Rejestr umów Sądu Najwyższego

 • 1477) KPP IV-0413-22-12/20

  Data zawarcia: 26 października 2022 r.
  Podmiot: A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 8-miesięcznych subskrypcji na system operacyjny stacji roboczych i oprogramowanie biurowe.
  Wartość zobowiązania: 15.035,54 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Zamówienbie cząstkowe w ramach umowy ramowej z dn. 05.08.2022 r. (KPP IV-0413-22/20).
 • 1476) KPP III.2610.63.2022

  Data zawarcia: 20 października 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Opieka bibliotekarza systemowego nad systemem bibliotecznym.
  Wartość zobowiązania: 45.756
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1475) KPP III.2610.67.2022

  Data zawarcia: 19 października 2022 r.
  Podmiot: Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni
  Przedmiot: Szkolenie "ITILO4" Foundation dla dwóch pracowników.
  Wartość zobowiązania: 5.000
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1474) KPP III.2610.65.2022

  Data zawarcia: 14 października 2022 r.
  Podmiot: CLICO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Check Point Certified Expert (C-CP-TRN-CCSER81) dla pracownika.
  Wartość zobowiązania: 4.600
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1473) KPP III.2610.64.2022

  Data zawarcia: 14 października 2022 r.
  Podmiot: CLICO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Szkolenie Check Point Certified Admin (C-CP-TRN-CCSAR81) dla pracownika.
  Wartość zobowiązania: 4.600
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1472) KPP III.2610.62.2022

  Data zawarcia: 12 października 2022 r.
  Podmiot: nFlo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa dwunastomiesięcznych subskrypcji oprogramowania Baramundi.
  Wartość zobowiązania: 34.255,50
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1471) KPP VI.2610.55.2022

  Data zawarcia: 22 września 2022 r.
  Podmiot: C.H. Beck Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
  Przedmiot: Zakup książek do uzytku słuzbowego.
  Wartość zobowiązania: 9.760,99
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 1470) KPP I.2610.259.2022

  Data zawarcia: 28 października 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Dostawa samozamykaczy TS 93 B z szyną.
  Okres obowiązywania: od 28 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 4.022,10
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1469) KPP I.2610.252.2022

  Data zawarcia: 24 października 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Przewody grzewcze do odwodnienia fosy.
  Okres obowiązywania: od 24 października 2022 r. do 21 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 6.740,40
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1468) KPP I.2610.250.2022

  Data zawarcia: 24 października 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Materiały do układu stabilizacji ciśnienia c.o.
  Okres obowiązywania: od 24 października 2022 r. do 21 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 93.480,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1467) KPP I.2610.248.2022

  Data zawarcia: 20 października 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Dostawa siłowników do zaworów na instlacji węzła cieplnego.
  Okres obowiązywania: od 20 października 2022 r. do 17 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 17.373,75
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1466) KPP I.2610.247.2022

  Data zawarcia: 19 października 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Manometry z kurkiem.
  Okres obowiązywania: od 19 października 2022 r. do 9 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 3.977,82
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1465) KPP I.2610.246.2022

  Data zawarcia: 19 października 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Sprężyny do bramy garażowej.
  Okres obowiązywania: od 19 października 2022 r. do 9 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 6.297,60
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1464) KPP I.2610.76.2022242

  Data zawarcia: 18 października 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Dostawa siłowników do zaworów.
  Okres obowiązywania: od 18 października 2022 r. do 15 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 9.083,55
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1463) KPP I.2610.241.2022

  Data zawarcia: 18 października 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Dostawa oventropów do klimakonwektorów.
  Okres obowiązywania: od 18 października 2022 r. do 15 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 4.305
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1462) KPP I.2610.240.2022

  Data zawarcia: 14 października 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Dostawa płyt LCB II do wind hydraulicznych.
  Okres obowiązywania: od 14 października 2022 r. do 11 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 24.058,80
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1461) KPP I.2610.229.2022

  Data zawarcia: 6 października 2022 r.
  Podmiot: CONTROL SYSTEM FMN Sp. z o.o.
  Przedmiot: Drukarka retransferowa HDP5000 (dwustronna) wraz z materiałami eksploatacyjnymi.
  Okres obowiązywania: od 6 października 2022 r. do 11 października 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 13.591,50
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1460) KPP I.2610.225.2022

  Data zawarcia: 13 października 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Wymiana szyby elewacyjnej.
  Okres obowiązywania: od 13 października 2022 r. do 1 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 17.055,18
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1459) KPP I.2610.222.2022

  Data zawarcia: 10 października 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie naprawy uszczelniania szybu w windzie nr 5.
  Okres obowiązywania: od 10 października 2022 r. do 17 października 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 9.151,20
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1458) KPP I.2610.220.2022

  Data zawarcia: 6 października 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Zakup kurtyny nawrotu drzwi do dźwigu nr 6.
  Okres obowiązywania: od 6 października 2022 r. do 16 października 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 8.228,70
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1457)

  Data zawarcia: 26 października 2022 r.
  Podmiot: Muzeum Łazienki Królewskie
  Przedmiot: Wynajem Sali Balowej w Pałacu na Wyspie na organizację recitalu Wieczór Pieśni w związku z organizacją Międzynarodowej Konferencji "Praworządność - w poszukiwaniu wzorca kontroli".
  Okres obowiązywania: do 7 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 4.674
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1456)

  Data zawarcia: 28 października 2022 r.
  Podmiot: Belvedere - Cafe Łazienki Królewskie Sp. z o.o.
  Przedmiot: Organizacja kolacji w dn. 07.11.2022 r. dla uczestników konferencji "Praworządność - w poszukiwaniu wzorca kontroli" - uzupełnienie zamówienia z dn. 30.09.2022 r.
  Okres obowiązywania: do 7 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 6/839,25 (razem 34.196,25)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1455)

  Data zawarcia: 20 października 2022 r.
  Podmiot: Hotel Bristol w Warszawie
  Przedmiot: Organizacja uroczystej kolacji bufetowej w związku z organizacją Międzynarodowej Konferencji "Praworządność - w poszukiwaniu wzorca kontroli".
  Okres obowiązywania: do 8 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 31.594,20
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1454)

  Data zawarcia: 20 października 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Organizacja brunchu w związku z organizacją Międzynarodowej Konferencji "Praworządność - w poszukiwaniu wzorca kontroli".
  Okres obowiązywania: do 9 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 4.039,20
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1453)

  Data zawarcia: 19 października 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Organizacja przerwy kawowej i lunchu w związku z organizacją Międzynarodowej Konferencji "Praworządność - w poszukiwaniu wzorca kontroli".
  Okres obowiązywania: do 8 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 41.500
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1452)

  Data zawarcia: 19 października 2022 r.
  Podmiot: Zamek Królewski w Warszawie
  Przedmiot: Rezerwacja sal na Konferencję Miedzynardową "Praworządność w poszukiwaniu wzorca kontroli".
  Okres obowiązywania: do 8 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 47.987,22
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1451)

