Zamówienia publiczne

 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  9 grudnia 2016 r.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Ochronę fizyczną i obsługę systemów ochrony technicznej w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości
 • Zamówienie Biblioteki

  7 listopada 2016 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na prenumeratę i dostawę prasy oraz fachowych czasopism prawniczych na rok 2017 dla potrzeb Sądu Najwyższego.
 • Zamówienie Biura Informatyki

  2 listopada 2016 r.
  Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-66/16 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie zestawu zabezpieczeń dla sieci komputerowej Sądu Najwyższego”.
 • Zamówienie Biura Informatyki

  2 listopada 2016 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 2 listopada 2016 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-66/16 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie zestawu zabezpieczeń dla sieci komputerowej dla Sądu Najwyższego”
 • Zamówienie Biblioteki

  27 października 2016 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 27 października 2016 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na prenumeratę i dostawę prasy oraz fachowych czasopism prawniczych na rok 2017 dla potrzeb Sądu Najwyż
 • Zamówienie Biura Informatyki

  24 października 2016 r.
  Informacja o zmianie treści w Załączniku nr 1 do SIWZ - dotyczy zamówienia na dostawę i wdrożenie zabezpieczeń dla sieci komputerowej Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  21 października 2016 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i wdrożenie zestawu zabezpieczeń dla sieci komputerowej Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  20 października 2016 r.
  Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-60/16 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego”.
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  20 października 2016 r.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Obsługę eksploatacyjną i serwis techniczny systemów i instalacji technicznych w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości
 • Zamówienie Biura Informatyki

  13 października 2016 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 12 października 2016 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-60/16 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego”.
 • Zamówienie Biura Informatyki

  7 października 2016 r.
  Informacja dotycząca wadium w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  7 października 2016 r.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont parkingu podziemnego w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  3 października 2016 r.
  Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na remont posadzek parkingu podziemnego w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości
 • Zamówienie Biura Informatyki

  30 września 2016 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  16 września 2016 r.
  Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na remont posadzek parkingu podziemnego w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości
 • Zamówienie Biura Organizacyjnego

  18 sierpnia 2016 r.
  ogłoszenie o wyniku postępowania o zam. publ. dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
 • Zamówienie Biura Organizacyjnego

  2 sierpnia 2016 r.
  Odpowiedzi Sądu Najwyższego dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
 • Zamówienie Biura Organizacyjnego

  1 sierpnia 2016 r.
  Odpowiedzi Sądu Najwyższego dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
 • Zamówienie Biura Organizacyjnego

  27 lipca 2016 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  27 lipca 2016 r.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Obsługę hotelu i gastronomii w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości
 • Zamówienie Biura Organizacyjnego

  25 lipca 2016 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  20 lipca 2016 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  6 lipca 2016 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i piśmienniczych dla potrzeb Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  15 czerwca 2016 r.
  Pytania i odpowiedzi nr 2 dot. "Obsługi eksploatacyjnej i serwisu technicznego systemów i instalacji technicznych w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości"
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  30 maja 2016 r.
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na "Obsługę eksploatacyjną i serwis techniczny systemów i instalacji technicznych w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości"
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  30 maja 2016 r.
  Pytania i odpowiedzi dot. "Obsługi eksploatacyjnej i serwisu technicznego systemów i instalacji technicznych w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości"
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  24 maja 2016 r.
  INFORMACJA dot. "Obsługi eksploatacyjnej i serwisu technicznego systemów i instalacji w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości"
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  23 maja 2016 r.
  Pytania i odpowiedzi dot. "Ochrony fizycznej i obsługi systemów ochrony technicznej w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości"
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  17 maja 2016 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę foteli i innych mebli biurowych dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  27 kwietnia 2016 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaopatrywanie w paliwo pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  25 kwietnia 2016 r.
  Odwołanie oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego dot. "Obsługi eksploatacyjnej i serwisu technicznego systemów i instalacji technicznych w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości"
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  13 kwietnia 2016 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu - "Ochrona fizyczna i obsługa systemów ochrony technicznej w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości"
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  13 kwietnia 2016 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu - "Obsługa eksploatacyjna i serwis techniczny systemów i instalacji technicznych w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości"
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  13 kwietnia 2016 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu - "Utrzymanie czystości i zieleni"
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  13 kwietnia 2016 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu - "Obsługa hotelu służbowego i gastronomii w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości"
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  8 kwietnia 2016 r.
  Ogłoszenie o wszczęciu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę foteli i innych mebli biurowych dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  8 kwietnia 2016 r.
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaopatrywanie w paliwo pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Sądu Najwyższego.
Przejdź do początku