Informacje o powołaniach sędziów Sądu Najwyższego


Naz
wisko i Imię
Powołany na stanowisko sędziego ​Organ powołującyOrgan wnioskujący
Data powołaniaSąd
Artymiuk Tomasz
08.04.1988sędzia Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w WarszawieRada Państwabrak danych
 
03.06.1996sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego  w WarszawiePrezydent RPKRS
 
12.09.2007sędzia Sądu Najwyższego - Izba KarnaPrezydent RPKRS
​Bednarek Małgorzata
​19.09.2018​sędzia Sądu Najwyższego Izba Dyscyplinarna
Prezydent RPKRS

Bielecki
Leszek
04.05.2020
sędzia Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Prezydent RPKRS
Bieniek Bohdan19.11.1996sędzia Sądu Rejonowego w BiskupcuPrezydent RPKRS
 07.07.1999sędzia Sądu Okręgowego w OlsztyniePrezydent RPKRS
 
19.09.2013 sędzia Sądu Apelacyjnego w BiałymstokuPrezydent RPKRS
 26.07.2016 sędzia Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPrezydent RPKRS
Błaszczyk Jacek17.04.1990sędzia Sądu Rejonowego w ZgierzuPrezydent RPKRS
 18.09.2000sędzia Sądu Okręgowego w ŁodziPrezydent RPKRS
 24.04.2009sędzia Sądu Apelacyjnego w ŁodziPrezydent RPKRS
 30.01.2019sędzia Sądu Najwyższego Izba KarnaPrezydent RPKRS
​Bojańczyk Antoni
10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw PublicznychPrezydent RPKRS
Bosek Leszek
10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw PublicznychPrezydent RPKRS
Czubik Paweł
10.10.2018.sędzia Sądu Najwyższego - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw PublicznychPrezydent RPKRS
​Dalewski Romuald
​17.04.1990
​sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
​Prezydent RP
​KRS

​30.05.2005
​sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
​Prezydent RP
​KRS

​08.08.2022
​sędzia Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
​Prezydent RP
​KRS
Demendecki Tomasz
10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw PublicznychPrezydent RPKRS
Dobrowolski Marek
10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw PublicznychPrezydent RPKRS
Dończyk Dariusz17.06.1992sędzia Sądu Rejonowego w ChojnicachPrezydent RPKRS
17.03.1998sędzia Sądu Wojewódzkiego w BydgoszczyPrezydent RPKRS
 28.11.2000sędzia Sądu Apelacyjnego w GdańskuPrezydent RPKRS
 
18.12.2009sędzia Sądu Najwyższego - Izba CywilnaPrezydent RPKRS
​Dziergawka Anna
​13.11.2009
​sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
​Prezydent RP
​KRS

​12.09.2019
​sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 
​Prezydent RP
​KRS