  Data zawarcia: 17 października 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przygotowanie racitalu Wieczór Pieśni w związku z organizacją Międzynarodowej Konferencji "Praworządność - w poszukiwaniu wzorca kontroli".
  Okres obowiązywania: do 7 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 17.000
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1450)

  Data zawarcia: 13 października 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Obsługa techniczna Miezynarodowej Konferencji "Praworządność - w poszukiwaniu wzorca kontroli".
  Okres obowiązywania: do 8 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 33.179,25
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1449) KPP VI.2610.53.2022

  Data zawarcia: 15 września 2022 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek do użytku służbowego.
  Wartość zobowiązania: 5.346,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 1448) KPP VI.2610.50.2022

  Data zawarcia: 8 września 2022 r.
  Podmiot: C.H. Beck Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup ksiązek do uzytku służbowego.
  Wartość zobowiązania: 3.943,40
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 1447) KPP.VI.2610.44.2022

  Data zawarcia: 5 sierpnia 2022 r.
  Podmiot: C.H. Beck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek do użytku służbowego
  Wartość zobowiązania: 4.714,50
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 1446) KPP I.2611.4.2022

  Data zawarcia: 22 września 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wymiana odwonienia liniowego w pomieszczeniu maszynowni w KUWS na odwodnienie liniowe z krawędziami ze stali ocynkowanej i rusztem z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (zatrzaskowym) wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi (kondygnacja -2)
  Okres obowiązywania: od 22 września 2022 r. do 21 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 294.466,51
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1445)

  Data zawarcia: 22 września 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Usługa czyszczenia księgozbioru Biblioteki.
  Wartość zobowiązania: 12.300,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1444)

  Data zawarcia: 30 września 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup 20 szt. foteli biurowych.
  Wartość zobowiązania: 20.910,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1443)

  Data zawarcia: 6 września 2022 r.
  Podmiot: EURO-NET
  Przedmiot: Zakup AGD.
  Wartość zobowiązania: 4.644,90
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1442)

  Data zawarcia: 8 września 2022 r.
  Podmiot: AUTO-BLAk Sp. z o.o.
  Przedmiot: Naprawa po kolizji w samochodzie służbowym SN marki VW Passat.
  Wartość zobowiązania: 3.643,35 + 397,69
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  4.041,04 zl kwota faktury FV/BL/523/22/VW zamówienie zwiększone o 397,69 zł - naprawy dodatkowe.
 • 1441) KPP III.2611.1.2022

  Data zawarcia: 28 września 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa monitorów komputerowych.
  Wartość zobowiązania: 24.772,20
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Finansowe
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1440) KPP III.2611.1.2022

  Data zawarcia: 28 września 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa komputerów biurkowych.
  Wartość zobowiązania: 475.444.20
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1439) KPP III.2611.1.2022

  Data zawarcia: 28 września 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa komputerów przenośnych.
  Wartość zobowiązania: 437.043,60
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1438) KPP III.2610.60.2022

  Data zawarcia: 27 września 2022 r.
  Podmiot: Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostarczenie pakietu serwisowego Fortimail wraz ze wsparciem technicznym GOLD.
  Wartość zobowiązania: 13.868,25
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1437) KPP III.2610.59.2022

  Data zawarcia: 21 września 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa pakietu 75 dwunastomiesięcznych subskrypcji Cisco Umbrella.
  Wartość zobowiązania: 13.007,25
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1436) KPP III.2610.58.2022

  Data zawarcia: 21 września 2022 r.
  Podmiot: Datapolis.com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa wsparcia technicznego dla Datapolis Process System Enterprise dla SharePoint 2013/2016.
  Wartość zobowiązania: 22.140,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1435) KPP III.2610.54.2022

  Data zawarcia: 20 września 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Opieka programistyczna nad systemem Supremus.
  Wartość zobowiązania: 141.000,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1434) KPP III.2610.51.2022

  Data zawarcia: 2 września 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Opieka informatyczna nad systemem ArchSys.
  Wartość zobowiązania: 43.184,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1433) KPP I.2610.209.2022

  Data zawarcia: 26 września 2022 r.
  Podmiot: PRESSCOM Sp. z o.o.
  Przedmiot: Udział w XVII Forum Przetargów Publicznych 4 osób.
  Okres obowiązywania: od 10 października 2022 r. do 12 października 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 8.320,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1432) KPP I.2610.208.2022

  Data zawarcia: 22 września 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Sporzadzenie operatu szacunkowego wyceny rynkowej nieruchomości (lokalu) w budynku Babka Tower zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II 80 w Warszawie.
  Okres obowiązywania: od 22 września 2022 r. do 3 października 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 6.027,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1431) KPP I.2610.198.2022

  Data zawarcia: 7 września 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny rynkowej nieruchomości zlokalizowanej przy Al. Szucha 9 w Warszawie.
  Okres obowiązywania: od 7 września 2022 r. do 16 września 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 6.765,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1430)

  Data zawarcia: 30 września 2022 r.
  Podmiot: Belvedere - Cafe Łazienki Królewskie Sp. z o.o.
  Przedmiot: Uroczysta kolacja dla uczestników Międzynarodowej Konferencji nt. "Praworządność - w poszukiwaniu wzorca kontroli" organizowanej w dniach 7 - 9. 11. 2022 r.
  Okres obowiązywania: od 7 listopada 2022 r. do 7 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 27.357,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1429)

  Data zawarcia: 19 września 2022 r.
  Podmiot: Wehikuł Podróży Usługi Turystyczne s.c.
  Przedmiot: Organizacja jednodniowego wyjazdu do Wilna dla uczestników koferencji Sędziów Sądu Najwyższego Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych organizowanej w Augustowie w związku z wizytą w Sądzie Najwyższym Litwy.
  Okres obowiązywania: od 28 września 2022 r. do 28 września 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 9.240,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1428)

  Data zawarcia: 19 września 2022 r.
  Podmiot: LangMedia Sp. z o.o.
  Przedmiot: Dostęp do platformy e - learningowej.
  Okres obowiązywania: od 19 września 2022 r. do 18 września 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 20.600,00
 • 1427)

  Data zawarcia: 16 września 2022 r.
  Podmiot: Campus Leszno Sp. z o.o.
  Przedmiot: Organizacja szkolenia urzędników izb Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 21 października 2022 r. do 22 października 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 64.146,63
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1426)

  Data zawarcia: 12 września 2022 r.
  Podmiot: Fundacja im. Stanisława Pomian-Srzednickiego
  Przedmiot: Wydruk pamiętnika Stanisława Pomian-Srzednickiego "Moje wspomnienia".
  Okres obowiązywania: od 12 września 2022 r. do 20 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 7.392,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1425)

