Rejestr umów Sądu Najwyższego

 • 638) KP ID II-1140-5/19

  Data zawarcia: 29 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przygotowywanie projektów dokumentacji przetargowej oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Okres obowiązywania: od 29 października 2019 r. do 12 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 5250,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 637) KP ID II-2311-72/19

  Data zawarcia: 29 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa verticali wraz z montażem
  Wartość zobowiązania: 32804,10 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 636) KP ID II-2311-73/19

  Data zawarcia: 29 października 2019 r.
  Podmiot: EVERSPACE Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa mebli biurowych
  Wartość zobowiązania: 67012,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 635)

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z prawami z nim związanymi
  Wartość zobowiązania: 504000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 634)

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: CHIMIDE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z prawami z nim związanymi
  Wartość zobowiązania: 562350 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
 • 633)

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z prawami z nim związanymi
  Wartość zobowiązania: 549000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 632) KPP III-2311-180/19

  Data zawarcia: 23 października 2019 r.
  Podmiot: Inventive group Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy szaf aktowych żaluzjowych do gmachu SN
  Wartość zobowiązania: 6662,48 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 631) KPP III-2310-26/19

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie ubezpieczenia 2 samochodów marki Toyota Camry
  Wartość zobowiązania: 9582,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 630) KPP III-2311-145/19

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie wykonania kart świątecznych dla Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 4142,90 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 629) KPP III-2311-96/19

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: Karina Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy szafki 12 szufladowej i szafki na kółkach do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 22 października 2019 r. do 19 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 9052,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 628) KPP III-2311-173/19

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 8 szt. krzeseł stacjonarnych
  Okres obowiązywania: od 22 października 2019 r. do 5 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4231,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 627) KPP III-2310-26/19

  Data zawarcia: 17 października 2019 r.
  Podmiot: J.P.J. Auto Sp.z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
  Przedmiot: Umowa na dostawę 2 samochodów osobowych Toyota Camry na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 17 października 2019 r. do 27 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 270240,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 626) KPP III-2310-118A/19

  Data zawarcia: 17 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie i dostawa kalendarzy na potrzeby sędziów oraz pracowników SN
  Okres obowiązywania: od 17 października 2019 r. do 11 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 17442,63 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 625) KPP III-2310-118/19

  Data zawarcia: 17 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie i dostawa kalendarzy na potrzeby sędziów oraz pracowników SN
  Okres obowiązywania: od 17 października 2019 r. do 11 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 8270,52 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 624) KPP III-2310-27/19

  Data zawarcia: 9 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na dostawę oraz instalację kserokopiarki z finiszerem na potrzeby Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 49198,77 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 623) KPP III-250-60/19

  Data zawarcia: 4 października 2019 r.
  Podmiot: Prestige Auto Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 3 kompletów kół zimowych
  Okres obowiązywania: od 4 października 2019 r. do 18 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 18243,96 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 622) KPP III-2311-148/19

  Data zawarcia: 3 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Publikacja ,,Sąd Najwyższy , Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.Pierwszy rok działalności".
  Wartość zobowiązania: 27000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 621) KPP IV-0413-92/19

  Data zawarcia: 31 października 2019 r.
  Podmiot: MAXTO Sp.z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Dostawa i wdrożenie systemu do prezentowania wokand elektronicznych i informacji o rozprawach
  Wartość zobowiązania: 146739,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 620) KPP IV-0413-104/19

  Data zawarcia: 29 października 2019 r.
  Podmiot: S and T Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa rocznej subskrypcji systemu Splunk Enterprise 15 GB/dzień wraz ze wsparciem producenta
  Okres obowiązywania: od 29 października 2019 r. do 28 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 76444,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 619) KPP IV-0413-97/19

  Data zawarcia: 29 października 2019 r.
  Podmiot: A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 55 szt. dwunastomiesięcznych subskrypcji na system operacyjny stacji roboczych i oprogramowanie biurowe na potrzeby Izby Dyscyplinarnej SN
  Wartość zobowiązania: 96763,18 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 618) KPP IV-0413-113/19

  Data zawarcia: 24 października 2019 r.
  Podmiot: Cezar Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa dwóch skanerów do digitalizacji akt podręcznych na potrzeby Izby Dyscyplinarnej SN
  Wartość zobowiązania: 40024,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 617) KPP IV-0413-112/19

