Oświadczenia majątkowe sędziów Sądu Najwyższego i inne

dr hab. Jan Majchrowski

sędzia, Sąd Najwyższy
    Uwzględniono wniosek o nadanie klauzuli tajności "zastrzeżone" dla oświadczenia o stanie majątkowym w związku ze zrzeczeniem się pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego
    Podstawa prawna:
    art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2072 ) w zw. z art. 45 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1904)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Pączka Sławomir
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 czerwca 2022 r., godz. 13:56
Przejdź do początku