Elektroniczna skrzynka podawcza

Uprzejmie informujemy, że możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Najwyższego.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Sądu Najwyższego:

  • Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: http://epuap.gov.pl 
    (skrytka ogólna /SN/SkrytkaESP, skrytka Biura Podawczego /SN/zbp, skrytka Sekretariatu Pierwszego Prezesa SN /SN/sppsn, skrytka Referatu do spraw dostępu do informacji publicznej /SN/rdsddip, skrytka Zespołu Prasowego /SN/zp)
  • Dostarczenie dokumentów na nośniku informatycznym do Biura Podawczego Sądu Najwyższego mieszczącego się w punkcie informacyjnym 0N37 w godzinach 8 do 16.

Sprawy załatwiane przez Sąd Najwyższy w ramach elektronicznej skrzynki podawczej:

Wymagania dotyczące dostarczania dokumentów elektronicznych za pomocą ESP:

  • Posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP: http://epuap.gov.pl
  • Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (kwestie dotyczące podpisu regulowane są Ustawą o podpisie elektronicznym Dz.U. z 2001, Nr 130 poz. 1450) lub posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP w celu zweryfikowania tożsamości (kwestie dotyczące potwierdzania tożsamości osoby składającej reguluje art. 20a §1 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2005, Nr 64 poz. 565).

Wymagania dotyczące dostarczania dokumentów elektronicznych do Biura Podawczego:

  • Dokument elektroniczny może zostać dostarczony na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD-R, płyta DVD.
  • Dokument elektroniczny powinien być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Najwyższego:

  • Akceptowane formy załączników: DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT, XML, XLS, XLSX, GIF, TIF, JPG, PNG, PDF, XADES.
  • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami dostarczanego za pomocą ESP wynosi 5 MB.

Zarządzenie nr 41 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie elektronicznej skrzynki podawczej Sądu Najwyższego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rębacz Przemysław
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 sierpnia 2018 r., godz. 12:47
Przejdź do początku