  Data zawarcia: 24 października 2019 r.
  Podmiot: Cezar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa dwóch skanerów do digitalizacji archiwalnych wyroków SN
  Wartość zobowiązania: 12004,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 616) KPP IV-0413-79/19

  Data zawarcia: 24 października 2019 r.
  Podmiot: Ventus Communications Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Dostawa producenckich pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych
  Wartość zobowiązania: 436268,70 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 615) KPP IV-0413-111/19

  Data zawarcia: 23 października 2019 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Modyfikacja Portalu Pracowniczego umożliwiająca publikowanie komunikatów z potwierdzeniem ich przeczytania
  Wartość zobowiązania: 7084,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 614) KPP IV-0413-84/19

  Data zawarcia: 22 października 2019 r.
  Podmiot: Perceptron Sp.z o.o z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Modernizacja i rozbudowa systemu pamięci masowych
  Wartość zobowiązania: 758910,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 613) KPP IV-0413-99/19

  Data zawarcia: 21 października 2019 r.
  Podmiot: nFlo Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa biblioteki taśmowej IBM TS4300
  Wartość zobowiązania: 134808,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 612) KPP IV-0413-109/19

  Data zawarcia: 17 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 45 ultraszerokich monitorów komputerowych
  Wartość zobowiązania: 143633,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 611) KPP IV-0413-105/19

  Data zawarcia: 17 października 2019 r.
  Podmiot: POLSOFT ENGINEERING Sp z.o. z siedzibą w Katowicach
  Przedmiot: Dostawa dwóch szaf serwerowych Lenovo NetBAY
  Wartość zobowiązania: 14900,22 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 610) KPP IV-0413-68/19

  Data zawarcia: 17 października 2019 r.
  Podmiot: Ventus Communications Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Dostawa przełączników sieciowych, w tym : 2 szt. przełączników rdzeniowych oraz 14 szt. przełączników dostępowych
  Wartość zobowiązania: 759281,46 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 609) KPP IV-0413-107/19

  Data zawarcia: 16 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa dwóch zasilaczy awaryjnych APC Smart-UPS
  Wartość zobowiązania: 37318,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 608) KPP IV-0413-94/19

  Data zawarcia: 16 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 70 szt. licencji ABBYY FineReader 15 Corporate
  Wartość zobowiązania: 108658,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 607) KPP IV-0413-93/19

  Data zawarcia: 16 października 2019 r.
  Podmiot: Integrity Partners Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa utrzymania środowiska dla instalacji zapasowej serwisu internetowego SN
  Okres obowiązywania: od 16 października 2019 r. do 15 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 55719,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 606) KPP IV-0413-86/19

  Data zawarcia: 16 października 2019 r.
  Podmiot: SILTEC Sp.z o.o. z siedzibą w Pruszkowie
  Przedmiot: Dostawa dwóch zestawów komputerowych typu Tempest
  Wartość zobowiązania: 135730,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 605) KPP IV-0413-40-3/19

  Data zawarcia: 11 października 2019 r.
  Podmiot: COMPAREX Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 90 szt. ośmiomiesięcznych subskrypcji na system operacyjny stacji roboczych i oprogramowanie biurowe
  Wartość zobowiązania: 24982,78 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Zamówienie cząstkowe w ramach umowy ramowej
 • 604) KPP IV-0413-88/19

  Data zawarcia: 7 października 2019 r.
  Podmiot: BLUE energy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Przeprowadzenie ośmiu grupowych szkoleń z bezpieczeństwa informacji
  Wartość zobowiązania: 50000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 603) KPP IV-0413-102/19

  Data zawarcia: 4 października 2019 r.
  Podmiot: IntegraKom Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa serwera Lenovo SR630
  Wartość zobowiązania: 19680,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 602) KPP IV-0413-96/19

  Data zawarcia: 4 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa akcesoriów komputerowych: projektora, prezentera, 60 szt. toreb do laptopów
  Wartość zobowiązania: 11993,73 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 601) KPP IV-0413-89/19

  Data zawarcia: 10 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Opieka programistyczna nad systemem Supremus
  Okres obowiązywania: od 10 października 2019 r. do 9 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 84000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 600) KPP I-2310-108/19

