Oświadczenia majątkowe sędziów Sądu Najwyższego i inne

dr hab. Jan Majchrowski

sędzia, Sąd Najwyższy
  • Uwzględniono wniosek o nadanie klauzuli tajności "zastrzeżone" dla oświadczenia o stanie majątkowym w związku ze zrzeczeniem się pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższegoszczegóły dla elementu ssndjm...
  • Uwzględniono wniosek o nadanie klauzuli tajności „zastrzeżone” dla oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2020szczegóły dla elementu ssndjm...
  • Uwzględniono wniosek o nadanie klauzuli tajności „zastrzeżone” dla oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019. szczegóły dla elementu ssndjm...
  • Uwzględniono wniosek o nadanie klauzuli tajności „zastrzeżone” dla oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2018szczegóły dla elementu ssndjm...
  • Uwzględniono wniosek o nadanie klauzuli tajności "zastrzeżone" dla oświadczenia o stanie majątkowym w związku z objęciem urzędu sędziego Sądu Najwyższego.szczegóły dla elementu ssndjm...
Przejdź do początku