Rejestr umów Sądu Najwyższego

 • 991) KPP VI-1141-6/20

  Data zawarcia: 29 grudnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Uczestniczenie w procesie stanowienia prawa w Sądzie Najwyższym oraz przygotowywanie dokumentów urzędowych organówSądu Najwyższego, w tym sprawdzanie prawidłowosci projektów aktów prawnych normatywnych oraz innych dokumentów z punktu widzenia wewnętrznej zgodności miedzy nimi, ich zgodności z normami wyższego rzędu , ich zgodności z normami techniki prawodawczej
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2021 r. do 15 maja 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 23.287,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 986) KPP V-116-13/2020

  Data zawarcia: 29 grudnia 2020 r.
  Podmiot: GADMED Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Udzielanie świadczeń z medycyny pracy
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 38.920,00 zł (maksymalna kwota rocznie)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Kadr
 • 985) KP ID II-2310-93/20

  Data zawarcia: 31 grudnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup i dostawa środków czystości i higieny
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 32.187,73 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 984) KP ID II-2310-95/20

  Data zawarcia: 31 grudnia 2020 r.
  Podmiot: JM DATA sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa materiałów eksploatacyjnych i etykiet do drukarek, kopiarek i telefaxów
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 122.988,93 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 983) KP ID-1140-9/20

  Data zawarcia: 31 grudnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Czynności porządkowe w lokalach służbowych
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 24.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 982) KP ID-1140-6/20

  Data zawarcia: 31 grudnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Czynności porządkowe w lokalach służbowych
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 36.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 981) KP ID II-1140-8/20

  Data zawarcia: 31 grudnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Czynności porządkowe w lokalach służbowych
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 48.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 980) KP ID II-1140-7/20

  Data zawarcia: 31 grudnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie czynności polegajacych na przygotowywaniu projektów dokumentacji przetargowej oraz przygotowywaniu projektów rozsztrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 7.950,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 979) KP ID II-2310-100/20

  Data zawarcia: 31 grudnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Usługi serwisowe kserokopiarek
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 20.000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 978) KPP III-2310-36/20

  Data zawarcia: 21 grudnia 2020 r.
  Podmiot: Towing Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Miejsca parkingowe
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 66.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Umowa trójstronna pomiędzy Towing sp.z o.o. a Biurem Gospodarczym SN oraz Biurem Gospodarczym KP ID SN ( wartość zobowiązania po stronie BG KP ID SN-66.000,00 zł)
 • 977) KP ID II 2310-85/20

  Data zawarcia: 1 grudnia 2020 r.
  Podmiot: AMAD sp.z o.o. z siedzibą w Łomiankach
  Przedmiot: Dostawa artykulów biurowych
  Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2020 r. do 31 maja 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 89.934,18 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 976) KP ID II 2310-83/20

  Data zawarcia: 1 grudnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa artykułów spożywczych i artykulów jednorazowego użytku
  Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2020 r. do 31 maja 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 57.274,17 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 975)

  Data zawarcia: 4 grudnia 2020 r.
  Podmiot: CHZ ARS POLONA S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa o dostawę czasopism zagranicznych w 2021r.
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 117.444,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 974)

  Data zawarcia: 4 grudnia 2020 r.
  Podmiot: GARMOND PRESS S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa o dostawę prasy polskiej na 2021r.
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 242.575,22 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 973)

  Data zawarcia: 30 grudnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 63.348,48 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 972)

  Data zawarcia: 30 grudnia 2020 r.
  Podmiot: Agencja Ochrony Kowalczyk Sp.z o.o. z siedziba w Warszawie
  Przedmiot: Ochrona fizyczna i obsługa systemów ochrony technicznej w KUWS
  Okres obowiązywania: od 7 stycznia 2021 r. do 7 stycznia 2025 r.
  Wartość zobowiązania: 16.463.406,72 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 971)

  Data zawarcia: 8 grudnia 2020 r.
  Podmiot: Konsorcjum firm FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Kone Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie obsługi eksploatacyjnej i serwisu technicznego systemów i instalacji technicznych w KUWS
  Okres obowiązywania: od 9 grudnia 2020 r. do 9 grudnia 2024 r.
  Wartość zobowiązania: 20.249.990,27 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 970)

  Data zawarcia: 4 grudnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Opieka serwisowa centrali telefonicznej
  Okres obowiązywania: od 9 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 157.194,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 969) KP ID IV-2310-5/20

  Data zawarcia: 30 grudnia 2020 r.
  Podmiot: GTC AMG Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie na rzecz Zamawiajacego usług tłumaczenia pisemnego (nieuwierzytelnionego i uwierzytelnionego) oraz ustnego ( konsekutywnego i symultanicznego0
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 20.000 zł ( maksymalna kwota brutto)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
 • 968) KP ID IV-2310-6/20

  Data zawarcia: 28 grudnia 2020 r.
  Podmiot: KKLW Wierzbicki i Wspólnicy Sp.k z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie na rzecz Zamawiającego pomocy prawnej w zakresie dotyczącym funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 83.025,00 zł ( maksymalna kwota brutto)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
  Aneksy:
  .
 • 967)

  Data zawarcia: 22 grudnia 2020 r.
  Podmiot: ZARO PROPERTY Sp.z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup lokalu mieszkalnego wraz z prawami z nim związanymi
  Wartość zobowiązania: 574.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
 • 966)

  Data zawarcia: 22 grudnia 2020 r.
  Podmiot: ZARO PROPERTY Sp.z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup lokalu mieszkalnego wraz z prawami z nim związanymi
  Wartość zobowiązania: 574.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
 • 965) KPP IV-0413-111/20

  Data zawarcia: 28 grudnia 2020 r.
  Podmiot: NTT Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opieka programistyczna nad platformą aplikacyjną Microsoft SharePoint
  Okres obowiązywania: od 28 grudnia 2020 r. do 27 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 95.644,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 964) KPP IV-0413-120/20

  Data zawarcia: 12 grudnia 2020 r.
  Podmiot: AutoID Polska S.A. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Zwiększenie produktywności licencji ABBYY FineReader Server wraz ze wsparciem i aktualizacją dla wirtualnej maszyny
  Wartość zobowiązania: 14.883,44 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 963) KPP IV-0413-100/20

  Data zawarcia: 12 grudnia 2020 r.
  Podmiot: AIONITY Sp. z.o.o. z siedzibą w Legionowie
  Przedmiot: Opieka serwisowa nad systemami tworzącymi Zdalny Intranet Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 11 grudnia 2020 r. do 10 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 52.800,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 962) KPP IV-0413-22-6/20

  Data zawarcia: 10 grudnia 2020 r.
  Podmiot: A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa licencji Windows Serwer Datacenter wraz z prawem do aktualizacji
  Wartość zobowiązania: 80.866,35 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Zamówienie cząstkowe w ramach umowy ramowej
 • 961) KPP IV-0413-22-5/20

  Data zawarcia: 8 grudnia 2020 r.
  Podmiot: A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za odnowienie prawa do aktualizacji System Center Server Datacenter
  Okres obowiązywania: od 8 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 32.873,47 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Zamówienie cząstkowe w ramach umowy ramowej
 • 960) KPP IV-0413-114/20

  Data zawarcia: 4 grudnia 2020 r.
  Podmiot: nFlo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa licencji oprogramowania Baramundi wraz ze wsparciem technicznym oraz prawem do aktualizacji
  Wartość zobowiązania: 27.761,10 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 959) KPP IV-0413-119/20

  Data zawarcia: 1 grudnia 2020 r.
  Podmiot: Cezar Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa drukarek i skanerów
  Wartość zobowiązania: 17.453,70 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 958) KPP IV-0413-108/20

  Data zawarcia: 1 grudnia 2020 r.
  Podmiot: Softinet Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego
  Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 52.717,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 957) KPP III-2310-36/20

  Data zawarcia: 21 grudnia 2020 r.
  Podmiot: Towing Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa na udostępnienie wolnych miejsc parkingowych na podziemnym parkingu strzeżonym
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 696.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Umowa trójstronna pomiędzy Towing Sp.z o.o. z SN-630.000 zł i ID SN-66.000 zł
 • 956) KPP III-2310-37/20

  Data zawarcia: 15 grudnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na świadczenie zastępstwa w herbaciarniach SN
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 61.401,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 955) KPP III-2310-32/20

  Data zawarcia: 10 grudnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na świadczenie obsługi serwisowej oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek TOSHIBA, SHARP,OKI, RICOCH zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 107.008,18 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 954) KPP III-2310-33/20

  Data zawarcia: 10 grudnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na sukcesywną dostawę środków czystości i higieny dla potrzeb Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 67.576,18 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 953) KPP III-2311-278/20

  Data zawarcia: 7 grudnia 2020 r.
  Podmiot: TILT Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie oprawy 75 tomów czasopism oraz ksiąg inwentarzowych
  Okres obowiązywania: od 7 grudnia 2020 r. do 17 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 5.166,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 952) KPP III-2311-281/20

  Data zawarcia: 2 grudnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa o dzieło w postaci publikacji,, Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd Orzecznictwa Tom V".
  Wartość zobowiązania: 15.624,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 951) Nr 1/Mieszkania/SN/2020

  Data zawarcia: 2 grudnia 2020 r.
  Podmiot: InterRisk TU SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa ubezpieczenia OC lokali służbowych
  Okres obowiązywania: od 20 grudnia 2020 r. do 19 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 20.870,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 950) KPP VI-2310-6/20

  Data zawarcia: 15 stycznia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Tłumaczenia korespondencji pisemne
  Okres obowiązywania: od 15 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 82.139,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 949)

  Data zawarcia: 1 grudnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Roczne indywidualne kursy jezyka angielskiego dla 2 osób ( w sumie 5 osób w różnych terminach podjęło naukę indywidualną)
  Wartość zobowiązania: 19.440 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 948) KPP III-2310-31/20

  Data zawarcia: 30 listopada 2020 r.
  Podmiot: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Ubezpieczenie samochodów służbowych
  Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 45.379,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 947) KPP III-2310-34/20

  Data zawarcia: 30 listopada 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na świadczenie obsługi serwisowej oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do ekspresów ciśnieniowych zainstalowanych w siedzibie Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 23.733,18 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 946) KPP III-2311-247/20

  Data zawarcia: 26 listopada 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa zlecenie dodruku i oprawy publikacji ,,Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.Pierwszy rok działalności"
  Wartość zobowiązania: 4.200,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 945) KPP III-2311-273/20

  Data zawarcia: 26 listopada 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa o dzieło w postaci publikacji ,,Sąd Najwyższy.Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.Orzecznictwo 2020".
  Wartość zobowiązania: 25.200 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 944) KPP III-322-1/20 Faktura do paragonu nr 78751 z dnia 19.11.20

  Data zawarcia: 19 listopada 2020 r.
  Podmiot: Media Markt Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Aparat telefoniczny Apple Iphone szt.3
  Okres obowiązywania: od 19 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 8297,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 943) KPP III-2311-245/20

  Data zawarcia: 18 listopada 2020 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa o dzieło w postaci publikacji czasopisma ,,Izba Cywilna.Biuletyn Izby Cywilnej Sądu Najwyższego " w roku 2021
  Wartość zobowiązania: 29.744,33 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 942) KPP III-2311-247/20

  Data zawarcia: 23 listopada 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa zlecenia wykonania kart świątecznych wg. zlecenia z dn.10.11.2020r.
  Wartość zobowiązania: 4199,05 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 941) KPP III-2311-266/20

  Data zawarcia: 17 listopada 2020 r.
  Podmiot: Inventive Group Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa na dostawę 3 szt. szaf metalowych aktowych i 1 szt. szafy metalowej ubraniowej do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 17 listopada 2020 r. do 22 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 6576,81 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 940) KPP III-2310-30/20

  Data zawarcia: 3 listopada 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na sukcesywne wykonywanie i dostawę produktów i usług poligraficznych na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 3 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 265.899,88 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 939) KPP IV-0413-83/20

  Data zawarcia: 30 listopada 2020 r.
  Podmiot: Integrity Partners Sp.z o.o z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa utrzymania instancji zapasowej serwisu www
  Okres obowiązywania: od 30 listopada 2020 r. do 29 listopada 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 57.711,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 938) KPP IV-0413-82/20

  Data zawarcia: 30 listopada 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego dla Izby Dyscyplinarnej SN
  Wartość zobowiązania: 165.353,82 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 937) KPP IV-0413-115/20

  Data zawarcia: 30 listopada 2020 r.
  Podmiot: VERITI Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 5 skanerów dokumentowych
  Wartość zobowiązania: 105.411,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 936) KPP IV-0413-95/20

  Data zawarcia: 27 listopada 2020 r.
  Podmiot: Aleph Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Obsługa serwisowa systemu bibliotecznego
  Okres obowiązywania: od 27 listopada 2020 r. do 26 listopada 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 62.710,32 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 935) KPP IV-0413-71/20

  Data zawarcia: 26 listopada 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wsparcie techniczne dla systemu zgłoszeniowego
  Okres obowiązywania: od 26 listopada 2020 r. do 25 listopada 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 98.400,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 934) KPP IV-0413-22-4/20

  Data zawarcia: 24 listopada 2020 r.
  Podmiot: A.P.N Promise S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 7 miesięcznych subskrypcji na system operacyjny stacji roboczych i oprogramowanie biurowe
  Wartość zobowiązania: 9.016,39 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Zamówienie cząstkowe w ramach umowy ramowej
 • 933) KPP IV-0413-113/20

  Data zawarcia: 23 listopada 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Usługa uaktualnienia platformy wirtuualizacji
  Wartość zobowiązania: 24.354,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 932) KPP IV-0413-112/20

  Data zawarcia: 23 listopada 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa czytników kart inteligentnych z podstawkami
  Wartość zobowiązania: 15.744,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 931) KPP IV-0413-97/20

  Data zawarcia: 19 listopada 2020 r.
  Podmiot: SEVENTECH Sp.z o.o. z siedzibą w Katowicach
  Przedmiot: Dostawa 12 miesięcznych subskrypcji HCL IBMNotes Domino
  Wartość zobowiązania: 25.564,32 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 930) KPP IV-0413-22-3/20

  Data zawarcia: 19 grudnia 2020 r.
  Podmiot: A.P.N Promise S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa licencji serwera baz danych
  Wartość zobowiązania: 5.734,65 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Zamówienie cząstkowe w ramach umowy ramowej
 • 929) KPP IV-0413-103/20

  Data zawarcia: 16 listopada 2020 r.
  Podmiot: New Software Sp.z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
  Przedmiot: Dostawa rocznej subskrypcji oprogramowania do pracy zdalnej
  Wartość zobowiązania: 5.179,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 928) KPP IV-0413-102/20

  Data zawarcia: 16 listopada 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 22 małych komputerów przenośnych dla Izby Dyscyplinarnej SN
  Wartość zobowiązania: 154.106,70 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 927) KPP IV-0413-91/20

  Data zawarcia: 13 listopada 2020 r.
  Podmiot: Osoba fizyczna*
  Przedmiot: Opieka bibliotekarza systemowego nad systemem bibliotecznym
  Okres obowiązywania: od 13 listopada 2020 r. do 12 listopada 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 45.756,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 926) KPP IV-0413-109/20

  Data zawarcia: 9 listopada 2020 r.
  Podmiot: Cezar Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 6 kompletów drukarek zespołowych z dodatkowymi podajnikam
  Wartość zobowiązania: 57.342,60 zl
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 925) KPP IV-0413-106/20

  Data zawarcia: 9 listopada 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa licencji i akcesoriów komputerowych na potrzeby EZD
  Wartość zobowiązania: 41.721,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 924) KPP IV-0413-84/20

  Data zawarcia: 5 listopada 2020 r.
  Podmiot: Newton Media Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa monitorowania mediów
  Okres obowiązywania: od 5 listopada 2020 r. do 4 listopada 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 82.065,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 923) KPP IV-0413-74/20/2

  Data zawarcia: 2 listopada 2020 r.
  Podmiot: Ventus Communications Sp.z o.o z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Przedłużenie ważności pakietów serwisowych i subskrypcji oprogramowania dla urządzeń sieciowych
  Wartość zobowiązania: 388.098,21 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 922) KPP IV-0413-74-1/20

  Data zawarcia: 2 listopada 2020 r.
  Podmiot: S T Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Przedłuzenie ważności pakietów serwisowych i subskkrypji oprogramowania dla urządzeń sieciowych
  Wartość zobowiązania: 43.802,76 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 921) KPP I-2310-105/20

  Data zawarcia: 17 listopada 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Obsługa postęowania w związku z kontrolą Polskiej Agencji Atomistyki w SN z tytułu użytkowania urządzeń rtg.
  Okres obowiązywania: od 30 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 4.920,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 920) KPP I-2310-104/20

  Data zawarcia: 13 listopada 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Prace remontowo- wykończeniowe w pomieszczeniu ON28 i ON29 oraz montaż drzwi
  Okres obowiązywania: od 13 listopada 2020 r. do 27 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 7.206.09 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 919) KPP I-2310-103/20

  Data zawarcia: 9 listopada 2020 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Łożyska do windy
  Okres obowiązywania: od 9 listopada 2020 r. do 8 stycznia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 5.141,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 918) KPP I-2310-102/20

  Data zawarcia: 3 listopada 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa terminala termowizyjnego do wykrywania zagrożenia epidemicznego
  Okres obowiązywania: od 3 listopada 2020 r. do 6 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 9.102,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 917) KPP I-2310-101/20

