Rejestr umów Sądu Najwyższego

 • 1730) KPP I.2610.238.2023

  Data zawarcia: 28 września 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Naprawa mocowania szyby elewacyjnej.
  Okres obowiązywania: od 28 września 2023 r. do 2 października 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 4.317,30 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1729) KPP I.2610.234.2023

  Data zawarcia: 27 września 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa opraw LED do pokoi biurowych SN.
  Okres obowiązywania: od 27 września 2023 r. do 8 listopada 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 150.675,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1728) KPP I.2610.232.2023

  Data zawarcia: 14 września 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wymiana szyby nad salą G.
  Okres obowiązywania: od 14 września 2023 r. do 14 listopada 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 5.387,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1727) KPP I.2610.225.2023

  Data zawarcia: 13 września 2023 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Dostawa zestawów pasów napędowych do central wentylacyjnych.
  Okres obowiązywania: od 13 września 2023 r. do 13 października 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 4.316,05 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1726) KPP I.2610.215.2023

  Data zawarcia: 6 września 2023 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Naprawa systemu chłodzenia pomieszczenia serwerowni 2N42 poprzez wymianę uszkodzonego klimatyzatora podsufitowego.
  Okres obowiązywania: od 6 września 2023 r. do 6 października 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 29.397,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1725)

  Data zawarcia: 29 sierpnia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie prac sanitarno - budowlanych w lokalu służbowym przy ul. [...]
  Wartość zobowiązania: 6.270,93 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1724)

  Data zawarcia: 2 sierpnia 2023 r.
  Podmiot: Amad Sp. z o.o.
  Przedmiot: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych do SN.
  Okres obowiązywania: od 2 sierpnia 2023 r. do 2 sierpnia 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 212.177,64 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1723)

  Data zawarcia: 1 sierpnia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonywanie i naprawa kluczy oraz zabezpieczeń do drzwi na potrzeby SN.
  Okres obowiązywania: od 1 sierpnia 2023 r. do 30 listopada 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 30.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1722) KPP I.2610.206.2023

  Data zawarcia: 30 sierpnia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Szkolenie stacjonarne pn. "Umowy w zamówieniach publicznych. Konstrukcja umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej realizacja - zasady i rekomendacje" dla 7 pracowników.
  Okres obowiązywania: od 25 października 2023 r. do 26 października 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 8.578,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1721) KPP I.2610.200.2023

  Data zawarcia: 28 sierpnia 2023 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Montaż liczników energii elektrycznej w celu opomiarowania odbiorników elektrycznych w pom. kuchni i jadalni.
  Okres obowiązywania: od 28 sierpnia 2023 r. do 27 października 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 16.063,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1720) KPP I.2610.204.2023

  Data zawarcia: 16 sierpnia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie opracowania kosztorysu, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dotyczących robót remontowo-malarskich oraz wymiany wykładziny dywanowej w pokojach biurowych SN w KUWS.
  Okres obowiązywania: od 16 sierpnia 2023 r. do 30 sierpnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 4.920,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1719) KPP I.2610.187.2023

  Data zawarcia: 11 sierpnia 2023 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Dostawa części do naprawy poprzeglądowej pompowni pożarowej.
  Okres obowiązywania: od 11 sierpnia 2023 r. do 10 października 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 51.327,90 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1718) KPP I.2610.179.2023

  Data zawarcia: 11 sierpnia 2023 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Dostawa, montaż floorbox-ów i wykonanie instalacji elektrycznej.
  Okres obowiązywania: od 11 sierpnia 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 17.699,95 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1717) KPP I.2610.5.2023

  Data zawarcia: 1 sierpnia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Sprawowanie opieki serwisowej nad rejestratorem rozmów telefonicznych typ TRX KSRC 5128 znajdującym sie w KUWS.
  Okres obowiązywania: od 1 sierpnia 2023 r. do 1 maja 2025 r.
  Wartość zobowiązania: 39.298,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1716)

  Data zawarcia: 31 sierpnia 2023 r.
  Podmiot: Poczta Polska S.A.
  Przedmiot: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym.
  Okres obowiązywania: od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 525.145,47 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1715)

  Data zawarcia: 29 sierpnia 2023 r.
  Podmiot: LangMedia Sp. z o.o.
  Przedmiot: Dostęp do platformy językowej e-Tutor.
  Okres obowiązywania: od 19 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 5.980,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1714) KPP V.2610.66.2023

  Data zawarcia: 18 sierpnia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Kurs Prawa zamówień publicznych.
  Okres obowiązywania: od 18 października 2023 r. do 20 października 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 8.716,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1713) KPP V.2610.73.2023

  Data zawarcia: 17 sierpnia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Kurs j. angielskiego Pani [...]
  Okres obowiązywania: od 1 września 2023 r. do 1 września 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 4.455,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1712) KPP V.2610.71.2023

  Data zawarcia: 9 sierpnia 2023 r.
  Podmiot: Berlitz Poland Sp. z o.o.
  Przedmiot: Kurs j. angielskiego [...]
  Okres obowiązywania: od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 7.764,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1711)

  Data zawarcia: 1 sierpnia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zbiór materiałów do ekspozycji stałej pt. Muzeum SN.
  Okres obowiązywania: od 1 sierpnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 20.400 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1710) KPP III.2610.54.2023

  Data zawarcia: 31 sierpnia 2023 r.
  Podmiot: Datapolis.com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa wsparcia technicznego dla Datapolis Process System Enterprise dla SharePoint 2013/2016.
  Wartość zobowiązania: 24.587,70 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1709) KPP III.2610.47.2023

  Data zawarcia: 29 sierpnia 2023 r.
  Podmiot: BLUE energy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla 8 grup "ISO 27001 - ważność i świadomość".
  Wartość zobowiązania: 25.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1708) KPP III.2610.41.2023

