​Ochrona danych osobowych w Sądzie Najwyższym

Inspektor Ochrony Danych
Maja Jankowska
adres e-mail: iod@sn.pl

Osoba zastępująca Inspektora Ochrony Danych w czasie jego nieobecności
Paweł Łukawski
adres e-mail: iod@sn.pl

Od 25 maja 2018 r. Sąd Najwyższy, jako administrator danych osobowych, obowiązany jest stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE serii UE serii L nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, dalej jako „RODO”).

Dla zapewnienia bezpieczeństwa w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie przy Placu Krasińskich 2/4/6 („Kompleks”), Sąd Najwyższy stosuje monitoring wizyjny, obejmujący wejścia i wjazdy umożliwiające dostęp do Kompleksu, niektóre obszary wewnątrz samego Kompleksu, w tym sale rozpraw, klatki schodowe i korytarze, a także tę część terenów na zewnątrz Kompleksu, która pozostaje w zasięgu kamer zainstalowanych w Kompleksie.

W ramach monitoringu przetwarzane są dane osobowe osób zarejestrowanych przez kamery zainstalowane w Kompleksie. Szczegółowe informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzanych danych, a także inne informacje wymagane przez RODO znajdą Państwo w karcie informacyjnej.

W celu rozpatrywania skarg, w odniesieniu do których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz ze względów bezpieczeństwa, Sąd Najwyższy  stosuje system nagrywania rozmów telefonicznych przychodzących na wybrane numery użytkowane przez Sąd Najwyższy. W ramach tego systemu przetwarzane są dane osobowe ujawnione podczas rozmowy. Ich administratorem jest Sąd Najwyższy, a szczegółowe informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzanych danych, a także inne informacje wymagane przez RODO znajdą Państwo w karcie informacyjnej.

Informacje o celach i zakresie przetwarzania danych w ramach postępowań sądowych przed Sądem Najwyższym w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, a także inne informacje wymagane przez RODO znajdą Państwo w karcie informacyjnej.

Informacje o celach przetwarzania danych w ramach postępowań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, wymagane przez ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości znajdą Państwo w karcie informacyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzenia korespondencji elektronicznej przez organy Sądu Najwyższego znajdą Państwo w karcie informacyjnej.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 lutego 2023 r., godz. 12:24
Przejdź do początku