Rejestr umów Sądu Najwyższego

138) KPP VI-1140-3/18

Data zawarcia: 28 lutego 2018 r.
Podmiot: Maciej Zieliński, Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
Przedmiot: Wykonanie czynności służących dostosowaniu działalności SN do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w tym takie, jak: a) dokonanie analizy przepisów RODO pod kątem ich zastosowania w SN; b) przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów informacji zawierających dane osobowe (dalej: zbiory informacji); c) ustalenie zakresu oddziaływania przepisów RODO na organizację i sposób przetwarzania poszczególnych zbiorów informacji; d) przedstawianie propozycji rozwiązań szczegółowych stosownie do wyników prac o których mowa w pkt a) i c) powyżej; e) przedstawianie cotygodniowych raportów z postępów prac Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego; f) wdrażanie zaakceptowanych rozwiązań w ramach regulacji wewnętrznych lub w ramach nowych, wewnętrznych polityk bezpieczeństwa informacji.
Okres obowiązywania: od 28 lutego 2018 r. do 25 maja 2018 r.
Wartość zobowiązania: 14400 zł ( brutto)
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne

137) KPP III-2310-3/18

Data zawarcia: 12 lutego 2018 r.
Podmiot: Euroservice s.j. Marek Janowski, Józef Czech z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Umowa na świadczenie usług serwisowych samochodów służbowych marki Volvo
Okres obowiązywania: od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
Wartość zobowiązania: 19000 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

136) KPP III-2310-1/18

Data zawarcia: 12 lutego 2018 r.
Podmiot: POL-MOT Auto S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Umowa na dostawę jednego egzemplarza samochodu osobowego marki Skoda Superb dla Sądu Najwyższego
Okres obowiązywania: od 12 lutego 2018 r. do 11 maja 2018 r.
Wartość zobowiązania: 144400 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

135) KPP III-2311-45/18

Data zawarcia: 8 lutego 2018 r.
Podmiot: ELIPSA Dom Wydawniczy I Handlowy Włodzimierz Ulicki
Przedmiot: Publikacja ,,Studia i Analizy SN. Rehabilitacja osób represjonowanych w latach 1944-1956 za działalność na rzecz niepodległości Polski w praktyce sądów warszawskich. Tom VI"
Wartość zobowiązania: 3570 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

134) KPP III-2310-4/18

Data zawarcia: 6 lutego 2018 r.
Podmiot: ZAMEX Zamki i zabezpieczenia Tomasz Bąk
Przedmiot: Umowa na wykonywanie i naprawę kluczy oraz zabezpieczeń marki Assa Abloy do drzwi, na potrzeby Sądu Najwyższego
Okres obowiązywania: od 6 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wartość zobowiązania: 4900 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

133) KPP IV-0413-8/18

Data zawarcia: 27 lutego 2018 r.
Podmiot: EVARTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Przedmiot: Opieka serwisowa i pomoc techniczna w zakresie systemu IBM Spectrum Protect wraz z obsługą serwisową urządzeń systemu kopii zapasowych
Okres obowiązywania: od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
Wartość zobowiązania: 79851,60 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

132) KPP IV-0413-19/18

Data zawarcia: 26 lutego 2018 r.
Podmiot: INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Opłata za dostęp do serwisu INFORLEX Ekspert Premium
Okres obowiązywania: od 26 lutego 2018 r. do 25 lutego 2019 r.
Wartość zobowiązania: 6789,60 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

131) KPP IV-0413-9/18

Data zawarcia: 23 lutego 2018 r.
Podmiot: NASK S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Opłata za dostęp do internetu
Okres obowiązywania: od 1 marca 2018 r. do 29 lutego 2020 r.
Wartość zobowiązania: 66420,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

130) KPP IV-0413-16/18

Data zawarcia: 20 lutego 2018 r.
Podmiot: STATIM Piotr Wypijewski
Przedmiot: Dostawa akcesoriów komputerowych: monitorów, drukarek, patchcordów. listew przepięciowych
Wartość zobowiązania: 136018,32 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

129) KPP IV-0413-14/18

Data zawarcia: 20 lutego 2018 r.
Podmiot: e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Opłata za dostęp do archiwum dziennika Rzeczpospolita
Okres obowiązywania: od 20 lutego 2018 r. do 20 lutego 2019 r.
Wartość zobowiązania: 5874,88 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

128) KPP IV-0413-12/18

Data zawarcia: 16 lutego 2018 r.
Podmiot: Linux Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Opłata za dostawę 3 subskrypcji Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level Self-Support
Okres obowiązywania: od 16 lutego 2018 r. do 16 lutego 2019 r.
Wartość zobowiązania: 859,66 euro
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

127) KPP IV-0413-13/18

Data zawarcia: 14 lutego 2018 r.
Podmiot: ACTION Centrum Edukacyjne Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Specjalistyczne szkolenie-Supporting and Troubleshooting Windows 10
Wartość zobowiązania: 5540 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

126) KPP IV-0413-4/18

Data zawarcia: 13 lutego 2018 r.
Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Opłata za dostarczanie nowych wersji oprogramowania Advantec ERP wraz z aktualizacją Portalu pracowniczego
Okres obowiązywania: od 13 lutego 2018 r. do 13 lutego 2019 r.
Wartość zobowiązania: 21383,55 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

125) KPP IV-0413-10/18

Data zawarcia: 2 lutego 2018 r.
Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Opłata za dostawę baz programu Lex Omega dla sądów Pakiet Paltinium DVD oraz opłata za dostęp do serwisów internetowych: Lex omega dla sądów Pakiet Platinium Online, Vademecum Dyrektora Finasowego, Informator Prawno-Gospodarczy Gold z Rejestrem Długów
Okres obowiązywania: od 2 lutego 2018 r. do 2 lutego 2019 r.
Wartość zobowiązania: 100810,80 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

124) KPP VI-0150-3/18

Data zawarcia: 14 lutego 2018 r.
Podmiot: Vidi Centrum Rozwoju Kadr
Przedmiot: Przeprowadzenie dwóch szkoleń nt. zarządzanie czasem i organizacją pracy
Wartość zobowiązania: 5000 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne

123) KPP I-2310-16/18

Data zawarcia: 23 lutego 2018 r.
Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Dostawa opraw oświetleniowych DOWNLIGHT OFFICE LED-300 szt.
Okres obowiązywania: od 23 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r.
Wartość zobowiązania: 123116,85 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

122) KPP I -2310-15/18

Data zawarcia: 23 lutego 2018 r.
Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Wymiana instalacji oświetleniowej w rejonie wind na 5 kondygnacjach
Okres obowiązywania: od 23 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r.
Wartość zobowiązania: 6106,95 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

121) KPP I-2310-10/18

Data zawarcia: 23 lutego 2018 r.
Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Zakup pomp obiegowych Grundfos
Okres obowiązywania: od 23 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r.
Wartość zobowiązania: 5580,95 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

120) KPP I-2310-11/18

Data zawarcia: 19 lutego 2018 r.
Podmiot: SZABLONEX Marek Bonczek
Przedmiot: Renowacja kraty śmietnikowej oraz drzwi wewnętrznych stalowych
Okres obowiązywania: od 19 lutego 2018 r. do 26 marca 2018 r.
Wartość zobowiązania: 18029,34 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

119) KPP/I/1141/1/2018

Data zawarcia: 19 lutego 2018 r.
Podmiot: Danuta Ufa
Przedmiot: Wykonywanie obowiązków pielęgniarki w przychodni lekarskiej w obiekcie KUWS
Okres obowiązywania: od 19 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wartość zobowiązania: 5520,24 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

118) KPP I-2310-06/18

Data zawarcia: 30 stycznia 2018 r.
Podmiot: Necon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie
Przedmiot: Naprawa instalacji hydraulicznej wysokociśnieniowej do systemu NEC-5010
Wartość zobowiązania: 4243,50 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

117) KPP I-2310-05-1/18

Data zawarcia: 26 stycznia 2018 r.
Podmiot: SZABLONEX Marek Bonczek
Przedmiot: Wymiana siłowników hydraulicznych w drzwiach wewnętrznych do sal rozpraw ,,A", ,,B", ,,1", ,,2"
Wartość zobowiązania: 53384,46 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

116) KPP I-2310-3/18

Data zawarcia: 16 stycznia 2018 r.
Podmiot: WB Projekt Wojciech Babiarski
Przedmiot: Wymiana sufitu napinanego w korytarzu na III piętrze
Wartość zobowiązania: 6937,20 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

115) KPP I-2310-2/18

Data zawarcia: 12 stycznia 2018 r.
Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Zakupienie pompy do przepompowni nr 5
Wartość zobowiązania: 5481,81 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

114) KPP I-2310-1/18

Data zawarcia: 9 stycznia 2018 r.
Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Zakupienie części zamiennych Honeywell
Wartość zobowiązania: 20576,42 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

113) KPP IV-0413-7/18

Data zawarcia: 31 stycznia 2018 r.
Podmiot: Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Szkolenie ITIL Practitioner dla pracowników Biura Informatyki
Wartość zobowiązania: 7440 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

112) KPP IV-0413-2/18

Data zawarcia: 17 stycznia 2018 r.
Podmiot: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Opłata za dostęp do bazy systemu Informacji Prawnej Legalis(pakiet premium) przez okres 12 miesięcy
Wartość zobowiązania: 31980 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

111)

Data zawarcia: 10 stycznia 2018 r.
Podmiot: Wolters Kluwer S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Prenumerata czasopisma ,,Polski Proces Cywilny"
Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wartość zobowiązania: 4284,54 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego

110)

Data zawarcia: 31 stycznia 2018 r.
Podmiot: Wolters Kluwer S.A z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Zakup 31 egz. książki ,,Kodeks cywilny: komentarz, T.3 Zobowiązania"
Wartość zobowiązania: 9276, 75 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego

109) KPP VI -1140-1/18

Data zawarcia: 5 stycznia 2018 r.
Podmiot: Urszula Przydatek
Przedmiot: Prace w BSiA ;prowadzenie repertoriów, anonimizacja orzeczeń. obsługa spraw
Okres obowiązywania: od 5 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.
Wartość zobowiązania: 4872 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne

108) BSOa-81820-62-XII/2018

Data zawarcia: 19 grudnia 2017 r.
Podmiot: PKP INTERCITY S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Sprzedaż ulgowych usług transportowych (dla dojeżdzających sędziów).
Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wartość zobowiązania: 17763,84 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Kadr

107)

Data zawarcia: 14 grudnia 2017 r.
Podmiot: Centrum Medyczne Bonifratrów Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracownikom Sądu Najwyższego.
Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wartość zobowiązania: 30000 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Kadr

106) KPP III-2310-28/17

Data zawarcia: 14 grudnia 2017 r.
Podmiot: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Aneks nr 1 do Umowy generalnej ubezpieczeń komunikacyjnych.
Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2018 r.
Wartość zobowiązania: 39850 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
Aneksy:
Aneks nr 1 z dnia 14.12.2017r.