  Data zawarcia: 11 sierpnia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Obsługa serwisowa drukarek i skanerów.
  Wartość zobowiązania: 70.110,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1707) KPP IV-0413-22-16/20

  Data zawarcia: 2 sierpnia 2023 r.
  Podmiot: A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa licencji Windows Server Datacenter wraz z prawem do aktualizacji.
  Wartość zobowiązania: 80.8666,35 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Zamówienie cząstkowe w ramach umowy ramowej z dn. 05.08.2022 r. (KPP IV-0413-22/20).
 • 1706) KPP III.2611.3.2023

  Data zawarcia: 1 sierpnia 2023 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zapewnienie opieki serwisowej dla systemu wspomagającego zarządzanie w SN.
  Wartość zobowiązania: 221.400,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1705) KPP V.2610.62.2023

  Data zawarcia: 20 lipca 2023 r.
  Podmiot: Hotel Passagea. s. Lidicka 702/23, 602 00 Brno
  Przedmiot: Zakwaterowanie członków delegacji.
  Okres obowiązywania: od 14 września 2023 r. do 16 września 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 7.460,29 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1704) KPP I.2610.174.2023

  Data zawarcia: 31 lipca 2023 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Poawaryjny remont agregatu wody lodowej UNICO nr 2.
  Okres obowiązywania: od 31 lipca 2023 r. do 9 października 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 120.072,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1703) KPP I.2610.176.2023

  Data zawarcia: 28 lipca 2023 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Montaż dodatkowych lamp w pom. -1W27 (biblioteka) wraz z materiałami.
  Okres obowiązywania: od 28 lipca 2023 r. do 27 sierpnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 6.843,72 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1702) KPP I.2610.182.2023

  Data zawarcia: 20 lipca 2023 r.
  Podmiot: ANGLOSEC Sp. z o.o.
  Przedmiot: Wymiana pasa transmisyjnego urządzenia rentgenowskiego typu HI-SCAN PS 5030-S
  Okres obowiązywania: od 20 lipca 2023 r. do 19 sierpnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 3.510,42 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1701) KPP I.2610.172.2023

  Data zawarcia: 3 lipca 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa i montaż systemu CCTV w czytelni -1W28.
  Okres obowiązywania: od 3 lipca 2023 r. do 13 lipca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 22.372,47 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1700)

  Data zawarcia: 10 lipca 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie 100 sztuk przypinek do strojów służbowych.
  Wartość zobowiązania: 3.936,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1699) KPP III.2611.4.2023

  Data zawarcia: 18 lipca 2023 r.
  Podmiot: IT Solution Factor Sp. z o. o.
  Przedmiot: Zapewnienie usłyg wsparcia technicznego oprogramowania oraz asysty technicznej dla licencji VMware.
  Wartość zobowiązania: 189.936,17 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1698) KPP III.2610.42.2023

  Data zawarcia: 6 lipca 2023 r.
  Podmiot: Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku
  Przedmiot: Dostawa komputera przenośnego.
  Wartość zobowiązania: 8.560,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1697) KPP III.2610.37.2023

  Data zawarcia: 4 lipca 2023 r.
  Podmiot: Ventus Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Obsługa serwisowa urządzeń sieci komputerowej i systemów bezpieczeństwa.
  Wartość zobowiązania: 88.560,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1696)

  Data zawarcia: 20 czerwca 2023 r.
  Podmiot: Fundacja Sztuka dla Polski ul. Grupy AK Północ 158, 00-713 Warszawa
  Przedmiot: Sesja fotograficzna Prezesów
  Okres obowiązywania: od 20 czerwca 2023 r. do 21 lipca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 7.400,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1695)

  Data zawarcia: 19 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wymiana fornirów i obłogowanie w uszkodzonych meblach SN.
  Okres obowiązywania: od 8 maja 2023 r. do 18 maja 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 6.210,18 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1694)

  Data zawarcia: 23 maja 2023 r.
  Podmiot: RAF TRANS Sp. z o.o.
  Przedmiot: Przewóz autokarem w dniach 12 - 14 czerwca uczestników konferencji do m. Borki.
  Okres obowiązywania: od 12 czerwca 2023 r. do 14 czerwca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 6.480,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1693)

  Data zawarcia: 23 czerwca 2023 r.
  Podmiot: Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Najem powierzchni biurowych.
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 129.859,95 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Aneks nr 4 do Umowy Najmu nr KPP III-2310-8/20 z dnia 18.03.2020 r.
 • 1692)

  Data zawarcia: 2 czerwca 2023 r.
  Podmiot: City parking Group spółka akcyjna z siedzibą w Grudziądzu
  Przedmiot: Najem miejsc parkingowych na poddziemnym parkingu strzeżonym w KUWS.
  Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 487.200,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1691) KPP I.2610.175.2023

  Data zawarcia: 28 czerwca 2023 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Dostawa części do nawodnienia dachu.
  Okres obowiązywania: od 28 czerwca 2023 r. do 28 lipca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 8 339,62 zł.
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1690) KPP I.2610.171.2023

  Data zawarcia: 23 czerwca 2023 r.
  Podmiot: ALTIX Sp. z o.o.
  Przedmiot: Dostawa dwóch pętli indukcyjnych Smart Loop wraz z mikrofonem M2 (1 szt.).
  Okres obowiązywania: od 23 czerwca 2023 r. do 14 lipca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 4 692,45 zł.
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1689) KPP I.2610.167.2023

  Data zawarcia: 21 czerwca 2023 r.
  Podmiot: GBA POLSKA Sp. z o.o.
  Przedmiot: Wykonanie badań próbek powietrza, wody pitnej i ciepłej w gmachu KUWS.
  Okres obowiązywania: od 21 czerwca 2023 r. do 1 lipca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 4 004,88 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1688) KPP I.2610.153.2023

