wyborze oferty z dnia 22.05.2019 r. dot. post. w tr. przet.nieog. o udz. zam.pub.KPP IV-0413-40/19 na „Zawarcie um. ram. na dost. lic., aktual. lic. i subs.pak. stand. opr., usług host. i usł. wsparcia dla SN”
  • Zamówienie Biura Informatyki

    22 maja 2019 r.
    Inf. z otw.ofert z dn.22.05.2019 r. dot. post. w tr. przet.nieog. o udz. zam.pub.KPP IV-0413-40/19 na „Zawarcie um. ram. na dost. lic., aktual. lic. i subs.pak. stand. opr., usług host. i usł. wsparcia dla SN”
  • Zamówienie Biura Informatyki

    22 maja 2019 r.
    Odpowiedź na pytania w postępowaniu KPP IV-0413-25/19
  • Zamówienie Biura Administracyjnego

    22 maja 2019 r.
    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na prowadzenie klubu odnowy biologicznej znajdującego się w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości (KUWS) przy pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie
  • Zamówienie Biura Informatyki

    20 maja 2019 r.
    Odpowiedź na pytania w postępowaniu KPP IV-0413-25/19
  • Zamówienie Biura Informatyki

    13 maja 2019 r.
    Zmieniony SIWZ w postepowaniu KPP IV-0413-40/19
  • Zamówienie Biura Informatyki

    13 maja 2019 r.
    Ogłoszenie o zmianie SIWZ
  • Zamówienie Biura Informatyki

    10 maja 2019 r.
    Ogłoszenie o zamóweniu na dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Gospodarczego

    9 maja 2019 r.
    Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaopatrywanie w paliwo pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Gospodarczego

    7 maja 2019 r.
    Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaopatrywanie w paliwo pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Informatyki

    6 maja 2019 r.
    Ogłoszenie o zamówieniu na Zawarcie umowy ramowej na dostawę licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji pakietów standardowych oprogramowania, usług hostowanych i usług wsparcia dla Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Gospodarczego

    29 kwietnia 2019 r.
    Odpowiedź na pytanie w postępowaniu na zaopatrywanie w paliwo pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Gospodarczego

    26 kwietnia 2019 r.
    Odpowiedź na pytanie w postępowaniu na zaopatrywanie w paliwo pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Sądu Najwyższego
  • Zamówienie Biura Gospodarczego

    18 kwietnia 2019 r.
    Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaopatrywanie w paliwo służbowych pojazdów samochodowych Sądu Najwyższego
Przejdź do początku