Rejestr umów Sądu Najwyższego

 • 698) KP ID II-2310-52/19

  Data zawarcia: 31 grudnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Sprzedaż i dostawa środków higieny i czystości
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 30951,95 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 697) KP ID II-2310-65/19

  Data zawarcia: 23 grudnia 2019 r.
  Podmiot: PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku
  Przedmiot: Zakup paliwa do samochodów będących w użytkowaniu Sądu Najwyższego w systemie kart flotowych
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 42284,08 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 696) KPP III-2311-218/19

  Data zawarcia: 9 grudnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 12 niszczarek Wallner HD-120 oraz 1 niszczarki Wallner JP830
  Wartość zobowiązania: 9356,61 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 695) KPP III-2310-37/19

  Data zawarcia: 9 grudnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa świadczenia usługi zapewnienia zastępstwa w herbaciarniach w budynku Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 53726,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 694) KPP III-2310-36/19

  Data zawarcia: 9 grudnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na świadczenie obsługi serwisowej oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek Toshiba, Sharp, Oki, Ricoh zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 86783,87 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 693) KPP III-2310-35/19

  Data zawarcia: 2 grudnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na sukcesywe wykonywanie i dostawę produktów i usług poligraficznych na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 158897,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 692) KPP III-2310-34/19

  Data zawarcia: 2 grudnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na sukcesywną dostawę środków czystości i higieny dla potrzeb Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 62615,74 zl
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 691) Umowa ID nr 432598/W

  Data zawarcia: 18 grudnia 2019 r.
  Podmiot: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie usług pocztowych
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 1703054,26 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 690) KPP VI-1140-10/19

  Data zawarcia: 2 grudnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przeprowadzenie inwentaryzacji w Sądzie Najwyższym
  Okres obowiązywania: od 2 grudnia 2019 r. do 14 lutego 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 5500 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 689)

  Data zawarcia: 27 listopada 2019 r.
  Podmiot: CHZ ARS POLONA S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa o dostawę czasopism zagranicznych w 2020 r.
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 104101,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 688)

  Data zawarcia: 2 grudnia 2019 r.
  Podmiot: Garmond Press S.A. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Umowa o systematyczną dostawę prasy polskiej na 2020 r.
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 230430,54 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 687)

  Data zawarcia: 2 grudnia 2019 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek -17 egz.
  Wartość zobowiązania: 5087,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 686) KPP IV-0413-117/19

  Data zawarcia: 9 grudnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Opieka serwisowa nad systemami tworzącymi Zdalny Intranet Sądu Najwyższego przez okres 12 miesięcy
  Wartość zobowiązania: 52796,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 685) KPP I-2310-124/19

  Data zawarcia: 12 grudnia 2019 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Części zamienne do central sterujących do bram garażowych
  Okres obowiązywania: od 12 grudnia 2019 r. do 14 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4255,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 684) BSOa-81820-62-XII/2018

  Data zawarcia: 28 listopada 2019 r.
  Podmiot: PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Sprzedaż ulgowych usług transportowych (dla dojeżdzających sędziów)
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 27.993,60 zł ( w tym 4.082,40 zł -Izba Dyscyplinarna)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Kadr
 • 683)

  Data zawarcia: 28 listopada 2019 r.
  Podmiot: Centrum Medyczne Bonifratrów Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 28.000,00 zł( rocznie) Kwota miesięczna zależna od ilości przebadanych
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Kadr
 • 682) KPP III-2310-32/19

  Data zawarcia: 26 listopada 2019 r.
  Podmiot: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa Generalna ubezpieczenia lokali służbowych SN
  Okres obowiązywania: od 20 grudnia 2019 r. do 19 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 19762,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 681) KPP III-2311-194/19

  Data zawarcia: 18 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa o dzieło w postaci publikacji ,,Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd orzecznictwa. Tom IV".
  Wartość zobowiązania: 14994,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 680) KPP III-2311-189/19

  Data zawarcia: 18 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy ekspresu ciśnieniowego Saeco do Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 8826,68 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 679) KPP III-2310-33/19

  Data zawarcia: 15 listopada 2019 r.
  Podmiot: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa Generalna Ubezpieczeń komunikacyjnych
  Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 44464,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 678) KPP III-2311-187/19