  Data zawarcia: 7 września 2022 r.
  Podmiot: Pasja Grupa Dobrych trenerów J. Lewandowski P. Lewandowska Sp. j.
  Przedmiot: Zorganizowanie wykladu podczas szkolenia urzędników izb Sądu Najwyższego w dniu 21.10.2022 r.
  Okres obowiązywania: od 21 października 2022 r. do 21 października 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 3.600,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1424)

  Data zawarcia: 2 września 2022 r.
  Podmiot: Hotel Warszawa Sp. z o.o.
  Przedmiot: Organizacja konferencji sędziów Sądu Najwyższego Izby Pracy i Ubezpieczen Społecznych.
  Okres obowiązywania: od 26 września 2022 r. do 29 września 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 44.716,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1423)

  Data zawarcia: 24 sierpnia 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych i kosmetyków samochodowych dla SN.
  Okres obowiązywania: od 24 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 65 488,26
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1422)

  Data zawarcia: 30 sierpnia 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i pismienniczych do Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 30 sierpnia 2022 r. do 30 sierpnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 299 057,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1421)

  Data zawarcia: 1 sierpnia 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie prac remontowych wraz z zabudową kuchenną i montażem sprzętu AGD w lokalu mieszkalnym SN.
  Okres obowiązywania: od 1 sierpnia 2022 r. do 15 września 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 94663,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1420)

  Data zawarcia: 21 lipca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup 2 szt. niszczarek.
  Wartość zobowiązania: 12318,50
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1419)

  Data zawarcia: 31 sierpnia 2022 r.
  Podmiot: Hotel Passage a.s.
  Przedmiot: Zakwaterowanie w hotelu w związku z podróżą delegacji SN do Brna 13-16.10.2022 r.
  Okres obowiązywania: od 31 sierpnia 2022 r. do 16 października 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 9.525,21
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1418)

  Data zawarcia: 2 sierpnia 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup upominków z logo SN.
  Okres obowiązywania: od 2 sierpnia 2022 r. do 5 września 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 23.739,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1417) KPP III.2610.52.2022

  Data zawarcia: 30 sierpnia 2022 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie
  Przedmiot: Roczny abonament na dostęp do systemu Lex Baza Dokumentów w wersji intranetowej.
  Wartość zobowiązania: 54.735,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1416) KPP III.2610.49.2022

  Data zawarcia: 2 sierpnia 2022 r.
  Podmiot: BLUE energy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla 8 grup - "ISO 27001 - ważność i świadomość".
  Wartość zobowiązania: 21.000,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1415) KPP III.2610.45.2022

  Data zawarcia: 1 sierpnia 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Obsługa serwisowa drukarek i skanerów.
  Wartość zobowiązania: 31.881,60
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1414) KPP I.2610.189.2022

  Data zawarcia: 23 sierpnia 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Zakupienie klimakonwektorów.
  Okres obowiązywania: od 23 sierpnia 2022 r. do 21 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 89693,75
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1413) KPP I.2610.188.2022

  Data zawarcia: 23 sierpnia 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Zakupienie gaśnic.
  Okres obowiązywania: od 23 sierpnia 2022 r. do 22 września 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 30703,94
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1412) KPP I.2610.187.2022

  Data zawarcia: 22 sierpnia 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Zakupienie lamp liniowych LED.
  Okres obowiązywania: od 22 sierpnia 2022 r. do 20 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 71264,17
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1411) KPP I.2610.183.2022

  Data zawarcia: 12 sierpnia 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu - Aleja Szucha 9.
  Okres obowiązywania: od 12 sierpnia 2022 r. do 8 września 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 25830,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1410) KPP I.2610.182.2022

  Data zawarcia: 9 sierpnia 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Zakupienie lamp LED.
  Okres obowiązywania: od 9 sierpnia 2022 r. do 9 września 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 6218,88
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1409) KPP I.2610.151.2022

  Data zawarcia: 8 sierpnia 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wymiana drzwi drewnianych przejściowych z pom. 3N46 do 3N45.
  Okres obowiązywania: od 18 sierpnia 2022 r. do 20 października 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 9 372,60
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1408) KPP I.2610.167.2022

  Data zawarcia: 3 sierpnia 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Zakupienie materiałów do agregatu Maximo.
  Okres obowiązywania: od 3 sierpnia 2022 r. do 10 sierpnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 8 929,80
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1407) KPP I.2610.166.2022

  Data zawarcia: 3 sierpnia 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Zakupienie materiałów do wind nr 5: D8NE0790, D8NE0791
  Okres obowiązywania: od 3 sierpnia 2022 r. do 10 sierpnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 6 979,02
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1406) KPP I.2610.147.2022

  Data zawarcia: 3 sierpnia 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Zakupienie lin nośnych nosnych i łożysk do dźwigu osobowego nr 1 D8NE0785.
  Okres obowiązywania: od 3 sierpnia 2022 r. do 28 września 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 58 732,50
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1405) KPP I.2610.146.2022

  Data zawarcia: 3 sierpnia 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Zakupienie chłodnicy oleju do windy nr 3.
  Okres obowiązywania: od 3 sierpnia 2022 r. do 24 sierpnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 27 090,75
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1404)

  Data zawarcia: 26 lipca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przegląd serwisowy i naprawa samochodu służbowego Sądu Najwyższego marki Ford Transit.
  Wartość zobowiązania: 5353,39
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1403) KPP III.2610.50.2022

  Data zawarcia: 28 lipca 2022 r.
  Podmiot: MADU Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Suchym Dworze
  Przedmiot: Zakup dysków do macierzy i kości pamięci RAM do serwera.
  Wartość zobowiązania: 4.563,30
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1402) KPP III.2610.48.2022

  Data zawarcia: 28 lipca 2022 r.
  Podmiot: GEOTECHNOLOGY IT GROUP Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa akcesoriów komputerowych (m.in. myszy komputerowych, słuchawek, klawiatur, toreb do laptopów, baterii do laptopów).
  Wartość zobowiązania: 7.784,67
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1401) KPP III.2610.46.2022

  Data zawarcia: 26 lipca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Kurs języka angielskiego dla pracownika.
  Wartość zobowiązania: 5.100
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1400) KPP III.2610.47.2022

  Data zawarcia: 18 lipca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa fuserów do drukarek.
  Wartość zobowiązania: 7.982,70
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1399) KPP III.2610.44.2022

  Data zawarcia: 1 lipca 2022 r.
  Podmiot: Ventus Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Obsługa serwisowa urządzeń sieci komputerowej i systemów bezpieczeństwa.
  Wartość zobowiązania: 88.560,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1398) KPP I.2610.169.2022

  Data zawarcia: 25 lipca 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Remont pokoi 1N32, 2N59 po zalaniu.
  Okres obowiązywania: od 26 lipca 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 42.486,66
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1397) KPP I.2610.163.2022

  Data zawarcia: 25 lipca 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Wymiana oleju w windzie nr 9.
  Okres obowiązywania: od 26 lipca 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 17.589,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1396) KPP I.2610.161.2022

  Data zawarcia: 21 lipca 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Wymiana wykładziny w wejściach do KUWS.
  Okres obowiązywania: od 21 lipca 2022 r. do 29 września 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 69.988,30
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1395) KPP I.2610.150.2022

  Data zawarcia: 7 lipca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Usunięcie awarii przecieku sufitu w Sali Konferencyjnej 3N10.
  Okres obowiązywania: od 7 lipca 2022 r. do 11 lipca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 3.628,50
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1394) KPP V.2610.57.2022

  Data zawarcia: 8 sierpnia 2022 r.
  Podmiot: Hotel Therese, Paris
  Przedmiot: Usługa noclegowa.
  Okres obowiązywania: od 17 lipca 2022 r. do 19 lipca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 6.773,40
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1392) KPP V.2610.58.2022

  Data zawarcia: 26 lipca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Kurs języka angielskiego.
  Okres obowiązywania: od 26 lipca 2022 r. do 25 lipca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 5.699,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1391)

  Data zawarcia: 28 lipca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup upominków z krzemienia pasiastego.
  Okres obowiązywania: od 28 lipca 2022 r. do 10 października 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 14.944,50
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1390)

  Data zawarcia: 28 lipca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup upominków z logo SN.
  Okres obowiązywania: od 28 lipca 2022 r. do 29 sierpnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 28.240,80
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1389)

  Data zawarcia: 30 maja 2022 r.
  Podmiot: Inventive Group Sp. z o.o.
  Przedmiot: Dostawa i montaż mebli.
  Okres obowiązywania: do 10 lipca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 27.620,88
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1388)

  Data zawarcia: 25 maja 2022 r.
  Podmiot: Inventive Group Sp. z o.o.
  Przedmiot: Dostawa 12 sztuk szaf żaluzjowych.
  Okres obowiązywania: do 4 lipca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 24.088,32
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1387)

  Data zawarcia: 25 maja 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 20 sztuk foteli biurowych.
  Okres obowiązywania: do 24 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 19.188,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1386)

  Data zawarcia: 30 czerwca 2022 r.
  Podmiot: EURO AGD
  Przedmiot: Dekodery, kable, przedłużacze.
  Okres obowiązywania: do 30 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 3.699,40
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1385)

  Data zawarcia: 27 czerwca 2022 r.
  Podmiot: TILT Sp. z o.o.
  Przedmiot: Oprawa introligatorska.
  Okres obowiązywania: do 6 sierpnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 17.250,75
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1384)

  Data zawarcia: 9 czerwca 2022 r.
  Podmiot: PKN ORLEN S.A.
  Przedmiot: Dostarczenie paliw do pojazdów służbowych, będących w uzytkowaniu SN.
  Okres obowiązywania: od 9 czerwca 2022 r. do 8 czerwca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 674.544,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1383)

  Data zawarcia: 3 czerwca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Niszczarki 5 sztuk.
  Wartość zobowiązania: 4.655,55
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1382)

  Data zawarcia: 15 czerwca 2022 r.
  Podmiot: Villa Hugel IHR Boutique Hotel
  Przedmiot: Usługa hotelowa w związku z udziałem delegacji SN w Jubileuszowym Kongresie Akademii Prawa Europejskiego ERA.
  Okres obowiązywania: od 13 października 2022 r. do 16 października 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 5.101,60
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1381)

  Data zawarcia: 23 czerwca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Usługi legislatorskie.
  Okres obowiązywania: od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 33.000,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1380)

  Data zawarcia: 3 czerwca 2022 r.
  Podmiot: Hotel GRAND SAL
  Przedmiot: Organizacja konferencji Sędziów Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
  Okres obowiązywania: od 6 czerwca 2022 r. do 8 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 61.805,44
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1379) KPP IV-0413-22-11/20

  Data zawarcia: 27 czerwca 2022 r.
  Podmiot: A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 12-miesięcznych subskrypcji na system operacyjny stacji roboczych i oprogramowanie biurowe oraz subskrypcji rozszerzających w zakresie bezpieczeństwa oraz subskrypcji umożliwiajacą automatyzację procesów/zadań.
  Okres obowiązywania: od 27 czerwca 2022 r. do 26 czerwca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 211.263,87 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  zamówienie cząstkowe w ramach umowy ramowej z dn. 05.08.2022 r. (KPP IV-0413-22/20)
 • 1378) KPP III.2610.36.2022

  Data zawarcia: 1 czerwca 2022 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Obsługa serwisowa systemu Advantec ERP na potrzeby Kancelarii Prezesa kierujacego pracą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 22.435,20
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1377) KPP III.2610.35.2022

  Data zawarcia: 1 czerwca 2022 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Obsługa serwisowa systemu Advantec ERP na potrzeby Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 145.828,80
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1376) KPP I.2610.129.2022

  Data zawarcia: 13 czerwca 2022 r.
  Podmiot: GBA POLSKA Sp. z o.o.
  Przedmiot: Wykonanie badań próbek powietrza, wody pitnej i ciepłej.
  Okres obowiązywania: od 13 czerwca 2022 r. do 28 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 3806,85
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1375) KPP I.2610.131.2022

  Data zawarcia: 13 czerwca 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Zakup części zamiennych i modułu dozującego chemię do basenu.
  Okres obowiązywania: od 13 czerwca 2022 r. do 4 lipca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 3954,45
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1374) KP ID IV.2610.17.2022

  Data zawarcia: 8 czerwca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Sporządzenie opinii prawnej.
  Okres obowiązywania: od 8 czerwca 2022 r. do 21 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 11931,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1373) KPP I.2610.90.2022

  Data zawarcia: 30 maja 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Naprawa po kolizji samochodu słuzbowego Nr rej WI 102JU.
  Wartość zobowiązania: 77747,99
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1372) KPP I.2610.117.2022

  Data zawarcia: 30 maja 2022 r.
  Podmiot: Mediaexpert
  Przedmiot: iPhone 13 PRO MAX 13 128 GB Pokrowiec na deskę.
  Wartość zobowiązania: 5723,99
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1371)

  Data zawarcia: 25 maja 2022 r.
  Podmiot: Amad Sp. z o.o.
  Przedmiot: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i piśmienniczych.
  Okres obowiązywania: od 25 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 41052,89
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1370)

  Data zawarcia: 18 maja 2022 r.
  Podmiot: InterRisk TU SA
  Przedmiot: Ubezpieczenie zakupionego samochodu służbowego.
  Wartość zobowiązania: 4089,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1369)

  Data zawarcia: 17 maja 2022 r.
  Podmiot: RAF TRANS Sp. z o.o.
  Przedmiot: Wykonanie transportu osób autokarem do Wieliczki na konferencję sędziów SN IKNiSP.
  Wartość zobowiązania: 7992,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1368)

  Data zawarcia: 13 maja 2022 r.
  Podmiot: DAMARO S.C.
  Przedmiot: Wykonanie transportu osób busem do Giżycka na konferencję sędziów IPiUS SN.
  Wartość zobowiązania: 3564,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1367)