​26.05.2023
​sędzia Sądu Najwyższego - Izba Karna
​Prezydent RP
​KRS
Frańczak Jolanta
04.03.1993sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w KrakowiePrezydent RPKRS
 18.01.2001sędzia Sądu Okręgowego w KrakowiePrezydent RPKRS
 27.04.2006sędzia Sądu Apelacyjnegpo w KrakowiePrezydent RPKRS
 09.02.2015sędzia Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPrezydent RPKRS
Gierszon Małgorzata30.03.1984sędzia Sądu Rejonowego w Tomaszowie LubelskimRada Państwabrak danych
 06.03.1991sędzia Sądu Wojewódzkiego w ZamościuPrezydent RPKRS
 26.11.1999sędzia Sądu Apelacyjnego w LubliniePrezydent RPKRS
 05.03.2007sędzia Sądu Najwyższego - Izba KarnaPrezydent RPKRS
Gonera Katarzyna18.12.1987sędzia Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w WarszawieRada Państwabrak danych
 09.06.1989sędzia Sądu Wojewódzkiego w WarszawieRada Państwabrak danych
 30.01.1995sędzia Sądu Apelacyjnego w WarszawiePrezydent RPKRS
 04.01.2000sędzia Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPrezydent RPKRS
Grela Jacek
21.07.1997sędzia Sądu Rejonowego w BydgoszczyPrezydent RPKRS
 26.09.2001sędzia Sądu Okręgowego w BydgoszczyPrezydent RPKRS
 04.09.2008sędzia Sądu Apelacyjnego w GdańskuPrezydent RPKRS
 10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba CywilnaPrezydent RPKRS
Grubba  Jerzy
29.06.1988sędzia Sądu Rejonowego w TczewieRada Państwabrak danych
 05.07.1994sędzia Sądu Wojewódzkiego w GdańskuPrezydent RPKRS
 28.01.1997sędzia Sądu Apelacyjnego w GdańskuPrezydent RPKRS
 30.11.2005sędzia Sądu Najwyższego - Izba KarnaPrezydent RPKRS
Grzegorczyk Paweł
09.01.2017sędzia Sądu Najwyższego - Izba CywilnaPrezydent RPKRS
Iwulski Józef
22.01.1981sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w KrakowieRada Państwabrak danych
 08.05.1986sędzia Sądu Wojewódzkiego w KrakowieRada Państwabrak danych
 01.07.1990sędzia Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPrezydent RPKRS
Janiszewska Beata12.2002sędzia Sądu Rejonowego dla W-wy Pragi w WarszawiePrezydent RPKRS
 01.2012sędzia Sądu Okręgowego dla W-wy Pragi w WarszawiePrezydent RPKRS
 10.10.2018.sędzia Sądu Najwyższego - Izba CywilnaPrezydent RPKRS
Kala Dariusz25.09.1996sędzia Sądu Rejonowego w BydgoszczyPrezydent RPKRS
 08.03.2005sędzia Sądu Okręgowego w BydgoszczyPrezydent RPKRS
 12.02.2009sędzia Sądu Apelacyjnego w GdańskuPrezydent RPKRS
 
26.07.2016sędzia Sądu Najwyższego - Izba KarnaPrezydent RPKRS
​Kapiński Zbigniew
​09.10.1992
​sędzia Sądu Rejonowegow Siedlcach
​Prezydent RP
​KRS

​30.05.2001
​sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie
​Prezydent RP
​KRS

​23.06.2022
​sędzia Sądu Najwyższego - Izba Karna
​Prezydent RP
​KRS
Karska Elżbieta
​03.03.2022
​sędzia Sądu Najwyższego
- Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
​Prezydent RP
​KRS
Kiryło Halina
17.06.1985sędzia Sądu Rejonowego w Rudzie ŚląskiejRada Państwabrak danych
 07.02.1992sędzia Sądu Wojewódzkiego w KatowicachPrezydent RPKRS
 16.01.2001sędzia Sądu Apelacyjnego w KatowicachPrezydent RPKRS
 18.12.2009sędzia Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPrezydent RPKRS
Klugiewicz Kazimierz17.06.1992sędzia Sądu Rejonowego w BydgoszczyPrezydent RPKRS
 05.06.1996sędzia Sądu Wojewódzkiego w BydgoszczyPrezydent RPKRS
 30.10.2001sędzia Sądu Apelacyjnego w GdańskuPrezydent RPKRS
 17.08.2011sędzia Sądu Najwyższego - Izba KarnaPrezydent RPKRS
Koba Monika23.01.1998sędzia Sądu Rejonowego w SłupskuPrezydent RPKRS
 04.12.2002sędzia Sądu Okręgowego w SłupskuPrezydent RPKRS
 14.11.2006sędzia Sądu Apelacyjnego w GdańskuPrezydent RPKRS
 
30.11.2015sędzia Sądu Najwyższego - Izba CywilnaPrezydent RPKRS
​Kołodziejski Paweł
​07.03.2022
​sędzia Sądu Najwyższego
- Izba Karna
​Prezydent RP
​KRS
Korzeniowski Zbigniew03.06.1992sędzia Sądu Rejonowego  w OpoluPrezydent RPKRS
 27.11.1997sędzia Sądu Okręgowego w OpoluPrezydent RPKRS
 13.03.2002sędzia Sądu Apelacyjnego we WrocławiuPrezydent RPKRS
 
