e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

UWAGA!

W opisach spraw mogą pojawiać się niżej wymienione określenia, zawierające odnośniki do dalszych informacji o sprawach.

Sygnatura sprawy pierwotnej - to sygnatura sprawy wniesionej do Sądu Najwyższego ze skargą kasacyjną lub skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Sygnatura sprawy wtórnej - to sygnatura sprawy zarejestrowanej po dokonaniu tzw. przedsądu.

Sygnatura sprawy źródłowej - to sygnatura sprawy wniesionej do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, która podlegała przerejestrowaniu do nowego repertorium z dniem 1 stycznia 2022 r.

Sygnatura sprawy docelowej - to sygnatura sprawy po przerejestrowaniu sprawy źródłowej w dniu 1 stycznia 2022 r.

Liczba spraw w bazie: 259550
Szukaj informacji o sprawach sądowych
Przejdź do początku