Informacje dla osób przesyłających do SN dokumenty w celu ewentualnej rekrutacji

Osoby przesyłające ofertę w sprawie ewentualnego zatrudnienia w Sądzie Najwyższym, w razie wyrażenia zgody mogą  dołączać informację o zgodzie na przetwarzanie  danych osobowych zawartych  w dokumentach związanych z rekrutacją.

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być zawarte w liście motywacyjnym lub CV w następujący sposób:
 
       Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w naborach prowadzonych przez SN  przez okres najbliższych .....** miesięcy.
 
       Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w  naborach prowadzonych przez SN  przez okres czas nieoznaczony.
 
       Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 
* - zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole wyboru
** - wskazać konkretną ilość miesięcy
 
....................................................... 
Podpis kandydata do pracy
Szczegółowe informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzanych danych, a także inne informacje wymagane przez RODO znajdą Państwo w karta informacyjna dla kandydatów.pdfkarcie informacyjnej.

Przejdź do początku