Organy i jednostki organizacyjne

Prezes Sądu Najwyższego

dr hab. Joanna Lemańska - nota biograficzna
Sekretariat Prezesa
Małgorzata Piotrowska

​tel. (22) 530-81-25, fax (22) 530-90-79

Kierownik Sekretariatu Izby
Katarzyna Madyjak

​tel. (22) 530-81-09, fax (22) 530-90-79
e-mail: sekretariat_IKNiSP@sn.pl

Wydział I

​Wydział dla rozpatrywania wszystkich spraw znajdujących się we właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

Przewodniczący Wydziału
Adam Redzik, sędzia Sądu Najwyższego
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Paweł Księżak, sędzia Sądu Najwyższego
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Milena Masiak

​tel. (22) 530-81-08, fax (22) 530-90-92

Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału
Marta Gizińska

​tel. (22) 530-81-32

Przejdź do początku