  Data zawarcia: 29 października 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Pompy i elementy montażowe
  Okres obowiązywania: od 29 października 2019 r. do 28 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 60670,12 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 599) KPP I-2310-107/19

  Data zawarcia: 29 października 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Sprzęt elektroizolacyjny
  Okres obowiązywania: od 29 października 2019 r. do 28 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 5315,88 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 598)

  Data zawarcia: 24 października 2019 r.
  Podmiot: ARTBAU AUTOMATIC Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Konserwacja i usługi serwisowe urządzeń automatycznego otwierania drzwi
  Okres obowiązywania: od 24 października 2019 r. do 24 października 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 3616,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 597) KPP I-2310-105/19

  Data zawarcia: 15 października 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedziba w Warszawie
  Przedmiot: Części zamienne do wind
  Okres obowiązywania: od 15 października 2019 r. do 14 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 24118,28 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 596) KPP I-2310-104/19

  Data zawarcia: 15 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Rozbudowa centrali telefonicznej o 32 numery dla Izby Dyscyplinarnej
  Okres obowiązywania: od 15 października 2019 r. do 22 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 14023,23 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 595) KPP I-2310-103/19

  Data zawarcia: 15 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Karty UA32- 2 szt. do centrali telefonicznej
  Okres obowiązywania: od 15 października 2019 r. do 20 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 5166,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 594) KPP I-2310-101/19

  Data zawarcia: 7 października 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Naprawa kanalizacji bytowej
  Okres obowiązywania: od 7 października 2019 r. do 11 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 3813,64 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 593) KPP I-2310-100/99

  Data zawarcia: 7 października 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wymiana szafy dźwiękowego systemu rozgłaszania
  Okres obowiązywania: od 7 października 2019 r. do 29 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 139174,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 592) KPP I-2310-99/19

  Data zawarcia: 7 października 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Naprawa chillerów
  Okres obowiązywania: od 7 października 2019 r. do 18 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 143331,42 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 591) KPP I-2310-97/19

  Data zawarcia: 8 października 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Modernizacja systemu- migracja 8 przejść systemu kontroli dostępu Granta do Sipass
  Okres obowiązywania: od 8 października 2019 r. do 29 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 51647,70 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 590) KPP VI-1141-5/19

  Data zawarcia: 23 października 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytora wewnętrznego w Sądzie Najwyższym stosownie do Standardu 1312 Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki audytu wewnętrznego( Dz.Urz. MF z 2016r., poz 28.) oraz Zał Nr 2 do Zarządzenia PPSN Nr 35/2019 z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie audytu wewnętrznego w SN.
  Okres obowiązywania: od 28 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 589)

  Data zawarcia: 1 października 2019 r.
  Podmiot: Gremi Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Emisje kondolencji w miesiącu październiku
  Okres obowiązywania: od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 15990,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 588) KPP VI-221-1/19

  Data zawarcia: 3 października 2019 r.
  Podmiot: BOGAN Sp.z o.o. Biuro Nieruchomości z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa pośrednictwa przy zakupie mieszkania hotelowego dla SN
  Okres obowiązywania: od 3 października 2019 r. do 6 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 20050,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 587)

  Data zawarcia: 2 października 2019 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Konferencja w Warszawie nt. Nowelizacja postępowania cywilnego- najnowsze zmiany
  Okres obowiązywania: od 14 listopada 2019 r. do 14 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 7970,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 586)

  Data zawarcia: 23 października 2019 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek-20 egz.
  Wartość zobowiązania: 3734,64 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 585) KPP IV-0413-75/19

  Data zawarcia: 24 września 2019 r.
  Podmiot: Kamsoft Mazowsze Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opieka serwisowa nad systemem KS-SOMED obsługującym przychodnię lekarską w KUWS
  Okres obowiązywania: od 24 września 2019 r. do 23 września 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 8265,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 584) KPP IV-0413-73/19

  Data zawarcia: 23 września 2019 r.
  Podmiot: EBSCO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa świadczenia sieciowego dostępu do elektronicznej wersji naukowej bazy danych Legal Source
  Okres obowiązywania: od 23 września 2019 r. do 22 września 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 6445,20 USD
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 583) KPP IV-0413-82/19