  Data zawarcia: 30 października 2020 r.
  Podmiot: INWEMER SERWIS Sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi
  Przedmiot: Dezynfekcja pomieszczeń po każdej rozprawie, posiedzeniu itp.
  Okres obowiązywania: od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 50.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 916) 992/10/WA/2020

  Data zawarcia: 30 października 2020 r.
  Podmiot: PARTNER Sp.z o.o. Sp.K z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Odbiór odpadów komunalnych
  Okres obowiązywania: od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 11.664,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 915) KPP VI-1141-3/20

  Data zawarcia: 18 listopada 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Uczestniczenie w procesie stanowienia prawa w Sądzie Najwyższym oraz przygotowywanie dokumentów urzędowych organów Sądu Najwyższego w tym sprawdzanie prawidłowości projektów aktów prawnych normatywnych oraz innych dokumentów z punktu widzenia wewnętrznej zgodności między nimi, ich zgodności z normami wyższego rzędu, ich zgodności z zasadami techniki prawodawczej.
  Okres obowiązywania: od 16 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 6.694,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 914) KPP III-322-1/20

  Data zawarcia: 30 października 2020 r.
  Podmiot: Media Markt Polska bis sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Telefon komórkowy
  Wartość zobowiązania: 4.199,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 913) KPP III-2311-28/20

  Data zawarcia: 29 października 2020 r.
  Podmiot: Solid Security Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa na świadczenie usług w zakresie zabezpieczania potrzeb Kancelarii Tajnej Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 117.209,16 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 912) KPP III-1140-8/20

  Data zawarcia: 22 października 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa o dzielo na wykonanie regalów w pomieszczeniu N-1K001 w siedzibie SN
  Okres obowiązywania: od 27 października 2020 r. do 9 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 8.250 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 911) KPP III-2311-216/20

  Data zawarcia: 6 października 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 3 szt. niszczarek Wallner HD-300 do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 6 października 2020 r. do 14 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 3.747,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 910) KPP III-2310-27/20

  Data zawarcia: 6 października 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie wykonania usługi czyszczenia zbiorów bibliotecznych będących w dyspozycji Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 15 października 2020 r. do 28 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 11.880,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 909) KPP III-2310-26/20

  Data zawarcia: 6 października 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy i instalacji 1 szt. poleasingowej kserokopiarki Sharp MX3560 do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 6 października 2020 r. do 14 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 7.380,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 908) KPP IV-0413-98/20

  Data zawarcia: 28 października 2020 r.
  Podmiot: Crayon Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 55 szt. dwunastomiesięcznych subskrypcji na system operacyjny stacji roboczych i oprogramowanie biurowe na potrzeby Izby Dyscyplinarnej SN
  Okres obowiązywania: od 28 października 2020 r. do 27 października 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 90.786,30 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 907) KPP IV-0413-87/20

  Data zawarcia: 28 października 2020 r.
  Podmiot: S T Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa rocznej subskrypcji systemu Splunk Enterprise 15 GB/dzień wraz ze wsparciem producenta
  Okres obowiązywania: od 28 października 2020 r. do 27 października 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 73.615,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 906) KPP IV-0413-94/20

  Data zawarcia: 26 października 2020 r.
  Podmiot: Intertrading Systems Technology Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa pokojowych przełączników sieciowych
  Wartość zobowiązania: 28.142,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 905) KPP IV-0413-88/20

  Data zawarcia: 22 października 2020 r.
  Podmiot: TASCOM Sp.z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Dostarczenie producenckich usług wsparcia technicznego dla systemu kopii zapasowych IBM Spectrum Protect
  Okres obowiązywania: od 22 października 2020 r. do 21 października 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 59.596,03 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 904) KPP IV-0413-96/20

  Data zawarcia: 19 października 2020 r.
  Podmiot: STATIM INTEGRATOR Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 14 małych komputerów przenośnych
  Wartość zobowiązania: 108.830,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 903) KPP IV-0413-92/20

  Data zawarcia: 19 października 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa kart kryptograficznych hybrydowych
  Wartość zobowiązania: 81.795,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 902) KPP IV-0413-93/20

  Data zawarcia: 14 października 2020 r.
  Podmiot: Cezar Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa toreb do laptopów oraz twardych dysków
  Wartość zobowiązania: 12.939,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 901) KPP IV-0413-89/20

