Rejestr umów Sądu Najwyższego

 • 994) KPP IV-0413-5/21

  Data zawarcia: 29 stycznia 2021 r.
  Podmiot: Wydawnictwo C.H. Beck Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostęp do bazy systemu Informacji Prawnej Legalis ( pakiet premium)
  Okres obowiązywania: od 29 stycznia 2021 r. do 28 stycznia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 67.650,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 993) KPP IV-0413-3/21

  Data zawarcia: 19 stycznia 2021 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Abonament na rok 2021r. na nowe wersje oprogramowania systemu Advantec ERP na potrzeby Izby Dyscyplinarnej
  Okres obowiązywania: od 19 stycznia 2021 r. do 18 stycznia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 5.264,71 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 992) KPP IV-0413-2/21

  Data zawarcia: 19 stycznia 2021 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Abonament na rok 2021 na nowe wersje oprogramowania systemu Advantec ERP
  Okres obowiązywania: od 19 stycznia 2021 r. do 18 stycznia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 20.818,06 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 990) KPP VI-0151-2/21 KPP VI-0151-3/21

  Data zawarcia: 26 stycznia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Kursy języka angielskiego i języka niemieckiego
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 7.904,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 989) KPP I-2310-4/21

  Data zawarcia: 26 stycznia 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup wentylatora do centrali nr 5
  Okres obowiązywania: od 26 stycznia 2021 r. do 25 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 9.992,03 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 988) KPP III-2310-7/20

  Data zawarcia: 15 stycznia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Aneks nr 1 do umowy na wykonywanie pieczęci na potrzeby Sądu Najwyższego z dnia 07.02.2020r.
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 5000 zł ( kwota wynikajaca z aneksu)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Aneks nr 1 Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 987) BSO2-0912-64-XII/2021

  Data zawarcia: 8 stycznia 2021 r.
  Podmiot: PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Sprzedaż ulgowych usług transportowych
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 23.911,20 zł ( w tym Izba Dyscyplinarna SN- 3.499,20 zł)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Kadr
Przejdź do początku