logo SN
Strona_startowa

Adres

plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa

Punkt Obsługi Interesantów

 • +48 22 530 8334

Elektroniczna skrzynka podawcza

Dostęp do informacji publicznej

Zespół Prasowy

Izby Sądu Najwyższego

Szukaj informacji w serwisie Sądu Najwyższego
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Aktualności

Szukaj informacji o sprawach sądowych
Szukaj informacji w serwisie Sądu Najwyższego

Adres

plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa

Punkt Obsługi Interesantów

 • +48 22 530 8334

Elektroniczna skrzynka podawcza

Dostęp do informacji publicznej

Zespół Prasowy

Izby Sądu Najwyższego

Aktualności

 • 19 czerwca 2019 r.

  ​​Informujemy, że Zarządzeniem nr 13/2019 z dnia 15 marca 2019 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf ustaliła dzień 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy.

 • 18 czerwca 2019 r.

  Na wniosek Izby Dyscyplinarnej publikujemy podjęte w dniach w dniach 13 maja i 4 czerwca 2019 r. Uchwały Zgromadzenia sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

  Uchwała nr 8 Zgromadzenia sędziów Izby Dyscyplinarnej z dnia 4 czerwca 2019 r. zawiera stanowisko Izby Dyscyplinarnej SN w przedmiocie postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w połączonych sprawach C-563/18 i C-558/18.

  W Uchwale nr 7 Zgromadzenia sędziów Izby Dyscyplinarnej z dnia 13 maja 209 r. zawarto stanowisko Izby Dyscyplinarnej SN w przedmiocie informacji dla sądów najwyższych, europejskich rad sądownictwa oraz organów prowadzących postępowania dyscyplinarne sędziów państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • 14 czerwca 2019 r.

  ​14 czerwca b.r. w Sądzie Najwyższym, na zaproszenie dr hab. Joanny Lemańskiej Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Profesor David Forte wygłosił wykład pt. „Sędzia a rządy prawa. Doświadczenie Stanów Zjednoczonych Ameryki”.

 • 12 czerwca 2019 r.

  ​Informujemy, że uroczystości pogrzebowe SSN Andrzeja Ryńskiego odbędą się w najbliższą sobotę, to jest 15 czerwca w Kielcach. Rozpocznie je Msza Święta w Katedrze Kieleckiej, przy Placu Najświętszej Marii Panny, która rozpocznie się o godzinie 12.00. Następnie kondukt pogrzebowy wyruszy na tzw. „stary” cmentarz w Kielcach, położony przy ul. Księdza Ściegiennego 12.