  Data zawarcia: 12 czerwca 2023 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Dostawa akumulatorów do naprawy UPS GE SG 60 kVA.
  Okres obowiązywania: od 12 czerwca 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 64 206,00 zł.
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1687) KPP I.2610.156.2023

  Data zawarcia: 12 czerwca 2023 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Spawanie rur wentylacji grawitacyjnej.
  Okres obowiązywania: od 12 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 4 870,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1686) KPP I.2610.159.2023

  Data zawarcia: 12 czerwca 2023 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Naprawa zapadniętych sedesów.
  Okres obowiązywania: od 12 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 9 993,75 zł.
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1685) KPP I.2610.155.2023

  Data zawarcia: 2 czerwca 2023 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Dostawa styczników do windy nr 9.
  Okres obowiązywania: od 2 czerwca 2023 r. do 2 lipca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 4 221,36 zł.
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1684)

  Data zawarcia: 20 czerwca 2023 r.
  Podmiot: Fundacja
  Przedmiot: Sesja fotograficzna Prezesów.
  Okres obowiązywania: od 20 czerwca 2023 r. do 21 lipca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 7.400,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1683) KPP III.2610.40.2023

  Data zawarcia: 27 czerwca 2023 r.
  Podmiot: Media Markt Sp. z o.o. Warszawa II Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa komputera przenośnego.
  Wartość zobowiązania: 7.779,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1682) KPP III.2610.32.2023

  Data zawarcia: 22 czerwca 2023 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Obsługa serwisowa systemu Advantec ERP na potrzeby Kancelarii PPSN.
  Wartość zobowiązania: 18.450,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Aneks nr 1 do umowy nr 289/2023 z dnia 29.05.2023 r.
 • 1681) KPP IV-0413-22-15/20

  Data zawarcia: 21 czerwca 2023 r.
  Podmiot: A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 12-miesięcznych subskrypcji: na system operacyjny stacji roboczych i oprogramowanie biurowe; rozszerzających w zakresie bezpieczeństwa; umożliwiających automatyzację procesów/zadań; do zarządzania projektami.
  Wartość zobowiązania: 255.603,50 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Zamówienie cząstkowe w ramach umowy ramowej z dn. 05.08.2022 r. (KPP IV-0413-22/20)
 • 1680) KPP III.2610.34.2023

  Data zawarcia: 7 czerwca 2023 r.
  Podmiot: Hector Fast Lane Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Autoryzowane przez firmę Cisco szkolenie „Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA)".
  Wartość zobowiązania: 6.700,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1679) KPP III.2610.32.2023

  Data zawarcia: 29 maja 2023 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Obsługa serwisowa systemu Advantec ERP na potrzeby Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
  Wartość zobowiązania: 18.450,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1678) KPP III.2610.30.2023

  Data zawarcia: 25 maja 2023 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Abonament na nowe wersje oprogramowania systemu Advantec ERP na potrzeby KPP SN.
  Wartość zobowiązania: 38.254,72 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1677) KPP III.2610.29.2023

  Data zawarcia: 19 maja 2023 r.
  Podmiot: Atkom Akademia S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Autoryzowane przez VMware szkolenie "VMware vSphere; Fast Track [V8]" dla pracownika Biura Informatyki.
  Wartość zobowiązania: 38.254,72 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1676) KPP III.2610.23.2023

  Data zawarcia: 15 maja 2023 r.
  Podmiot: Integrity Partners Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opieka serwisowa i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych.
  Wartość zobowiązania: 157.518,72 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1675) KPP III.2610.27.2023

  Data zawarcia: 11 maja 2023 r.
  Podmiot: Ventus Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Dostawa 15 przełączników sieciowych wraz z pakietem serwisowym producenta.
  Wartość zobowiązania: 102.379,05 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1674)

  Data zawarcia: 28 maja 2023 r.
  Podmiot: Porche Inter Auto Polska Sp. z o.o.
  Przedmiot: Świadczenie usług serwisowych samochodów służbowych marki S. i V.
  Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2023 r. do 30 listopada 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 67.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1673)

  Data zawarcia: 23 maja 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 6 szt. niszczarek na potrzeby Sądu Najwyższego.
  Wartość zobowiązania: 9.594,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1672)

  Data zawarcia: 18 maja 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Świadczenie odpłatnych usług mycia samochodów służbowych będących własnością Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 104.400,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1671)

  Data zawarcia: 5 maja 2023 r.
  Podmiot: PZU S.A. za pośrednictwem "Ubezpieczenia Perzyna S.C."
  Przedmiot: Ubezpieczenie dwóch nowych samochodów marki S.
  Wartość zobowiązania: 11.003,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1668)

  Data zawarcia: 25 maja 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Warsztaty kompetencyjne CISN.
  Okres obowiązywania: do 26 maja 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 8.241,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1667)

  Data zawarcia: 29 maja 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Tłumaczenie tekstu z języka łacińskiego na język polski.
  Okres obowiązywania: od 29 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 4.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1666)

  Data zawarcia: 19 maja 2023 r.
  Podmiot: Polana Sp. z o.o.
  Przedmiot: Organizacja konferencji Sędziów Sędziów Sądu Najwyższego Izby Odpowiedzialności Zawodowej.
  Okres obowiązywania: od 12 czerwca 2023 r. do 14 czerwca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 66.721,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1665)

  Data zawarcia: 11 maja 2023 r.
  Podmiot: Berlitz Poland Sp. z o.o.
  Przedmiot: Kurs j. francuskiego.
  Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2023 r. do 31 października 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 7.510,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1664) KPP I.2610.149.2023

  Data zawarcia: 25 maja 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie opracowania kosztorysu, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z planowaną naprawą opaski betonowej w gmachu KUWS.
  Okres obowiązywania: od 25 maja 2023 r. do 15 czerwca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 7.195,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1663) KPP I.2610.144.2023

