logo SN
Strona_startowa
banner-covid-rozwiązania.png

Aktualności

Aktualności

 • 25 listopada 2020 r.

  ​W związku z licznymi publicznymi twierdzeniami sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tuleyi m.in. w Rzeczpospolitej (23.11.2020) Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego informuje, że kierowane wobec Sądu Najwyższego i orzekających w nim sędziów zarzuty stanowią bezpodstawne i fałszywe oskarżenia, będące celową próbą podważenia autorytetu i szacunku do wymiaru sprawiedliwości oraz wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

 • 13 listopada 2020 r.

  ​Sprawa immunitetu sędziego Igora T. (sygn. akt II DO 74/20) wyznaczona na dzień 18 listopada br. o godz. 12. będzie rozpoznawana w warunkach obostrzeń spowodowanych stanem epidemii. Podajemy informacje o możliwości udziału publiczności i mediów w przedmiotowej sprawie.

 • 13 listopada 2020 r.

  Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 130 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada br. wprowadzono zmiany w rozwiązaniach organizacyjnych w Sądzie Najwyższym związanych ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  Najważniejsze zmiany organizacyjne obowiązujące od 12 listopada 2020 r. dotyczą sposobu przeprowadzania rozpraw i posiedzeń w sprawach cywilnych oraz zasad udziału publiczności w rozprawach i posiedzeniach jawnych przed Sądem Najwyższym.

 • 22 października 2020 r.

  ​Posiedzenie w sprawie immunitetu sędziego Igora T. (sygn. akt II DO 74/20) wyznaczone w Sądzie Najwyższym na 22 października br. nie odbędzie się z powodu objęcia jednego z sędziów kwarantanną.

 • 21 października 2020 r.

  ​Informujemy, że Sąd Najwyższy planuje rozpoznanie w drugiej instancji sprawy immunitetu sędziego Igora T. (sygn. akt II DO 74/20) na posiedzeniu jawnym. W związku z tym przekazujemy aktualne informacje organizacyjne.