  Data zawarcia: 9 maja 2022 r.
  Podmiot: Daglo Sp. z o.o.
  Przedmiot: Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w lokalu służbowym SN.
  Wartość zobowiązania: 9212,40
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1366) KPP I.2610.100.2022

  Data zawarcia: 6 maja 2022 r.
  Podmiot: EURO-NET
  Przedmiot: iPhone 11 128 GB iPhone SE 256 GB
  Wartość zobowiązania: 4.998,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1365) KPP III.2610.37.2022

  Data zawarcia: 23 maja 2022 r.
  Podmiot: Perceptron Sp. z o.o.
  Przedmiot: Dostawa kontrolera macierzowego.
  Okres obowiązywania: od 23 maja 2022 r. do 25 maja 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 8179,50
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1364) KPP III.2610.32.2022

  Data zawarcia: 18 maja 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Usługa informatyki śledczej.
  Okres obowiązywania: od 18 maja 2022 r. do 1 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 22140,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1363) Aneks nr 1 do umowy Nr 1/2022

  Data zawarcia: 27 stycznia 2022 r.
  Podmiot: Orbis S.A.
  Przedmiot: Usluga noclegowa dla ławników Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 1 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 11480,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Aneks nr 1 z dnia 27.01.2022 do umowy nr 1/2022 z dnia 29.12.2021.
 • 1362) KPP V.2610.41.2022

  Data zawarcia: 23 maja 2022 r.
  Podmiot: Academy of New York ul. Złota 59 00-120 Warszawa
  Przedmiot: Kurs języka angielskiego.
  Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2022 r. do 30 maja 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 5699,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1361) KPP V.2610.21.2022

  Data zawarcia: 15 maja 2022 r.
  Podmiot: CEELI Institute, o.p.s. Havlickovy Sady 58 120 00 Prague
  Przedmiot: Usługa hotelowa w związku z Konferencją Prezesów Sądów Najwyższych Europy Środkowej i Wschodniej w Pradze.
  Okres obowiązywania: od 15 maja 2022 r. do 17 maja 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 7.641,28
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1360)

  Data zawarcia: 5 maja 2022 r.
  Podmiot: Fundacja Sztuka dla Polski ul. Grupy AK Północ 158, 00-713 Warszawa
  Przedmiot: Sesja zdjęciowa oraz obróbka graficzna zdjęć Prezesów Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 1 maja 2022 r. do 1 maja 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 4400,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1359)

  Data zawarcia: 30 maja 2022 r.
  Podmiot: Hotel Windsor Jachranka 75 05-140 Serock
  Przedmiot: Organizacja szkolenia urzędników Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 24 czerwca 2022 r. do 25 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 57416,88
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1358) KPP I.2610.121.2022

  Data zawarcia: 25 maja 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Zakupienie płyty sterującej do drzwi automatycznych.
  Okres obowiązywania: od 25 maja 2022 r. do 14 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 5517,17
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1357) KPP I.2610.109.2022

  Data zawarcia: 26 maja 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Konserwacja kabli i systemów teletransmisji.
  Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 150552,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1356) KPP I.2610.91.2022

  Data zawarcia: 19 maja 2022 r.
  Podmiot: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Handlowe BRAKORK-LABORATORIUM Sp. z o.o.
  Przedmiot: Modernizacja systemu TV - dostosowanie do nowego standardu DVBT-T2 HEVC.
  Okres obowiązywania: od 19 maja 2022 r. do 2 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 18124,05
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1355) KPP I.2610.110.2022

  Data zawarcia: 19 maja 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót związanych z remontem korytarzy, klatek i pokoi biurowych.
  Okres obowiązywania: od 19 maja 2022 r. do 2 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 5904,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.).
 • 1354) KPP I.2610.102.2022

  Data zawarcia: 10 maja 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Prostowanie elewacji na poziomie "0" - naprawa.
  Okres obowiązywania: od 10 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 7970,40
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1353)

  Data zawarcia: 1 kwietnia 2022 r.
  Podmiot: UPC Polska Sp. z o.o.
  Przedmiot: Świadczenie usług w zakresie telewizji kablowej i Internetu.
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 2774,40
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 1352) KPP III.2610.30.2022

  Data zawarcia: 29 kwietnia 2022 r.
  Podmiot: Integrity Partners Sp z o.o.
  Przedmiot: Opieka serwisowa i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wraz z przedłużeniem wsparcia technicznego producenta KEMP.
  Okres obowiązywania: od 29 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 87526,80
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1351) KPP III.2610.31.2022

  Data zawarcia: 28 kwietnia 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 12-miesięcznych subskrypcji oprogramowania Adobe Photoshop CC for Teams
  Okres obowiązywania: od 28 kwietnia 2022 r. do 28 kwietnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 5841,23
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1350) KPP III.2610.26.2022

  Data zawarcia: 15 kwietnia 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 6 szt. fuserów do drukarek.
  Okres obowiązywania: od 15 kwietnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 4421,36
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1349) KPP III.2610.18.2022

  Data zawarcia: 14 kwietnia 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 15 szt. komputerów przenośnych.
  Okres obowiązywania: od 14 kwietnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 88.929,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1348) KPP III.2610.25.2022

  Data zawarcia: 8 kwietnia 2022 r.
  Podmiot: Systemy Informatyczne i Telekomunikacyjne z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Usługi wsparcia dla platformy wirtualizacji VMware VSphere.
  Okres obowiązywania: od 8 kwietnia 2022 r. do 8 kwietnia 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 157815,94
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1347) Aneks nr 1 do umowy Nr 1/2022

  Data zawarcia: 1 kwietnia 2022 r.
  Podmiot: Orbis S.A.
  Przedmiot: Usługa noclegowa dla ławników SN.
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 12.320,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Aneks nr 1 do umowy Nr 1/2022 (umowa 2021-12-29, aneks 2022-01-27)
 • 1346) KPP V.2610.3.4.2022

  Data zawarcia: 1 kwietnia 2022 r.
  Podmiot: Gremi Media S.A.
  Przedmiot: Emisja nekrologów w Rzeczypospolitej w miesiącu kwietniu.
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 4747,80
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1345)

  Data zawarcia: 28 kwietnia 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Czynności związane z utworzeniem Muzeum SN.
  Okres obowiązywania: od 4 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 40800,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1344)

  Data zawarcia: 26 kwietnia 2022 r.
  Podmiot: Zamek Giżycko Sp. z o.o.
  Przedmiot: Organizacja konferencji ISSN Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
  Okres obowiązywania: od 31 maja 2022 r. do 2 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 35793,83
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1343)

  Data zawarcia: 8 kwietnia 2022 r.
  Podmiot: MJS Sp. z o.o. Sk
  Przedmiot: Organizacja konferencji SSN Izby Cywilnej.
  Okres obowiązywania: od 20 kwietnia 2022 r. do 22 kwietnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 53545,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1342) KPP I.2610.94.2022