  Data zawarcia: 23 maja 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przeprowadzenie przeglądów specjalnych dźwigów osobowych zainstalowanych w KUWS - wykonanie ekspertyzy.
  Okres obowiązywania: od 23 maja 2023 r. do 22 lipca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 38.253,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1662) KPP I.2610.133.2023

  Data zawarcia: 23 maja 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie prac uszczelniajacych w pom. -2S17 w gmachu KUWS
  Okres obowiązywania: od 23 maja 2023 r. do 20 lipca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 7.318,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1661) KPP I.2610.136.2023

  Data zawarcia: 15 maja 2023 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Naprawa-wymiana tryskaczy w sekcjach T1, T4, T6 w systemie p.poż.
  Okres obowiązywania: od 15 maja 2023 r. do 13 sierpnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 134.688,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1660) KPP I.2610.139.2023

  Data zawarcia: 15 maja 2023 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Dostawa materiałów z żeliwa bezkielichowego do instalacji sanitarnej.
  Okres obowiązywania: od 12 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 14.929,30 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1659) KPP I.2610.137.2023

  Data zawarcia: 11 maja 2023 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Dostawa przekładni napędu drzwi kabinowych, winda nr 5 (lewa).
  Okres obowiązywania: od 11 maja 2023 r. do 10 czerwca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 11.847,85 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1658) KPP I.2610.85.2023

  Data zawarcia: 10 maja 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie w pom. - 1W27 ścianki z drzwiami z dwoma pasami zabudowy przestrzeni sufitu w kolorze RAL 9907 z wypełnieniem "szkło bezpieczne".
  Okres obowiązywania: od 10 maja 2023 r. do 12 lipca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 40.454,70 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1657) KPP I.2610.134.2023

  Data zawarcia: 9 maja 2023 r.
  Podmiot: ELZIM Sp. z o.o. Sp. k.
  Przedmiot: Dostawa rozłączników bezpiecznikowych trzybiegunowych - 3 szt.
  Okres obowiązywania: od 9 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 11.641,29 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1656) KPP III.2610.26.2023

  Data zawarcia: 28 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: Hector Fast Lane Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Autoryzowane przez firmę Cisco szkolenie "Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA)".
  Wartość zobowiązania: 5.900,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1655) KPP III.2610.25.2023

  Data zawarcia: 27 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Autoryzowane przez firmę Microsoft szkolenie "MS-55320 Programming with HTML, CSS, and JavaScritp".
  Wartość zobowiązania: 3.700,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1654) KPP III.2610.24.2023

  Data zawarcia: 26 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: MADU Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Suchym Dworze
  Przedmiot: Dostawa 4 refabrykowanych dysków do macierzy V7000.
  Wartość zobowiązania: 4.157,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1653) KPP III.2610.22.2023

  Data zawarcia: 25 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: Graficzne.pl. s.c. M.M. Horbacz z siedzibą w Gdyni
  Przedmiot: Odnowienie 4 subskrypcji oprogramowania Adobe Photoshop CC for Teams.
  Wartość zobowiązania: 8.233,96 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1652) KPP III.2610.21.2023

  Data zawarcia: 25 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: Jet-printer Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa części zamiennych do drukarek HP i OKI (fusery i bębny).
  Wartość zobowiązania: 22.281,45 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1651) KPP III.2610.19.2023

  Data zawarcia: 13 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku
  Przedmiot: Dostawa 27 kodów aktywacyjnych do odnowienia certyfikatów kwalifikowanych.
  Wartość zobowiązania: 8.933,49 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1650)

  Data zawarcia: 13 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
  Przedmiot: Udział P. A.D. i A.L. w XVI Kongresie Ochrony Inf. Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych.
  Okres obowiązywania: od 15 maja 2023 r. do 17 maja 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 4.230,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1649)

  Data zawarcia: 19 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: Artis Express Sp. z o.o.
  Przedmiot: Szkolenie urzędników KPP SN.
  Okres obowiązywania: od 11 maja 2023 r. do 12 maja 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 95.977,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1648)

  Data zawarcia: 18 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Usługi legislacyjne.
  Okres obowiązywania: od 18 kwietnia 2023 r. do 17 maja 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 5.500,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1647)

  Data zawarcia: 5 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: Stowarzyszenie Prezesów Sądów Najwyższych państw członkowskich Unii Europejskiej
  Przedmiot: Składka członkowska.
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 2.000,00 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1646) KPP I.2611.1.2023

  Data zawarcia: 27 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Sukcesywna dostawa zadrukowanych materiałów papierniczych na potrzeby SN.
  Wartość zobowiązania: 388.944,45 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1645) KPP I.2610.104.2023

  Data zawarcia: 26 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie i montaż rolet na regały magazynowe.
  Wartość zobowiązania: 15.475,22 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1644) KPP I.2610.124.2023

  Data zawarcia: 25 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Najem miejsc parkingowych na podziemnym parkingu strzeżonym w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości.
  Okres obowiązywania: do 31 maja 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 69.600,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1643) KPP I.2611.2.2023

  Data zawarcia: 25 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: Auto Wymiar Sp. z o.o.
  Przedmiot: Dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: do 25 kwietnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 497.849,99 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1642) KPP III.2610.24.2021

  Data zawarcia: 20 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: Chodzeń Sp. z o.o.
  Przedmiot: Świadczenie usług serwisowania samochodów służbowych marki Toyota będących własnością Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: do 30 września 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 13.000,00 zł.
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Aneks Nr 1/2023
 • 1641) KPP III.2310-12/20

  Data zawarcia: 20 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: Dynamica Sp. z o.o.
  Przedmiot: Świadczenie usług serwisowania samochodów służbowych marki Skoda i VW będących własnością Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: do 31 maja 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 10.000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Aneks Nr 1/2023
 • 1640) 96/04/23/FVS