05.03.2007sędzia Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPrezydent RPKRS
​Kowalski Maciej
​24.09.1993
​sędzia Sądu Rejonowego w Suwałkach
​Prezydent RP
​KRS

​17.03.1998
​sędzia Sądu Wojewódzkiego w Suwałkach
​Prezydent RP
​KRS

​25.10.2004
​sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,
a od 1.04.2006 w Warszawie
​Prezydent RP
​KRS

​03.03.2022
​sędzia Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
​Prezydent RP
​KRS
Kozielewicz  Wiesław21.04.1983sędzia Sądu Rejonowego HrubieszowieRada Państwabrak danych
 16.10.1986sędzia Sądu Wojewódzkiego w ZamościuRada Państwabrak danych
 01.10.1990sędzia Sądu Apelacyjnego w LubliniePrezydent RPKRS
 26.04.1999sędzia Sądu Najwyższego - Izba KarnaPrezydent RPKRS
Krajewski Marcin
10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba CywilnaPrezydent RPKRS
Księżak Paweł
10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw PublicznychPrezydent RPKRS
Laskowski  Michał18.10.1990sędzia Sądu Rejonowego w LeszniePrezydent RPKRS
 19.09.1994sędzia Sądu Wojewódzkiego w PoznaniuPrezydent RPKRS
 16.03.2001sędzia Sądu Apelacyjnego w PoznaniuPrezydent RPKRS
 18.12.2009sędzia Sądu Najwyższego - Izba KarnaPrezydent RPKRS
Lemańska Joanna
10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw PublicznychPrezydent RPKRS
Łochowski  Marcin08.01.2003sędzia Sądu Rejonowego dla W-wy Pragi w WarszawiePrezydent RPKRS
 25.01.2010sędzia Sądu Okręgowego dla W-wy Pragi w WarszawiePrezydent RPKRS
 08.02.2016sędzia Sądu Apelacyjnego w WarszawiePrezydent RPKRS
 10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw PublicznychPrezydent RPKRS
​Łodko Mariusz
​28.06.2000
​sędzia Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie
​Prezydent RP
​KRS

​23.06.2006
​sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
​Prezydent RP
​KRS

​11.02.2016
​sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie
​Prezydent RP
​KRS

​04.05.2020
​sędzia Sądu Najwyższego - Izba Dyscyplinarna
​Prezydent RP
​KRS
Manowska Małgorzata19.11.1996sędzia Sądu Rejonowego dla W-wy Pragi w WarszawiePrezydent RPKRS
 28.06.2000sędzia Sądu Okręgowego w WarszawiePrezydent RPKRS
 14.04.2004sędzia Sądu Apelacyjnego w WarszawiePrezydent RPKRS
 10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba CywilnaPrezydent RPKRS
Matras Jarosław17.11.1992sędzia Sądu Rejonowego w PuławachPrezydent RPKRS
 25.01.1999sędzia Sądu Okręgowego w LubliniePrezydent RPKRS
 30.10.2003sędzia Sądu Apelacyjnego w LubliniePrezydent RPKRS
 15.07.2008sędzia Sądu Najwyższego - Izba KarnaPrezydent RPKRS
Miąsik Dawid
03.12.2014sędzia Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPrezydent RPKRS
Mirek Piotr14.07.1995sędzia Sądu Rejonowego w SosnowcuPrezydent RPKRS
 24.04.2003sędzia Sądu Okręgowego w KatowicachPrezydent RPKRS
 21.05.2008sędzia Sądu Apelacyjnego w KatowicachPrezydent RPKRS
 26.07.2016sędzia Sądu Najwyższego - Izba KarnaPrezydent RPKRS
Misiurek Grzegorz04.1989sędzia Sądu Rejonowego w SuwałkachRada Państwabrak danych
 06.1991sędzia Sądu Wojewódzkiego w SuwałkachPrezydent RPKRS
 25.11.1997sędzia Sądu Apelacyjnego w BiałymstokuPrezydent RPKRS
 30.11.2005sędzia Sądu Najwyższego - Izba CywilnaPrezydent RPKRS
Misztal-Konecka Joanna04.04.2007sędzia Sądu Rejonowego w LubliniePrezydent RPKRS
 10.10.2016sędzia Sądu Okręgowego w LubliniePrezydent RPKRS
 
10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba CywilnaPrezydent RPKRS
​Motuk Marek
​09.06.1989
​sędzia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie (zrzeczenie się stanowiska maj 1990)
​Rada Państwa
​brak danych

​17.06.1992
​sędzia Sądu Rejonowego w Suwałkach
​Prezydent RP
​KRS

​01.03.1996
​sędzia Sądu Wojewódzkiego w Suwałkach
​Prezydent RP
​KRS

​16.07.2009
​sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie
​Prezydent RP
​KRS

​04.05.2020
​sędzia Sądu Najwyższego - Izba Karna
​Prezydent RP
​KRS
Nawrot Oktawian
10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw PublicznychPrezydent RPKRS
Niczyporuk Janusz
10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw PublicznychPrezydent RPKRS
Pacuda Maciej01.03.1985sędzia Sądu Rejonowego w CzęstochowieRada Państwabrak danych
 29.04.1991sędzia Sądu Wojewódzkiego w CzęstochowiePrezydent RPKRS
 18.12.2003sędzia Sądu Apelacyjnego w KatowicachPrezydent RPKRS
 12.01.2011sędzia Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPrezydent RPKRS
Pawlak Władysław12.07.1996sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w KrakowiePrezydent RPKRS
 07.06.2002sędzia Sądu Okręgowego w KrakowiePrezydent RPKRS
 18.07.2008sędzia Sądu Apelacyjnego w KrakowiePrezydent RPKRS
 30.11.2015sędzia Sądu Najwyższego - Izba CywilnaPrezydent RPKRS
​Pawłyszcze Dariusz
​08.07.1993
​sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach
​Prezydent RP
​KRS

​08.01.2008
​sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
​Prezydent RP
​KRS

​21.12.2022
​sędzia Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
​Prezydent RP
​KRS
Pietruszyński  Marek22.04.1987sędzia Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w WarszawieRada Państwabrak danych
 03.07.1996sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego  w WarszawiePrezydent RPKRS
 14.08.2002     sędzia Sądu Najwyższego Izba Wojskowa; od 01.03.2018 Izba  KarnaPrezydent RPKRS
Piotrowska Agnieszka17.04.1990sędzia Sądu Rejonowego w Lwówku ŚląskimPrezydent RPKRS
 18.01.2001sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej GórzePrezydent RPKRS
 19.07.2006sędzia Sądu Apelacyjnego we WrocławiuPrezydent RPKRS
 07.01.2013sędzia Sądu Najwyższego - Izba CywilnaPrezydent RPKRS
Płóciennik Waldemar24.06.1982sędzia Sądu Rejonowego w KoszalinieRada Państwabrak danych
 01.12.1993sędzia Sądu Wojewódzkiego w KoszaliniePrezydent RPKRS
 20.11.1998sędzia Sądu Apelacyjnego w GdańskuPrezydent RPKRS
 06.05.2005sędzia Sądu Najwyższego - Izba KarnaPrezydent RPKRS
Prusinowski Piotr10.07.1998sędzia Sądu Rejonowego w OlsztyniePrezydent RPKRS
 31.03.2005sędzia Sądu Okręgowego w OlsztyniePrezydent RPKRS
 19.09.2013sędzia Sądu Apelacyjnego w BiałymstokuPrezydent RPKRS
 03.02.2016sędzia Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPrezydent RPKRS
Puszkarski Zbigniew18.10.1984sędzia Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w WarszawieRada Państwabrak danych
 16.10.1987sędzia Sądu Wojewódzkiego w WarszawieRada Państwabrak danych
 24.09.1997sędzia Sądu Apelacyjnego w WarszawiePrezydent RPKRS
 13.08.2010sędzia Sądu Najwyższego - Izba KarnaPrezydent RPKRS
​Przesławski Tomasz​19.09.2018​sędzia Sądu Najwyższego Izba DyscyplinarnaPrezydent RPKRS
Rączka Krzysztof
26.07.2016sędzia Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPrezydent RPKRS
Redzik Adam
10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw PublicznychPrezydent RPKRS
​Roch Adam​19.09.2018​sędzia Sądu Najwyższego Izba DyscyplinarnaPrezydent RPKRS
Romańska Marta14.06.1993sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w KrakowiePrezydent RPKRS
 17.10.1996sędzia Sądu Wojewódzkiego w KrakowiePrezydent RPKRS
 05.06.2003sędzia Sądu Apelacyjnego w KrakowiePrezydent RPKRS
 13.08.2010sędzia Sądu Najwyższego - Izba CywilnaPrezydent RPKRS
Sadowski Mirosław
10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw PublicznychPrezydent RPKRS
Siuchniński Andrzej09.03.1978sędzia Sądu Rejonowego w InowrocławiuRada Państwabrak danych
 29.07.1981sędzia Sądu Wojewódzkiego w BydgoszczyRada Państwabrak danych
 01.10.1990sędzia Sądu Apelacyjnego w GdańskuPrezydent RPKRS
 06.03.1998sędzia Sądu Najwyższego - Izba KarnaPrezydent RPKRS
Siwek Marek18.01.2001sędzia Sądu Rejonowego w LubliniePrezydent RPKRS
 29.02.2008sędzia Sądu Okręgowego w LubliniePrezydent RPKRS
 15.11.2017sędzia Sądu Apelacyjnego w LubliniePrezydent RPKRS
 10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw PublicznychPrezydent RPKRS
Skoczkowska Barbara16.01.1986sędzia Sądu Rejonowego w GliwicachRada Państwabrak danych
 09.03.1995sędzia Sądu Wojewódzkiego w WarszawiePrezydent RPKRS
 27.08.2003sędzia Sądu Apelacyjnego w WarszawiePrezydent RPKRS
 13.08.2010sędzia Sądu Najwyższego - Izba KarnaPrezydent RPKRS
​Sobutka Jarosław
​04.05.2020
​sędzia Sądu Najwyższego - Izba Dyscyplinarna
​Prezydent RP
​KRS
Spyt Romualda
01.07.1988sędzia Sądu Rejonowego w GdańskuRada Państwabrak danych
 19.06.1996sędzia Sądu Wojewódzkiego w GdańskuPrezydent RPKRS
 07.09.1999sędzia Sądu Apelacyjnego w GdańskuPrezydent RPKRS
 05.03.2007sędzia Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPrezydent RPKRS
Staryk Krzysztof1986sędzia Sądu Rejonowego w OlsztynieRada Państwabrak danych
 2001sędzia Sądu Okręgowego w OlsztyniePrezydent RPKRS
 19.07.2007sędzia Sądu Apelacyjnego w BiałymstokuPrezydent RPKRS
 03.08.2012sędzia Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPrezydent RPKRS
​Stefanicki Robert
​08.08.2022
​sędzia Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
​Prezydent RP
​KRS
Stefańska Ewa21.01.2001sędzia Sądu Rejonowego dla W-wy Mokotowa w WarszawiePrezydent RPKRS
 27.04.2006sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w WarszawiePrezydent RPKRS
 14.01.2010sędzia Sądu Apelacyjnego w WarszawiePrezydent RPKRS
 10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw PublicznychPrezydent RPKRS
Stępka Andrzej10.07.1987sędzia Sądu Rejonowego w DębicyRada Państwabrak danych
 08.12.1995sędzia Sądu Wojewódzkiego w TarnowiePrezydent RPKRS
 16.02.2004sędzia Sądu Apelacyjnego w KrakowiePrezydent RPKRS
 26.02.2013sędzia Sądu Najwyższego - Izba KarnaPrezydent RPKRS
Stępkowski Aleksander
30.01.2019sędzia Sądu Najwyższego - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw PublicznychPrezydent RPKRS
Szanciło Tomasz04.10.2007sędzia Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w WarszawiePrezydent RPKRS
 05.02.2013sędzia Sądu Okręgowego w WarszawiePrezydent RPKRS
 05.04.2017sędzia Sądu Apelacyjnego w WarszawiePrezydent RPKRS
 10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba CywilnaPrezydent RPKRS
Szczepaniec Maria
10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw PublicznychPrezydent RPKRS
Świecki Dariusz01.12.1993sędzia Sądu Rejonowego w ŁodziPrezydent RPKRS
 14.05.1998sędzia Sądu Wojewódzkiego w ŁodziPrezydent RPKRS
 06.01.2005sędzia Sądu Apelacyjnego w ŁodziPrezydent RPKRS
 15.07.2008sędzia Sądu Najwyższego - Izba KarnaPrezydent RPKRS
Tomczyk Andrzej12.01.1987sędzia Wojskowego Sądu Garnizonowego w ŁodziRada Państwabrak danych
 14.08.2002    sędzia Sądu Najwyższego Izba Wojskowa; od 01.03.2018 Izba  KarnaPrezydent RPKRS
Trzaskowski Roman
09.01.2017sędzia Sądu Najwyższego - Izba CywilnaPrezydent RPKRS
Wąsek-Wiaderek Małgorzata
06.11.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba KarnaPrezydent RPKRS
Weitz Karol
03.12.2014sędzia Sądu Najwyższego - Izba CywilnaPrezydent RPKRS
​Wesołowski Krzysztof
​03.03.2022
​sędzia Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
​Prezydent RP
​KRS
Wiak Krzysztof
10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw PublicznychPrezydent RPKRS
Widło Jacek18.12.1998sędzia Sądu Rejonowego w LubliniePrezydent RPKRS
 10.07.2013sędzia Sądu Okręgowego w LubliniePrezydent RPKRS
 10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw PublicznychPrezydent RPKRS
Wildowicz Eugeniusz28.02.1985sędzia Sądu Rejonowego w SokółceRada Państwabrak danych
 22.04.1993sędzia Sądu Wojewódzkiego w BiałymstokuPrezydent RPKRS
 07.02.2000sędzia Sądu Apelacyjnego w BiałymstokuPrezydent RPKRS
 