  Data zawarcia: 25 kwietnia 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Zakup zamków do drzwi części wspólnych i sprężyny do bramy wjazdowej parkingu służbowego.
  Okres obowiązywania: od 25 kwietnia 2022 r. do 5 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 5043,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1341) KPP I.2610.93.2022

  Data zawarcia: 22 kwietnia 2022 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A.
  Przedmiot: Wykonanie oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych.
  Okres obowiązywania: od 22 kwietnia 2022 r. do 22 września 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 20664,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1340) KPP I.2610.83.2022

  Data zawarcia: 12 kwietnia 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa, montaż i uruchomienie odrębnej jednostki klimatyzacyjnej w pom. 001
  Okres obowiązywania: od 12 kwietnia 2022 r. do 11 maja 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 22140,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1339) KPP I.2610.76.2022

  Data zawarcia: 13 kwietnia 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie przeglądu i konserwacji niecki basenu.
  Okres obowiązywania: od 13 kwietnia 2022 r. do 20 kwietnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 7134,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1338) KPP I.2610.26.2022

  Data zawarcia: 1 kwietnia 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Radiologicznej w SN.
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 45510,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1337)

  Data zawarcia: 28 kwietnia 2022 r.
  Podmiot: Autorud Stalowa Wola Sp. z o.o.
  Przedmiot: Zakup samochodu osobowego Skoda Superb.
  Okres obowiązywania: od 28 kwietnia 2022 r. do 12 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 162500,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1336)

  Data zawarcia: 20 kwietnia 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup mieszkania.
  Okres obowiązywania: od 20 kwietnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 630000,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1335)

  Data zawarcia: 11 kwietnia 2022 r.
  Podmiot: Jet-Printer
  Przedmiot: Dostawa tonerów do drukarki HP Color LaserJet M555.
  Okres obowiązywania: od 11 kwietnia 2022 r. do 21 kwietnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 12611,49
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1334) Aneks nr 4/2022

  Data zawarcia: 1 kwietnia 2022 r.
  Podmiot: UPC Polska Sp. z o.o.
  Przedmiot: Świadczenie usług TV kablowej i internetu stacjonarnego w lokalach SN.
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 45279,36
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Aneks nr 4/2022
 • 1333)

  Data zawarcia: 1 kwietnia 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Świadczenie usług serwisowania kół w pojazdach służbowych SN
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 12750,00
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1332) Aneks nr 1/2022 do umowy nr KPP III-2310-2/19

  Data zawarcia: 16 marca 2022 r.
  Podmiot: T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie usług telefonii komórkowej
  Okres obowiązywania: od 18 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 3.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Aneks nr 1/2022
 • 1331) KPP I.2610.67.2022

  Data zawarcia: 30 marca 2022 r.
  Podmiot: Bemo Motors Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Naprawa samochodu służbowego marki Toyota
  Okres obowiązywania: od 30 marca 2022 r. do 13 kwietnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 5.647,94 zł (brutto)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1330) KPP I.2610.58.2022 Aneks nr 1 do umowy nr KPP III-2310-2/19

  Data zawarcia: 16 marca 2022 r.
  Podmiot: T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie usług telefonii komórkowej
  Okres obowiązywania: od 16 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 7.000,00 zł (brutto)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Aneks nr 1
 • 1329) KPP I.2610.8.2022

  Data zawarcia: 1 marca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonywanie pieczęci na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 9.727,82 zł ( brutto)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1328) KPP I.2610.27.2022

  Data zawarcia: 1 marca 2022 r.
  Podmiot: Business Class Auto Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Naprawa samochodu słuzbowego po kolizji
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2022 r. do 22 marca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 14.153,34 zł (brutto)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1327) KPP I.2610.60.2022

  Data zawarcia: 25 marca 2022 r.
  Podmiot: Grupa Cichy- Zasada Sp. z.o.o. SP.K z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Naprawa samochodu służbowego VW Caddy
  Okres obowiązywania: od 25 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 4.470,69 zł (brutto)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1326) KPP I.2610.14.1.2022

  Data zawarcia: 21 marca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 4 niszczarek
  Okres obowiązywania: od 21 marca 2022 r. do 24 marca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 6.076,20 zł (brutto)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1325) KPP I.2610.61.2022

  Data zawarcia: 23 marca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup (dostawa) 8 szt. opon letnich do pojazdów służbowych SN
  Wartość zobowiązania: 5.000,00 zl (brutto)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1324) KPP I.2610.22.2022

  Data zawarcia: 14 marca 2022 r.
  Podmiot: Euroservice s.j. Marek Jankowski- Józef Czech
  Przedmiot: Usługi serwisowe samochodów służbowych marki VOLVO
  Okres obowiązywania: od 14 marca 2022 r. do 29 lutego 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 22.000,00 zł (brutto)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1323) KPP I.2610.35.2022

  Data zawarcia: 2 marca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup strojów służbowych
  Wartość zobowiązania: 4.600,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1322) Aneks nr 2 do Umowy najmu KPP III-2310-8/20 /KPP I.221.1.2022 ,KPP.I.2610.21.2.2022

  Data zawarcia: 2 marca 2022 r.
  Podmiot: Multico Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Najem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul.Ciasnej 6
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 454.066,56 zł (brutto)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Aneks nr 2
 • 1321) 11/2022 ( Aneks nr 1 do umowy nr 1/2022)

  Data zawarcia: 27 stycznia 2022 r.
  Podmiot: Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa noclegowa dla ławników Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 4.888, 90 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Aneks nr 1
 • 1320) KPP V.2610.24.2022

  Data zawarcia: 7 marca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Kurs języka angielskiego
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 5.280,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1319) KPP V.2610.22.2022

  Data zawarcia: 7 marca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Kurs języka angielskiego
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 3.600,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1318) KPP V.2610.23.2022

  Data zawarcia: 1 marca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Obsługa techniczna spotkania online z Prezesem SN Ukrainy
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2022 r. do 1 marca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 3.940,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1317) KPP III.2610.23.2022

  Data zawarcia: 31 marca 2022 r.
  Podmiot: Thomson Reuters (Professional) UK Limited z siedzibą w Londynie
  Przedmiot: Abonament na dostęp do serwisu WESTLAW
  Okres obowiązywania: od 31 marca 2022 r. do 30 marca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 19.299,93 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1316) KPP III.2610.15.2022

  Data zawarcia: 31 marca 2022 r.
  Podmiot: Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa dostępu do serwisu CSI
  Okres obowiązywania: od 31 marca 2022 r. do 30 marca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 40.590,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1315) KPP III.2610.24.2022

  Data zawarcia: 24 marca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa tabletu wraz z klawiaturą
  Wartość zobowiązania: 5.618,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1314) KPP III.2610.22.2022

  Data zawarcia: 18 marca 2022 r.
  Podmiot: INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Abonament na dostęp do serwisu Inforlex Ekspert SuperPremium
  Okres obowiązywania: od 18 marca 2022 r. do 17 marca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 8.060,87 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1313) KPP III.2610.21.2022

  Data zawarcia: 9 marca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa bezprzewodowych czytników kodów kreskowych
  Wartość zobowiązania: 4.600,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1312) KPP III.2610.20.2022

  Data zawarcia: 9 marca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Kurs języka angielskiego (dwa semestry) dla pracownika Biura informatyki
  Wartość zobowiązania: 7.680,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1311) KPP IV.2610.57.2021

  Data zawarcia: 9 marca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Usługi relokacji, konserwacji sprzętu komputerowego oraz instalowania i konfigurowania oprogramowania urządzeń peryferyjnych
  Okres obowiązywania: od 9 marca 2022 r. do 8 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 24.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Okres obowiązywania i wartość aneksu
 • 1310) KPP III.2610.14.2022

  Data zawarcia: 7 marca 2022 r.
  Podmiot: nFlo Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 6 pakietów subskrypcji Veeam dla maszyn wirtualnych
  Okres obowiązywania: od 7 marca 2022 r. do 6 marca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 39.187,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1309) KPP I.2610.74.2022

  Data zawarcia: 31 marca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Prowadzenie punktu wydawania napoi
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 87.255,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1308) KPP I.2610.73.2022

  Data zawarcia: 28 marca 2022 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakupienie wentylatorów
  Okres obowiązywania: od 28 marca 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 71.881,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1307) KPP I.2610.66.2022

  Data zawarcia: 24 marca 2022 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Naprawa systemu p-poż- wymiana tryskaczy strefy T2 i T3 (758 szt.)
  Okres obowiązywania: od 24 marca 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 134.583,28 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1306) KPP I.2610.56.2022

  Data zawarcia: 7 marca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Aparaty telefoniczne Alcatel 4010
  Okres obowiązywania: od 7 marca 2022 r. do 12 marca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 5.904,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1305) KPP I.2610.55.2022

  Data zawarcia: 9 marca 2022 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup żeliwa bezkielichowego do maszynowni B2
  Okres obowiązywania: od 9 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 9.725,89 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1304) KPP I.2610.52.2022

  Data zawarcia: 11 marca 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru robót
  Okres obowiązywania: od 11 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 4.428,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1303) KPP I.2610.50.22

  Data zawarcia: 2 marca 2022 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup zamków do drzwi szklanych
  Okres obowiązywania: od 2 marca 2022 r. do 1 kwietnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 8.447,39 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1302) KPP I.2610.49.2022

  Data zawarcia: 2 marca 2022 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup przekładni i odbojów do bramy wjazdowej/wyjazdowej parkingu służbowego
  Okres obowiązywania: od 2 marca 2022 r. do 1 kwietnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 5.633,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1301) KPP I.2610.32.2022

  Data zawarcia: 14 marca 2022 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wymiana punktów oświetleniowych w pom.4W19 i 2N51- wymiana uszkodzonych
  Okres obowiązywania: od 14 marca 2022 r. do 28 marca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 4.122,96 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1300)

  Data zawarcia: 1 stycznia 2022 r.
  Podmiot: Network of the Presidents of the Supreme Judical Coutrs of the European Union
  Przedmiot: Składka członkowska
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 2.000 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1299) KPP V.2610.14.2022

  Data zawarcia: 2 lutego 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Kurs języka angielskiego
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2022 r. do 1 lutego 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 4.650,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1298) KPP V.2610.8.2022

  Data zawarcia: 4 lutego 2022 r.
  Podmiot: Hotel Therese z siedzibą w Paryżu
  Przedmiot: Usługa hotelowa w zw. z Konferencją Szefów Sądów Najwyższych państw członkowskich UE w Paryżu
  Okres obowiązywania: od 18 lutego 2022 r. do 22 lutego 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 14.785,47 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1297)

  Data zawarcia: 16 lutego 2022 r.
  Podmiot: Rafał Ostrowski Biuro Podróży Stare Miasto Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie usług z zakresu usług z zakresu podróży służbowych sędziów i pracowników Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 16 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 80.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1296)

  Data zawarcia: 15 lutego 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Świadczenie usług z zakresu tłumaczeń ustnych i pisemnych
  Okres obowiązywania: od 15 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 100.000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1295) HB202223000910

  Data zawarcia: 27 lutego 2022 r.
  Podmiot: EON Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa energii elektrycznej
  Okres obowiązywania: od 27 lutego 2022 r. do 28 lutego 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 10.800,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 1294) Aneks nr A83/SZSZ/29022

  Data zawarcia: 4 lutego 2022 r.
  Podmiot: Vectra S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie usług w zakresie telewizji kablowej i internetu
  Okres obowiązywania: od 7 lutego 2022 r. do 29 lutego 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 13.915,18 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Aneks
 • 1293) KPP I.2610.40.2022

  Data zawarcia: 15 lutego 2022 r.
  Podmiot: iSpot Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Telefon iPhone Purple
  Okres obowiązywania: od 15 lutego 2022 r. do 15 lutego 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 3.599,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1292) KPP I.2610.10.2022

  Data zawarcia: 3 lutego 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakupy różne
  Okres obowiązywania: od 3 lutego 2022 r. do 3 lutego 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 4.587,88 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1291) KPP I.2610.10.2022

  Data zawarcia: 4 lutego 2022 r.
  Podmiot: TILT Sp.z o.o.
  Przedmiot: Usługi introligatorskie- oprawy
  Okres obowiązywania: od 4 lutego 2022 r. do 25 marca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 13.372,56 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1290) KPP I.2610.37.2022

  Data zawarcia: 15 lutego 2022 r.
  Podmiot: Inventive Group Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 20 szt. kontenerków
  Okres obowiązywania: od 15 lutego 2022 r. do 5 kwietnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 14.760,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1289) KPP I.2610.1.2022

  Data zawarcia: 16 lutego 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Sukcesywne wykonywanie i dostawa produktów i usług poligraficznych
  Okres obowiązywania: od 16 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 157.214,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1288)

  Data zawarcia: 23 lutego 2022 r.
  Podmiot: iSpot Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Apple iPhone 13 128 GB
  Wartość zobowiązania: 4.199,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1287) KPP I.2610.33.2022

  Data zawarcia: 8 lutego 2022 r.
  Podmiot: Mistral BHP sp. z o.o.
  Przedmiot: Dostawa środków ochrony indywidualnej , odzieży i obuwia roboczego
  Okres obowiązywania: od 8 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 10.255,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1286) KPP III.2610.10.2022

  Data zawarcia: 25 lutego 2022 r.
  Podmiot: NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do sieci Internet w lokalizacji ul.Ciasna w Warszawie
  Okres obowiązywania: od 25 lutego 2022 r. do 23 lutego 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 33.825,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1285) KPP III.2610.9.2022