  Data zawarcia: 18 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: Artykuły Propagandowe Liliana Niewiadomska, Renata Stosio Spółka Cywilna
  Przedmiot: Podstawa z masztem 6 szt., stelaż do flagi 8 szt. i flagi satynowe 6 szt.
  Wartość zobowiązania: 4.566,30 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1639) KPP I.2610.89.2023

  Data zawarcia: 5 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: RAF TRANS Sp. z o.o.
  Przedmiot: Wynajem autokarów do przewozu 77 urzędników KPP Sądu Najwyższego na szkolenie do m. Radziejowice - Parcel w dniach 12 - 13 maja 2023 r.
  Okres obowiązywania: do 13 maja 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 4.752,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1638) KPP I.2610.90.2023

  Data zawarcia: 4 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: TANDEM AUTOKARY Sp. zo.o.
  Przedmiot: Wynajem autokarów do przewozu 70 urzędników Sądu Najwyższego na szkolenie do Jachranki w dniach 16 - 17 czerwca 2023 r.
  Okres obowiązywania: do 17 czerwca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 4.752,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1637) KPP I.2610.30.2023

  Data zawarcia: 6 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Opracowanie aranżacji wnętrza Sali Kolegialnej i łazienki oraz dokumentacji projektowej Sali Kolegialnej, łazienki i pokoju wypoczynkowego.
  Okres obowiązywania: do 30 listopada 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 61.500,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1636) KPP I.2610.79.2023

  Data zawarcia: 28 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: Palarnie.pl Sp. z o.o. Sp.K.
  Przedmiot: Gwarancja na urządzenie: kabina High Plaza.
  Okres obowiązywania: od 1 maja 2023 r. do 30 listopada 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 7.133,69 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1635) KPP I.2610.79.2023

  Data zawarcia: 28 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: Palarnie.pl Sp. z o.o. Sp.K.
  Przedmiot: Serwis i konserwancja urządzenia: High Plaza
  Okres obowiązywania: od 1 maja 2023 r. do 30 listopada 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 46.471,86 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1634) KPP I.2610.117.2023

  Data zawarcia: 17 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie prac konserwacyjnych i przeglądowych niecki basenu.
  Okres obowiązywania: od 17 kwietnia 2023 r. do 24 kwietnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 8.487,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1633) KPP I.2610.113.2023

  Data zawarcia: 12 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa aparatów systemowych Alcatel 4010 do centrali telefonicznej Alcatel.
  Okres obowiązywania: od 12 kwietnia 2023 r. do 26 kwietnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 8.856,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1632) KPP I.2611.3.2023

  Data zawarcia: 6 kwietnia 2023 r.
  Podmiot: ENTRADE Sp. z o.o.
  Przedmiot: Dystrybucja i dostawa energii elektrycznej do budynku KUWS.
  Okres obowiązywania: od 6 kwietnia 2023 r. do 5 listopada 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 13.258 868,74 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1631) KPP VI.2610.16.2023

  Data zawarcia: 17 marca 2023 r.
  Podmiot: Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
  Przedmiot: Zlecenie wykonania usługi niszczenia druków zbędnych w Bibliotece i Archiwum SN.
  Okres obowiązywania: do 12 kwietnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 4.059,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 1630) KPP I.2610.88.2023

  Data zawarcia: 30 marca 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Legalizacja wag.
  Wartość zobowiązania: 4.612,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1629) KPP I.2610.69.2023

  Data zawarcia: 21 marca 2023 r.
  Podmiot: TILT Sp. z o.o.
  Przedmiot: Oprawa 40 szt. tomów czasopism.
  Wartość zobowiązania: 6.996,24 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1628) KPP I.2610.53.2023

  Data zawarcia: 31 marca 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Najem miejsc parkingowych na poddziemnym parkingu strzezonym w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości.
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 69.600,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1627) KPP I.2610.77.2023

  Data zawarcia: 29 marca 2023 r.
  Podmiot: KROTOSKI Sp. z o.o.
  Przedmiot: Dokonanie naprawy po kolizji w samochodzie służbowym SN marki Volkswagen Caddy Cargo nr. rej. [...]
  Wartość zobowiązania: 17.959,61 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1626) KPP I.2610.83.2023

  Data zawarcia: 16 marca 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie kart świątecznych.
  Wartość zobowiązania: 3.635,88 zł.
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1625) KPP I.2610.81.2023

  Data zawarcia: 16 marca 2023 r.
  Podmiot: DI-ZET Sp. z o.o. SP. k.
  Przedmiot: Zakup półautomatu MPAC-5 CYKLOP.
  Wartość zobowiązania: 6.789,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1624)

  Data zawarcia: 9 marca 2023 r.
  Podmiot: Bazarnik Sp. z o.o.
  Przedmiot: Sukcesywne wykonywanie pieczątek.
  Okres obowiązywania: od 9 marca 2023 r. do 8 marca 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 10.347,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1623)

  Data zawarcia: 6 marca 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Sukcesywne świadczenie uslug pralniczych.
  Okres obowiązywania: od 6 marca 2023 r. do 5 marca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 21.306,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1622) HB20233403010

  Data zawarcia: 27 lutego 2023 r.
  Podmiot: E.ON Polska S.A.
  Przedmiot: Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla 9 lokali (mieszkań służbowych) SN.
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2023 r. do 30 listopada 2024 r.
  Wartość zobowiązania: szacunkowo 15.120,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1621) KPP III.2310.8.20

  Data zawarcia: 14 marca 2023 r.
  Podmiot: Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Kontynuacja najmu powierzchni biurowych w nieruchomości przy ul. Ciasnej 6, z przeznaczeniem dla pracowników SN.
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 129.859,95 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Aneks nr 3 - wartość zobowiązania wynika z kontynuacji najmu w okresie od dnia 01.04.2023 r. - 30.06.2023 r.
 • 1620) KPP III.2610.14.2023