  Data zawarcia: 20 września 2019 r.
  Podmiot: Datapolis.com Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa wsparcia technicznego dla Datapolis Process System Enterprise dla SharePoint 2013/16
  Okres obowiązywania: od 20 września 2019 r. do 19 września 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 13530,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 582) KPP IV-0413-83/19

  Data zawarcia: 19 września 2019 r.
  Podmiot: Point Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostarczenie pakietu serwisowego Fortimail wraz ze wsparciem technicznym POINT UTM-GOLD
  Okres obowiązywania: od 19 września 2019 r. do 18 września 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 10086,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 581) KPP IV-0413-77/19

  Data zawarcia: 12 września 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 200 dwunastomiesięcznych subskrypcji Cisco Umbrella
  Wartość zobowiązania: 34009,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 580) KPP IV-0413-55-2/19

  Data zawarcia: 12 września 2019 r.
  Podmiot: Intertrading Systems Technology Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 20 pokojowych przełączników sieciowych na potrzeby Izby Dyscyplinarnej SN
  Wartość zobowiązania: 88117,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 579) KPP IV-0413-70/19

  Data zawarcia: 9 września 2019 r.
  Podmiot: mis2 Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  Przedmiot: Dostawa 160 licencji oprogramowania Lotus Notes
  Wartość zobowiązania: 24548,83 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 578) KPP IV-0413-55-1/19

  Data zawarcia: 9 września 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych na potrzeby Izby Dyscyplinarnej SN, w tym stacji roboczych, monitorów komputerowych, komputerów przenośnych, drukarek osobistych i zespołowych
  Wartość zobowiązania: 366592,89 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 577) KPP IV-0413-76/19

  Data zawarcia: 2 września 2019 r.
  Podmiot: Bizserver Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Dostawa zasilacza UPS oraz dwóch modułów bateryjnych do ww. zasilacza
  Wartość zobowiązania: 11162,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 576) KPP IV-0413-69/19

  Data zawarcia: 2 września 2019 r.
  Podmiot: EVARTEL Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Dostawa serwera do systemu kopii zapasowych z usługami migracji danych, macierzy dyskowej z instalacją wraz z 3-letnim serwisem
  Wartość zobowiązania: 117538,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 575)

  Data zawarcia: 10 września 2019 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek- 78 egz.
  Wartość zobowiązania: 9460,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 574) KPP VI-0150-3/19

  Data zawarcia: 2 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: PRH Warsaw Opco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakwaterowanie w hotelu Sheraton w związku z wizytą sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji
  Okres obowiązywania: od 25 września 2019 r. do 27 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4276,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 573) KPP VI-0150-3/19

  Data zawarcia: 12 września 2019 r.
  Podmiot: Dosmak Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa gastronomiczna z okazji wizyty sędziów Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji w Sądzie Najwyższym
  Okres obowiązywania: od 25 września 2019 r. do 25 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4151,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 572) KPP VI-0150-5/19

  Data zawarcia: 12 września 2019 r.
  Podmiot: VIDI Centrum Rozwoju Kadr z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
  Przedmiot: Dwa szkolenia zamknięte w dniach 28.10 i 25.11. 2019r. nt. Kontrola zarządcza w Sądzie Najwyższym w świetle Ustawy z dnia 8.12.2017r. o Sądzie Najwyższym, ustawy o finansach publicznych oraz standardów i wytycznych kontroli zarządczej
  Wartość zobowiązania: 7980,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 571) KPP VI-0150-3/19

  Data zawarcia: 12 września 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Tłumaczenie symultaniczne podczas wizyty sędziów z Koblencji w dniach 25-27.09.2019 r.
  Okres obowiązywania: od 25 września 2019 r. do 27 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4305,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 570) KPP VI-0800-1/19

  Data zawarcia: 29 września 2019 r.
  Podmiot: P.P Porty Lotnicze-Lotnisko Chopina z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Obsługa w strefie VIP
  Okres obowiązywania: od 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 6642,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 569) KPP VI-0800-1/19

  Data zawarcia: 19 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: CRH Patio Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  Przedmiot: Usługa gastronomiczno-hotelowa w związku z pobytem w Polsce delegacji SN Łotwy
  Okres obowiązywania: od 4 września 2019 r. do 5 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 6438,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 568) KPP VI-0800-1/19

