logo SN
Strona_startowa

Adres

plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa

Punkt Obsługi Interesantów

 • +48 22 530 8334

Elektroniczna skrzynka podawcza

Dostęp do informacji publicznej

Zespół Prasowy

Izby Sądu Najwyższego

Szukaj informacji w serwisie Sądu Najwyższego
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Aktualności

Szukaj informacji o sprawach sądowych
Szukaj informacji w serwisie Sądu Najwyższego

Adres

plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa

Punkt Obsługi Interesantów

 • +48 22 530 8334

Elektroniczna skrzynka podawcza

Dostęp do informacji publicznej

Zespół Prasowy

Izby Sądu Najwyższego

Aktualności

 • 18 lutego 2019 r.

  ​W dniu dzisiejszym (18.02) Prezes kierujący pracą Izby Karnej Sądu Najwyższego sędzia Stanisław Zabłocki poinformował Pierwszą Prezes SN, że z dniem 20 lutego 2019 r. przechodzi w stan spoczynku. Jako motyw swojej decyzji podał wejście w życie zmian w Regulaminie Sądu Najwyższego wprowadzonych Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 11 lutego 2019 r., które „nieuchronnie prowadzić będą do głębokiej destrukcji pracy Izby Karnej, chaosu i narastania zaległości”.

 • 30 stycznia 2019 r.

  ​W dniu dzisiejszym odbyło się zgromadzenie sędziów Izby Dyscyplinarnej SN, na którym sędziowie dokonali wyboru trzech kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą tej izby. Kandydatami, spośród których Prezydent RP powoła Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, zostali: SSN Jan Majchrowski, SSN Małgorzata Bednarek i SSN Tomasz Przesławski.

 • 22 stycznia 2019 r.

  ​W dniu dzisiejszym odbyło się zgromadzenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na którym sędziowie dokonali wyboru trzech kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą tej izby.

  Kandydatami, spośród których Prezydent RP powoła Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, zostali: SSN Joanna Lemańska, SSN Leszek Bosek i SSN Oktawian Nawrot.

 • 9 stycznia 2019 r.

  W związku z upływem terminu do złożenia oświadczenia o woli pozostania w stanie spoczynku dla sędziów, którzy przekroczyli 65 rok życia informujemy, że z możliwości tej skorzystał jeden sędzia Sądu Najwyższego.

  Publikujemy również oświadczenie SSN w stanie spoczynku Doroty Rysińskiej, wydane w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, w którym Pani Sędzia Rysińska deklaruje przeznaczanie na cele publiczne i charytatywne nadwyżki uposażenia ponad przysługujące jej na zwykłych zasadach wynagrodzenie sędziego w stanie spoczynku.