logo SN
Strona_startowa

Adres

plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa

Punkt Obsługi Interesantów

 • +48 22 530 8334

Elektroniczna skrzynka podawcza

Dostęp do informacji publicznej

Zespół Prasowy

Izby Sądu Najwyższego

Szukaj informacji w serwisie Sądu Najwyższego
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Aktualności

Szukaj informacji o sprawach sądowych
Szukaj informacji w serwisie Sądu Najwyższego

Adres

plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa

Punkt Obsługi Interesantów

 • +48 22 530 8334

Elektroniczna skrzynka podawcza

Dostęp do informacji publicznej

Zespół Prasowy

Izby Sądu Najwyższego

Aktualności

 • 13 grudnia 2019 r.

  ​W dniu 11 grudnia 2019 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf wzięła udział w debacie pt. „Niezależne sądy – fundament demokracji i rządów prawa", zorganizowanej w Berlinie z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka przez Fundację Friedricha Naumanna (niem. Friedrich Naumann Stiftung).

 • 11 grudnia 2019 r.

  ​Na prośbę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego publikujemy wczorajsze oświadczenie Prezesa SN kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, w którym wskazano, że wyrok Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN o sygn. III PO 7/18 z dnia 5 grudnia 2019 r. nie ma wpływu na dalsze funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która w dalszym ciągu wykonywać będzie powierzone jej przez konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej czynności orzecznicze.

 • 10 grudnia 2019 r.

  Publikujemy oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wydane w związku z wyrokiem SN z 5 grudnia br. w sprawie sygn. III PO 7/18. W oświadczeniu Pierwszy Prezes SN stwierdza, że kontynuowanie działalności przez Izbę Dyscyplinarną stanowi poważne zagrożenie dla stabilności porządku prawnego w Polsce i wzywa sędziów Izby Dyscyplinarnej do powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach.

 • 5 grudnia 2019 r.

  W dniu wczorajszym (04.12) z kurtuazyjną wizytą w Sądzie Najwyższym gościła Ambasador Królestwa Niderlandów Pani Daphne Bergsma. Na spotkaniu, w którym uczestniczyli Pani prof. Małgorzata Gersdorf Pierwszy Prezes SN, Pan Sędzia Stanisław Zabłocki Prezes SN kierujący pracą Izby Karnej i Pan Sędzia Dariusz Zawistowski Prezes SN kierujący pracą Izby Cywilnej poruszono m.in. temat sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce.