Rejestr umów Sądu Najwyższego

 • 1393)

  Data zawarcia: 29 grudnia 2021 r.
  Podmiot: Orbis S.A.
  Przedmiot: Usługa noclegowa dla ławników Sądu Najwyżego.
  Okres obowiązywania: od 1 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 10.640
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Aneks nr 1 do umowy Nr 1/2022.
 • 1259) KPP II.142.8.21

  Data zawarcia: 17 grudnia 2021 r.
  Podmiot: IQ 2 Górski, Fiedorowicz Spółka Jawna
  Przedmiot: Dostęp do Platformy Expert4You- pakiet Mix Podatki Kadry
  Okres obowiązywania: od 24 grudnia 2021 r. do 23 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 8.794,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Finansowe
 • 1258) BBO2i-0912-70-XII/2022

  Data zawarcia: 30 grudnia 2021 r.
  Podmiot: PKP INTERCITY S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Sprzedaż ulgowych usług transportowych
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 17.025,12 zł ( w tym Izba Dyscyplinarna 4.864,32)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Kadr
 • 1257) KPP V-116-13/2020

  Data zawarcia: 23 grudnia 2021 r.
  Podmiot: CenterMed Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa dotycząca udzielania świadczeń medycyny pracy
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 28.965,00 zł ( maksymalna kwota zobowiązania rocznie)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Kadr
 • 1256) KPP III.2611.3.2021

  Data zawarcia: 28 grudnia 2021 r.
  Podmiot: TOWING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Udostępnianie miejsc parkingowych ( umowa wspólna z SN)
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 72.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Umowa wspólna z SN
 • 1255) KP ID.II.1130.1.2022

  Data zawarcia: 30 grudnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Czynności porządkowe w lokalach slużbowych ID SN
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 36.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1254) KP ID.II.1130.3.2022

  Data zawarcia: 30 grudnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Czynności porządkowe w lokalach służbowych ID SN
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 36.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1253) KP ID.II.1130.2.2021

  Data zawarcia: 30 grudnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Czynności porządkowe w lokalach służbowych ID SN
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 36.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1252) KP ID.II.1130.4.2021

  Data zawarcia: 30 grudnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie czynności polegajacych na przygotowywaniu projektów dokumentacji przetargowej oraz przygotowywaniu projektów rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 5.505,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1251) KP ID.II.2610.51.2021

  Data zawarcia: 30 grudnia 2021 r.
  Podmiot: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku
  Przedmiot: Zakup paliwa do samochodów służbowych
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 56.051,43 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 1250) KPP III.2311.3.2021

  Data zawarcia: 28 grudnia 2021 r.
  Podmiot: TOWING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa na udostępnienie na wyłączność 116 miejsc parkingowych na podziemnym parkingu strzeżonym w KUWS
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 696.000,00 zł ( SN 624.000,00 zł ID 72.000,00 zł)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1249) KPP III.2610.57.2021

  Data zawarcia: 10 grudnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa o dzieło w postaci wydania publikacji pt. ,,Sąd Najwyższy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Orzecznictwo w sprawach ze skarg nadzwyczajnych".
  Wartość zobowiązania: 31.290,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1248) KPP III.2610.61.2021

  Data zawarcia: 10 grudnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na dostawę i instalację kserokopiarki z finiszerem na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 10 grudnia 2021 r. do 18 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 30.748,77 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1247) KPP III.2610.61.2021

  Data zawarcia: 8 grudnia 2021 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa na publikację periodyku ,,Biuletyn Izby Cywilnej Sądu Najwyższego" w roku 2022r.
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 16.800,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1246) KPP III.2610.59.2021

  Data zawarcia: 6 grudnia 2021 r.
  Podmiot: DI-ZET Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy półautomatu wiążącego MPAC-5
  Okres obowiązywania: od 6 grudnia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 5.535,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1245) KPP III.2610.47.2021

  Data zawarcia: 10 grudnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na sukcesywną dostawę środków czystości i higieny na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 66.958,07 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1244) KPP III.2610.45.2021

  Data zawarcia: 7 grudnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa świadczenia obsługi serwisowej oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek Toshiba, Sharp, Oki, Ricoh zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 134.511,73 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1243) KPP IV.2610.46.2021

  Data zawarcia: 30 grudnia 2021 r.
  Podmiot: COMARCH Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Opieka serwisowa nad systemem cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych
  Okres obowiązywania: od 30 grudnia 2021 r. do 29 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 7.084,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1242) KPP IV.2610.57.2021

  Data zawarcia: 28 grudnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Usługi relokacji, konserwacji sprzętu komputerowego oraz instalowania i konfigurowania oprogramowania urządzeń peryferyjnych
  Okres obowiązywania: od 28 grudnia 2021 r. do 28 marca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 24.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1241) KPP IV.2610.56.2021

  Data zawarcia: 28 grudnia 2021 r.
  Podmiot: NTT Poland Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opieka programistyczna nad platformą aplikacyjną Microsoft Sharepoint
  Okres obowiązywania: od 28 grudnia 2021 r. do 27 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 147.600,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1240) KPP IV.2610.53.2021

  Data zawarcia: 10 grudnia 2021 r.
  Podmiot: Henwar Sp.z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa dwóch drukarek kolorowych
  Wartość zobowiązania: 6.306,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1239) KPP IV-0413-22-10/20

  Data zawarcia: 9 grudnia 2021 r.
  Podmiot: A.P.N Promise S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa licencji Windows Server Datacenter wraz z prawem do aktualizacji
  Wartość zobowiązania: 50.675,25 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Zamówienie częściowe w ramach umowy ramowej
 • 1238) KPP IV.2610.38.2021

  Data zawarcia: 7 grudnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonywanie czynności administratora spisu elektronicznego- Inwentaryzacja 2021
  Wartość zobowiązania: 30.400,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1237) KPP IV.2610.50.2021

  Data zawarcia: 1 grudnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Usługa uaktualnienia platformy wirtualizcji
  Wartość zobowiązania: 26.199,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1236) KPP IV.2610.49.2021

  Data zawarcia: 1 grudnia 2021 r.
  Podmiot: AIONITY sp.z.o.o. z siedzibą w Legionowie
  Przedmiot: Opieka serwisowa nad systemami tworzącymi Zdalny Intranet Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 52.800,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1235) Zlecenie KPP VI.1141.4.2021

  Data zawarcia: 7 grudnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Szkolenia z ePUAP
  Okres obowiązywania: od 20 grudnia 2021 r. do 21 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 8.400,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1234) Umowa nr 482654/W

  Data zawarcia: 22 grudnia 2021 r.
  Podmiot: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługi pocztowe
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 1.898.735,83 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1233) KPP VI.2610.4.2021

  Data zawarcia: 28 grudnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego w zakresie prawa zamówień publicznych
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 101.844,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1232) KPP VI.2610.14.2021

  Data zawarcia: 7 grudnia 2021 r.
  Podmiot: Fundacja ,,Sztuka dla Polski" z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa fotograficzna
  Okres obowiązywania: od 7 grudnia 2021 r. do 12 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 4.300,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1231) KPP VII.2611.1.2021

  Data zawarcia: 23 grudnia 2021 r.
  Podmiot: G.L.M. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa do Sądu Najwyższego czasopism krajowych w 2022 roku
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 208.892,02 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 1230) KPP VII.2611.1.2021

  Data zawarcia: 20 grudnia 2021 r.
  Podmiot: ESBCO Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa do Sądu Najwyższego czasopism zagranicznych w roku 2022 r.
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 126.968,04 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 1229) KPP I.2610.64.2021

  Data zawarcia: 7 grudnia 2021 r.
  Podmiot: EST Energy Sp.o.o. Sp. k. z siedzibą w Otwocku
  Przedmiot: Zakup z montażem zasilacza gwarantowanego
  Okres obowiązywania: od 7 grudnia 2021 r. do 24 stycznia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 46.271,37 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1228) KPP I.2610.63.2021

  Data zawarcia: 3 grudnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Uszczelnienie ściany szczelinowej w maszynowni B3/B4
  Okres obowiązywania: od 3 grudnia 2021 r. do 17 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 49.815,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1227) KPP I.2610.61.2021

  Data zawarcia: 1 grudnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa kamer obrotowych wraz z uchwytem
  Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2021 r. do 7 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 39.114,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1226) KPP I.2610.60.2021

  Data zawarcia: 8 grudnia 2021 r.
  Podmiot: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Odbiór odpadów komunalnych
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2022 r. do 1 stycznia 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 120.856,32 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1225) KP ID II.2610.25.2021

  Data zawarcia: 2 listopada 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Sukcesywna realizacja usług poligraficznych
  Okres obowiązywania: od 2 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 39.562,95 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1224) KPP IV.2610.48.2021

  Data zawarcia: 30 listopada 2021 r.
  Podmiot: Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni
  Przedmiot: Dostawa zestawów do podpisów kwalifikowanych
  Wartość zobowiązania: 12.664,08 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1223) KPP IV.2610.36.2021

  Data zawarcia: 30 listopada 2021 r.
  Podmiot: Aleph Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Obsługa serwisowa systemu bibliotecznego
  Okres obowiązywania: od 30 listopada 2021 r. do 29 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 65.720,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1222) KPP IV.2610.45.2021

  Data zawarcia: 26 listopada 2021 r.
  Podmiot: Softinet Sp.z o.o. z siedziba w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego
  Okres obowiązywania: od 26 listopada 2021 r. do 25 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 57.193,77 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1221) KPP IV.2610.44.2021

  Data zawarcia: 23 listopada 2021 r.
  Podmiot: Epacta Systemy Informacyjne Sp.z o.o. z siedzibą w Dąbrówce
  Przedmiot: Dostawa 12- miesięcznych subskrypcji HCL Notes Domino
  Okres obowiązywania: od 23 listopada 2021 r. do 21 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 27.246,96 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1220) KPP IV.2610.47.2021

  Data zawarcia: 22 listopada 2021 r.
  Podmiot: MADU Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Dworze
  Przedmiot: Dostawa dysków do macierzy
  Wartość zobowiązania: 6.863,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1219) KPP IV.2611.5.2021

  Data zawarcia: 19 listopada 2021 r.
  Podmiot: Perceptron Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Dostawa urządzeń sieciowych SAN
  Wartość zobowiązania: 548.580,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1218) KPP IV.2610.40.2021

  Data zawarcia: 18 listopada 2021 r.
  Podmiot: AutoID Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Zwiększenie produktywności licencji ABBY FineReader Server wraz z rocznym wsparciem i aktualizacją
  Wartość zobowiązania: 83.625,14 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1217) KPP IV.2610.43.2021

  Data zawarcia: 15 listopada 2021 r.
  Podmiot: New Software Sp.z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
  Przedmiot: Dostawa rocznej subskrypcji oprogramowania do pracy zdalnej
  Okres obowiązywania: od 15 listopada 2021 r. do 14 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 10.295,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1216) KPP IV.2610.42.2021

  Data zawarcia: 15 listopada 2021 r.
  Podmiot: Perceptron Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Naprawa węzła klastra wirtualizatora pamięci masowych
  Wartość zobowiązania: 61.696,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1215) KPP IV.2610.41.2021

  Data zawarcia: 3 listopada 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa akcesoriów kompuerowych
  Wartość zobowiązania: 9.103,99 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1214) KPP IV.2610.31.2021

  Data zawarcia: 3 listopada 2021 r.
  Podmiot: Newton Media Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa monitorowania mediów
  Okres obowiązywania: od 3 listopada 2021 r. do 2 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 82.065,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1213) KPP IV.2611.4.2021.2

  Data zawarcia: 2 listopada 2021 r.
  Podmiot: Ventus Communications Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Przedłużenie producenkich pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych
  Wartość zobowiązania: 407.109,09 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1212) KPP IV.2610.33.2021

  Data zawarcia: 2 listopada 2021 r.
  Podmiot: Ventus Communications Sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Dostawa urządzeń zarządzających firewall z rocznym wsparciem
  Wartość zobowiązania: 79.881,12 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1211) KPP IV.2611.4.2021.1

  Data zawarcia: 2 listopada 2021 r.
  Podmiot: S T Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Przedłużenie producenckich pakietów serwisowych dla urządzeń sieciowych
  Wartość zobowiązania: 62.632,83 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1210) KPP VI-0135-1/21

  Data zawarcia: 18 listopada 2021 r.
  Podmiot: Mazowiecki Instytut Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedziba w Warszawie
  Przedmiot: Fumigacja materiałów archiwalnych
  Okres obowiązywania: od 18 listopada 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 14.483,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1209) Umowa nr NBP-DA-AW1-KA-241-0082-2021

  Data zawarcia: 5 listopada 2021 r.
  Podmiot: Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Konferencja IKNISP oraz IC w Starej Wsi
  Okres obowiązywania: od 9 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 27834,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1208)

  Data zawarcia: 2 listopada 2021 r.
  Podmiot: Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wocławiu
  Przedmiot: Udział w V Forum Zarządzania dokumentacją w urzędzie
  Okres obowiązywania: od 24 listopada 2021 r. do 26 listopada 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 7.520,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1207) KPP VI.1131.5.2021

  Data zawarcia: 4 listopada 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Anonimizacja orzeczeń Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 4 listopada 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 6.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1206) KPP VI.1131.2.2021

  Data zawarcia: 4 listopada 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Anonimizacja orzeczeń Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 4 listopada 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 6.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1205) KPP VI.1131.3.2021

  Data zawarcia: 4 listopada 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Anonimizacja orzeczeń Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 4 listopada 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 6.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1204) KPP VI.1131.4.2021

  Data zawarcia: 4 listopada 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Anonimizacja orzeczeń Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 4 listopada 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 6.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1203) KPP III.2610.46.2021 1/ Mieszkania /SN/2021

  Data zawarcia: 29 listopada 2021 r.
  Podmiot: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z siedziba w Warszawie
  Przedmiot: Umowa Generalna ( ubezpieczenie lokali służbowych)
  Okres obowiązywania: od 20 grudnia 2021 r. do 19 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 21.329,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1202) KPP III.251.2.2021

  Data zawarcia: 29 listopada 2021 r.
  Podmiot: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z siedziba w Warszawie
  Przedmiot: Umowa Generalna ubezpieczeń komunikacyjnych
  Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 42.740,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1201) KPP III.2610.21.2021

  Data zawarcia: 25 listopada 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie wykonania kart świątecznych wg. wzoru
  Wartość zobowiązania: 7.246,48 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1200) KPP III.2610.51.2021

  Data zawarcia: 29 listopada 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przygotowanie do druku, druk i oprawienie 300 egz. publikacji BSiA SN : ,,Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie".
  Wartość zobowiązania: 5.670,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1199) KPP III.2610.50.2021

  Data zawarcia: 29 listopada 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przygotowanie do druku, druk i oprawienie 275 egz. publikacji BSiA : ,,Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd Orzecznictwa. Rok 2020".
  Wartość zobowiązania: 18.480,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1198) KPP III.2610.54.2021

  Data zawarcia: 24 listopada 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 11 foteli biurowych do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 24 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 9.538,65 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1197) KPP III.2610.4.9.2021

  Data zawarcia: 23 listopada 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 2 ekspresów ciśnieniowych Aulika
  Okres obowiązywania: od 23 listopada 2021 r. do 7 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 6.600,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1196) KPP III-322-1/21

  Data zawarcia: 26 listopada 2021 r.
  Podmiot: PolSzkło sp. Jawna z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup w celu uzupełnienia wyposażenia herbaciarni w elementy zastawy stołowej (szklanki, kubki, łyżeczki) oraz zaparzacze
  Wartość zobowiązania: 7.938,94 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1195) KPP III-3221-1/21

  Data zawarcia: 15 listopada 2021 r.
  Podmiot: ROLV GROUP Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup 9 szt. Xiaomi Redmi 10 4.64
  Wartość zobowiązania: 7.641,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1194) KPP III-322-1/21

  Data zawarcia: 15 listopada 2021 r.
  Podmiot: iSpot Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup 3 szt. Apple iPhone SE
  Wartość zobowiązania: 6.848,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1193)

  Data zawarcia: 30 listopada 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Sprawowanie opieki serwisowej centrali telefonicznej
  Okres obowiązywania: od 9 grudnia 2022 r. do 8 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 157.194,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1192) KPP I.2610.62.2021

  Data zawarcia: 29 listopada 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup sprężyn do bram garażu służbowego
  Okres obowiązywania: od 29 listopada 2021 r. do 6 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 3.664,43 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1191) KPP I.2610.56.2021

  Data zawarcia: 2 listopada 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa kurtyny do windy nr 9
  Okres obowiązywania: od 2 listopada 2021 r. do 2 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 5.055,30 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1190) KPP I.2610.55.2021

  Data zawarcia: 2 listopada 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa kontaktów dzrzwi szybowych do windy nr 6
  Okres obowiązywania: od 2 listopada 2021 r. do 2 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 4.514,05 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1189) KPP IV.2610.24.2021