  Data zawarcia: 14 listopada 2019 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa o dzieło w postaci publikacji 11 numerów czasopisma ,,Izba Cywilna. Biuletyn Izby Cywilnej Sądu Najwyższego" w roku 2020
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 29744,33 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 677) KPP III-250-70/19

  Data zawarcia: 5 listopada 2019 r.
  Podmiot: Prestige Auto Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 2 kompletów kół zimowych
  Wartość zobowiązania: 12162,64 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 676) KPP III-2311-186/19

  Data zawarcia: 5 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 9 foteli biurowych
  Wartość zobowiązania: 7306,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 675) KPP III-2310-30/19

  Data zawarcia: 6 listopada 2019 r.
  Podmiot: SOLID GROUP sp.z o.o. sp.k z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa o usługi serwisowe systemu sygnalizacji włamania i napadu
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 11765,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 674) KPP III-2310-30/19

  Data zawarcia: 6 listopada 2019 r.
  Podmiot: SOLID GROUP Sp. z o.o. sp.K. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa o monitoring sygnału SSWiN oraz podejmowanie interwencji w 11 lokalach SN
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 19483,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 673) KPP III-1141-4/19

  Data zawarcia: 4 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa zlecenie- zastępstwo w powielarni
  Okres obowiązywania: od 4 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 5880,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 672)

  Data zawarcia: 13 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z prawami z nim związanymi
  Wartość zobowiązania: 635000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 671)

  Data zawarcia: 13 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup lokalu mieszkalnego (z przynależną piwnicą) wraz z prawami z nim związanymi
  Wartość zobowiązania: 497000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 670)

  Data zawarcia: 5 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup lokalu mieszkalnego wraz z prawami z nim związanymi
  Wartość zobowiązania: 635000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 669)

  Data zawarcia: 5 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup lokalu mieszkalnego wraz z prawami z nim związanymi
  Wartość zobowiązania: 555000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 668)

  Data zawarcia: 25 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Kursy języków obcych, kontynuacja- (poprzednie kursy ujęte w zestawieniu umów za luty)
  Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 3600 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 667)

  Data zawarcia: 13 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Usługa gastronomiczna podczas konferencji IKNiSP
  Wartość zobowiązania: 4900 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 666) KPP VI-2310-46/19

  Data zawarcia: 8 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup notatników i długopisów z logo SN
  Wartość zobowiązania: 5400,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 665) KPP VI-221-1/19

  Data zawarcia: 6 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup mieszkania służbowego dla SN
  Wartość zobowiązania: 820000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 664)

  Data zawarcia: 25 listopada 2019 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek- 24 egz.
  Wartość zobowiązania: 7182,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 663)

  Data zawarcia: 15 listopada 2019 r.
  Podmiot: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek- 20 egz.
  Wartość zobowiązania: 6735,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 662) KPP IV-0413-128/19

  Data zawarcia: 28 listopada 2019 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Prace programistyczne w systemie Advantec ERP w zakresie rachuby płac na potrzeby Izby Dyscyplinarnej SN
  Wartość zobowiązania: 22828,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 661) KPP IV-0413-119/19

  Data zawarcia: 22 listopada 2019 r.
  Podmiot: Nanovo Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa Playera Siginio wraz z licencją
  Wartość zobowiązania: 4612,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 660) KPP IV-0413-125/19

  Data zawarcia: 21 listopada 2019 r.
  Podmiot: NTT Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opieka programistyczna nad platformą aplikacyjną Microsoft SharePoint
  Okres obowiązywania: od 21 listopada 2019 r. do 21 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 95644,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 659) KPP IV-0413-120/19

  Data zawarcia: 20 listopada 2019 r.
  Podmiot: New Software Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
  Przedmiot: Dostawa rocznej subskrypcji oprogramowania TeamViewer 14 Corporate
  Wartość zobowiązania: 5800,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 658) KPP IV-0413-101/19

  Data zawarcia: 19 listopada 2019 r.
  Podmiot: DAGMA Sp.z o.o.,z siedzibą w Katowicach
  Przedmiot: Szkolenie informatyczne-MS 10982. Rozwiązywanie problemów i wsparcie techniczne dla Windows 10
  Wartość zobowiązania: 3590,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 657) KPP IV-0413-80/19

  Data zawarcia: 19 listopada 2019 r.
  Podmiot: NASK S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Odnowienie wsparcia producenta dla produktów RSA
  Okres obowiązywania: od 19 listopada 2019 r. do 19 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 18019,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 656) KPP IV-0413-118/19

  Data zawarcia: 18 listopada 2019 r.
  Podmiot: Aleph Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Obsługa serwisowa systemu bibliotecznego ExLibris Aleph 500
  Okres obowiązywania: od 18 listopada 2019 r. do 18 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 60589,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 655) KPP IV-0413-106/19

  Data zawarcia: 13 listopada 2019 r.
  Podmiot: Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Wyposażenie sali rozpraw w system cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na potrzeby Izby Dyscyplinarnej SN
  Wartość zobowiązania: 79391,84 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 654) KPP IV-0413-90/19

  Data zawarcia: 12 listopada 2019 r.
  Podmiot: Intertrading Systems Technology Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa dwóch urządzeń firewall z centralnym zarządzaniem
  Wartość zobowiązania: 251985,18 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 653) KPP IV-0413-110/19

  Data zawarcia: 6 listopada 2019 r.
  Podmiot: Newton Media Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa monitorowania mediów
  Okres obowiązywania: od 6 listopada 2019 r. do 6 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 76752,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 652) KPP IV-0413-91/19

  Data zawarcia: 6 listopada 2019 r.
  Podmiot: TASCOM Sp.z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Dostarczenie producenckich usług wsparcia technicznego dla systemu kopii zapasowych IBM Spectrum Protect
  Okres obowiązywania: od 6 listopada 2019 r. do 6 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 55829,93 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 651) KPP IV-0413-114/19

  Data zawarcia: 4 listopada 2019 r.
  Podmiot: INFOSFERA Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  Przedmiot: Dostawa zestawu do wideokonferencji na potrzeby Izby Dyscyplinarnej SN
  Wartość zobowiązania: 66353,58 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 650) KPP IV-0413-108/19

  Data zawarcia: 4 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Opieka bibliotekarza systemowego nad systemem bibliotecznym EXLibris Aleph 500
  Okres obowiązywania: od 4 listopada 2019 r. do 4 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 36900,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 649)

  Data zawarcia: 30 listopada 2019 r.
  Podmiot: NOMA 2 Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Monitorowanie obiektu z wypożyczeniem Urządzenia Transmisji Alarmów
  Okres obowiązywania: od 12 grudnia 2019 r. do 11 grudnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 29520,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 648) 1007/19/UEY/0073

  Data zawarcia: 29 listopada 2019 r.
  Podmiot: Netia S.A . z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie usług telekomunikacyjnych- 40 numerów
  Okres obowiązywania: od 29 listopada 2019 r. do 28 listopada 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 26568,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 647) KPP I-2310-122/19

  Data zawarcia: 25 listopada 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wymiana uszkodzonych zaworów odcinających w toaletach
  Okres obowiązywania: od 25 listopada 2019 r. do 9 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 8683,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 646) KPP I-2310-121/19

  Data zawarcia: 25 listopada 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup gaśnic śniegowych-68 szt.
  Okres obowiązywania: od 25 listopada 2019 r. do 9 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 17564,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 645) KPP I-2310-119/19

  Data zawarcia: 18 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Części zamienne do systemu CCTC
  Okres obowiązywania: od 18 listopada 2019 r. do 9 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 25584,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 644) KPP I-2310-118/19

  Data zawarcia: 19 listopada 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa desek Idea Standard
  Okres obowiązywania: od 19 listopada 2019 r. do 3 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 5442,75 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 643) KPP I-2310-116/19

  Data zawarcia: 18 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Naprawa systemu CCTV
  Okres obowiązywania: od 18 listopada 2019 r. do 9 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 30135,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 642) KPP I-2310-113/19

  Data zawarcia: 6 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie drzwi do pom.3W02
  Okres obowiązywania: od 6 listopada 2019 r. do 27 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 12816,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 641) KPP I-2310-112/19

