Strona główna

Strona_startowa
Aktualności
 • 13 kwietnia 2018 r.
  Sędziowie Sądu Najwyższego zebrani na Zgromadzeniu Ogólnym w dniu dzisiejszym (13.04) podjęli uchwałę, w której podtrzymali dotychczasowe stanowisko dotyczące niekonstytucyjności i niezgodności ze standardami demokratycznego państwa prawa ustaw zmieniających wymiar sprawiedliwości oraz stwierdzili, że będące przedmiotem prac parlamentarnych nowelizacje tych ustaw, przedstawiane jako „mające na celu udoskonalenie jakości polskiego sądownictwa”, nie usuwają powszechnie znanych wad tych ustaw, a sposób ich rozpatrywania jest demonstracyjnie sprzeczny z elementarnymi zasadami przyzwoitej legislacji.
 • 12 kwietnia 2018 r.

  ​W dniu dzisiejszym Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf przedstawiła opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym w brzmieniu ustalonym przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 11 kwietnia 2018 r. (druk sejmowy nr 2441).

 • 9 kwietnia 2018 r.

  ​W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie I Prezes Sądu Najwyższego, prof. Małgorzaty Gersdorf z I Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Fransem Timmermansem. W spotkaniu uczestniczyli też Prezesi Sądu Najwyższego, Dariusz Zawistowski kierujący pracami Izby Cywilnej oraz Stanisław Zabłocki kierujący pracami Izby Karnej.

Aktualności
 • 13 kwietnia 2018 r.

  ​W dniu 13 kwietnia Pierwszy Prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 389), zwołała pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska Przewodniczącego. Posiedzenie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00.

 • 13 kwietnia 2018 r.
  Sędziowie Sądu Najwyższego zebrani na Zgromadzeniu Ogólnym w dniu dzisiejszym (13.04) podjęli uchwałę, w której podtrzymali dotychczasowe stanowisko dotyczące niekonstytucyjności i niezgodności ze standardami demokratycznego państwa prawa ustaw zmieniających wymiar sprawiedliwości oraz stwierdzili, że będące przedmiotem prac parlamentarnych nowelizacje tych ustaw, przedstawiane jako „mające na celu udoskonalenie jakości polskiego sądownictwa”, nie usuwają powszechnie znanych wad tych ustaw, a sposób ich rozpatrywania jest demonstracyjnie sprzeczny z elementarnymi zasadami przyzwoitej legislacji.
 • 12 kwietnia 2018 r.

  ​W dniu dzisiejszym Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf przedstawiła opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym w brzmieniu ustalonym przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 11 kwietnia 2018 r. (druk sejmowy nr 2441).

 • 9 kwietnia 2018 r.

  ​W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie I Prezes Sądu Najwyższego, prof. Małgorzaty Gersdorf z I Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Fransem Timmermansem. W spotkaniu uczestniczyli też Prezesi Sądu Najwyższego, Dariusz Zawistowski kierujący pracami Izby Cywilnej oraz Stanisław Zabłocki kierujący pracami Izby Karnej.