  Data zawarcia: 29 października 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Opieka bibliotekarza systemowego nad systemem bibliotecznym
  Okres obowiązywania: od 29 października 2021 r. do 28 października 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 45.756,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1188) KPP IV.2610.34.2021

  Data zawarcia: 25 października 2021 r.
  Podmiot: A.P.N Promise S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 55 szt. dwunastomiesięcznych subskrypcji na system operacyjny stacji roboczych i oprogramowanie biurowe na potrzeby Izby Dyscyplinarnej SN
  Okres obowiązywania: od 25 października 2021 r. do 24 października 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 102.048,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1187) KPP IV.2610.35.2021

  Data zawarcia: 19 października 2021 r.
  Podmiot: S T Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa rocznej subskrypcji systemu Splunk Enterprise 15 GB/dzień wraz ze wsparciem producenta
  Okres obowiązywania: od 19 października 2021 r. do 18 października 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 80.565,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1186) KPP IV.2610.28.2021

  Data zawarcia: 7 października 2021 r.
  Podmiot: Ventus Communications Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Dostawa 5 komputerów przenośnych
  Wartość zobowiązania: 47.471,85 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1185) KPP IV.2610.21.2021

  Data zawarcia: 7 października 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Opieka programistyczna nad systemem Supremus
  Okres obowiązywania: od 7 października 2021 r. do 6 października 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 147.600,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1184) KPP IV.2610.29.2021

  Data zawarcia: 4 października 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 11 komputerów przenośnych
  Wartość zobowiązania: 98.244,99 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1183) KPP IV.2610.7.2021

  Data zawarcia: 4 października 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych na potrzeby EZD
  Wartość zobowiązania: 128.856,03 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1182) KPP IV.2610.26.2021

  Data zawarcia: 10 października 2021 r.
  Podmiot: nFlo Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa licencji oprogramowania Baramundi wraz ze wsparciem technicznym oraz aktualizacjami do nowych wersji oprogramowania
  Wartość zobowiązania: 74.611,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1181) KPP VII-0150.31.2021

  Data zawarcia: 28 listopada 2021 r.
  Podmiot: Wydawnictwo C.H. Beck Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek 52 egz.
  Wartość zobowiązania: 15.966,79 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 1180) KPP VI.2610.8.2021

  Data zawarcia: 11 października 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Tłumaczenie podczas pobytu w Polsce delegacji SN Węgier
  Okres obowiązywania: od 27 października 2021 r. do 29 października 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 7.090,95 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1179)

  Data zawarcia: 21 października 2021 r.
  Podmiot: Berlitz Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Kurs języka angielskiego
  Okres obowiązywania: od 1 listopada 2021 r. do 31 maja 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 3.600,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1178)

  Data zawarcia: 21 października 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Kurs języka angielskiego
  Okres obowiązywania: od 21 października 2021 r. do 31 marca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 4.374,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1177)

  Data zawarcia: 25 października 2021 r.
  Podmiot: PP Porty Lotnicze -Lotnisko Chopina w Warszawie
  Przedmiot: Usługa salonik VIP
  Wartość zobowiązania: 6.888,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Usługa realizowana w dniach 27 i 29 pażdziernika 2021r.
 • 1176) KPP VI.2610.8.2021

  Data zawarcia: 25 października 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Usługa gastronomiczna w związku z pobytem w Polsce delegacji SN Węgier
  Okres obowiązywania: od 27 października 2021 r. do 27 października 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 4.810,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1175) KPP VI.2610.8.2021

  Data zawarcia: 15 października 2021 r.
  Podmiot: Hotel ,,Mamaison Le Regina Warsaw" z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa hotelowo-gastronomiczna w związku z pobytem w Polsce delegacji SN Węgier
  Okres obowiązywania: od 27 października 2021 r. do 29 października 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 5.887,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1174) KPP III.2610.39.2021

  Data zawarcia: 22 października 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 20 szt. foteli biurowych do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 22 października 2021 r. do 21 listopada 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 17.343,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1173) KPP III.2610.38.2021

  Data zawarcia: 20 października 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 2 szt. czytników kreskowych TC21
  Okres obowiązywania: od 20 października 2021 r. do 22 października 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 4.722,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1172) KPP III.142.1.2021

  Data zawarcia: 19 października 2021 r.
  Podmiot: SJS S.A. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Zlecenie przeprowadzenia szkolenia w zakresie doskonalenia techniki jazdy dla 10 kierowców zatrudnionych w SN
  Okres obowiązywania: od 19 października 2021 r. do 20 listopada 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 8.650,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1171) KPP III-32-1/21

  Data zawarcia: 14 października 2021 r.
  Podmiot: Media Markt Polska BIS sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup iPhone Apple 12 mini 256 GB
  Wartość zobowiązania: 3.699,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1170) KPP III.2610.35.2021

  Data zawarcia: 15 października 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie wykonania prac remontowo wykończeniowych w pomieszczeniu 3N46 w gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 15 października 2021 r. do 29 października 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 4.066,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1169) KPP III.2610.28.2021

  Data zawarcia: 4 października 2021 r.
  Podmiot: B2B Partner Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy szaf biurowych do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 4 października 2021 r. do 29 listopada 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 5.177,32 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1168) KPP I.2610.54.2021

  Data zawarcia: 28 października 2021 r.
  Podmiot: VACO Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  Przedmiot: Wykonanie w miarę potrzeb dwukrotnej dezynsekcji 20 pomieszczeń wraz z wyposażeniem
  Okres obowiązywania: od 28 października 2021 r. do 27 listopada 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 14.760,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1167) KPP I.2610.52.2021

  Data zawarcia: 22 października 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa falownika do centrali 11N
  Okres obowiązywania: od 22 października 2021 r. do 21 listopada 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 11.189,31 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1166) KPP I.2610.50.2021

  Data zawarcia: 20 października 2021 r.
  Podmiot: VACO Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  Przedmiot: Wykonanie dwukrotnej dezynsekcji części pomieszczeń wraz z wyposażeniem o powierzchni około 260 m2
  Okres obowiązywania: od 20 października 2021 r. do 30 października 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 6.150,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1165) KPP I.2610.46.2021

  Data zawarcia: 18 października 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Naprawa pompowni p.poż.
  Okres obowiązywania: od 18 października 2021 r. do 17 listopada 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 50.484,12 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1164) KPP I.2610.45.2021

  Data zawarcia: 18 października 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Naprawa systemu p.poż- wymiana tryskaczy
  Okres obowiązywania: od 18 października 2021 r. do 17 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 37.811,43 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1163) KPP I.2610.44.2021

  Data zawarcia: 12 października 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa lamp na parking zewnętrzny
  Okres obowiązywania: od 12 października 2021 r. do 11 listopada 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 19.693,43 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1162) KPP I.2610.43.2021

  Data zawarcia: 12 października 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Naprawa węzła cieplnego
  Okres obowiązywania: od 12 października 2021 r. do 11 listopada 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 9.846,05 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1161) KPP I.2610.42.2021

  Data zawarcia: 18 października 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa lamp LED do pokoi biurowych
  Okres obowiązywania: od 18 października 2021 r. do 29 listopada 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 109.716,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1160) KPP I.2610.31.2021

  Data zawarcia: 21 października 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Remont gabinetu 1N03- wymiana sufitu i oświetlenia, malowanie ścian i drzwi
  Okres obowiązywania: od 21 października 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 132.840,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1159) KPP III.141.1.2021

  Data zawarcia: 24 września 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Szkolenie specjalistyczne ,,Tworzenie SWZ wg. nowej ustawy Pzp"
  Okres obowiązywania: od 25 października 2021 r. do 26 października 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 4.522,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1158) KPP III.2610.26.2021

  Data zawarcia: 27 września 2021 r.
  Podmiot: AMAD Sp.z o.o. z siedzibą w Łomiankach
  Przedmiot: Zlecenie sprzedaży i dostawy kalendarzy zgodnie z oifertą z dnia 16.09.2021r.
  Wartość zobowiązania: 3.804,64 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1157) KPP III.2610.26.2021

  Data zawarcia: 27 września 2021 r.
  Podmiot: AMAD Sp.z o.o. z siedzibą w Łomiankach
  Przedmiot: Zlecenie sprzedaży i dostawy kalendarzy zgodnie z ofertą z dnia 16.09.2021r.
  Wartość zobowiązania: 13.246,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1156) KPP III.2610.26.2021

  Data zawarcia: 23 września 2021 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa na sprzedaż i dostawę 201 szt. Infomatorów prawniczych na potrzeby sędziów i pracowników SN
  Wartość zobowiązania: 7.717,02 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1155) KPP III.2610.25.2021

