Zamówienia publiczne

 • Zamówienie Biura Organizacyjnego

  10 grudnia 2019 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranym oraz usługi kurierskiej – w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek nieodręczonych
 • Zamówienie Biura Organizacyjnego

  3 grudnia 2019 r.
  Odpowiedzi Sądu Najwyższego dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej – w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek nieodręczonych (Nr KPPVI-077-4/19)
 • Zamówienie Biblioteki

  15 listopada 2019 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na prenumeratę i dostawę prasy oraz fachowych czasopism prawniczych na rok 2020 dla potrzeb Sądu Najwyższego i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biblioteki

  8 listopada 2019 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dn. 8 listopada 2019 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na prenumeratę i dostawę prasy oraz fachowych czasopism prawniczych na rok 2020 dla potrzeb Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Organizacyjnego

  6 listopada 2019 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych KPPVI-077-4/19
 • Zamówienie Biura Informatyki

  30 października 2019 r.
  Informacja o wyborze oferty z dn. 30 października 2019 r. dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-90/19 na "Dostawę urządzeń firewall z centralnym zarządzaniem dla Sądu Najwyższego”
 • Zamówienie Biura Informatyki

  28 października 2019 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 28 października 2019 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-90/19 na dostawę urządzeń firewall z centralnym zarządzaniem dla dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  18 października 2019 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę urządzeń firewall z centralnym zarządzaniem dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  11 października 2019 r.
  Informacja o wyborze oferty z dn. 11 października 2019 r. dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-84/19 na „modernizację i rozbudowę systemu pamięci masowych użytkowanego w Sądzie Najwyższym”
 • Zamówienie Biura Informatyki

  11 października 2019 r.
  Informacja o wyborze oferty z dn. 11 października 2019 r. dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-79/19 na przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych
 • Zamówienie Biura Informatyki

  4 października 2019 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 4 października 2019 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-84/19 na modernizację i rozbudowę systemu pamięci masowych użytkowanego w Sądzie Najwyższym
 • Zamówienie Biura Informatyki

  2 października 2019 r.
  Informacja o wyborze oferty z dn. 2 października 2019 r. dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-68/19 na "Dostawę przełączników sieciowych dla Sądu Najwyższego"
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  2 października 2019 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  30 września 2019 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 30 września 2019 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-79/19 na przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych
 • Zamówienie Biura Informatyki

  26 września 2019 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację i rozbudowę systemu pamięci masowych użytkowanego w Sądzie Najwyższym
 • Zamówienie Biura Informatyki

  25 września 2019 r.
  Odpowiedź na pytanie w postępowaniu KPP IV-0413-79/19
 • Zamówienie Biura Informatyki

  24 września 2019 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 24 września 2019 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-68/19 na dostawę przełączników sieciowych dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  24 września 2019 r.
  Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  20 września 2019 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  19 września 2019 r.
  Odpowiedź na pytanie w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę dwóch samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  16 września 2019 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę przełączników sieciowych dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  13 września 2019 r.
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  26 sierpnia 2019 r.
  Informacja o wyborze oferty z dn. 26 sierpnia 2019 r. dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-55/19 na "Dostawę sprzętu komputerowego"
 • Zamówienie Biura Informatyki

  19 sierpnia 2019 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 19 sierpnia 2019 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-55/19 na dostawe sprzętu komputerowego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  12 sierpnia 2019 r.
  Odpowiedź na pytania w postępowaniu KPP IV-0413-55/19
 • Zamówienie Biura Informatyki

  7 sierpnia 2019 r.
  Ogłoszenie o zamóweniu na dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  3 sierpnia 2019 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i piśmienniczych na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  30 lipca 2019 r.
  Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i piśmienniczych na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  29 lipca 2019 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  18 lipca 2019 r.
  Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  15 lipca 2019 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, w tym wody, na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  11 lipca 2019 r.
  Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, w tym wody, na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  8 lipca 2019 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę trzech samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  3 lipca 2019 r.
  Informacja o wyborze oferty z dn. 3 lipca 2019 r. dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zam. pub. nr KPP IV-0413-25/19 na Dostawę sprzętu komputerowego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  28 czerwca 2019 r.
  Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę trzech samochodów osobowych na potzreby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  24 czerwca 2019 r.
  Odpowiedź na pytanie w postępowaniu o zamowienie publiczne na dostawę trzech samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  18 czerwca 2019 r.
  Odpowiedź na pytanie w postępowaniu o zamowienie publiczne na dostawę trzech samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  17 czerwca 2019 r.
  Odpowiedź na pytania w postępowaniu o zamowienie publiczne na dostawę trzech samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  14 czerwca 2019 r.
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę trzech samochodów osobowych na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  10 czerwca 2019 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 10 czerwca 2019 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-25/19 na dostawe sprzętu komputerowego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  28 maja 2019 r.
  Odpowiedź na pytania w postępowaniu KPP IV-0413-25/19
 • Zamówienie Biura Informatyki

  22 maja 2019 r.
  Inf.o wyborze oferty z dnia 22.05.2019 r. dot. post. w tr. przet.nieog. o udz. zam.pub.KPP IV-0413-40/19 na „Zawarcie um. ram. na dost. lic., aktual. lic. i subs.pak. stand. opr., usług host. i usł. wsparcia dla SN”
 • Zamówienie Biura Informatyki

  22 maja 2019 r.
  Inf. z otw.ofert z dn.22.05.2019 r. dot. post. w tr. przet.nieog. o udz. zam.pub.KPP IV-0413-40/19 na „Zawarcie um. ram. na dost. lic., aktual. lic. i subs.pak. stand. opr., usług host. i usł. wsparcia dla SN”
 • Zamówienie Biura Informatyki

  22 maja 2019 r.
  Odpowiedź na pytania w postępowaniu KPP IV-0413-25/19
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  22 maja 2019 r.
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na prowadzenie klubu odnowy biologicznej znajdującego się w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości (KUWS) przy pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie
 • Zamówienie Biura Informatyki

  20 maja 2019 r.
  Odpowiedź na pytania w postępowaniu KPP IV-0413-25/19
 • Zamówienie Biura Informatyki

  13 maja 2019 r.
  Zmieniony SIWZ w postepowaniu KPP IV-0413-40/19
 • Zamówienie Biura Informatyki

  13 maja 2019 r.
  Ogłoszenie o zmianie SIWZ
 • Zamówienie Biura Informatyki

  10 maja 2019 r.
  Ogłoszenie o zamóweniu na dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  9 maja 2019 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaopatrywanie w paliwo pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  7 maja 2019 r.
  Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaopatrywanie w paliwo pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  6 maja 2019 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na Zawarcie umowy ramowej na dostawę licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji pakietów standardowych oprogramowania, usług hostowanych i usług wsparcia dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  29 kwietnia 2019 r.
  Odpowiedź na pytanie w postępowaniu na zaopatrywanie w paliwo pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  26 kwietnia 2019 r.
  Odpowiedź na pytanie w postępowaniu na zaopatrywanie w paliwo pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  18 kwietnia 2019 r.
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaopatrywanie w paliwo służbowych pojazdów samochodowych Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  19 lutego 2019 r.
  Plan zamówień publicznych Sądu Najwyższego na rok 2019
Przejdź do początku