  Data zawarcia: 29 marca 2023 r.
  Podmiot: Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa dostępu do serwisu CSI.
  Wartość zobowiązania: 50.730,12 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1619) KPP III.2610.18.2023

  Data zawarcia: 16 marca 2023 r.
  Podmiot: EVARTEL Sp. z o.o. zsiedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Dostawa subskrypcji oprogramowania Veeam.
  Wartość zobowiązania: 49.741,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1618) KPP III.2610.15.2023

  Data zawarcia: 15 marca 2023 r.
  Podmiot: Thomson reuters (Professional) UK Limited z siedzibą w Londynie
  Przedmiot: Abonament na dostęp do serwisu WESTLAW.
  Wartość zobowiązania: 59.051,01 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Kwota w zł to kwota szacunkowa. Dla dostawcy kwota płatna w euro - 10.250 euro. VAT płatny w zł w Polsce.
 • 1617) KPP III.2610.17.2023

  Data zawarcia: 15 marca 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa drukarek obwolut.
  Wartość zobowiązania: 7.862,16 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1616) KPP III.2610.16.2023

  Data zawarcia: 9 marca 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Kurs języka angielskiego (dwa semestry) dla pracownika Biura Informatyki.
  Wartość zobowiązania: 8.640,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1615) KPP III.2610.7.2023

  Data zawarcia: 1 marca 2023 r.
  Podmiot: Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Opieka serwisowa nad systemem cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych.
  Wartość zobowiązania: 6.509,16 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1614)

  Data zawarcia: 27 marca 2023 r.
  Podmiot: Pasja Grupa Dobrych Trenerów Sp. j.
  Przedmiot: Przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia urzędników Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 12 maja 2023 r. do 12 maja 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 3.600,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1613)

  Data zawarcia: 27 marca 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia urzędników Izb Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 16 czerwca 2023 r. do 16 czerwca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 3.600, 00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1612) KPP I.2610.105.2023

  Data zawarcia: 31 marca 2023 r.
  Podmiot: CATERING JAR - DOM S.C.
  Przedmiot: Świadczenie usług gastronomicznych polegających na prowadzeniu punktu przygotowywania i wydawania napoi cieplych w KUWS.
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 74.190,69 zł.
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1611) KPP I.2610.21.2023

  Data zawarcia: 31 marca 2023 r.
  Podmiot: ORANGE Polska S.A.
  Przedmiot: Dzierżawa kanalizacji kablowej.
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 15.153,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1610) KPP I.2610.103.2023

  Data zawarcia: 30 marca 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa aparatów bezprzewodowych Siemens Gigaset Comfort 550 do centrali telefonicznej Alcatel.
  Okres obowiązywania: od 30 marca 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 5.904,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1609) KPP I.2610.80.2023

  Data zawarcia: 15 marca 2023 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Dostawa zamka i styczników do windy nr 2 D8NE0786.
  Okres obowiązywania: od 15 marca 2023 r. do 29 marca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 7.365,42 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1608) KPP I.2610.75.2023

  Data zawarcia: 15 marca 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie uszczelnienia w pom. -2W33 i na stanowisku parkingowy, nr 13 na parkingu podziemnym w KUWS.
  Okres obowiązywania: od 15 marca 2023 r. do 29 marca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 15.559,50
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1607) KPP I.2610.76.2023

  Data zawarcia: 13 marca 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Naprawa sufitu i ścian po awarii rury kanalizacyjnej w szatni męskiej -2W08.
  Okres obowiązywania: od 13 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 6.617,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1606) KPP I.2610.62.2023

  Data zawarcia: 6 marca 2023 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Wykonanie pomiarów i analizy parametrów jakości energii elektrycznej baterii kondensatorów wraz ze sporządzeniem raportu.
  Okres obowiązywania: od 6 marca 2023 r. do 3 kwietnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 9.963,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1605) KPP I.2610.4.2023

  Data zawarcia: 6 marca 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Sprawowanie opieki serwisowej nad systemem monitoringu wizyjnego CCTV.
  Okres obowiązywania: od 6 marca 2023 r. do 5 marca 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 73.800,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1604) KPP IV.0413-22-14/20

  Data zawarcia: 16 lutego 2023 r.
  Podmiot: A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Odnowienie prawa do aktualizacji licencji System Center Server Datacenter.
  Wartość zobowiązania: 6 163,78 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1603) KPP III.2610.5.2023

  Data zawarcia: 24 lutego 2023 r.
  Podmiot: EVARTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Opieka serwisowa nad urządzeniami i systemami kopii zapasowych.
  Wartość zobowiązania: 120 048,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1602) KPP III.2610.11.2023

  Data zawarcia: 22 lutego 2023 r.
  Podmiot: INFOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu
  Przedmiot: Dostawa 2 pakietów bateryjnych do zasilacza awaryjnego.
  Wartość zobowiązania: 5 731,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1601) KPP III.2610.10.2023

  Data zawarcia: 16 lutego 2023 r.
  Podmiot: S&T Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 3 rocznych subskrypcji Red Hat Enterprise Linux Server.
  Wartość zobowiązania: 6 703,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1600) 518/SZSZ/2023

  Data zawarcia: 31 stycznia 2023 r.
  Podmiot: VECTRA S.A.
  Przedmiot: Świadczenie usług TV i internetu w 2 okalach służbowych SN.
  Okres obowiązywania: od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 4 021,32
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1599)

  Data zawarcia: 27 lutego 2023 r.
  Podmiot: T-Mobile Polska S.A.
  Przedmiot: Świadczenie usług telefonii komórkowej.
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2023 r. do 30 listopada 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 38 955,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1598)

  Data zawarcia: 27 lutego 2023 r.
  Podmiot: MEDIA MARKT POLSKA
  Przedmiot: Apple iPhone 14 PRO MAX 512 GB.
  Wartość zobowiązania: 8 849,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1597)