  Data zawarcia: 20 września 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na świadczenie obsługi serwisowej urządzeń biurowych zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 20 września 2021 r. do 30 września 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 53.215,71 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1154) KPP III.2610.27.2021

  Data zawarcia: 20 września 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na przygotowanie do druku, druk i oprawa 300 egz. publikacji BSiA ,,Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, komentarz orzeczniczy".
  Wartość zobowiązania: 15.435,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1153) KPP III.2610.24.2021

  Data zawarcia: 14 września 2021 r.
  Podmiot: Chodzeń Sp.z o.o. sp.k. z siedzibą w Piasecznie
  Przedmiot: Umowa świadczenia usług serwisowych samochodów służbowych SN marki Toyota
  Okres obowiązywania: od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 27.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1152) KPP III.222.62.2021

  Data zawarcia: 10 września 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa zlecenie wykonania usługi czyszczenia zbiorów bibliotecznych będących w dyspozycji Sądu Najwyższego
  Wartość zobowiązania: 12.150,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1151) KPP III.2610.16.2021

  Data zawarcia: 10 września 2021 r.
  Podmiot: Tezap Sp.J. I.T. Jurgiewicz z siedzibą w Dzierżoniowie
  Przedmiot: Umowa zlecenie dostawy 2 szaf aktowo-kartotekowych SKB1 do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 10 września 2021 r. do 24 września 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 5.867,10 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1150) KP ID II.2610.19.2021

  Data zawarcia: 15 września 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz kosmetyków samochodowych
  Okres obowiązywania: od 15 września 2021 r. do 14 września 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 8.591,55 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1149) KPP IV.2610.25.2021

  Data zawarcia: 30 września 2021 r.
  Podmiot: MONACOR Polska Sp.zo.o. z siedzibą we Wrocławiu
  Przedmiot: Dostawa zestawu akcesoriów do wideokonferencji
  Wartość zobowiązania: 3.704,28 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1148) KPP IV.2610.23.2021

  Data zawarcia: 22 września 2021 r.
  Podmiot: Datapolis.com. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa wsparcia technicznego dla Datapolis Process System Enterprise dla SharePoint 2013/2016
  Okres obowiązywania: od 22 września 2021 r. do 21 września 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 22.140,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1147) KPP IV.2610.22.2021

  Data zawarcia: 22 września 2021 r.
  Podmiot: Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostarczenie pakietu serwisowego Fortimail wraz ze wsparciem technicznym GOLD
  Wartość zobowiązania: 12.177,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1146) KPP IV.2610.17.2021

  Data zawarcia: 16 września 2021 r.
  Podmiot: EBSCO Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa świadczenia sieciowego dostępu do elektronicznej wersji naukowej bazy danych Legal Source
  Okres obowiązywania: od 16 września 2021 r. do 15 września 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 6.971,64 USD
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1145) KPP IV.2610.20.2021

  Data zawarcia: 10 września 2021 r.
  Podmiot: SENETIC S.A. z siedzibą w Katowicach
  Przedmiot: Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS
  Wartość zobowiązania: 18.388,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1144) KPP IV.2610.19.2021

  Data zawarcia: 10 września 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa pakietu 75 dwunastomiesięcznych subskrypcji Cisco Umbrella
  Wartość zobowiązania: 13.007,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1143) KPP VI.141.1.2021

  Data zawarcia: 1 września 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Szkolenie z savoir vivre
  Okres obowiązywania: od 15 września 2021 r. do 15 września 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 5.200,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1142) KPP VI.2610.9.2021

  Data zawarcia: 23 września 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Upominki z krzemienia pasiastego, naklejki z napisem Sąd Najwyższy
  Okres obowiązywania: od 23 września 2021 r. do 16 października 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 13.284,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1141) KPP VI.0731.2.2021

  Data zawarcia: 22 września 2021 r.
  Podmiot: Pałacyk Otrębusy z siedzibą w Otrębusach k.Warszawy
  Przedmiot: Organizacja konferencji SSN Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Okres obowiązywania: od 12 października 2021 r. do 14 października 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 30.863,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1140) KPP I.2610.36.2021

  Data zawarcia: 24 września 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Akumulatory do centrali telefonicznej
  Okres obowiązywania: od 24 września 2021 r. do 22 października 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 6.986,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1139) KPP I.2610.35.2021

  Data zawarcia: 24 września 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup siłowników BF230 do klap pożarowych
  Okres obowiązywania: od 24 września 2021 r. do 7 października 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 9.994,19 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1138) KPP I.2610.34.2021

  Data zawarcia: 21 września 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakupienie materiałów do naprawy sterowników Honeywell
  Okres obowiązywania: od 21 września 2021 r. do 31 października 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 149.575,59 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1137) KPP I.2610.33.2021

  Data zawarcia: 14 września 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Materiały do uruchomienia w centrali telefonicznej kolejkowania rozmów przychodzących
  Okres obowiązywania: od 14 września 2021 r. do 28 września 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 17.233,47
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1136) KPP I.2610.32.2021

  Data zawarcia: 7 września 2021 r.
  Podmiot: Designzoo Sp.z o.o. z siedzibą w Gdańsku
  Przedmiot: Dostawa lamp Louis Poulsen PH do gabinetu 1N03
  Okres obowiązywania: od 7 września 2021 r. do 3 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 21.881,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1135) KPP III.2611.2B.2021

  Data zawarcia: 31 sierpnia 2021 r.
  Podmiot: Uzdrowisko Wieniec Sp.z o.o., z siedzibą w Wieńcu Zdroju
  Przedmiot: Umowa na sukcesywną dostawę wody na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 56.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1134) KPP III.2611.2A.2021

  Data zawarcia: 31 sierpnia 2021 r.
  Podmiot: ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp.z o.o.
  Przedmiot: Umowa na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 164.749,15 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1133) KPP III.2611.1.2021

  Data zawarcia: 31 sierpnia 2021 r.
  Podmiot: Partner Office Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa na sukcesywną dostawę materialów biurowych i piśmienniczych na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 157.177,13 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1132) KPP III-2610.14.2021

  Data zawarcia: 13 sierpnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na wykonywanie i naprawę kluczy oraz zabezpieczeń do drzwi na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 13 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 50.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1131) KPP III-2610.4.2021

  Data zawarcia: 11 sierpnia 2021 r.
  Podmiot: JET-PRINTER Sp.z o.o.
  Przedmiot: Umowa na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 30.000 zł rok 2021, 57.633,81 rok 2022
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1130) KPP III-2310-12/21

  Data zawarcia: 10 sierpnia 2021 r.
  Podmiot: Autorud Stalowa Wola Sp.z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli
  Przedmiot: Umowa na dostawę jednego egzemplarza samochodu osobowego marki Skoda Superb dla Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 10 sierpnia 2021 r. do 9 listopada 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 159.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1129) KPP III-2610.08.2021

  Data zawarcia: 5 sierpnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie sprzedaży, dostawy i instalacji 1 szt. poleasingowej kserokopiarki SHARP
  Okres obowiązywania: od 5 sierpnia 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 3.690,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1128) KPP III-2610.17.2021

  Data zawarcia: 3 sierpnia 2021 r.
  Podmiot: Inventive Group Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy mebli do gabinetu Szefa KPP i sekretariatu
  Okres obowiązywania: od 3 sierpnia 2021 r. do 7 września 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 22.017,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1127) KPP IV.2610.16.2021

  Data zawarcia: 30 sierpnia 2021 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Roczny abonament na dostęp do systemu Lex Baza Dokumentów w wersji intranetowej
  Okres obowiązywania: od 30 sierpnia 2021 r. do 29 sierpnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 56.580,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1126) KPP IV.2610.10.2021

  Data zawarcia: 23 sierpnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Opieka nad oprogramowaniem ArchSys
  Okres obowiązywania: od 23 sierpnia 2021 r. do 22 sierpnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 39.259,08 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1125) KPP IV.2610.12.2021

  Data zawarcia: 4 sierpnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa monitorów komputerowych dla Izby Dyscyplinarnej
  Wartość zobowiązania: 48.984,75 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1124) KPP IV.2610.15.2021

  Data zawarcia: 2 sierpnia 2021 r.
  Podmiot: Polsoft Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
  Przedmiot: Dostawa zestawów eksploatacyjnych do skanerów
  Wartość zobowiązania: 4.059,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1123) KPP VI.142.4.2021

  Data zawarcia: 27 sierpnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Kurs języka angielskiego
  Okres obowiązywania: od 1 września 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 3.600,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1122)

  Data zawarcia: 30 sierpnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup mieszkania służbowego
  Wartość zobowiązania: 650.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1121) KPP I.2610.30.2021

  Data zawarcia: 30 sierpnia 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup akumulatorów oraz grzałek do agregatu prądotwórczego
  Okres obowiązywania: od 30 sierpnia 2021 r. do 13 września 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 5.058,55 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1120) KPP I.2610.28.2021

  Data zawarcia: 20 sierpnia 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup płyt LCB do sterowania dżwigami osobowymi
  Wartość zobowiązania: 10.038,72 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1119) KPP I.2610.26.2021

  Data zawarcia: 2 sierpnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Naprawa specjalistyczna świetlików dachowych nad salami rozpraw ,,E" i ,,G"
  Okres obowiązywania: od 2 sierpnia 2021 r. do 30 sierpnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 27.256,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1118) KPP I.2610.11.2021

  Data zawarcia: 2 sierpnia 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa dodatkowych lamp do pomieszczenia -1W27 (biblioteka) wraz z montażem
  Okres obowiązywania: od 2 sierpnia 2021 r. do 2 września 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 4.251,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1117) KPP III-2311-143/21

  Data zawarcia: 26 lipca 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na dostawę i instalację kserokopiarki SHARP MX-M5071 z finiszerem na potrzeby SN
  Okres obowiązywania: od 26 lipca 2021 r. do 9 sierpnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 24.354,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1116) KPP III-2610.12.2021

  Data zawarcia: 16 lipca 2021 r.
  Podmiot: TILT Sp z.o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie oprawy 66 szt. tomów czasopism
  Okres obowiązywania: od 16 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 4.789,62 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1115)

  Data zawarcia: 14 lipca 2021 r.
  Podmiot: IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie
  Przedmiot: Wyposażenie lokali służbowych SN w art. gospodarstwa domowego
  Wartość zobowiązania: 15.728,31 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Faktura nr F/307/2021/47081 opłacona kartą płatniczą
 • 1114)

  Data zawarcia: 9 lipca 2021 r.
  Podmiot: MEDIA MARKT Bis Sp.z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wyposażenie lokali służbowych SN w drobne AGD
  Wartość zobowiązania: 4.761,97 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  faktura 60287082 opłacona kartą płatniczą
 • 1113) KPP III.2610.11.2021

  Data zawarcia: 9 lipca 2021 r.
  Podmiot: DI-ZET Sp.z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostaw półautomatu MPAC-5
  Okres obowiązywania: od 9 lipca 2021 r. do 23 lipca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 5.535,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1112) Faktura nr 188/M/692 opłacona kartą płatniczą

  Data zawarcia: 6 lipca 2021 r.
  Podmiot: IKEA Retail Sp.z o.o. z siedzibą w Raszynie
  Przedmiot: Wyposażenie lokali służbowych SN w art. gospodarstwa domowego
  Wartość zobowiązania: 11.179,91 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1111) faktura nr 28/PS2/07/2021 opłacona kartą płatniczą

  Data zawarcia: 6 lipca 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wyposażenie lokali służbowych SN w art. gospodarstwa domowego
  Wartość zobowiązania: 3.758,02
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1110) KPP VI.1131.2/21

  Data zawarcia: 27 lipca 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie 20 zdjęć studyjnych oraz 20 zdjęć plenerowych Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Pani dr hab. Małgorzaty Manowskiej, przy założeniu , że obróbce graficznej zostaną poddane 3 sztuki zdjęć studyjnych i 5 szt. zdjęć plenerowych
  Okres obowiązywania: od 28 lipca 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 4.300 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1109) KPP IV.2610.9.2021

  Data zawarcia: 30 lipca 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Obsługa serwisowa drukarek
  Okres obowiązywania: od 30 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 28.782,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1108) KPP IV.2610.14.2021

  Data zawarcia: 28 lipca 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa podzespołów do drukarek
  Wartość zobowiązania: 7.872,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1107) KPP IV.2610.5.2021

  Data zawarcia: 6 lipca 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Konserwacja i relokacja sprzętu komputerowego oraz instalowanie i konfigurowanie oprogramowania urządzeń peryferyjnych
  Okres obowiązywania: od 6 lipca 2021 r. do 5 października 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 24.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1106) KPP-VII-0150.12.2021

  Data zawarcia: 23 lipca 2021 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek- 35 egz.
  Wartość zobowiązania: 4875,11 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 1105) KPP I.2610.25.2021

  Data zawarcia: 16 lipca 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Naprawa agregatu wody lodowej RC MAXIMO (Chiller nr 1)
  Okres obowiązywania: od 16 lipca 2021 r. do 25 sierpnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 154.254,30 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1104) KPP I.2610.24.2021

  Data zawarcia: 28 lipca 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup zestawu pompowego do przepompowni nr 6 - wymiana wyeksploatowanego
  Okres obowiązywania: od 28 lipca 2021 r. do 27 sierpnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 19.969,05 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1103) KPP I.2610.23.2021

  Data zawarcia: 26 lipca 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup rur z żeliwa bezkielichowego do naprawy usterki na maszynowni B2
  Okres obowiązywania: od 26 lipca 2021 r. do 23 sierpnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 9713,49 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1102) KPP I.2610.22.2021

  Data zawarcia: 14 lipca 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakupienie rozłączników do rozdzielni RNN
  Okres obowiązywania: od 14 lipca 2021 r. do 14 sierpnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 3.936,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1101) KPP I-2610.13.2021

  Data zawarcia: 9 lipca 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Naprawa centralki gaszeniowej XC 10
  Okres obowiązywania: od 9 lipca 2021 r. do 12 lipca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 5.969.19 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1100) KPP I.2610.21.2021

  Data zawarcia: 26 lipca 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie specjalistycznych prac uszczelniających w Sądzie Najwyższym w pomieszczeniach -2W36 i 1W44
  Okres obowiązywania: od 26 lipca 2021 r. do 2 sierpnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 4.157,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1099) KPP I.2610.20.2021

  Data zawarcia: 16 lipca 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie specjalistycznego uszczelnienia i naprawy powierzchni dociskowej na dachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 16 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 68.265,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1098) KPP I.2610.18.2021

  Data zawarcia: 14 lipca 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie testu współdziałania urządzeń pożarowych i technicznych
  Okres obowiązywania: od 14 lipca 2021 r. do 24 lipca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 23.370,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1097) KPP I.2610.17.2021

  Data zawarcia: 12 lipca 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Demontaż czterech szlabanów i terminali na parkingu służbowym
  Okres obowiązywania: od 12 lipca 2021 r. do 17 lipca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 11.352,90 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1096) KPP I.2610.17.2021

  Data zawarcia: 14 lipca 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup wraz z montażem czujników ruchu w toaletach SN
  Okres obowiązywania: od 14 lipca 2021 r. do 12 września 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 9.670,75 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1095) KPP I.2610.15.2021

  Data zawarcia: 9 lipca 2021 r.
  Podmiot: EST Energy Sp. zo.o. Sp.k.
  Przedmiot: Zakup z montażem zasilania gwarantowanego- wymiana wyeksploatowanych części systemu
  Wartość zobowiązania: 148.194,93 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1094) KPP I.2610.14.2021

  Data zawarcia: 8 lipca 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakupienie tryskaczy
  Okres obowiązywania: od 6 lipca 2021 r. do 26 lipca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 74.675,08
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1093) KPP I.2610.9.2021

  Data zawarcia: 6 lipca 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Cześci do naprawy central wentylacyjnych
  Okres obowiązywania: od 6 lipca 2021 r. do 26 lipca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 19.306,08
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1092) KPP I.2610.8.2021

  Data zawarcia: 6 lipca 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa klimatyzatora w pomieszczeniu UPS TOA1 wraz z montażem
  Okres obowiązywania: od 6 lipca 2021 r. do 20 lipca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 9.963,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1091) KP ID II.2610.5.2021

  Data zawarcia: 6 lipca 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Świadczenie usług pralniczych
  Okres obowiązywania: od 16 lipca 2021 r. do 15 lipca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 42.623,19 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1090) KPP III-2610.3.2021

  Data zawarcia: 23 czerwca 2021 r.
  Podmiot: Inventive Group Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 4 szt. szaf metalowych aktowych żaluzjowych do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 23 czerwca 2021 r. do 18 sierpnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 7.901,52 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1089) KPP III-222.5.2021

  Data zawarcia: 22 czerwca 2021 r.
  Podmiot: Inventive Group Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy zestawu mebli do pomieszczeń 3N17, 3N17A i 3N16 do gmachu SN
  Okres obowiązywania: od 22 czerwca 2021 r. do 27 lipca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 8.487,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1088) KPP III-2610.6.2021

  Data zawarcia: 16 czerwca 2021 r.
  Podmiot: Inventive Group Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy mebli do pomieszczenia 1N19 do gmachu SN
  Okres obowiązywania: od 16 czerwca 2021 r. do 21 lipca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 6.519,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1087) KPP III-2311-146/21

  Data zawarcia: 10 czerwca 2021 r.
  Podmiot: KONSMETAL ALIANS Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy sejfu na dokumenty MS1/C
  Okres obowiązywania: od 10 czerwca 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 6.900 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1086) KPP IV.2610.4.2021

  Data zawarcia: 28 czerwca 2021 r.
  Podmiot: Ventus Communications Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Obsługa serwisowa urządzeń sieci komputerowej i systemów bezpieczeństwa
  Okres obowiązywania: od 28 czerwca 2021 r. do 27 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 88.560,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1085) KPP IV-0413-22-7/20

  Data zawarcia: 25 czerwca 2021 r.
  Podmiot: A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 12- miesięcznych subskrypcji na system operacyjny stacji roboczych i oprogramowanie biurowe oraz subskrypcji rozszerzających w zakresie bezpieczeństwa
  Wartość zobowiązania: 194.937,09 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Zamówienie cząstkowe w ramach umowy ramowej
 • 1084) KPP IV.2610.2.2021

  Data zawarcia: 9 czerwca 2021 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wdrożenie w systemie Advantec ERP rozwiązania umożliwiającego rejestrację nadgodzin pracy kierowców
  Wartość zobowiązania: 4.182,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1083) KPP IV-0413-40/21

  Data zawarcia: 1 czerwca 2021 r.
  Podmiot: Ventus Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Zakup zasilaczy do przełączników sieciowych
  Wartość zobowiązania: 3.936,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1082) KPP IV-0413-36/21

  Data zawarcia: 1 czerwca 2021 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Obsługa serwisowa systemu Advantec ERP na potrzeby Kancelarii Prezesa kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 20.073,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1081) KPP IV-0413-35/21

  Data zawarcia: 1 czerwca 2021 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Obsługa serwisowa systemu Advantec ERP na potrzeby Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 130.478,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1080) KP ID II-2311-42/21

  Data zawarcia: 15 czerwca 2021 r.
  Podmiot: Porsche Inter Auto Polska sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie usług serwisowych na samochód służbowy
  Okres obowiązywania: od 15 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 40.000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 1079) KP ID-II-2311-43/21

  Data zawarcia: 15 czerwca 2021 r.
  Podmiot: Cygan Sp.z o.o. Sp.K. z siedzibą w Markach. oddział Toyota Żerań
  Przedmiot: Świadczenie usług serwisowych na samochód służbowy
  Okres obowiązywania: od 15 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 10.000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 1078) KPP I.2610.4.2021

  Data zawarcia: 22 czerwca 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wymiana uszkodzonego szklanego elementu podłogi w windzie D8NE0792
  Okres obowiązywania: od 22 czerwca 2021 r. do 22 lipca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 14.176,98 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1077) KPP I.2610.3.2021

  Data zawarcia: 22 czerwca 2021 r.
  Podmiot: Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie badań mikrobilogicznych jakości wody i powietrza
  Okres obowiązywania: od 22 czerwca 2021 r. do 29 czerwca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 6.782,22 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1076) KPP I.2610.2.2021

  Data zawarcia: 22 czerwca 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Usunięcie awarii przecieku nad salą ,,C"
  Okres obowiązywania: od 22 czerwca 2021 r. do 2 lipca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 9.692.40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1075) KPP VI-1141-4/21

  Data zawarcia: 21 maja 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przeprowadzenie szkolenia z praktycznej obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz zdalne konsultacje
  Okres obowiązywania: od 25 maja 2021 r. do 27 maja 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 7.650,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1074) KPP IV-04134-32/21

  Data zawarcia: 12 maja 2021 r.
  Podmiot: nFlo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa taśm LTO z etykietami
  Wartość zobowiązania: 10.145,04 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1073) KPP I-2310-33/21

  Data zawarcia: 24 maja 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Aparaty telefoniczne Alcatel 4019 i 4029
  Okres obowiązywania: od 24 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 9.348,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1072) KPP I-2310-32/21

  Data zawarcia: 21 maja 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: 20 szt. siłowników do klimakonwektorów
  Okres obowiązywania: od 21 maja 2021 r. do 22 czerwca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 7.060,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1071) KPP I-2310-32/21

  Data zawarcia: 21 maja 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Regał chłodniczy MAWI RCHS
  Okres obowiązywania: od 21 maja 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 8.272,98 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1070) KPP I-2310-30/21

  Data zawarcia: 21 maja 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Karty do centrali telefonicznej UA32
  Okres obowiązywania: od 21 maja 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 5.166 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1069) KPP I-2310-25/21

  Data zawarcia: 21 maja 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie uszczelnienia niecki basenu
  Okres obowiązywania: od 21 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 21.094,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1068) KPP I-2310-28/21

  Data zawarcia: 6 maja 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie naprawy systemu MM8000- wymiana i konfiguracja komputera
  Wartość zobowiązania: 10725,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1067) KPP III-2311-141/21

  Data zawarcia: 31 maja 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy i instalacji 1 szt. kserokopiarki Ricoh IM C360 do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 31 maja 2021 r. do 30 lipca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 8.856,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1066) KPP III-2310-9/21

  Data zawarcia: 26 maja 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa o świadczenie usług mycia samochodów służbowych Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 78.676,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1065) KPP III-2311-111/21

  Data zawarcia: 12 maja 2021 r.
  Podmiot: Inventive Group Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy mebli do gabinetu Szefa KPP SN do gmachu SN
  Okres obowiązywania: od 12 maja 2021 r. do 16 czerwca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 12.915,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1064) KPP III-2311-94/21

  Data zawarcia: 10 maja 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 7 szt. niszczarek do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 10 maja 2021 r. do 13 maja 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 8.948,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1063) KPP III-2311-121/21

  Data zawarcia: 10 maja 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy i instalacji poleasingowej kserokopiarki Sharp M2614 do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 10 maja 2021 r. do 17 maja 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 5.535,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1062) KPP III-2311-115/21

  Data zawarcia: 7 maja 2021 r.
  Podmiot: Media Markt Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup smartfona Apple iPhone 11 Pro
  Wartość zobowiązania: 6517,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1061) KPP III-2221-33/21

  Data zawarcia: 5 maja 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na wykonanie prac remontowych wraz z zabudową kuchenną i montażem AGD w służbowym lokalu mieszkalnym Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 14 maja 2021 r. do 28 czerwca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 85.746,16 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1060) KPP III-2311-79/21

  Data zawarcia: 14 kwietnia 2021 r.
  Podmiot: DI-ZET Sp.z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa zlecenie dostawy Półautomatu MPAC-5 Cyklop
  Okres obowiązywania: od 14 kwietnia 2021 r. do 28 kwietnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 5.535,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1059) KPP III-2310-3/21

  Data zawarcia: 14 kwietnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Aneks nr 1 do umowy
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 12.000,00 zł( Aneks nr 1), po podpisaniu Aneksu nr 1 wartośc umowy 21.700, 00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1058) KPP III-2311-99/21

  Data zawarcia: 7 kwietnia 2021 r.
  Podmiot: STARFAX Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa zlecenie dostawy 5 szt. tonerów W1470X
  Okres obowiązywania: od 7 kwietnia 2021 r. do 17 kwietnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 6.457,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1057) KPP-VII-0140-32/21

  Data zawarcia: 16 kwietnia 2021 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek- 65 egz.
  Wartość zobowiązania: 4.338,65 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 1056) KPP/I/1141/2/2021

  Data zawarcia: 13 kwietnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Bieżąca pielęgnacja roślin doniczkowych w czytelni Biblioteki SN, w gabinetach Pierwszego Prezesa SN i Szefa Kancelarii Pierwszego Prezesa SN oraz w holu na poziomie -1
  Okres obowiązywania: od 13 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 4946,90 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1055) KPP I-2310-23/21

  Data zawarcia: 1 kwietnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Piec elektryczny Fagor i szatkownica do warzyw
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2021 r. do 8 kwietnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 24.248,22 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1054) KPP VI-0150-1/21

  Data zawarcia: 13 kwietnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Obsługa techniczna międzynarodowej konferencji naukowej: ,,Prawo do sądu w zamówieniach publicznych". odbywającej się zdalnie w dniu 23 kwietnia 2021r.
  Okres obowiązywania: od 20 kwietnia 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 9.348,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1053) KPP VI-0141-2/21

