logo SN
Strona_startowa
banner-covid-rozwiązania.png

Aktualności

Aktualności

 • 8 marca 2021 r.

  ​W dniu 3 marca 2021 r. na portalu Prawo.pl został opublikowany artykuł red. Katarzyny Żaczkiewicz-Zborskiej oraz red. Krzysztofa Sobczaka pt. „NSA oceni odwołania kandydatów do SN, ale skutki niewiadome”. Chociaż w wyniku dwóch interwencji Rzecznika SN udało się z tego tekstu wyeliminować szereg nieścisłości, redakcja konsekwentnie odmawia korekty najpoważniejszej jego usterki polegającej na zniekształceniu treści uchwały składu siedmiu sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia z 8 stycznia 2020 r. I NOZP 3/19 poprzez zrelacjonowanie jej pierwszego punktu z dodaniem wyrazów, których w uchwale tej nie ma, a które istotnie zniekształcają jej treść.

 • 1 marca 2021 r.

  ​Z dniem 1 marca 2021 r. decyzją Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w związku z potrzebami orzeczniczymi Izby Cywilnej SN zostali do niej przeniesieni sędziowie SN Mariusz Łodko orzekający dotychczas w Izbie Dyscyplinarnej oraz Jacek Widło orzekający dotychczas w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

  Od dnia 1 lutego 2021 r. w Izbie Cywilnej orzeka również sędzia SN Marcin Łochowski orzekający wcześniej w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

 • 15 lutego 2021 r.

  ​Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego w związku z artykułem redaktorów Justyny Dobrosz-Oracz oraz Łukasza Woźnickiego „I prezes SN próbuje wyłączyć sędziów, którzy zwrócili się do TSUE” opublikowanym w sobotę 13 lutego na portalu wyborcza.pl.