  Data zawarcia: 30 stycznia 2023 r.
  Podmiot: PPUH "TECHNET" Sp. z o.o.
  Przedmiot: Fotele biurowe.
  Wartość zobowiązania: 23 700,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1596)

  Data zawarcia: 16 lutego 2023 r.
  Podmiot: iSpot Polska Sp. z o.o.
  Przedmiot: Apple iPhone 14 256 GB.
  Wartość zobowiązania: 5 878,55 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1595) KPP I.2610.23.2023

  Data zawarcia: 3 lutego 2023 r.
  Podmiot: Univers Konsulting - Edukacja Jacyno I Modzelewski Sp. z o.o.
  Przedmiot: Szkolenie: Środki trwałe i wartości niematerialne prawne wykorzystywane w sądach - wybrane zagadnienia.
  Wartość zobowiązania: 5 120,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1594)

  Data zawarcia: 6 lutego 2023 r.
  Podmiot: iSpot Polska Sp. z o.o.
  Przedmiot: Apple iPhone 14Pro Max 512 GB.
  Wartość zobowiązania: 9 199,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1593) KPP VI.2610.1.2023

  Data zawarcia: 20 stycznia 2023 r.
  Podmiot: INFOR PL Spółka Akcyjna
  Przedmiot: Zakup 1 dostępu do portalu INFORLEX Expert Super Premium.
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 8 906,06 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 1592) KPP VI.2610.4.2023

  Data zawarcia: 8 lutego 2023 r.
  Podmiot: CHZ Ars Polona S.A.
  Przedmiot: Prenumerata 3 tytułów zagranicznych obejmujących cykl wydawniczy 2023 roku.
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 10 741,68 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 1591) KPP VI.2610.1.2023

  Data zawarcia: 12 lutego 2023 r.
  Podmiot: Gremi Media S.A.
  Przedmiot: Zakup 3 dostępów do bazy Archiwum Rzeczpospolitej.
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 5 970,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 1590)

  Data zawarcia: 24 lutego 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Kurs j. angielskiego.
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 4 800,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1589)

  Data zawarcia: 24 lutego 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Kurs j. angielskiego.
  Okres obowiązywania: od 2 marca 2023 r. do 24 maja 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 1 105,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1588)

  Data zawarcia: 24 lutego 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Kurs j. angielskiego.
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 7 200,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1587)

  Data zawarcia: 22 lutego 2023 r.
  Podmiot: Hotele Korona Sp. z o.o.
  Przedmiot: Szkolenie urzędników Izb Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 16 czerwca 2023 r. do 17 czerwca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 75 689,07 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1586)

  Data zawarcia: 10 lutego 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Kurs j. angielskiego.
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 7 200,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1585) KPP V.2610.28.2023

  Data zawarcia: 9 lutego 2023 r.
  Podmiot: SA Thon Belgium NV
  Przedmiot: Usługa hotelowa w związku z Konferencją ERA Academy of European Law "Annual Conference on European Data Protection Law 2023".
  Okres obowiązywania: od 23 marca 2023 r. do 24 marca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 1 855,44 EUR
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1584) KPP V.2610.28.2023

  Data zawarcia: 7 lutego 2023 r.
  Podmiot: ERA Academy of European Law, Germany
  Przedmiot: Opłata wpisowa członków delegacji związku z Konferencją ERA Academy of European Law "Annual Conference on European Data Protection Law 2023".
  Okres obowiązywania: od 23 marca 2023 r. do 24 marca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 1 120,50 EUR
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1583)

  Data zawarcia: 3 lutego 2023 r.
  Podmiot: Rafał OStrowski Biuro Podróży Stare Miasto Spółka Kamandytowa
  Przedmiot: Usługi z zakresu podróży służbowych sędziów pracowników Sądu Najwyższego w 2023 r.
  Okres obowiązywania: od 7 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 80 000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1582)

  Data zawarcia: 1 lutego 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Obsługa serwisowa oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do ekspresów ciśnieniowych zainstalowanych w SN.
  Okres obowiązywania: od 1 lutego 2023 r. do 30 listopada 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 39 578,07 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1581) KPP I.2610.61.2023

  Data zawarcia: 24 lutego 2023 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Usunięcie awarii rury żeliwnej w instalacji sanitarnej w pomieszczeniu szatni męskiej (-2W08)
  Okres obowiązywania: od 24 lutego 2023 r. do 26 lutego 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 12 300,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1580) KPP I.2610.57.2023

  Data zawarcia: 21 lutego 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie usługi projektowej układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej wraz z uzgodnieniem w STOEN.
  Okres obowiązywania: od 21 lutego 2023 r. do 7 marca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 4 920,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1579) KPP I.1130.1.2023

  Data zawarcia: 21 lutego 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Bieżąca pielęgnacja roślin doniczkowyh w tym przesadzanie kwiatów na terenie czytelni Biblioteki SN, w gabinetach Pierwszego Prezesa SN i Szefa Kancelarii Pierwszego Prezesa SN oraz bieżąca pielęgnacja kwiatów.
  Okres obowiązywania: od 21 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 7 418,50
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1578) KPP I.2610.45.2023

  Data zawarcia: 17 lutego 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie opracowania projektowego opomiarowania odbiorów elektrycznych w pomieszczeniach kuchni i jadalni w gmachu SN.
  Okres obowiązywania: od 17 lutego 2023 r. do 7 marca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 3 690,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1577) KPP I.2610.46.2023

  Data zawarcia: 14 lutego 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wymiana drzwi drewnianych pomiędzy sekretariatem 3N47 a gabinetem 3N46.
  Okres obowiązywania: od 14 lutego 2023 r. do 25 kwietnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 9 987,60
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1576) KPP I.2610.42.2023

