Organy i jednostki organizacyjne

Prezes Sądu Najwyższego

p.o. Małgorzata Manowska, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - nota biograficzna
Sekretariat Prezesa
Dorota Fosiewicz

tel. (22) 530-82-99
e-mail sn@sn.pl​

Kierownik Sekretariatu Izby
p.o. Justyna Jarocka

​tel. (22) 530-89-90

Wydział I

​Wydział dla rozpatrywania spraw:
1)
sędziów Sądu Najwyższego;
2)
sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury dotyczące:
a)
przewinień dyscyplinarnych, rozpoznawane w pierwszej instancji przez Sąd Najwyższy,
b)
zezwolenia na pociągniecie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie
Przewodniczący Wydziału
p.o. Wiesław Kozielewicz, sędzia Sądu Najwyższego
Kierownik Sekretariatu Wydziału
p.o. Anna Tarasiuk

​tel. (22) 530-81-19

Wydział II

​Wydział dla rozpatrywania:
1)
odwołań od orzeczeń sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji w sprawach sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury oraz postanowień i zarządzeń zamykających drogę do wydania wyroku;
2)
kasacji od orzeczeń dyscyplinarnych;
3)
środków odwoławczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sędziów Sądu Najwyższego
Przewodniczący Wydziału
p.o. Wiesław Kozielewicz, sędzia Sądu Najwyższego
Kierownik Sekretariatu Wydziału
p.o. Marta Brzezińska

​tel. (22) 530-81-06

Sędziowie

Sędziowie wyznaczeni w trybie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1259):

Przejdź do początku