105) KPP III-2310-27/17

Data zawarcia: 13 grudnia 2017 r.
Podmiot: ADMI Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Umowa na świadczenie usługi serwisowej oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek Toshiba, Sharp, OKI, zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego.
Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wartość zobowiązania: 50861,20 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

104) KPP III-2310-5/17

Data zawarcia: 13 grudnia 2017 r.
Podmiot: Zamex Zamki Zabezpieczenia Tomasz Bąk
Przedmiot: Aneks nr 2 do umowy KPP III-2310-5/17 z dnia 21.03.2017r.
Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
Wartość zobowiązania: 24000 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
Aneksy:
Aneks nr 2 z dnia 13.12.2017r.

103) KPP III-2310-31/17

Data zawarcia: 5 grudnia 2017 r.
Podmiot: DORMA Dorota Mariańska
Przedmiot: Umowa zapewnienia zastępstw w herbaciarniach w budynku Sądu Najwyższego.
Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wartość zobowiązania: 40934,40 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

102) KPP III-2311-496/17

Data zawarcia: 5 grudnia 2017 r.
Podmiot: Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy Włodzimierz Ulicki
Przedmiot: Publikacja ,,Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd Orzecznictwa.Tom II".
Wartość zobowiązania: 12600 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

101) KPP IV-2310-70/17

Data zawarcia: 21 grudnia 2017 r.
Podmiot: GeekON Technologies Łukasz Dudziak
Przedmiot: Opieka programistyczna nad platformą aplikacyjną Microsoft SharePoint
Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wartość zobowiązania: 56826,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

100) KPP IV-2310-71/17

Data zawarcia: 20 grudnia 2017 r.
Podmiot: Ventus Communications Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Przedmiot: Zakup 50 generatorów haseł jednokrotnych wraz z usługą wsparcia oraz pakietu serwisowego dla usługi szyfrowania
Wartość zobowiązania: 36155,85 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

99) KPP IV-2310-67/17

Data zawarcia: 1 grudnia 2017 r.
Podmiot: PROVOLUTION Grzegorz Stachowicz
Przedmiot: Opieka serwisowa nad systemami tworzącymi Zdalny Intranet Sądu Najwyższego.
Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2018 r.
Wartość zobowiązania: 52792,83 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

98) KPP III-2311-481/17

Data zawarcia: 21 listopada 2017 r.
Podmiot: ELIPSA Dom Wydawniczy i Handlowy Włodzimierz Ulicki
Przedmiot: Publikacja ,,Działalność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w zakresie ochrony praworządności w Polsce w latach 2015-2017".
Wartość zobowiązania: 7134 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

97) KPP III-2310-26/17

Data zawarcia: 20 listopada 2017 r.
Podmiot: POL-MOT Auto S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Peugeot w Warszawie
Przedmiot: Świadczenie usług serwisowych samochodów służbowych.
Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Wartość zobowiązania: 80000 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

96) KPP III-2310-30/17

Data zawarcia: 16 listopada 2017 r.
Podmiot: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Umowa generalna ubezpieczeń lokali mieszkalnych stanowiących własność Sądu Najwyższego oraz znajdującego się w nich mienia ruchomego i stałych elementów będących własnością Sądu Najwyższego.
Okres obowiązywania: od 20 grudnia 2017 r. do 19 grudnia 2018 r.
Wartość zobowiązania: 39850 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

95) KPP III-2311-283/17

Data zawarcia: 13 listopada 2017 r.
Podmiot: Forum, Halina Pierzchała
Przedmiot: Wykonanie i dostawa kart świątecznych dla Sądu Najwyższego.
Okres obowiązywania: od 13 listopada 2017 r. do 18 listopada 2017 r.
Wartość zobowiązania: 7236,30 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

94) KPP III-2310-29/17

Data zawarcia: 10 listopada 2017 r.
Podmiot: BCM Piotr Pryjda
Przedmiot: Dostawa 5 sztuk terminali Honeywell.
Okres obowiązywania: od 10 listopada 2017 r. do 17 listopada 2017 r.
Wartość zobowiązania: 15621 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

93) KPP III-2311-456/17

Data zawarcia: 10 listopada 2017 r.
Podmiot: Mass s.c. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Wykonanie i dostawa tabliczek informacyjnych.
Okres obowiązywania: od 10 listopada 2017 r. do 9 grudnia 2017 r.
Wartość zobowiązania: 8349,24 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

92) KPP III-2311-440/17

Data zawarcia: 9 listopada 2017 r.
Podmiot: Zakład Introligatorski JOLEX bis Ryszard Pielat
Przedmiot: Dostawa pasków do akt.
Okres obowiązywania: od 9 listopada 2017 r. do 23 listopada 2017 r.
Wartość zobowiązania: 4700 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

91) KPP III-2310-28/17

Data zawarcia: 7 listopada 2017 r.
Podmiot: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych.
Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2018 r.
Wartość zobowiązania: 39850 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

90) KPP III-2310-24/17

Data zawarcia: 3 listopada 2017 r.
Podmiot: SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH Sp.z o.o. oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Umowa na dostawę oraz instalację dwóch kserokopiarek na potrzeby Sądu Najwyższego.
Okres obowiązywania: od 3 listopada 2017 r. do 17 listopada 2017 r.
Wartość zobowiązania: 16359 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