  Data zawarcia: 9 lutego 2023 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Usunięcie awarii intalacji sanitarnej w pomieszczeniu 3N21.
  Okres obowiązywania: od 9 lutego 2023 r. do 16 lutego 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 6 568,20
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1575) KPP I.2610.36.2023

  Data zawarcia: 31 stycznia 2023 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Wywóz odpadów poremontowych.
  Okres obowiązywania: od 31 stycznia 2023 r. do 14 lutego 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 3.813,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1574) KPP I.2610.33.2023

  Data zawarcia: 31 stycznia 2023 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Dostawa akumulatorów do urządzeń przeciwpożarowych.
  Okres obowiązywania: od 27 stycznia 2023 r. do 3 lutego 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 6.297,60
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1573) KPP I.2610.32.2023

  Data zawarcia: 27 lutego 2023 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Dostawa transformatorów do klimakonwektorów.
  Okres obowiązywania: od 27 stycznia 2023 r. do 10 lutego 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 9.963,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1572) KPP I.2610.309.2022

  Data zawarcia: 12 stycznia 2023 r.
  Podmiot: Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki
  Przedmiot: Świadczenie usługi tłumacza on-line języka migowego.
  Okres obowiązywania: od 12 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 4.243,50
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1571) KPP I.2611.8.2022

  Data zawarcia: 2 stycznia 2023 r.
  Podmiot: PRAXIS Łódź Pilecka I Petlak Sp. jawna
  Przedmiot: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów.
  Okres obowiązywania: do 2 stycznia 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 156 000,65
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1570) KPP I.2610.301.2022

  Data zawarcia: 30 stycznia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Sukcesywna dostawa środków czystości i higieny.
  Okres obowiązywania: do 29 stycznia 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 91 690,59
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1569) KPP I.2610.16.2023

  Data zawarcia: 30 stycznia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Serwis kserokopiarek.
  Okres obowiązywania: do 29 stycznia 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 72 353,52
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1568)

  Data zawarcia: 24 stycznia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup zamków z wkładką.
  Wartość zobowiązania: 4 712,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1567)

  Data zawarcia: 18 stycznia 2023 r.
  Podmiot: EURO-NET
  Przedmiot: Zakup AGD.
  Wartość zobowiązania: 6 084,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
 • 1566)

  Data zawarcia: 2 stycznia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Najem 116 miejsc parkingowych.
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 226 200,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjno–Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1565) KPP III.2611.35.2022

  Data zawarcia: 27 stycznia 2023 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Obsługa serwisowa systemu Advantec ERP na potrzeby Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
  Wartość zobowiązania: 4.674,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Aneks nr 1 do umowy nr 250/2022 zarejestrowany w rejestrze umów w EZD pod nr 40/2023
 • 1564) KPP III.2611.4.2023

  Data zawarcia: 26 stycznia 2023 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Abonament na nowe wersje oprogramowania systemu Advantec ERP na potrzeby KPP SN w roku 2023.
  Okres obowiązywania: do 31 maja 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 14.345,53
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1563) KPP III.2610.2.2023

  Data zawarcia: 18 stycznia 2023 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostęp do intranetowego i internetowego Systemu Informacji Prawnej Lex Omega dla Sądów Platinum, Informatora Prawno- Gospodarczego z Rejestrem Długów.
  Wartość zobowiązania: 156.396,96
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1562) KPP III.2610.1.2023

  Data zawarcia: 18 stycznia 2023 r.
  Podmiot: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostęp do bazy systemiu Informacji Prawnej Legalis (pakiet premium).
  Wartość zobowiązania: 78.523,20
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1561) KPP III.2610.81.2022

  Data zawarcia: 11 stycznia 2023 r.
  Podmiot: NTT Poland Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opieka programistyczna nad platformą aplikacyjną Microsoft SharePoint.
  Wartość zobowiązania: 157.282,56
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1560) KPP V.2610.4.2023

  Data zawarcia: 27 stycznia 2023 r.
  Podmiot: Hotel du Dragon Strasbourg
  Przedmiot: Usługa hotelowa w związku z podróżą delegacji Sądu Najwyższego do Strasbourga w dniach 25-28.01.2023 r.
  Okres obowiązywania: od 25 stycznia 2023 r. do 28 stycznia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 4.246,82
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1559)

  Data zawarcia: 26 stycznia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Kurs j. angielskiego.
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 4.400,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1558)

  Data zawarcia: 12 stycznia 2023 r.
  Podmiot: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
  Przedmiot: Szkolenie "Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre w praktyce".
  Okres obowiązywania: od 15 marca 2023 r. do 16 marca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 4.770,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1557)

  Data zawarcia: 17 stycznia 2023 r.
  Podmiot: Grupa Legalia Kancelaria Prawnicza Szczepanik Sp. k.
  Przedmiot: Obsługa prawna.
  Okres obowiązywania: od 17 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 23.616,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1556)

  Data zawarcia: 12 stycznia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych.
  Okres obowiązywania: od 12 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 132.840,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1555) KPP V.2610.7.1.2023

  Data zawarcia: 10 stycznia 2023 r.
  Podmiot: Poczta Polska
  Przedmiot: Abonament RTV za 2023 r.
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 36.717,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1554)

  Data zawarcia: 2 stycznia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Realizacja zadań związanych z utworzeniem Muzeum Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 2 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 30.717,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1553)

  Data zawarcia: 4 stycznia 2023 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Rozpoznawanie pism wpływajacych do Zespołu ds. korespondencji z zakresu prawa cywilnego i karnego
  Okres obowiązywania: od 4 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 58.212,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1552)

  Data zawarcia: 2 stycznia 2023 r.
  Podmiot: Orbis S.A.
  Przedmiot: Usługa hotelowa dla ławników SN i Sędziów TS.
  Okres obowiązywania: od 2 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 111.900,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
Przejdź do początku