Wydarzenia

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Pierwszego Prezesa SN dotyczący ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

11 lipca 2012 r.

​Trybunał Konstytucyjny w dniu 11 lipca br. stwierdził niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej niektórych przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419; zm. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1475).

Wniosek do TK złożył w dniu 22 lutego 2010 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wnosząc o zbadanie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. W dniu 6 września 2010 r. Pierwszy Prezes SN rozszerzył wniosek w ten sposób, że wniósł o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP całej ustawy, zaś na rozprawie w dniu 28 czerwca 2012 r. zmodyfikował go ograniczając zakres wnioskowanej kontroli.

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Pierwszego Prezesa SN w dniu 28 czerwca 2012 r. Trybunał po dokonaniu kontroli całej zakwestionowanej ustawy w wyroku z dnia 11 lipca br. orzekł, że niektóre przepisy powyższej ustawy są niezgodne z Konstytucją i tracą moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw z wyjątkiem przepisu art. 10 ustawy, który traci moc obowiązującą w dniu ogłoszenia w dzienniku urzędowym.

Wyrok i najważniejsze motywy rozstrzygnięcia dostępne są w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej Trybunału – www.trybunal.gov.pl.

Dokumenty w sprawie:

20100222.TK.wniosek.w.sprawie.ustawy.o.ROD.pdfWniosek Pierwszego Prezesa Prezes Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2010 r.
20100906.TK.rozszerzenie.zakresu.wniosku.w.sprawie.ustawy.o.ROD.pdfRozszerzenie zakresu wniosku - Pismo procesowe z dnia 6 września 2010 r.
20120628.TK.modyfikacja.zakresu.wniosku.w.sprawie.ustawy.o.ROD.pdfModyfikacja zakresu wniosku - Pismo procesowe z dnia 28 czerwca 2012 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 lipca 2012 r., godz. 9:58
Przejdź do początku