Obsługa interesantów w Sądzie Najwyższym

Punkt Obsługi Interesantów (stanowisko 0N39) jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
8.30 – 15.30. POI obsługuje interesantów zgłaszających się osobiście do siedziby Sądu Najwyższego bądź telefonicznie pod numerem telefonu:

+48 22 530 83 34

Punkt Obsługi Interesantów udziela informacji, w szczególności:
 
  • informuje o wydziałach Izb Sądu Najwyższego, ich właściwości i lokalizacji;
  • kieruje do właściwych sal rozpraw i innych ogólnodostępnych miejsc w siedzibie Sądu Najwyższego;
  • udziela informacji o statusie sprawy sądowej toczącej się przed Sądem Najwyższym na podstawie systemu informatycznego Supremus (bez wglądu do akt), w tym w szczególności: o sygnaturze sprawy, terminie i miejscu rozprawy (posiedzenia), dacie wydania orzeczenia, zakończeniu sprawy i zwrocie akt;  
  • informuje o sposobach składania skarg i wniosków.
 
Ponadto Punkt Obsługi Interesantów:
 
  • przyjmuje korespondencję składaną osobiście przez interesantów oraz potwierdza jej wpływ do Sądu Najwyższego;
  • udostępnia formularze sądowe;
  • zapewnia dostęp do elektronicznego tłumacza migowego dla osób głuchoniemych;
  • udostępnia podstawowe informacje o niektórych innych instytucjach, jak np. Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu itp. oraz o podmiotach udzielających bezpłatnych porad prawnych.
 
Punkt Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych.

Punkt Obsługi Interesantów nie udziela informacji, które naruszyłyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności o ochronie danych osobowych i o ochronie informacji niejawnych.
 
 
 Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rak Michał
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 maja 2022 r., godz. 14:43
Przejdź do początku