  Data zawarcia: 8 kwietnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wspieranie działań Zespołu Prasowego Sądu Najwyższego w zakresie prowadzenia komunikacji w językach obcych dot. funkcjonowania oraz orzecznictwa SN
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 9.223,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1052) KPP VI-1141-3/21

  Data zawarcia: 22 kwietnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Uczestniczenie w procesie stanowienia prawa w Sądzie Najwyższym oraz przygotowywanie dokumentów urzędowych organów Sądu Najwyższego, w tym sprawdzanie prawidłowości projektów aktów prawnych normatywnych oraz innych dokumentów z punktu widzenia wewnętrznej zgodności między nimi, ich zgodności z normami wyższego rzędu, ich zgodności z zasadami techniki prawodawczej
  Okres obowiązywania: od 17 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 38.812,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1051) KPP IV-0413-34/21

  Data zawarcia: 30 kwietnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 12- miesięcznych subskrypcji oprogramowania Adobe Photoshop CC for Teams
  Okres obowiązywania: od 30 kwietnia 2021 r. do 29 kwietnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 5.745,66 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)D
 • 1050) KPP IV-0413-29/21

  Data zawarcia: 30 kwietnia 2021 r.
  Podmiot: Integrity Partners Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opieka serwisowa i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wraz z przedłużeniem wsparcia technicznego producenta KEMP
  Okres obowiązywania: od 30 kwietnia 2021 r. do 29 kwietnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 82.702,74 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1049) KPP IV-0413-33/21

  Data zawarcia: 27 kwietnia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Usługi wsparcia dla platformy wirtualizacji VMware vSphere
  Okres obowiązywania: od 27 kwietnia 2021 r. do 26 kwietnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 156.818,67 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1048) KPP IV-0413-30/21

  Data zawarcia: 16 kwietnia 2021 r.
  Podmiot: Best Micro Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa dysków do macierzy
  Wartość zobowiązania: 7.065,12 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1047) KPP IV-0413-13/21

  Data zawarcia: 1 kwietnia 2021 r.
  Podmiot: MAXTO Sp. zo.o. S.K.A. z siedzibą w Modlniczce
  Przedmiot: Opieka autorska nad Systemem Wspomagania Organizacji Rozpraw
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 61.057,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1046) KPP IV-0413-1/21

  Data zawarcia: 1 kwietnia 2021 r.
  Podmiot: Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa dostępu do serwisu CSI
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 36.900,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1045) KPP VI-0151-12/21

  Data zawarcia: 16 marca 2021 r.
  Podmiot: Brzezinski i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Szkolenie dla pracowników SN z zakresu ustawy z dnia 11 września 2019r- Prawo zamówień publicznych
  Wartość zobowiązania: 3.968,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1044) KPP VI-1141-1/21

  Data zawarcia: 3 marca 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przeprowadzenie szkolenia z praktycznej obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
  Okres obowiązywania: od 9 marca 2021 r. do 11 marca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 5.900,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1043) KPP IV-0413-23/21

  Data zawarcia: 29 marca 2021 r.
  Podmiot: Thomson Reuters (Professional) UK Limited z siedzibą w Londynie
  Przedmiot: Abonament na dostęp do baz prawniczych WESTLAW
  Okres obowiązywania: od 29 marca 2021 r. do 28 marca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 18.738,21 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1042) KPP IV-0413-19/21

  Data zawarcia: 19 marca 2021 r.
  Podmiot: EVARTEL Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Dostawa 6 pakietów subskrypcji Veeam dla maszyn wirtualnych
  Okres obowiązywania: od 19 marca 2021 r. do 18 marca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 36.959,04 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1041) KPP IV-0413-24/21

  Data zawarcia: 16 marca 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa części do drukarek HP
  Wartość zobowiązania: 4.612,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1040) KPP IV-0413-20/21

  Data zawarcia: 9 marca 2021 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wdrożenie w systemie Advantec ERP rozwiązania do automatyzacji procesu wystawiania faktur
  Wartość zobowiązania: 3.936,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1039)

  Data zawarcia: 29 marca 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Świadczenie usług gastronomicznych polegających na prowadzeniu punktu przygotowywania i wydawania napojów ciepłych
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 72.068,64 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1038)

  Data zawarcia: 25 marca 2021 r.
  Podmiot: Konsorcjum INWEMER Serwis Sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz INWEMER System Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu czystości w KUWS
  Okres obowiązywania: od 28 marca 2021 r. do 30 marca 2025 r.
  Wartość zobowiązania: 8.163.360,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1037)

  Data zawarcia: 25 marca 2021 r.
  Podmiot: Konsorcjum INWEMER Serwis Sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz INWEMER System Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie usługi polegającej na utrzymanu zieleni w KUWS
  Okres obowiązywania: od 28 marca 2021 r. do 30 marca 2025 r.
  Wartość zobowiązania: 1.926.892,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1036) KPP I-2310-21/21

  Data zawarcia: 25 marca 2021 r.
  Podmiot: SIEMENS Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Migracja likwidowanego systemu kontroli dostępu Cotag Granta do systemu Sipass
  Okres obowiązywania: od 25 marca 2021 r. do 8 czerwca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 148.830,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1035) KPP I-2310-20/21

  Data zawarcia: 16 marca 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Montaż i uruchomienie pożarowego zestawu pompowego (wymiana uszkodzonego)
  Okres obowiązywania: od 16 marca 2021 r. do 24 marca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 30.442,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1034) KPP I-2310-19/21

  Data zawarcia: 9 marca 2021 r.
  Podmiot: FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zawory i siłowniki
  Okres obowiązywania: od 9 marca 2021 r. do 8 kwietnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 7.763,15 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1033) KPP I-2310-18/21

  Data zawarcia: 3 marca 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonywanie dezynfekcji wyznaczonych pomieszczeń metodą zamgławiania
  Wartość zobowiązania: 5.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1032) KPP I-2310-16/21

  Data zawarcia: 2 marca 2021 r.
  Podmiot: Emet-Impex S.A. z siedzibą w Katowicach
  Przedmiot: Pompa do centrali 12NW
  Okres obowiązywania: od 2 marca 2021 r. do 16 marca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 3.628,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 1031) KPP I-2310-12/21

  Data zawarcia: 2 marca 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa preparatu do dezynfekcji rąk- 60 szt.
  Okres obowiązywania: od 2 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 5.340,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1030) KPP I-2310-11/21

  Data zawarcia: 2 marca 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie iniekcji ścian i stropów w maszynowni B2 i wykonanie cokołu w pomieszczeniu -2W02
  Okres obowiązywania: od 2 marca 2021 r. do 16 marca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 6.568,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1029) KP ID II-2310-15/21

  Data zawarcia: 9 marca 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonywanie pieczęci innych niż pieczęcie urzędowe
  Okres obowiązywania: od 9 marca 2021 r. do 28 lutego 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 10.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1028) KPP III-2311-91/21

  Data zawarcia: 26 marca 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa zlecenie wykonania prac remontowo-wykończeniowych w pomieszczeniach gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 4.762,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1027) KPP III-2311-92/21

  Data zawarcia: 26 marca 2021 r.
  Podmiot: Inventive Group Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 6 szaf metalowych aktowych żaluzjowych
  Wartość zobowiązania: 11.062,62 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1026) KPP III-2310-7/21

  Data zawarcia: 22 marca 2021 r.
  Podmiot: Agata Meble S.A. z siedzibą w Katowicach, Salon Meblowy Agata z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie sprzedaży i dostawy zestawu mebli Merida na wposażenie lokalu służbowego SN
  Okres obowiązywania: od 22 marca 2021 r. do 11 maja 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 3.778,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1025) KPP III-2311-51/21

  Data zawarcia: 22 marca 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 5 szt. niszczarek Wallner do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 22 marca 2021 r. do 25 marca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 6.244,96 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1024) KPP III-2310-6/21

  Data zawarcia: 16 marca 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na wykonanie i naprawę kluczy oraz zabezpieczeń do drzwi na potrzeby SN
  Okres obowiązywania: od 16 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 9.808,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1023) KPP III-2310-8/20

  Data zawarcia: 2 marca 2021 r.
  Podmiot: Multico Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Aneks nr 1 do Umowy najmu z dnia 18.03.2020r.
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 433.220,57 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Aneks nr 1
 • 1022) KPP VI-0151-6/21

  Data zawarcia: 24 lutego 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Roczny kurs języka angielskiego
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 4.800,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1021) KPP VI-2310-5/21

  Data zawarcia: 26 lutego 2021 r.
  Podmiot: Rafał Ostrowski Biuro Podróży Stare Miasto Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie usług z zakresu obsługi podrózy służbowych sędziow i pracowników Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 26 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 80.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1020) KPP VI-2310-4/21

