Zamówienia publiczne

 • Zamówienie Biblioteki

  16 listopada 2018 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na prenumeratę i dostawę prasy oraz fachowych czasopism prawniczych na rok 2019 dla potrzeb Sądu Najwyższego.
 • Zamówienie Biura Organizacyjnego

  14 listopada 2018 r.
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publ. na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagr. oraz usługi kurierskiej-w zakresie przyjmowania,przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
 • Zamówienie Biblioteki

  7 listopada 2018 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 18 października 2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na prenumeratę i dostawę prasy oraz fachowych czasopism prawniczych na rok 2019 dla potrzeb Sądu Najwyż
 • Zamówienie Biura Organizacyjnego

  31 października 2018 r.
  Odpowiedzi Sądu Najwyższego dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
 • Zamówienie Biura Organizacyjnego

  23 października 2018 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
 • Zamówienie Biura Informatyki

  15 października 2018 r.
  Informacja z wyborze oferty z dnia 15 października 2018 r. dot. post. w trybie przetargu nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-66/18 na "Przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych"
 • Zamówienie Biura Informatyki

  15 października 2018 r.
  ​Informacja z otwarcia ofert z dnia 15 października 2018 r. dot. post. w trybie przet. nieogr. o udzielenie zam. publ. nr KPP IV-0413-66/18 na "Przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych"
 • Zamówienie Biura Organizacyjnego

  10 października 2018 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
 • Zamówienie Biura Informatyki

  5 października 2018 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych
 • Zamówienie Biura Informatyki

  2 października 2018 r.
  Informacja z wyborze oferty z dnia 2 października 2018 r. dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-0413-70/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego”
 • Zamówienie Biura Informatyki

  2 października 2018 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 2 października 2018 r. dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-0413-70/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego”
 • Zamówienie Biura Informatyki

  17 września 2018 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  31 lipca 2018 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i piśmienniczych na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  31 lipca 2018 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  31 lipca 2018 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednego egzemplarza samochodu osobowego na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  30 lipca 2018 r.
  Informacja o otwarciu ofert na dostawę jednego egzemplarza samochodu osobowego na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  25 lipca 2018 r.
  Informacja o otwarciu ofert na dostawę materiałów biurowych i piśmienniczych na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  25 lipca 2018 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów spozywczych, w tym wody, na potrzeby SN
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  24 lipca 2018 r.
  Informacja o otwarciu ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  20 lipca 2018 r.
  Informacja o otwarciu ofert na dostawę artykułów spożywczych w tym wody, na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  16 lipca 2018 r.
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednego egzemplarza samochodu osobowego na potrzeby SN
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  12 lipca 2018 r.
  Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednego egzemplarza samochodu osobowego na potrzeby SN
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  25 czerwca 2018 r.
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednego egzemplarza samochodu osobowego na potrzeby SN
 • Zamówienie Biura Informatyki

  23 maja 2018 r.
  Informacja o wyborze oferty z dnia 23 maja 2018 r. dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-0413-35/18 na „Dostawę zestawu serwerowego dla Sądu Najwyższego”
 • Zamówienie Biura Informatyki

  23 maja 2018 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 23 maja 2018 r. dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-0413-35/18 na „Dostawę zestawu serwerowego dla Sądu Najwyższego”
 • Zamówienie Biura Informatyki

  16 maja 2018 r.
  Odpowiedź na pytanie w postepowaniu na dostawę serwerów modułowych
 • Zamówienie Biura Informatyki

  11 maja 2018 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę serwerów modułowych
 • Zamówienie Biura Informatyki

  7 maja 2018 r.
  Informacja z wyborze oferty z dnia 7 maja 2018 r. dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-0413-29/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego”
 • Zamówienie Biura Informatyki

  7 maja 2018 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 7 maja 2018 r. dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-0413-29/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego”
 • Zamówienie Biura Informatyki

  20 kwietnia 2018 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  28 marca 2018 r.
  Plan zamówień publicznych Sądu Najwyższego na rok 2018
Przejdź do początku