logo SN
Strona_startowa

Adres

plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa

Punkt Obsługi Interesantów

 • +48 22 530 8334

Elektroniczna skrzynka podawcza

Dostęp do informacji publicznej

Zespół Prasowy

Izby Sądu Najwyższego

Szukaj informacji w serwisie Sądu Najwyższego
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Aktualności

Szukaj informacji o sprawach sądowych
Szukaj informacji w serwisie Sądu Najwyższego

Adres

plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa

Punkt Obsługi Interesantów

 • +48 22 530 8334

Elektroniczna skrzynka podawcza

Dostęp do informacji publicznej

Zespół Prasowy

Izby Sądu Najwyższego

Aktualności

 • 23 kwietnia 2019 r.

  W dniu dzisiejszym (23.04) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przedstawił opinię do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw wniesionego w dniu 17 kwietnia 2019 r. Opiniowane zmiany dotyczą m.in. poszerzenia właściwości Izby Dyscyplinarnej, procedury obsadzania stanowisk funkcyjnych w SN oraz zniesienia dopuszczalności odwołania od uchwał KRS w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.

 • 19 kwietnia 2019 r.

  ​W dniu 26 kwietnia 2019 r. w Sądzie Najwyższym w sali im. Stanisława Dąbrowskiego (III piętro) odbędzie się międzynarodowa konferencja „Przyszłość Europy opartej na rządach prawa” poświęcona zagadnieniom praworządności w demokracjach europejskich.

  Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele Sądów Najwyższych Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przedstawiciele korporacji prawniczych, profesorowie, sędziowie.

 • 10 kwietnia 2019 r.

  ​W dniu 9 kwietnia 2019 r. na Kolegium Sądu Najwyższego zapadły dwie uchwały w sprawie wystąpienia do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego z żądaniem podjęcia czynności wyjaśniających wobec Sędziów Sądu Najwyższego.

 • 3 kwietnia 2019 r.

  W opublikowanym w dzisiejszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” artykule „Sędziowie od marszałka sejmu” autorstwa Mariusza Muszyńskiego znalazła się nieprawdziwa informacja, jakoby wskazane przez autora nieprawidłowości przy powoływaniu sędziów w 2010 r. dotyczyły również sędziów Sądu Najwyższego.