89) KPP III-2311-415/17

Data zawarcia: 3 listopada 2017 r.
Podmiot: Wolters Kluwer S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Publikacja czasopisma ,,Izba Cywilna. Biuletyn Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w roku 2018".
Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wartość zobowiązania: 29744,33 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

88)

Data zawarcia: 17 listopada 2017 r.
Podmiot: EBSCO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Umowa dotycząca obsługi prenumeraty czasopism (zagranicznych).
Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wartość zobowiązania: 90951,12 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego

87)

Data zawarcia: 17 listopada 2017 r.
Podmiot: RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Umowa o systematyczną dostawę prasy (polskiej).
Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wartość zobowiązania: 164748,62 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego

86) KPP IV-2310-68/17

Data zawarcia: 21 listopada 2017 r.
Podmiot: Andrzej Makiej KANAK
Przedmiot: Zakup 7 specjalistycznych monitorów.
Wartość zobowiązania: 22386,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

85) KPP IV-2130-65/17

Data zawarcia: 20 listopada 2017 r.
Podmiot: APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Zakup 160 licencji System Center Server Datacenter.
Wartość zobowiązania: 125952,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

84) KPP IV-2310-66/17

Data zawarcia: 17 listopada 2017 r.
Podmiot: S and T Services Polska Sp. z o.o. z siedzbą w Warszawie
Przedmiot: Zakup 7 punktów dostępowych, 7 licencji na system dostępowy WI-FI, 7 zasilaczy, 20 pokojowych przełączników sieciowych CISCO wraz z 12-miesięcznym serwisem.
Wartość zobowiązania: 94082,70 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

83) KPP IV-2310-62/17

Data zawarcia: 14 listopada 2017 r.
Podmiot: Perceptron Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
Przedmiot: Optymalizacja działania urządzeń systemu pamięci masowych (Storage IBM).
Wartość zobowiązania: 53689,50 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

82) KPP IV-2310-61/17

Data zawarcia: 9 listopada 2017 r.
Podmiot: Aleph Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Obsługa serwisowa systemu bibliotecznego EXLibris Aleph 500.
Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2018 r.
Wartość zobowiązania: 56589,84 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

81) KPP IV-2310-63/17

Data zawarcia: 7 listopada 2017 r.
Podmiot: nFlo Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Zakup producenckich usług wsparcia technicznego dla systemu kopii zapasowych IBM Spectrum Protect.
Wartość zobowiązania: 54530,06 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

80) KPP IV-2310-64/17

Data zawarcia: 2 listopada 2017 r.
Podmiot: Softinet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Zakup 600 licencji ESET Endpoint Security Suite.
Wartość zobowiązania: 70110,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

79) KPP I-2310-46/17

Data zawarcia: 22 listopada 2017 r.
Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Zakup uszczelniaczy tłoka: części zamienne do windy nr 5.
Wartość zobowiązania: 13837,50 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

78) KPP I-2310-44/17

Data zawarcia: 16 listopada 2017 r.
Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Zakup części zamiennych do pisuarów.
Wartość zobowiązania: 13874,40 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

77) KPP I-2310-41/17

Data zawarcia: 14 listopada 2017 r.
Podmiot: Szablonex Bonczek Marek
Przedmiot: Wymiana uszkodzonych siłowników hydraulicznych w drzwiach wewnętrznych do sali rozpraw ,,F".
Okres obowiązywania: od 15 listopada 2017 r. do 11 grudnia 2017 r.
Wartość zobowiązania: 13346,12 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

76) KPP I-2310-34/17

Data zawarcia: 7 listopada 2017 r.
Podmiot: P.P.U.H Krzyżanowski
Przedmiot: Wykonanie trzech szaf wraz z montażem.
Okres obowiązywania: od 7 listopada 2017 r. do 6 grudnia 2017 r.
Wartość zobowiązania: 19987,50 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

75) KPP I-2310-32/17

Data zawarcia: 6 listopada 2017 r.
Podmiot: AERSERWIS Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Dostawa części serwisowych do urządzeń HVAC.
Okres obowiązywania: od 6 listopada 2017 r. do 20 listopada 2017 r.
Wartość zobowiązania: 25994,45 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

74) KPP VI-1141-11/17

Data zawarcia: 17 listopada 2017 r.
Podmiot: Robert Hyżorek
Przedmiot: Wykonywanie w Zespole Prasowym czynności w zakresie informowania ( opracowywanie komunikatów i treści o charakterze popularyzatorskim) na temat bieżącej działalności Sądu Najwyższego.
Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.
Wartość zobowiązania: 4200 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne

73)

Data zawarcia: 6 listopada 2017 r.
Podmiot: Avenhansen Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
Przedmiot: Realizacja dwóch szkoleń pt:,,Antykorupcja w urzędzie".
Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.
Wartość zobowiązania: 8600 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne

72)

Data zawarcia: 23 października 2017 r.
Podmiot: VIDI-Centrum Rozwoju Kadr
Przedmiot: Warsztaty szkoleniowe- kultura urzędowania- etyczne postępowanie w pracy
Okres obowiązywania: do 17 listopada 2017 r.
Wartość zobowiązania: 3890 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne

71)

Data zawarcia: 24 października 2017 r.
Podmiot: VIDI Centrum Rozwoju Kadr
Przedmiot: Przeprowadzenie warszatatów szkoleniowych o tematyce kultura urzędowania-etyczne postępowanie w pracy
Okres obowiązywania: do 7 grudnia 2017 r.
Wartość zobowiązania: 3890 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne

70) KPP IV-0151-16/17

Data zawarcia: 31 października 2017 r.
Podmiot: ACTION Centrum Edukacyjne Sp.z o.o.z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Specjalistyczne szkolenie- MS-10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10
Wartość zobowiązania: 5540,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

69) KPP IV-0151-15/17

Data zawarcia: 31 października 2017 r.
Podmiot: ACTION Centrum Edukacyjne Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Specjalistyczne szkolenie- MS-20744 Securing Windows server 2016
Wartość zobowiązania: 4950,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

68) KPP IV-2310-53/17

Data zawarcia: 30 października 2017 r.
Podmiot: Koma Nord Sp.z o.o. z siedzibą w Gdyni
Przedmiot: Przedłużenie pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych
Okres obowiązywania: do 26 listopada 2017 r.
Wartość zobowiązania: 7855,03 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

67) KPP IV-2310-51/17

Data zawarcia: 30 października 2017 r.
Podmiot: SUBLIME, Tomasz Sopyło
Przedmiot: Opieka bibliotekarza systemowego nad systemem ExLibris Aleph 500
Okres obowiązywania: od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.
Wartość zobowiązania: 36900,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

66) KPP IV-2310-59/17

Data zawarcia: 26 października 2017 r.
Podmiot: Usługi Informatyczne ,,KOM-PRO" Joanna Dziadkowiec
Przedmiot: Wykonanie digitalizacji akt Sądu Najwyższego na potrzeby przekazania do Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Akt Nowych
Okres obowiązywania: od 26 października 2017 r. do 8 grudnia 2017 r.
Wartość zobowiązania: 54918,02 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

65) KPP IV-2310-58/17

Data zawarcia: 26 października 2017 r.
Podmiot: Newton Media Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Wykonywanie monitorowania mediów na potrzeby Sądu Najwyższego
Okres obowiązywania: od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.
Wartość zobowiązania: 76752,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

64) KPP IV-2310-55/17

Data zawarcia: 26 października 2017 r.
Podmiot: Statim, Piotr Wypijewski
Przedmiot: Zakup sprzętu komputerowego ( 100 komputerowych stacji roboczych wraz z serwisem gwarancyjnym)
Wartość zobowiązania: 553131,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

63) KPP IV-0151-14/17

Data zawarcia: 25 października 2017 r.
Podmiot: OMEC Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Specjalistyczne szkolenie- ITIL Foundation dla 3 pracowników Biura Informatyki
Wartość zobowiązania: 7200,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

62) KPP IV-2310-60/17

Data zawarcia: 25 października 2017 r.
Podmiot: MADU SC Sp.z o.o. spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu
Przedmiot: Zakup 2 serwerów na wymianę za przestarzałe
Wartość zobowiązania: 32472,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

61) KPP IV-0151-11/17

Data zawarcia: 18 października 2017 r.
Podmiot: BLUE energy Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Przedmiot: 5 grupowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji ,,ISO 27001- ważność i świadomość"
Wartość zobowiązania: 30000,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

60) KPP IV-2310-50/17

Data zawarcia: 17 października 2017 r.
Podmiot: Mariusz Machula ,,FIKS"
Przedmiot: Wykonywanie czynności administratora spisu elektronicznego- Inwentaryzacja 2017r.
Okres obowiązywania: od 13 października 2017 r. do 9 lutego 2018 r.
Wartość zobowiązania: 25920,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

59) KPP IV-2310-57/17

Data zawarcia: 13 października 2017 r.
Podmiot: Integrity Partners Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Usługa udostępnienia zdalnych przeglądarek stron internetowych oraz instancji zapasowej serwisu internetowego
Okres obowiązywania: od 14 października 2017 r. do 13 października 2018 r.
Wartość zobowiązania: 100958,40 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

58) KPP IV-2310-54/17

Data zawarcia: 6 października 2017 r.
Podmiot: Kamsoft Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Serwis eksploatacyjny systemu KS-SOMED obsługującego przychodnię lekarską w KUWS
Okres obowiązywania: od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.
Wartość zobowiązania: 8265,60 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

57) KPP IV-0151-10/17

Data zawarcia: 4 października 2017 r.
Podmiot: PRESSCOM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Przedmiot: Konferencja ,,Forum Informacji w Administracji Publicznej"
Wartość zobowiązania: 3760,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

56) KPP I-2310-28/17

Data zawarcia: 25 października 2017 r.
Podmiot: Siemens Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Części zamienne do systemu TV przemysłowej- 2 monitory.
Wartość zobowiązania: 4309,92 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

55) KPP I-2310-22/17

Data zawarcia: 24 października 2017 r.
Podmiot: Siemens Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Remont systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru.
Okres obowiązywania: do 1 grudnia 2017 r.
Wartość zobowiązania: 140183, 10 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

54) KPP I-2310-27-1/17

Data zawarcia: 18 października 2017 r.
Podmiot: WB Projekt Wojciech Babiarski
Przedmiot: Wymiana sufitów napinanych
Okres obowiązywania: do 1 listopada 2017 r.
Wartość zobowiązania: 12041,70 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

53) KPP I-2310-26/17

Data zawarcia: 18 października 2017 r.
Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Zakupienie opraw oświetlenowych -100 szt.
Wartość zobowiązania: 41350,14 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

52) KPP I-2310-24/17

Data zawarcia: 11 października 2017 r.
Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Części zamienne do instalacji chłod., co, ct (pompy obiegowe, silniki)
Wartość zobowiązania: 91206,52 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

