Zamówienia publiczne

 • Zamówienie Biura Organizacyjnego

  20 listopada 2015 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręcz
 • Zamówienie Biblioteki

  17 listopada 2015 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na prenumeratę i dostawę prasy oraz fachowych czasopism prawniczych
 • Zamówienie Biura Organizacyjnego

  10 listopada 2015 r.
  Odpowiedzi Sądu Najwyższego dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
 • Zamówienie Biura Organizacyjnego

  9 listopada 2015 r.
  Odpowiedzi Sądu Najwyższego dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
 • Zamówienie Biura Organizacyjnego

  26 października 2015 r.
  Edytowalna wersja załączników nr 1,2,3,4,5 do SIWZ dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - w tym telegramów i usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych
 • Zamówienie Biura Organizacyjnego

  26 października 2015 r.
  Odpowiedzi Sądu Najwyższego dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - w tym telegramów i usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych
 • Zamówienie Biura Organizacyjnego

  19 października 2015 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - w tym telegramów i usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  7 października 2015 r.
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy klamek z osprzętem do okien w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą Sądu Najwyższego w Warszawie
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  1 października 2015 r.
  Ogłoszenie z dnia 18 września 2015 roku w wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywne przygotowywanie i dostawę materiałów poligraficznych oraz wykonywanie usług introligatorskich dla potrzeb SN
 • Zamówienie Biura Informatyki

  28 września 2015 r.
  Ogłoszenie o wyniku postepowania na dostawę urządzeń sieci komputerowej dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  24 września 2015 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  23 września 2015 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu dot. dostawy klamek z osprzętem do okien w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą Sądu Najwyższego w Warszawie
 • Zamówienie Biura Informatyki

  18 września 2015 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę urządzeń sieci komputerowej dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  17 września 2015 r.
  Odpowiedź na pytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego oraz zaktualizowana SIWZ
 • Zamówienie Biura Informatyki

  14 września 2015 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  31 sierpnia 2015 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę papieru oraz materiałów biurowych i piśmienniczych dla potrzeb Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  6 sierpnia 2015 r.
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. renowacji mebli w sali rozpraw „B”, pokojach narad, sześciu drewnianych blatów w pokojach biurowych i jednej ławki z obudową w korytarzu w obiekcie K.U.W.S. z siedzibą Sądu Najwyższego w Warszawie
 • Zamówienie Biura Informatyki

  23 lipca 2015 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę serwerów modułowych dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  22 lipca 2015 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu dot. renowacji mebli w sali rozpraw „B”, pokojach narad, sześciu drewnianych blatów w pokojach biurowych i jednej ławki z obudową w korytarzu w obiekcie K.U.W.S. z siedzibą Sądu Najwyższego w Warszawie
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  15 lipca 2015 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  15 lipca 2015 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę kawy, herbaty i innych środków spożywczych oraz zastawy do kawy i herbaty dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  13 lipca 2015 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę serwerów modułowych dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  15 maja 2015 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania na przedłużenie pakietu software assurance oraz na dostawę licencji na serwerowy system operacyjny
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  15 maja 2015 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie prac remontowych w służbowym lokalu mieszkalnym Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  8 maja 2015 r.
  Informacja z odpowiedzią na pytania do SIWZ dotyczącego zamówienia na przedłużenie ważności pakietu software assurance oraz na dostawę licencji na serwerowy system operacyjny
 • Zamówienie Biura Informatyki

  4 maja 2015 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na przedłużenie ważności pakietu software assurance oraz na dostawę licencji na serwerowy system operacyjny
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  24 marca 2015 r.
  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie prac remontowych w służbowym lokalu mieszkalnym Sądu Najwyższego
Przejdź do początku