Zamówienia publiczne

 • Zamówienie Biura Informatyki

  9 grudnia 2013 r.
  Odpowiedzi na pytania do SIWZ na śiwadczenie usług telefonii komórkowej
 • Zamówienie Biura Informatyki

  29 listopada 2013 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług telefonii komórkowej
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  18 listopada 2013 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na świadczenie obsługi serwisowej w tym dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek firmy Sharp zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  30 października 2013 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  28 października 2013 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania na rozbudowę systemu zarządzania infrastrukturą serwerową Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  18 października 2013 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę systemu zarządzania infrastrukturą serwerową
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  18 października 2013 r.
  Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  18 października 2013 r.
  Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  17 października 2013 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę systemu zabezpieczania dostępu do sieci komputerowej Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  17 października 2013 r.
  Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  14 października 2013 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  1 października 2013 r.
  Dostawa systemu zabezpieczania dostępu do sieci komputerowej Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  27 września 2013 r.
  Pytania i odpowiedzi dot. remontu dachu budynku Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą Sądu Najwyższego na Placu Krasińskich w Warszawie
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  23 września 2013 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu dot. remontu dachu budynku Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą Sądu Najwyższego na Placu Krasińskich w Warszawie
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  10 września 2013 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywne przygotowywanie i dostawę materiałów poligraficznych dla potrzeb Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  5 września 2013 r.
  Pytanie i odpowiedź dot. remontu dachu budynku Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą Sądu Najwyższego na Placu Krasińskich w Warszawie
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  29 sierpnia 2013 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu dot. remontu dachu budynku Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą Sądu Najwyższego przy pl. Krasińskich w Warszawie
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  9 sierpnia 2013 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę papieru oraz materiałów biurowych i piśmienniczych dla potrzeb Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  7 sierpnia 2013 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę kawy, herbaty i innych środków spożywczych
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  7 sierpnia 2013 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  7 sierpnia 2013 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania dot. remontu sali rozpraw C, pokoi narad oraz korytarzy przed i za salami rozpraw w obiekcie Kompleks Urbanistyczny Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą Sądu Najwyższego w Warszawie
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  29 lipca 2013 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu dot. remontu sali rozpraw C, pokoi narad oraz korytarzy przed i za salami rozpraw w obiekcie Kompleks Urbanistyczny Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą Sądu Najwyższego w Warszawie
 • Zamówienie Biura Informatyki

  9 lipca 2013 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na rozbudowę systemu pamięci masowych dla potrzeb Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  4 lipca 2013 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania dot. wymiany siłownika hydraulicznego dźwigu osobowego w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości z sidzibą Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Informatyki

  1 lipca 2013 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę systemu pamięci masowych dla potrzeb Sądu Najwyższego.
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  1 lipca 2013 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania dot. dostawy wraz z uruchomieniem 4 sztuk urządzeń do kontroli rentgenowskiej bagażu wnoszonego do Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości
 • Zamówienie Biura Informatyki

  24 czerwca 2013 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na dostawę komputerowych stacji roboczych dla Sądu Najwyzszego
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  21 czerwca 2013 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu dot. wymiany siłownika hydraulicznego dźwigu osobowego w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości z sidzibą Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  13 czerwca 2013 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie prac remontowych w służbowych lokalach mieszkalnych należących do Sądu Najwyższego.
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  13 czerwca 2013 r.
  Pytania i odpowiedzi dot. dostawy wraz z uruchomieniem 4 sztuk urządzeń do kontroli rentgenowskiej bagażu wnoszonego do Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  7 czerwca 2013 r.
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz pytania i odpowiedzi dot. dostawy wraz z uruchomieniem 4 sztuk urządzeń do kontroli rentgenowskiej bagażu wnoszonego do Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  5 czerwca 2013 r.
  Pytania i odpowiedzi dot. dostawy wraz z uruchomieniem 4 sztuk urządzeń do kontroli rentgenowskiej bagażu wnoszonego do Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  3 czerwca 2013 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu dot. dostawy wraz z uruchomieniem 4 sztuk urządzeń do kontroli rentgenowskiej bagażu wnoszonego do Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Zamówienie Biura Informatyki

  25 maja 2013 r.
  AKTUALIZACJA 2: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę 80 komputerowych stacji roboczych dla Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  22 maja 2013 r.
  Ogłoszenie o wyniku postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na świadczenie obsługi serwisowej, w tym dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek firmy Toshiba zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego.
 • Zamówienie Biura Informatyki

  24 kwietnia 2013 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania na przedłużenie ważności pakietu software assurance dla licencji dostępowych do systemów serwerowych (Aktualizacja)
 • Zamówienie Biura Informatyki

  5 kwietnia 2013 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu na przedłużenie ważności pakietu Software Assurance dla licencji dostępowych do systemów serwerowych użytkowanych w Sądzie Najwyższym
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  3 kwietnia 2013 r.
  Ogłoszenie o wyniku postepowania na zaopatrywanie w paliwo pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  3 kwietnia 2013 r.
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na prace remontowe służbowych lokali mieszkalnych Sądu Najwyższego.
 • Zamówienie Biura Organizacyjnego

  21 marca 2013 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania na obsługę podróży służbowych pracowników Sądu Najwyższego w zakresie dostawy biletów lotniczych, kolejowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia.
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  21 marca 2013 r.
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaopatrywanie w paliwo pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Sądu Najwyższego
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  15 marca 2013 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania dot. "Utrzymania czystosci i zieleni w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą Sądu Najwyższego na Placu Krasińskich w Warszawie
 • Zamówienie Biura Gospodarczego

  11 marca 2013 r.
  Ogłoszenie o zamówieniu dot. "Zaopatrywania w paliwo pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Sądu Najwyższego w dniach od 17 maja 2013 r. do 16 maja 2016 r."
 • Zamówienie Biura Administracyjnego

  16 stycznia 2013 r.
  Pytania i odpowiedzi nr 1 dot. "Utrzymania czystości i zieleni w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą Sądu Najwyższego na placu Krasińskich w Warszawie"
Przejdź do początku