Strona główna

Strona_startowa
Aktualności
 • 13 lipca 2018 r.

  ​Przedstawiamy stanowisko Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej, zawarte w Deklaracji z dnia 11 lipca 2018 r., w której: Sieć wyraża poważne zaniepokojenie związane z wejściem w życie nowej ustawy, która obniża wiek przejścia sędziów w stan spoczynku do 65 lat ze skutkiem natychmiastowym. Zgodnie z nową ustawą prezydent RP może mianować osobę pełniącą obowiązki pierwszego prezesa, pomimo, że kadencja obecnego pierwszego prezesa jeszcze nie wygasła".

 • 13 lipca 2018 r.

  ​Publikujemy treść sprostowania, które w dniu dzisiejszym zostało wysłane do redakcji portalu wpolityce.pl., dotyczącego po raz kolejny pojawiającej się w mediach nieprawdziwej informacji, jakoby na zdjęciu z dnia 17 lipca 1980 r. obok przywódcy PZPR Edwarda Gierka, Włodzimierza Czarzastego i Aleksandra Kwaśniewskiego został przedstawiony także wizerunek Pierwszego Prezesa SN Małgorzaty Gersdorf.

  Jednocześnie informujemy, że wobec powtarzających się, niezgodnych z prawdą doniesień medialnych dotyczących wizerunku utrwalonego na fotografii, jak również faktu, że Zespół Prasowy SN wielokrotnie dementował te doniesienia, Pani Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf rozważa podjęcie stosownych kroków prawnych zmierzających do ochrony jej dobrego imienia.

Aktualności
 • 13 lipca 2018 r.

  ​Przedstawiamy stanowisko Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej, zawarte w Deklaracji z dnia 11 lipca 2018 r., w której: Sieć wyraża poważne zaniepokojenie związane z wejściem w życie nowej ustawy, która obniża wiek przejścia sędziów w stan spoczynku do 65 lat ze skutkiem natychmiastowym. Zgodnie z nową ustawą prezydent RP może mianować osobę pełniącą obowiązki pierwszego prezesa, pomimo, że kadencja obecnego pierwszego prezesa jeszcze nie wygasła".

 • 13 lipca 2018 r.

  ​Publikujemy treść sprostowania, które w dniu dzisiejszym zostało wysłane do redakcji portalu wpolityce.pl., dotyczącego po raz kolejny pojawiającej się w mediach nieprawdziwej informacji, jakoby na zdjęciu z dnia 17 lipca 1980 r. obok przywódcy PZPR Edwarda Gierka, Włodzimierza Czarzastego i Aleksandra Kwaśniewskiego został przedstawiony także wizerunek Pierwszego Prezesa SN Małgorzaty Gersdorf.

  Jednocześnie informujemy, że wobec powtarzających się, niezgodnych z prawdą doniesień medialnych dotyczących wizerunku utrwalonego na fotografii, jak również faktu, że Zespół Prasowy SN wielokrotnie dementował te doniesienia, Pani Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf rozważa podjęcie stosownych kroków prawnych zmierzających do ochrony jej dobrego imienia.

 • 12 lipca 2018 r.

  ​W dniu dzisiejszym Rzecznik Prasowy SN Michał Laskowski wydał oświadczenie w związku z powtarzającymi się doniesieniami na temat służby wojskowej sędziego Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego.