Zamówienia publiczne

 • Zamówienie Biblioteki

  27 października 2017 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na prenumeratę i dostawę prasy oraz fachowych czasopism prawniczych na rok 2018 dla potrzeb Sądu Najwyższego.
 • Zamówienie Biblioteki

  19 października 2017 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 18 października 2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na prenumeratę i dostawę prasy oraz fachowych czasopism prawniczych na rok 2018 dla potrzeb Sądu Najwyż
 • Zamówienie Biura Informatyki

  18 października 2017 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-53/17 na "Przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji opr. dla urz. sieciowych"
 • Zamówienie Biura Informatyki

  17 października 2017 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 17-10-2017 r. dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-53/17 na „Przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji opr. dla dla urz. sieciowych
 • Zamówienie Biura Informatyki

  16 października 2017 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-55/17 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego”
 • Zamówienie Biura Informatyki

  16 października 2017 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 16 października 2017 r. dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-55/17 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego”
 • Zamówienie Biura Informatyki

  13 października 2017 r.
  Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o zamówienie publiczne na przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych KPP IV-2310-53/17
 • Zamówienie Biura Informatyki

  9 października 2017 r.
  Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  4 października 2017 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych
 • Zamówienie Biura Informatyki

  4 października 2017 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  27 lipca 2017 r.
  Ogłoszenie dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, w tym wody, na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  17 lipca 2017 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, w tym wody, na potrzeby Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  13 lipca 2017 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  12 lipca 2017 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i piśmienniczych dla potrzeb Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  5 lipca 2017 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na przedłużenie praw do korzystania z najnowszych wersji oprogramowania Microsoft
 • Zamówienie Biura Informatyki

  4 lipca 2017 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 4 lipca 2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-40/17 w trybie przetargu nieograniczonego na „Przedłużenie praw do korzystania z najnowszych wersji oprogramowania Microsoft”
 • Zamówienie Biura Informatyki

  30 czerwca 2017 r.
  Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o zamówienie publiczne na przedłużenie praw do korzystania z najnowszych wersji oprogramowania Microsoft
 • Zamówienie Biura Informatyki

  27 czerwca 2017 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na rozbudowę przestrzeni dyskowej i dostawę licencji IBM SAN Volume Controller dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  26 czerwca 2017 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na przedłużenie praw do korzystania z najnowszych wersji oprogramowania Microsoft przez Sąd Najwyższy
 • Zamówienie Biura Informatyki

  19 czerwca 2017 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 19 czerwca 2017 r dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-32/17 w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę przestrzeni dyskowej i dostawę licencji IBM SAN Volume Controller dla SN”.
 • Zamówienie Biura Informatyki

  14 czerwca 2017 r.
  Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o zamówienie publiczne na rozbudowę przestrzeni dyskowej i na dostawę licencji IBM SAN Volume Controller dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  13 czerwca 2017 r.
  Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o zamówienie publiczne na rozbudowę przestrzeni dyskowej i na dostawę licencji IBM SAN Volume Controller dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  6 czerwca 2017 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę przestrzeni dyskowej i dostawę licencji IBM SAN Volume Controller dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  17 marca 2017 r.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na Utrzymanie czystości i zieleni w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości
Przejdź do początku