  Data zawarcia: 15 lipca 2019 r.
  Podmiot: Krasnodwór- restauracja Katering z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa gastronomiczna w związku z pobytem w Polsce delagacji SN Łotwy
  Okres obowiązywania: od 2 września 2019 r. do 2 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4390,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 567) KPP Vi-0800-1/19

  Data zawarcia: 15 lipca 2019 r.
  Podmiot: Royal Bristol Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa gastronomiczno-hotelowa w związku z pobytem w Polsce delegacji SN Łotwy
  Okres obowiązywania: od 2 września 2019 r. do 5 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 5331,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  wskazana kwota odnosi sie do usługi gastronomicznej, usługa hotelowa została wykazana w zestawieniu umów za lipiec 2019r.
 • 566) KPP VI-800-1/19

  Data zawarcia: 3 lipca 2019 r.
  Podmiot: Biuro Podróży Stare Miasto z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup biletów lotniczych na trasie Warszawa-Wrocław- Warszawa podczas wizyty delegacji SN Łotwy w Polsce
  Okres obowiązywania: od 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4379,06 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 565) KPP III-2310-23/19

  Data zawarcia: 24 września 2019 r.
  Podmiot: Chodzeń Sp.z o.o. z siedzibą w Piasecznie, filia w Warszawie
  Przedmiot: Umowa na świadczenie usług serwisowych samochodów służbowych marki Toyota, polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i napraw z wyłączeniem likwidacji szkód komunikacyjnych
  Okres obowiązywania: od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 16000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 564) KPP III-2310-24/19

  Data zawarcia: 24 września 2019 r.
  Podmiot: PHU FARE z siedzibą w Konstancine-Jeziornej
  Przedmiot: Umowa na dostawę oraz instalację niszczarki przemysłowej z compactorem na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 24 września 2019 r. do 24 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 97900,01 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 563) KPP III-2311-118/19

  Data zawarcia: 24 września 2019 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy informatorów prawniczych
  Wartość zobowiązania: 9286,06 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 562) KPP III-2310-25/19

  Data zawarcia: 23 września 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy i instalacji 2 kserokopiarek do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 23 września 2019 r. do 7 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 11314,77 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 561) KPP III-2310-21/19

  Data zawarcia: 20 września 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na świadczenie obsługi serwisowej urządzeń biurowych zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 49981,54 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 560) KPP III-150-3/19

  Data zawarcia: 16 września 2019 r.
  Podmiot: Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie przeprowadzenia szkolenia w zakresie doskonalenia techniki jazdy dla 9 kierowców zatrudnionych w Sądzie Najwyższym
  Okres obowiązywania: do 7 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 9900 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 559) KPP III-2311-139/19

  Data zawarcia: 9 września 2019 r.
  Podmiot: Inventive Group Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 4 szt. szaf metalowych żaluzjowych
  Okres obowiązywania: od 9 września 2019 r. do 7 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 6908,48
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 558) KPP I-2310-83/19

  Data zawarcia: 30 września 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Rozbudowa centrali telefonicznej o 32 numery
  Okres obowiązywania: od 30 września 2019 r. do 7 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 13598,88 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 557) KPP I-2310-92/19

  Data zawarcia: 19 września 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup 50 szt. telefonów bezprzewodowych
  Okres obowiązywania: od 12 września 2019 r. do 17 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 8548,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 556) KPP I-2310-90/19

  Data zawarcia: 12 września 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Naprawa dachu szklanego i klap
  Okres obowiązywania: od 12 września 2019 r. do 24 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 24427,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 555) KPP I-2310-85/19

  Data zawarcia: 9 września 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Przywrócenie założeń projektowych w zakresie detekcji systemu sygnalizacji pożaru w strefie gaszenia gazem Argonite
  Okres obowiązywania: od 9 września 2019 r. do 16 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 9763,13 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 554) KPP VI-1141-4/19

  Data zawarcia: 30 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Czynności w Zespole Prasowym polegające na m.in informowaniu dziennikarzy o bieżącej działalności Sądu Najwyższego, opracowywanie komunikatów i treści dot. działalności Sądu Najwyższego, obsługi briefingów i konferencji prasowych
  Okres obowiązywania: od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 553) KPP VI-1140-6/19