  Data zawarcia: 26 lutego 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Świadczenie usług z zakresu tłumaczeń ustnych i pisemnych
  Okres obowiązywania: od 26 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 110.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1019)

  Data zawarcia: 1 lutego 2021 r.
  Podmiot: Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Emisja nekrologów w ,,Rzeczypospolitej" w miesiącu lutym 2021r.
  Wartość zobowiązania: 4.305,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1018)

  Data zawarcia: 1 lutego 2021 r.
  Podmiot: Florand Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Emisja nekrologów w ,,Gazecie Wyborczej" w miesiącu lutym 2021r.
  Wartość zobowiązania: 4326,90 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 1017) KPP IV-0413-17/21

  Data zawarcia: 23 lutego 2021 r.
  Podmiot: AutoID Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Zwiększenie produktywności licencji ABBYY FineReader Server wraz ze wsparciem i aktualizacją dla wirtualnej maszyny
  Wartość zobowiązania: 39.384,19 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1016) KPP IV-0413-4/21

  Data zawarcia: 23 lutego 2021 r.
  Podmiot: NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do sieci internet w lokalizacji ul.Ciasna
  Okres obowiązywania: od 23 lutego 2021 r. do 22 lutego 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 16.236,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1015) KPP IV-0413-18/21

  Data zawarcia: 22 lutego 2021 r.
  Podmiot: Trecom Spółka Akcyja Sp.k.z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa słuchawek do wideokonferencji i myszy radiowych do komputerów stacjonarnych
  Wartość zobowiązania: 5.371,16 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1014) KPP IV-0413-8/21

  Data zawarcia: 19 lutego 2021 r.
  Podmiot: EVARTEL Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Opieka serwisowa nad urządzeniami i systemami kopii zapasowych
  Okres obowiązywania: od 19 lutego 2021 r. do 18 lutego 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 85.312,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1013) KPP IV-0413-7/21

  Data zawarcia: 17 lutego 2021 r.
  Podmiot: INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostęp do serwisu Inforlex Ekspert Super Premium
  Okres obowiązywania: od 17 lutego 2021 r. do 16 lutego 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 7.588,97 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1012) KPP IV-0413-16/21

  Data zawarcia: 16 lutego 2021 r.
  Podmiot: e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostęp do archiwum dziennika Rzeczpospolita
  Okres obowiązywania: od 16 lutego 2021 r. do 15 lutego 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 6.300,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1011) KPP IV-0413-14/21

  Data zawarcia: 12 lutego 2021 r.
  Podmiot: Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni
  Przedmiot: Dostawa nowych zestawów i odnowienia certyfikatów do podpisów kwalifikowanych
  Wartość zobowiązania: 8.149,98 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1010) KPP IV-0413-12/21

  Data zawarcia: 12 lutego 2021 r.
  Podmiot: Linux Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za 3 roczne subskrypcje Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level Self-Support
  Okres obowiązywania: od 12 lutego 2021 r. do 11 lutego 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 3.912,33 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1009) KPP IV-0413-12/21

  Data zawarcia: 11 lutego 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa komputera przenośnego
  Wartość zobowiązania: 8.425,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1008) KPP IV-0413-6/21

  Data zawarcia: 10 lutego 2021 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostęp do intranetowego i internetowego Systemu Informacji Prawnej Lex Omega dla Sądów Platinum, Informatora Prawno-Gospodarczego z Rejestrem Długów
  Okres obowiązywania: od 10 lutego 2021 r. do 9 lutego 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 156.367,44 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 1007) KPP IV-0413-10/21

  Data zawarcia: 3 lutego 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa kamerek internetowych
  Wartość zobowiązania: 59.532,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1006) KPP VII-0140-19/21

  Data zawarcia: 23 lutego 2021 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek-13 egz.
  Wartość zobowiązania: 3597,75 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 1005) KPP VII-0140-18/21

  Data zawarcia: 16 lutego 2021 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek 15 egz.
  Wartość zobowiązania: 4151,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 1004) KPP VII-0140-11/21

  Data zawarcia: 22 stycznia 2021 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Polski Proces Cywilny na rok 2021r.
  Wartość zobowiązania: 4.659,03 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 1003) KPP III-2311-276/20

  Data zawarcia: 19 lutego 2021 r.
  Podmiot: Konsmetal-Poltrezor Sp.j. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 5 szt. metalowych szaf na dokumenty niejawne
  Okres obowiązywania: od 19 lutego 2021 r. do 27 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 7.595,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1002) KPP III-2310-3/21

  Data zawarcia: 12 lutego 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na wykonywanie pieczęci na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 9.700,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 1001) KPP III-2311-48/21

  Data zawarcia: 4 lutego 2021 r.
  Podmiot: PPUH Technet z siedzibą w Sokolowie Podlaskim
  Przedmiot: Dostawa 30 szt.foteli biurowych
  Okres obowiązywania: od 4 lutego 2021 r. do 20 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 26.014,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 1000) KPP III-2311-2221

  Data zawarcia: 2 lutego 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy tonerów do drukarek HP
  Okres obowiązywania: od 2 lutego 2021 r. do 4 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 12.851,04 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 999)

  Data zawarcia: 26 lutego 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Sprawowanie obsługi serwisowej nad rejestratorem rozmów telefonicznych
  Okres obowiązywania: od 26 lutego 2021 r. do 24 lutego 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 103.320,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 998) KPP I-2310-9/21

  Data zawarcia: 11 lutego 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Montaż folii na dzrwiach w ilości 15 szt.
  Okres obowiązywania: od 11 lutego 2021 r. do 21 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 5.535,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 997) KPP I-2310-7/21

  Data zawarcia: 16 lutego 2021 r.
  Podmiot: NECON Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Szczecinie
  Przedmiot: Wykonywanie serwisu systemu do zwalczania bakterii z rodzaju Legionella w instalacji ciepłej wody
  Okres obowiązywania: od 16 lutego 2021 r. do 13 lutego 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 21.697,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 996) KPP I-2310-6/21

  Data zawarcia: 12 lutego 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Sprawowanie opieki serwisowej nad systemem monitoringu wizyjnego CCTV
  Okres obowiązywania: od 12 lutego 2021 r. do 10 lutego 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 138.744,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 995) KPP I-2310-2/21

  Data zawarcia: 1 lutego 2021 r.
  Podmiot: INWEMER SERWIS Sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi
  Przedmiot: Dezynfekcja pomieszczeń po każdej rozprawie, posiedzeniu itp.
  Okres obowiązywania: od 1 lutego 2021 r. do 27 marca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 70.000 zł ( wartość szacowana)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 994) KPP IV-0413-5/21

  Data zawarcia: 29 stycznia 2021 r.
  Podmiot: Wydawnictwo C.H. Beck Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostęp do bazy systemu Informacji Prawnej Legalis ( pakiet premium)
  Okres obowiązywania: od 29 stycznia 2021 r. do 28 stycznia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 67.650,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 993) KPP IV-0413-3/21

  Data zawarcia: 19 stycznia 2021 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Abonament na rok 2021r. na nowe wersje oprogramowania systemu Advantec ERP na potrzeby Izby Dyscyplinarnej
  Okres obowiązywania: od 19 stycznia 2021 r. do 18 stycznia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 5.264,71 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 992) KPP IV-0413-2/21

  Data zawarcia: 19 stycznia 2021 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Abonament na rok 2021 na nowe wersje oprogramowania systemu Advantec ERP
  Okres obowiązywania: od 19 stycznia 2021 r. do 18 stycznia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 20.818,06 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 990) KPP VI-0151-2/21 KPP VI-0151-3/21

  Data zawarcia: 26 stycznia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Kursy języka angielskiego i języka niemieckiego
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 7.904,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 989) KPP I-2310-4/21

  Data zawarcia: 26 stycznia 2021 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup wentylatora do centrali nr 5
  Okres obowiązywania: od 26 stycznia 2021 r. do 25 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 9.992,03 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 988) KPP III-2310-7/20

  Data zawarcia: 15 stycznia 2021 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Aneks nr 1 do umowy na wykonywanie pieczęci na potrzeby Sądu Najwyższego z dnia 07.02.2020r.
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 5000 zł ( kwota wynikajaca z aneksu)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Aneks nr 1 Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 987) BSO2-0912-64-XII/2021

  Data zawarcia: 8 stycznia 2021 r.
  Podmiot: PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Sprzedaż ulgowych usług transportowych
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 23.911,20 zł ( w tym Izba Dyscyplinarna SN- 3.499,20 zł)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Kadr
Przejdź do początku