  Data zawarcia: 4 listopada 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Cześci do systemów sygnalizacji pożaru i kontroli dostępu
  Okres obowiązywania: od 4 listopada 2019 r. do 4 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 9965,46 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 640) KPP I-2310-109/19

  Data zawarcia: 4 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Naprawa systemu CCTV w Kancelarii Tajnej SN
  Okres obowiązywania: od 4 listopada 2019 r. do 9 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 9095,85 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 639)

  Data zawarcia: 13 listopada 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wynajem boisk sportowych w okresie V-XII 2019r.
  Wartość zobowiązania: 11677,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Kadr
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 638) KP ID II-1140-5/19

  Data zawarcia: 29 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przygotowywanie projektów dokumentacji przetargowej oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Okres obowiązywania: od 29 października 2019 r. do 12 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 5250,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 637) KP ID II-2311-72/19

  Data zawarcia: 29 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa verticali wraz z montażem
  Wartość zobowiązania: 32804,10 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 636) KP ID II-2311-73/19

  Data zawarcia: 29 października 2019 r.
  Podmiot: EVERSPACE Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa mebli biurowych
  Wartość zobowiązania: 67012,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 635)

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z prawami z nim związanymi
  Wartość zobowiązania: 504000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 634)

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: CHIMIDE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z prawami z nim związanymi
  Wartość zobowiązania: 562350 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
 • 633)

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z prawami z nim związanymi
  Wartość zobowiązania: 549000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 632) KPP III-2311-180/19

  Data zawarcia: 23 października 2019 r.
  Podmiot: Inventive group Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy szaf aktowych żaluzjowych do gmachu SN
  Wartość zobowiązania: 6662,48 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 631) KPP III-2310-26/19

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie ubezpieczenia 2 samochodów marki Toyota Camry
  Wartość zobowiązania: 9582,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 630) KPP III-2311-145/19

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie wykonania kart świątecznych dla Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 4142,90 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 629) KPP III-2311-96/19

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: Karina Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy szafki 12 szufladowej i szafki na kółkach do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 22 października 2019 r. do 19 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 9052,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 628) KPP III-2311-173/19

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 8 szt. krzeseł stacjonarnych
  Okres obowiązywania: od 22 października 2019 r. do 5 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4231,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 627) KPP III-2310-26/19

  Data zawarcia: 17 października 2019 r.
  Podmiot: J.P.J. Auto Sp.z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
  Przedmiot: Umowa na dostawę 2 samochodów osobowych Toyota Camry na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 17 października 2019 r. do 27 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 270240,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 626) KPP III-2310-118A/19

  Data zawarcia: 17 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie i dostawa kalendarzy na potrzeby sędziów oraz pracowników SN
  Okres obowiązywania: od 17 października 2019 r. do 11 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 17442,63 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 625) KPP III-2310-118/19

  Data zawarcia: 17 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie i dostawa kalendarzy na potrzeby sędziów oraz pracowników SN
  Okres obowiązywania: od 17 października 2019 r. do 11 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 8270,52 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 624) KPP III-2310-27/19

  Data zawarcia: 9 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na dostawę oraz instalację kserokopiarki z finiszerem na potrzeby Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 49198,77 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 623) KPP III-250-60/19

  Data zawarcia: 4 października 2019 r.
  Podmiot: Prestige Auto Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 3 kompletów kół zimowych
  Okres obowiązywania: od 4 października 2019 r. do 18 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 18243,96 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 622) KPP III-2311-148/19

  Data zawarcia: 3 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Publikacja ,,Sąd Najwyższy , Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.Pierwszy rok działalności".
  Wartość zobowiązania: 27000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 621) KPP IV-0413-92/19

  Data zawarcia: 31 października 2019 r.
  Podmiot: MAXTO Sp.z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Dostawa i wdrożenie systemu do prezentowania wokand elektronicznych i informacji o rozprawach
  Wartość zobowiązania: 146739,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 620) KPP IV-0413-104/19

  Data zawarcia: 29 października 2019 r.
  Podmiot: S and T Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa rocznej subskrypcji systemu Splunk Enterprise 15 GB/dzień wraz ze wsparciem producenta
  Okres obowiązywania: od 29 października 2019 r. do 28 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 76444,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki