Organy i jednostki organizacyjne

Prezes Sądu Najwyższego

prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka - nota biograficzna
Sekretariat Prezesa
Katarzyna Piskorz

tel. (22) 530-85-40, (22) 635-38-11, fax (22) 530-90-45

Kierownik Sekretariatu Izby
Anna Wasiak

tel. (22) 530-85-41, 635-63-58 fax (22) 530-90-77 
e-mail: sn@sn.pl​

Wydział I

Wydział dla spraw przedstawionych ze skargą kasacyjną (repertorium CSK) oraz dla spraw przedstawionych ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (repertorium CNP)

Przewodniczący Wydziału

dr hab. Tomasz Szanciło​, sędzia Sądu Najwyższego
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Ewa Zawisza

tel. (22) 530-85-13, (22) 530-80-66, fax (22) 530-90-97

Wydział II

Wydział dla spraw, w których skargę kasacyjną przyjęto do rozpoznania (repertorium CSKP), dla spraw, w których skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem została przyjęta do rozpoznania (repertorium CNPP), dla spraw przejętych do rozpoznania apelacji (repertorium CA), dla spraw o unieważnienie prawomocnego orzeczenia (repertorium CN)

Przewodniczący Wydziału
Mariusz Łodko, sędzia Sądu Najwyższego
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Iwona Budzik

tel. (22) 530-85-14, (22) 635-94-11, fax (22) 530-90-98

Wydział III

Wydział dla pozostałych spraw pozostających we właściwości Izby Cywilnej, w tym przedstawionych celem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego (repertorium CZP) i przedstawionych z zażaleniem (repertorium CZ)

Przewodniczący Wydziału
dr hab. Marcin Krajewski​, sędzia Sądu Najwyższego
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Katarzyna Bartczak

tel. (22) 530-85-25, (22) 635-60-11, fax (22) 530-91-01​

Sędziowie

 • Dariusz Dończyk
 • dr Jacek Piotr Grela
 • prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk
 • dr hab. Beata Maria Janiszewska
 • Monika Koba
 • Maciej Kowalski
 • dr hab. Marcin Krzysztof Krajewski
 • Marcin Łochowski
 • Mariusz Łodko
 • dr hab. Małgorzata Manowska, prof. Uczelni Łazarskiego
 • Grzegorz Misiurek
 • prof. dr hab. Joanna Teresa Misztal-Konecka
 • Władysław Pawlak
 • Agnieszka Piotrowska
 • dr hab. Marta Romańska
 • dr hab. Ewa Stefańska
 • dr hab. Tomasz Szanciło
 • dr hab. Roman Trzaskowski
 • prof. dr hab. Karol Weitz
 • dr hab. Krzysztof Andrzej Wesołowski
 • dr hab. Jacek Widło
 • prof. dr hab. Mariusz Andrzej Załucki
 • dr hab. Kamil Michał Zaradkiewicz
 • Dariusz Zawistowski​
Przejdź do początku