51) KPP I-2310-21-2/17

Data zawarcia: 6 października 2017 r.
Podmiot: FRATECH s.c. Sławomir Jercha, Aneta Kobza z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Wykonanie tablicy pamiątkowo-informacyjnej.
Wartość zobowiązania: 9840,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

50) KPP III-250-84/17

Data zawarcia: 30 października 2017 r.
Podmiot: POL-MOT Auto S.A. Oddział Peugeot w Warszawie z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Dokonanie niezbędnych napraw w samochodzie służbowym SN.
Okres obowiązywania: od 30 października 2017 r. do 3 listopada 2017 r.
Wartość zobowiązania: 3700 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

49) KPP III-2310-23/17

Data zawarcia: 23 października 2017 r.
Podmiot: SOLID GROUP Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Umowa o usługi serwisowe systemu sygnalizacji włamania i napadu.
Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wartość zobowiązania: 14610 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

48) KPP III-2310-22/17

Data zawarcia: 23 października 2017 r.
Podmiot: SOLID GROUP Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Umowa monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiektach stanowiących własność SN.
Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wartość zobowiązania: 25805, 40 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

47) KPP III-2310-33/15

Data zawarcia: 19 października 2017 r.
Podmiot: POL-MOT Auto S.A. oddział Peugeot w Warszawie z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Aneks nr 1 do Umowy z dnia 23.11.2015
Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
Wartość zobowiązania: Umowa: 70000 zł , Aneks 11000 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
Aneksy:
Aneks nr 1 z dnia 19.10.2017r.

46) KPP III-2311-381/17

Data zawarcia: 13 października 2017 r.
Podmiot: JW.SYSTEM Jakubowski Waldemar
Przedmiot: Zlecenie dostawy kalendarzy na potrzeby sędziów oraz pracowników SN
Okres obowiązywania: od 13 października 2017 r. do 3 listopada 2017 r.
Wartość zobowiązania: 13174,53 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

45) KPP III-2311-381/17

Data zawarcia: 10 października 2017 r.
Podmiot: JW.SYSTEM Jakubowski Waldemar
Przedmiot: Zlecenie wykonania i dostawy kalendarzy wiszących( planszowych i trójdzielnych)
Okres obowiązywania: od 10 października 2017 r. do 30 października 2017 r.
Wartość zobowiązania: 4159, 86 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

44) KPP III-2311-383/17

Data zawarcia: 2 października 2017 r.
Podmiot: ELIPSA Dom Wydawniczy i Handlowy Włodzimierz Ulicki
Przedmiot: Publikacja ,,Studia i Analizy SN. Materiały Naukowe: Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym. Tom V".
Wartość zobowiązania: 4725 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

43) KPP III-2310-9/17

Data zawarcia: 25 września 2017 r.
Podmiot: ,,Dorma Dorota Mariańska"
Przedmiot: Aneks nr 1 do Umowy
Okres obowiązywania: od 8 sierpnia 2017 r. do 12 sierpnia 2017 r.
Wartość zobowiązania: 19380,00 zł- Umowa, 1600,00 zł- Aneks
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
Aneksy:
Aneks nr 1 z dnia 2017-09-25

42) KPP III-2311-380/17

Data zawarcia: 21 września 2017 r.
Podmiot: Wolters Kluwer Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Dostawa informatorów prawniczych
Okres obowiązywania: od 21 września 2017 r. do 5 października 2017 r.
Wartość zobowiązania: 10296,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

41) KPP III-2310-20/17

Data zawarcia: 18 września 2017 r.
Podmiot: Zakład Introligatorski JOLEX bis Ryszard Pielat
Przedmiot: Sukcesywne wykonywanie i dostawa produktów, usług introligatorskich na porzeby Sądu Najwyższego
Okres obowiązywania: od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.
Wartość zobowiązania: 30470,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

40) KPP III-2310-19/17

Data zawarcia: 18 września 2017 r.
Podmiot: INTROLIGATORSTWO Janusz Zawadzki
Przedmiot: Sukcesywne wykonywanie i dostawa produktów i uslug poligraficznych na potrzeby Sądu Najwyższego
Okres obowiązywania: od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.
Wartość zobowiązania: 98609,40 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

39) KPP III-2311-351/17

Data zawarcia: 1 września 2017 r.
Podmiot: MakPrint
Przedmiot: Umowa o dzieło w postaci publikacji ,,Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych"
Wartość zobowiązania: 50295,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

38) KPP III-2311-333/17

Data zawarcia: 1 września 2017 r.
Podmiot: ESCORT Sp.z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Wykonanie usługi czyszczenia zbiorow bibliotecznych będących w dyspozycji Sądu Najwyższego
Wartość zobowiązania: 5519, 00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

37) KPP IV-2310-44/17

Data zawarcia: 29 września 2017 r.
Podmiot: Michał Szuniewicz dbAxis
Przedmiot: Opieka programistyczna nad systemem Supremus
Okres obowiązywania: od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.
Wartość zobowiązania: 48000,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

36) KPP IV-2310-52/17

Data zawarcia: 22 września 2017 r.
Podmiot: EBSCO Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Usługa świadczenia sieciowego dostępu do elektronicznej wersji naukowej bazy danych LEGAL SOURCE
Okres obowiązywania: od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.
Wartość zobowiązania: 5849,88 USD
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

35) KPP IV-2310-48/17

Data zawarcia: 13 września 2017 r.
Podmiot: Datapolis.com Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Usługa wsparcia technicznego dla Datapolis Process System Enterprise dla SharePoint 2013
Wartość zobowiązania: 11158,56 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

34) KPP IV-0151-9/17

Data zawarcia: 11 września 2017 r.
Podmiot: ACTION Centrum Edukacyjne Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Szkolenie specjalistyczne-MS-10961 Automatyzacja administracji z Windows PowerShell
Wartość zobowiązania: 5600,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

33) KPP IV-2310-43/17

Data zawarcia: 6 września 2017 r.
Podmiot: Usługi Informatyczne ,,KOM-PRO" Joanna Dziadkowiec
Przedmiot: Opieka nad oprogramowaniem ArchSys
Okres obowiązywania: od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.
Wartość zobowiązania: 26220,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

32) PM/126/2017

Data zawarcia: 22 września 2017 r.
Podmiot: Zamek Królewski w Warszawie, Pan Ziemowit Koźmiński
Przedmiot: Udostępnienie wnętrz Zamku Królewskiego w Warszawie na zorganizowanie Uroczystości Jubileuszowych z okazji setnej Rocznicy Utworzenia Sądu Najwyższego
Okres obowiązywania: do 28 września 2017 r.
Wartość zobowiązania: 39298,50 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne

31)

Data zawarcia: 18 września 2017 r.
Podmiot: DROSAM Tadeusz Wójcik
Przedmiot: Wykonanie prac polegających na określeniu wartości nieruchomości gruntowych, jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości
Okres obowiązywania: od 18 września 2017 r. do 9 października 2017 r.
Wartość zobowiązania: 8487,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

30) KPP I-2310-14/17

Data zawarcia: 15 września 2017 r.
Podmiot: Bauserwis- Grzegorz Hołdak
Przedmiot: Naprawa świetlika dachowego nad salą ,,C"
Okres obowiązywania: od 15 września 2017 r. do 15 października 2017 r.
Wartość zobowiązania: 10356,60 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

29) KPP I-2310-16/17

Data zawarcia: 15 września 2017 r.
Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Montaż oświetlenia wystawy
Okres obowiązywania: od 15 września 2017 r. do 22 września 2017 r.
Wartość zobowiązania: 3665,40 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

28) KPP I-2310-9/17

Data zawarcia: 14 września 2017 r.
Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Zakupienie łańcuchów nośnych, uszczelniaczy teleskopu do windy nr 11
Okres obowiązywania: od 14 września 2017 r. do 10 października 2017 r.
Wartość zobowiązania: 27521,25 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

27) KPP I-2310-10/17

Data zawarcia: 14 września 2017 r.
Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Zakupienie wyświetlacza kabinowego do windy nr7 (lewa)
Okres obowiązywania: od 14 września 2017 r. do 15 października 2017 r.
Wartość zobowiązania: 38437,50 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

26) KPP I-2310-12/17

Data zawarcia: 14 września 2017 r.
Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Zakupienie płyty EMS do windy nr 10
Okres obowiązywania: od 14 września 2017 r. do 20 października 2017 r.
Wartość zobowiązania: 8967,84 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

25) KPP I-2310-11/17

Data zawarcia: 14 września 2017 r.
Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Zakupienie chłodnicy oleju do windy nr 4
Okres obowiązywania: od 14 września 2017 r. do 20 października 2017 r.
Wartość zobowiązania: 29760,15 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

24) KPP I-2310-6/17

Data zawarcia: 13 września 2017 r.
Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Zakupienie płyty głównej do windy nr 9
Okres obowiązywania: od 13 września 2017 r. do 20 września 2017 r.
Wartość zobowiązania: 18978,90 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

23)

Data zawarcia: 6 września 2017 r.
Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Zakupienie czujnika położenia kabiny do windy
Okres obowiązywania: od 6 września 2017 r. do 15 września 2017 r.
Wartość zobowiązania: 4471,65 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

22) KPP VI-1140-5/17

Data zawarcia: 25 września 2017 r.
Podmiot: Anna Niewęgłowska
Przedmiot: Przeprowadzenie inwentaryzacji w Sądzie Najwyższym w ramach działań Komisji Inwentaryzacyjnej oraz sporządzenie protokołu
Okres obowiązywania: od 25 września 2017 r. do 15 lutego 2018 r.
Wartość zobowiązania: 8250 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne

21) KPP VI-1140-6/17

Data zawarcia: 21 września 2017 r.
Podmiot: Małgorzata Zwolińska
Przedmiot: Przeprowadzenie inwentaryzacji w Sądzie Najwyższym w ramach działań Komisji Inwentaryzacyjnej oraz sporządzenie protokołu
Okres obowiązywania: od 21 września 2017 r. do 15 lutego 2018 r.
Wartość zobowiązania: 5550 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne

20) KPP VI-1140-7/17

Data zawarcia: 21 września 2017 r.
Podmiot: Agnieszka Affek
Przedmiot: Przeprowadzenie inwentaryzacji w Sądzie Najwyższym w ramach działań Komisji Inwentaryzacyjnej oraz sporządzenie protokołu
Okres obowiązywania: od 21 września 2017 r. do 15 lutego 2018 r.
Wartość zobowiązania: 5550 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne

19) KPP VI-1141-9/17

Data zawarcia: 14 września 2017 r.
Podmiot: Tomasz Kościuszko
Przedmiot: Zaprojektowanie, wykonanie aranżacji i montaż wystawy poświęconej Jubileuszowi setnej rocznicy utworzenia Sądu Najwyższego
Okres obowiązywania: od 14 września 2017 r. do 26 września 2017 r.
Wartość zobowiązania: 9400 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne

18) KPP VI-1141-8/17

Data zawarcia: 14 września 2017 r.
Podmiot: Alicja Resich-Modlińska
Przedmiot: Poprowadzenie uroczystości z okazji Jubileuszu stulecia Sądu Najwyższego na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 28.09.2017r.
Wartość zobowiązania: 5500 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne

17) KPP VI-1141-7/17

Data zawarcia: 1 września 2017 r.
Podmiot: Robert Hyżorek
Przedmiot: Opracowywanie komunikatów i treści o charakterze informacyjnym i promocyjnym na temat wydarzeń związanych z setną rocznicą powstania SN oraz na temat bieżącej działalności SN
Okres obowiązywania: od 1 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
Wartość zobowiązania: 4200 zł ( 1400 zł/m-c)
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne

16)

Data zawarcia: 30 sierpnia 2017 r.
Podmiot: Bauserwis-Grzegorz Hołdak
Przedmiot: Uszczelnienie elewacji okien i attyki
Wartość zobowiązania: 11082,30 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

15)

Data zawarcia: 30 sierpnia 2017 r.
Podmiot: Bauserwis-Grzegorz Hołdak
Przedmiot: Wymiana uszkodzonej kopułki świetlika dachowego
Wartość zobowiązania: 4784,70 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

14)

Data zawarcia: 28 sierpnia 2017 r.
Podmiot: Beata Kruszewska
Przedmiot: Wykonywanie obowiązków pielęgniarki
Okres obowiązywania: od 24 sierpnia 2017 r. do 28 września 2017 r.
Wartość zobowiązania: 3500,64 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

13)

Data zawarcia: 23 sierpnia 2017 r.
Podmiot: TW MEZAR M.Tomaszewski, S.Więcek
Przedmiot: Remont stacji uzdatniania wody dla fontanny w KUWS
Okres obowiązywania: od 23 sierpnia 2017 r. do 16 października 2017 r.
Wartość zobowiązania: 71512,20 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

12)

Data zawarcia: 16 sierpnia 2017 r.
Podmiot: SEECON Konrad Wasiak
Przedmiot: Rozbudowa systemu TV przemysłowej
Wartość zobowiązania: 29372,40 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

11)

Data zawarcia: 16 sierpnia 2017 r.
Podmiot: Drager Safety Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Katowicach
Przedmiot: 60 sztuk kapturów ucieczkowych wraz z zestawem montażowym
Wartość zobowiązania: 35571,60 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

10)

Data zawarcia: 16 sierpnia 2017 r.
Podmiot: SIEMENS Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Części zamienne do systemu bezpieczeństwa MM800:komputer i monitor
Wartość zobowiązania: 15400,83 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne

9) KPP III-2311-307/17

Data zawarcia: 8 sierpnia 2017 r.
Podmiot: JetPrinter Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Dostawa tonerów do OKI
Okres obowiązywania: od 8 sierpnia 2017 r. do 12 sierpnia 2017 r.
Wartość zobowiązania: 7954,08 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

8) KPP III-2310-5/17

Data zawarcia: 8 sierpnia 2017 r.
Podmiot: Zamex Tomasz Bąk
Przedmiot: Aneks nr 1 do Umowy
Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Wartość zobowiązania: 20000 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

7) KPP III-2310-17/17

Data zawarcia: 4 sierpnia 2017 r.
Podmiot: Hurtownia BB Bożena Bąk
Przedmiot: Artykuły spożywcze+ woda
Okres obowiązywania: od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.
Wartość zobowiązania: 134820,38 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

6) KPP III-2310-16/17

Data zawarcia: 3 sierpnia 2017 r.
Podmiot: Blackline s.c. z siedzibą w Szczecinie
Przedmiot: Materiały eksploatacyjne do drukarek i komputerów
Okres obowiązywania: od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.
Wartość zobowiązania: 217444,48 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

5) KPP III-2310-15/17

Data zawarcia: 3 sierpnia 2017 r.
Podmiot: AMAD Sp.z o.o. z siedzibą w Łomiankach
Przedmiot: Materiały biurowe i piśmiennicze
Okres obowiązywania: od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.
Wartość zobowiązania: 148189,80 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze

4) KPP IV-2310-45/17

Data zawarcia: 21 sierpnia 2017 r.
Podmiot: XEROSERWIS Andrzej Golon
Przedmiot: Obsługa serwisowa drukarek
Okres obowiązywania: od 21 sierpnia 2017 r. do 20 sierpnia 2018 r.
Wartość zobowiązania: 14317,20 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

3) KPP IV-0151-7/17

Data zawarcia: 16 sierpnia 2017 r.
Podmiot: MGG Conferences Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Szkolenie specjalistyczne -XXI Konferencja na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego SECURE 2017
Wartość zobowiązania: 5418,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

2) KPP IV-2310-47/17

Data zawarcia: 10 sierpnia 2017 r.
Podmiot: EET Europarts Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie
Przedmiot: Dostawa baterii IBM Battery Backup do macierzy V7000.
Wartość zobowiązania: 3874,50 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki

1) KPP IV-2310-46/17

Data zawarcia: 8 sierpnia 2017 r.
Podmiot: Point Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot: Dostarczenie pakietu serwisowego FortiMail-VM01 z rocznym abonamentem i usługami wsparcia Point UTM Gold
Wartość zobowiązania: 1937,25 Euro+ 1845,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
Przejdź do początku