Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Administracyjnego

17 marca 2017 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na Utrzymanie czystości i zieleni w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości

Zamówienie Biura Administracyjnego

9 grudnia 2016 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Ochronę fizyczną i obsługę systemów ochrony technicznej w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości

Zamówienie Biblioteki

7 listopada 2016 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na prenumeratę i dostawę prasy oraz fachowych czasopism prawniczych na rok 2017 dla potrzeb Sądu Najwyższego.

Zamówienie Biura Informatyki

2 listopada 2016 r.
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-66/16 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie zestawu zabezpieczeń dla sieci komputerowej Sądu Najwyższego”.

Zamówienie Biura Informatyki

2 listopada 2016 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2 listopada 2016 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-66/16 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie zestawu zabezpieczeń dla sieci komputerowej dla Sądu Najwyższego”

Zamówienie Biblioteki

27 października 2016 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 27 października 2016 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na prenumeratę i dostawę prasy oraz fachowych czasopism prawniczych na rok 2017 dla potrzeb Sądu Najwyż

Zamówienie Biura Informatyki

24 października 2016 r.
Informacja o zmianie treści w Załączniku nr 1 do SIWZ - dotyczy zamówienia na dostawę i wdrożenie zabezpieczeń dla sieci komputerowej Sądu Najwyższego

Zamówienie Biura Informatyki

21 października 2016 r.
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i wdrożenie zestawu zabezpieczeń dla sieci komputerowej Sądu Najwyższego

Zamówienie Biura Informatyki

20 października 2016 r.
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-60/16 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego”.

Zamówienie Biura Administracyjnego

20 października 2016 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Obsługę eksploatacyjną i serwis techniczny systemów i instalacji technicznych w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości

Zamówienie Biura Informatyki

13 października 2016 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 12 października 2016 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-60/16 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego”.

Zamówienie Biura Informatyki

7 października 2016 r.
Informacja dotycząca wadium w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego

Zamówienie Biura Administracyjnego

7 października 2016 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont parkingu podziemnego w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości.

Zamówienie Biura Administracyjnego

3 października 2016 r.
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na remont posadzek parkingu podziemnego w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości

Zamówienie Biura Informatyki

30 września 2016 r.
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego

Zamówienie Biura Administracyjnego

16 września 2016 r.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na remont posadzek parkingu podziemnego w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości

Zamówienie Biura Organizacyjnego

18 sierpnia 2016 r.
ogłoszenie o wyniku postępowania o zam. publ. dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych

Zamówienie Biura Organizacyjnego

2 sierpnia 2016 r.
Odpowiedzi Sądu Najwyższego dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych

Zamówienie Biura Organizacyjnego

1 sierpnia 2016 r.
Odpowiedzi Sądu Najwyższego dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych

Zamówienie Biura Organizacyjnego

27 lipca 2016 r.
Ogłoszenie o zamówieniu dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych

Zamówienie Biura Administracyjnego

27 lipca 2016 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Obsługę hotelu i gastronomii w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości

Zamówienie Biura Organizacyjnego

25 lipca 2016 r.
Ogłoszenie o zamówieniu dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych

Zamówienie Biura Gospodarczego

20 lipca 2016 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego

Zamówienie Biura Gospodarczego

6 lipca 2016 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i piśmienniczych dla potrzeb Sądu Najwyższego

Zamówienie Biura Administracyjnego

15 czerwca 2016 r.
Pytania i odpowiedzi nr 2 dot. "Obsługi eksploatacyjnej i serwisu technicznego systemów i instalacji technicznych w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości"

Zamówienie Biura Administracyjnego

30 maja 2016 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na "Obsługę eksploatacyjną i serwis techniczny systemów i instalacji technicznych w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości"

Zamówienie Biura Administracyjnego

30 maja 2016 r.
Pytania i odpowiedzi dot. "Obsługi eksploatacyjnej i serwisu technicznego systemów i instalacji technicznych w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości"

Zamówienie Biura Administracyjnego

24 maja 2016 r.
INFORMACJA dot. "Obsługi eksploatacyjnej i serwisu technicznego systemów i instalacji w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości"

Zamówienie Biura Administracyjnego

23 maja 2016 r.
Pytania i odpowiedzi dot. "Ochrony fizycznej i obsługi systemów ochrony technicznej w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości"

Zamówienie Biura Gospodarczego

17 maja 2016 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę foteli i innych mebli biurowych dla Sądu Najwyższego

Zamówienie Biura Gospodarczego

27 kwietnia 2016 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaopatrywanie w paliwo pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Sądu Najwyższego

Zamówienie Biura Administracyjnego

25 kwietnia 2016 r.
Odwołanie oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego dot. "Obsługi eksploatacyjnej i serwisu technicznego systemów i instalacji technicznych w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości"

Zamówienie Biura Administracyjnego

13 kwietnia 2016 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - "Utrzymanie czystości i zieleni"

Zamówienie Biura Administracyjnego

13 kwietnia 2016 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - "Ochrona fizyczna i obsługa systemów ochrony technicznej w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości"

Zamówienie Biura Administracyjnego

13 kwietnia 2016 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - "Obsługa eksploatacyjna i serwis techniczny systemów i instalacji technicznych w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości"

Zamówienie Biura Administracyjnego

13 kwietnia 2016 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - "Obsługa hotelu służbowego i gastronomii w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości"

Zamówienie Biura Gospodarczego

8 kwietnia 2016 r.
Ogłoszenie o wszczęciu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę foteli i innych mebli biurowych dla Sądu Najwyższego

Zamówienie Biura Gospodarczego

8 kwietnia 2016 r.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaopatrywanie w paliwo pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Sądu Najwyższego.
Przejdź do początku