  Data zawarcia: 23 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wyłączenie 8900 szt. wyroków z akt sądowych kat.B
  Okres obowiązywania: od 1 października 2019 r. do 10 grudnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 6230 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 552) KPP ID II-2310-36/19

  Data zawarcia: 28 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: JM DATA Sp.z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych i etykiet do drukarek, kopiarek i telefaksów
  Okres obowiązywania: od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 156633,12 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 551) KP ID II-2310-35/19

  Data zawarcia: 30 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: AMAD Sp.z o.o. z siedzibą w Łomiankach
  Przedmiot: Sukcesywna dostawa artykułów biurowych
  Okres obowiązywania: od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 134080,77 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 550) KP ID II-2310-34/19

  Data zawarcia: 28 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Sukcesywna dostawa artykulów spożywczych i artykulów jednorazowego użytku
  Okres obowiązywania: od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 60381,55 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 549) KPP III-2310-16/19

  Data zawarcia: 12 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 66610,93 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 548) KPP III-2310-17/19

  Data zawarcia: 12 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: Amad Sp.z o.o. z siedzibą w Łomiankach
  Przedmiot: Umowa na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i piśmienniczych na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 198744,55 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 547) KPP III-2311-26/19

  Data zawarcia: 9 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie wykonania prac remontowo-wykończeniowych w pomieszczeniach Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 9 sierpnia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4135,56 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 546) KPP III-2310-19/19

  Data zawarcia: 8 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: Interrisk TU S.A.Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Ubezpieczenie 3 samochodów marki Toyota Camry
  Wartość zobowiązania: 14385,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 545) KPP III-2311-126/19

  Data zawarcia: 3 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: PPUH Technet z siedzibą w Sokołowie Podlaskim
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 8 szt. krzeseł stacjonarnych do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 3 sierpnia 2019 r. do 17 sierpnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4231,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 544) KPP III-2311-122/19

  Data zawarcia: 1 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie publikacji ,,Studia i Analizy Sądu Najwyższego.Materiały Naukowe, Tom VIII"
  Wartość zobowiązania: 6300 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 543) KPP IV-0413-74/19

  Data zawarcia: 30 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: CloudTeam Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Specjalistyczne szkolenie informatyczne MS-20761 Qerying Data with Transact-SQL
  Wartość zobowiązania: 3910,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 542) KPP IV-0413-48/19

  Data zawarcia: 29 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Opieka nad oprogramowaniem ArchSys
  Okres obowiązywania: od 29 sierpnia 2019 r. do 28 sierpnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 29274,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 541) KPP IV-0413-40-2/19

  Data zawarcia: 26 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: Comparex Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 10-miesięcznych subskrypcji na system operacyjny stacji roboczych i oprogramowanie biurowe
  Wartość zobowiązania: 17349,15 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Zamówienie cząstkowe w ramach umowy ramowej
 • 540) KPP IV-0413-71/19

  Data zawarcia: 20 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: nFlo Sp.z o.o., z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa licencji oprogramowania Baramundi wraz ze wsparciem technicznym oraz aktualizacjami do nowych wersji oprogramowania
  Wartość zobowiązania: 141516,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 539) KPP IV-0413-64/19

  Data zawarcia: 13 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Obsługa serwisowa drukarek
  Okres obowiązywania: od 13 sierpnia 2019 r. do 12 sierpnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 24215,63 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 538) KPP IV-0413-53/19

  Data zawarcia: 8 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: Cezar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa akcesoriów komputerowych i zestawów zasilaczy UPS
  Wartość zobowiązania: 32397,95 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 537) KPP I-2310-82/19

  Data zawarcia: 30 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Naprawa systemu gaszenia Argonite
  Okres obowiązywania: od 30 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 6150,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 536) KPP I-2310-80/19

  Data zawarcia: 23 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup klimakonwektorów- 20 szt.
  Okres obowiązywania: od 23 sierpnia 2019 r. do 4 października 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 27880,41 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 535) KPP I-2310-78/19

  Data zawarcia: 13 sierpnia 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Napełnienie 56 szt. zbiorników środkiem gaśniczym Argonit
  Okres obowiązywania: od 13 sierpnia 2019 r. do 20 sierpnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 39 942,53 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 534) KPP VI-1140-5/19