18.12.2009sędzia Sądu Najwyższego - Izba KarnaPrezydent RPKRS
Wiliński Paweł
06.11.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba KarnaPrezydent RPKRS
​Witkowski Ryszard​19.09.2018​sędzia Sądu Najwyższego Izba DyscyplinarnaPrezydent RPKRS
​Wojciechowski Paweł
​23.05.2022
​sędzia Sądu Najwyższego - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
​Prezydent RP
KRS​
Wróbel Włodzimierz
17.08.2011sędzia Sądu Najwyższego - Izba KarnaPrezydent RPKRS
​Załucki Mariusz
​03.03.2022
​sędzia Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
​Prezydent RP
​KRS
Zaradkiewicz Kamil
 
10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba CywilnaPrezydent RPKRS
Zawistowski Dariusz01.05.1987sędzia Sądu Rejonowego w JaworzeRada Państwabrak danych
 07.01.1992sędzia Sądu Wojewódzkiego w LegnicyPrezydent RPKRS
 25.06.1997sędzia Sądu Apelacyjnego we WrocławiuPrezydent RPKRS
 
30.11.2005sędzia Sądu Najwyższego - Izba CywilnaPrezydent RPKRS

​Zgoliński  Igor

​21.05.2008
​sędzia Sądu Rejonowego
w Bydgoszczy
​Prezydent RP
​KRS


​07.02.2014
​sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu
​Prezydent RP
​KRS


​04.05.2020
​sędzia Sądu Najwyższego
- Izba Karna
​Prezydent RP
​KRS
 Żmij Grzegorz
10.10.2018sędzia Sądu Najwyższego - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw PublicznychPrezydent RPKRS

​Żywicka Renata
​01.02.1996
​sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu
​Prezydent RP
​KRS

​26.03.2004
​sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu
​Prezydent RP
​KRS

​08.08.2022
​sędzia Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
​Prezydent RP
​KRS


Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzymkowska Ewa
Czas udostępnienia informacji w BIP:
14 września 2023 r., godz. 12:35
Przejdź do początku