  Data zawarcia: 25 lutego 2022 r.
  Podmiot: EVARTEL Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Opieka serwisowa nad urządzeniami i systemami kopii zapasowych
  Okres obowiązywania: od 25 lutego 2022 r. do 24 lutego 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 87.084,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1284) KPP III.2610.8.2022

  Data zawarcia: 25 lutego 2022 r.
  Podmiot: NASK S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do sieci Internet
  Okres obowiązywania: od 25 lutego 2022 r. do 23 lutego 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 63.763,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1283) KPP III.2610.12.2022

  Data zawarcia: 25 lutego 2022 r.
  Podmiot: e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa dostępu do zasobów archiwum dziennika Rzeczpospolita
  Okres obowiązywania: od 25 lutego 2022 r. do 24 lutego 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 5.700,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1282) KPP III.2610.11.2022

  Data zawarcia: 18 lutego 2022 r.
  Podmiot: Comtegra S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 3 rocznych subskrypcji Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level Self-Support
  Okres obowiązywania: od 18 lutego 2022 r. do 17 lutego 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 4.018,41 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1281) KPP I.2610.44.2022

  Data zawarcia: 28 lutego 2022 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup zasilaczy do szaf sterowniczych
  Okres obowiązywania: od 28 lutego 2022 r. do 30 marca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 7.115,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1280) KPP I.2610.42.2022

  Data zawarcia: 18 lutego 2022 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Naprawa po przeglądzie dwóch UPS-ów
  Okres obowiązywania: od 18 lutego 2022 r. do 13 maja 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 25.197,78 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1279) KPP I.2610.30.2022

  Data zawarcia: 16 lutego 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Usunięcie awarii poprzez uszczelnienie belki stropowej w maszynowni B4
  Okres obowiązywania: od 16 lutego 2022 r. do 3 marca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 34.440,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1278) KPP I.1130.1.2022

  Data zawarcia: 7 lutego 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Pielęgnacja roślin doniczkowych w czytelni, gabinetach Pierwszego Prezesa SN i Szefa KPP SN oraz w holu na poziomie -1
  Okres obowiązywania: od 7 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 6.304,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1277) KPP I.2610.29.2022

  Data zawarcia: 4 lutego 2022 r.
  Podmiot: EST Energy Sp.o.o. Sp. k. z siedzibą w Otwocku
  Przedmiot: Zakup z montażem zasilaczy gwarantowanych
  Wartość zobowiązania: 87.990,23 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1276) KPP III.2610.5.2022

  Data zawarcia: 26 stycznia 2022 r.
  Podmiot: Wydawnictwo C.H. Beck Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostęp do bazy systemu Informacji Prawnej Legalis (pakiet premium)
  Okres obowiązywania: od 26 stycznia 2022 r. do 25 stycznia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 72.324,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1275) KPP III.2610.4.2022

  Data zawarcia: 26 stycznia 2022 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp.z.o.o z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostęp do intranetowego i internetowego Systemu Informacji Lex Omega dla Sądów Platinum, Informatora Prawno- Gospodarczego z Rejesterm Długów
  Okres obowiązywania: od 26 stycznia 2022 r. do 25 stycznia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 156.367,44 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1274) KPP III.2610.3.2022

  Data zawarcia: 20 stycznia 2022 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Abonament na rok 2022 na nowe wersje oprogramowania systemu Advantec ERP na potrzeby KPP SN
  Okres obowiązywania: od 20 stycznia 2022 r. do 19 stycznia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 25.953,19 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1273) KPP III.2610.2.2022

  Data zawarcia: 20 stycznia 2022 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Abonament na rok 2022 na nowe wersje oprogramowania systemu Advantec ERP na potrzeby KP ID
  Okres obowiązywania: od 20 stycznia 2022 r. do 19 stycznia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 6.563,35 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1272)

  Data zawarcia: 27 stycznia 2022 r.
  Podmiot: Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa noclegowa dla ławników Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 4.320,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Aneks nr 1 do Umowy
 • 1271) KPP V.2310.31.2022

  Data zawarcia: 20 stycznia 2022 r.
  Podmiot: Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Emisja nekrologu
  Okres obowiązywania: od 21 stycznia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 4.735,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1270) KPP V.1131.1.2022

  Data zawarcia: 24 stycznia 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Czynności legislatorskie
  Okres obowiązywania: od 24 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 29.071,43 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1269) KPP V.2610.10.2022

  Data zawarcia: 18 stycznia 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Obsługa tłumaczeniowo-technicznego seminarium sądowego Międzynarodowego Trybunału Karnego
  Okres obowiązywania: od 20 stycznia 2022 r. do 20 stycznia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 7.750,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1268) KPP V.2610.4.2022

  Data zawarcia: 18 stycznia 2022 r.
  Podmiot: Grupa Legalia Kancelaria Prawnicza Szczepanik Sp. k. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie usług prawnych zastępstwa procesowego
  Okres obowiązywania: od 18 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 237.120,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1267) KPP.V.2610.4.2022

  Data zawarcia: 13 stycznia 2022 r.
  Podmiot: Grupa Legalia Kancelaria Prawnicza Szczepanik Sp. k. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Obsługa prawna Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 13 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 154.980,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1266) KPP.VI.0150.32.2022

  Data zawarcia: 11 stycznia 2022 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Prenumerata 16 egz. czasopisma Polski Proces Cywilny
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 6.041,56 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 1265) KPP I.2610.19.2022

  Data zawarcia: 21 stycznia 2022 r.
  Podmiot: VACO Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  Przedmiot: Wykonywanie wg. potrzeb dezynsekcji wskazanych przez Zleceniodawcę pomieszczeń metodą opryskową plus świecą
  Wartość zobowiązania: 9.594,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1264) KPP I.2610.18.2022

  Data zawarcia: 20 stycznia 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonywanie wg. potrzeb dezynfekcji wskazanych przez Zleceniodawcę pomieszczeń metodą zamgławiania
  Wartość zobowiązania: 9.418,11 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1263) KPP I.2610.17.2022

  Data zawarcia: 20 stycznia 2022 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Materiały do naprawy centrali wentylacyjnej 3NW
  Okres obowiązywania: od 20 stycznia 2022 r. do 19 lutego 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 9.473,46 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1262) KPP I.2610.13.2022

  Data zawarcia: 19 stycznia 2022 r.
  Podmiot: KONE Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Naprawa wind nr 9 L i P.
  Okres obowiązywania: od 19 stycznia 2022 r. do 5 marca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 93.061,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1261) KPP I.2610.9.2022

  Data zawarcia: 13 stycznia 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Naprawa komory chłodniczej
  Okres obowiązywania: od 13 stycznia 2022 r. do 27 stycznia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 3.516,57 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
 • 1260) KP ID IV.1131.1.2021

  Data zawarcia: 10 stycznia 2022 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Świadczenie pomocy prawnej w zakresie dotyczącym funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 10 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 36.612,00 zł brutto. Brak współfinansowania.
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.),
Przejdź do początku