  Data zawarcia: 23 lipca 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Opracowanie projektu Polityki Ochrony Danych Osobowych w SN i kompleksowego zarządzania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego obejmującego wszystkie zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w SN
  Okres obowiązywania: od 23 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4900 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 533) KPP III-2310-15B/19

  Data zawarcia: 25 lipca 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych
  Okres obowiązywania: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 170815,51 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 532) KPP III-2310-15A/19

  Data zawarcia: 25 lipca 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na sukcesywną dostawę wody
  Okres obowiązywania: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 68970,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 531) KPP III-2310-13/19

  Data zawarcia: 15 lipca 2019 r.
  Podmiot: J.P.J. Auto Sp.z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
  Przedmiot: Umowa na dostawę trzech samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 15 lipca 2019 r. do 18 września 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 405 822 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 530) KPP III-2311-112/19

  Data zawarcia: 12 lipca 2019 r.
  Podmiot: Inventive Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 13 sztuk szaf metalowych żaluzjowych do gmachu Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 22989,89 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 529) KPP III-2310-22/19

  Data zawarcia: 12 lipca 2019 r.
  Podmiot: AMAD Sp.z o.o. z siedzibą w Łomiankach
  Przedmiot: Aneks nr 1 do Umowy nr KPP III-2310-22/19 z dnia 14.08.2018r.
  Wartość zobowiązania: Aneks - 15000 zł, wartość umowy po zmianie 194 505,73 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Aneks nr 1
 • 528) KPP III-2310-6/19

  Data zawarcia: 11 lipca 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Aneks nr 1 do Umowy KPP III-2310-6/19 z dnia 18.03.2019r.
  Wartość zobowiązania: Aneks: 11000 zł- wartość umowy po zmianie:32000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 527) KPP III-2311-107/19

  Data zawarcia: 2 lipca 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie wykonania prac remontowo- wykończeniowych w pomieszczeniach budynku Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 2 lipca 2019 r. do 16 lipca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 6156,09 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 526) KPP IV-0413-25-1/19

  Data zawarcia: 29 lipca 2019 r.
  Podmiot: STATIM z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego: komputerowych stacji roboczych, komputerów przenośnych, osobistych drukarek monochromatycznych, zespołowych drukarek kolorowych
  Wartość zobowiązania: 1.065.930,30 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 525) KPP IV-0413-25-2/19

  Data zawarcia: 22 lipca 2019 r.
  Podmiot: MBA System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa monitorów komputerowych
  Wartość zobowiązania: 22355,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 524) KPP IV-0413-60/19

  Data zawarcia: 15 lipca 2019 r.
  Podmiot: Ventus Communications Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Obsługa serwisowa urządzeń sieci komputerowej i sytemów bezpieczeństwa
  Okres obowiązywania: od 15 lipca 2019 r. do 14 lipca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 88560,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 523) KPP IV-0413-59/19

  Data zawarcia: 15 lipca 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Konserwacja i relokacja sprzętu komputerowego
  Okres obowiązywania: od 15 lipca 2019 r. do 14 lipca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 57600,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 522) KPP IV-0413-61/19

  Data zawarcia: 3 lipca 2019 r.
  Podmiot: Perceptron Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Dostawa 2 modułów baterii do zasilacza IBM UPS z roczną gwarancją producenta
  Wartość zobowiązania: 23025,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 521) KPP I-2310-52/19

  Data zawarcia: 1 lipca 2019 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Świadczenie obsługi klubu odnowy biologicznej
  Okres obowiązywania: od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 64800,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 520) KPP I-2310-76/19

  Data zawarcia: 23 lipca 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie naprawy instalacji pożarowej w pompowni tryskaczowej
  Okres obowiązywania: od 23 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 12489,48 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 519) KPP I-2310-75/19

  Data zawarcia: 23 lipca 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wymiana mat w przedsionkach wejściowych do SN i SA
  Okres obowiązywania: od 23 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 22517,63 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 518) KPP I-2310-73/19

  Data zawarcia: 18 lipca 2019 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie naprawy sytemu zraszania i odwodnienia donic
  Okres obowiązywania: od 18 lipca 2019 r. do 28 lipca 2019 r.
  Wartość zobowiązania: 4214,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 517) KPP I-2310-70/19