  Data zawarcia: 2 października 2020 r.
  Podmiot: Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach
  Przedmiot: Dostawa 4 zestawów bateryjnych do zasilacza awaryjnego
  Wartość zobowiązania: 7.793,28 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 900) KPP IV-0413-78/20

  Data zawarcia: 2 października 2020 r.
  Podmiot: nFlo Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa licencji oprogramowania Baramundi wraz ze wsparciem technicznym oraz aktualizacjami do nowych wersji oprogramowania
  Wartość zobowiązania: 76.542,90 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 899) KPP I-2310-99/20

  Data zawarcia: 30 października 2020 r.
  Podmiot: CONTROL SYSTEM FMN Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Drukarka
  Okres obowiązywania: od 30 października 2020 r. do 2 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 14.760,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 898) KPP I-2310-98/20

  Data zawarcia: 30 października 2020 r.
  Podmiot: NECON POLSKA Sp.z o.o. z siedzibą w Szczecinie
  Przedmiot: Wymiana kontrolera do zwalczania bakterii z gatunku Legionella
  Okres obowiązywania: od 30 października 2020 r. do 6 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 11.795,70 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 897) KPP I-2310-97/20

  Data zawarcia: 23 października 2020 r.
  Podmiot: Grupa PSB Handel S.A. z siedzibą w Busku Zdroju
  Przedmiot: Dostawa płyt sufitowych Rockfon Sonar-36 m2
  Okres obowiązywania: od 23 października 2020 r. do 30 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 4.159,86 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 896) KPP I-2310-91/20

  Data zawarcia: 12 października 2020 r.
  Podmiot: GSVALOR Sp.z o.o z siedzibą w Lublinie
  Przedmiot: Dostawa rękawic ochronnych, maseczek i termometrów bezdotykowych
  Okres obowiązywania: od 12 października 2020 r. do 19 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 4.629,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 895) KPP I-2310-90/20

  Data zawarcia: 7 października 2020 r.
  Podmiot: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st.Warszawie Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Odbiór odpadów komunalnych 2 razy w tygodniu wg. harmonogramu
  Okres obowiązywania: od 5 października 2020 r. do 29 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 6.860,16 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 894) KP ID II 2310-78/20

  Data zawarcia: 15 października 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Realizacja usług poligraficznych
  Okres obowiązywania: od 15 października 2020 r. do 30 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 12.958,05 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 893) KP ID II 2311-99/20

  Data zawarcia: 2 września 2020 r.
  Podmiot: Everspace Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa mebli biurowych
  Wartość zobowiązania: 118.617,51 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 892) KPP-VII-0140-41/20

  Data zawarcia: 30 października 2020 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek Kodeks Karny -70 egz.
  Wartość zobowiązania: 4672,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 891) KPP-VII-0140-38/20

  Data zawarcia: 26 października 2020 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek KPC tom 4 , 30 egz.
  Wartość zobowiązania: 3577,46 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 890) KPP-VII-0140-34/20

  Data zawarcia: 8 października 2020 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup książek KPC Tom 3 -30 egz.
  Wartość zobowiązania: 3577,46 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 889)

  Data zawarcia: 7 października 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie 300 szt. notatników,400 szt. długopisów Star i 150 smyczy z napisem Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej
  Okres obowiązywania: od 7 października 2020 r. do 28 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 4898,48 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 888)

  Data zawarcia: 13 października 2020 r.
  Podmiot: Bogan Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Koszty pośrednictwa
  Wartość zobowiązania: 14580,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Umowa pośrednictwa z dnia 23.09.20
 • 887)

  Data zawarcia: 16 października 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Mieszkanie służbowe SN
  Wartość zobowiązania: 630000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 886)

  Data zawarcia: 13 października 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Mieszkanie słuzbowe SN
  Wartość zobowiązania: 540000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 885) KPP III-2311-194/20

  Data zawarcia: 17 września 2020 r.
  Podmiot: AMAD Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach
  Przedmiot: Zlecenie dostawy kalendarzy na potrzeby sędziów oraz pracowników SN.
  Okres obowiązywania: od 17 września 2020 r. do 17 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 11.505,58 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 884) KPP III-2311-194/20

  Data zawarcia: 14 września 2020 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy Informatorów Prawniczych na potrzeby sędziów i pracowników SN
  Okres obowiązywania: od 14 września 2020 r. do 24 września 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 8301,98 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 883) KPP III-322-1/20

  Data zawarcia: 14 września 2020 r.
  Podmiot: Euronet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Telefon Apple Iphone 11 pro max 256 GB
  Wartość zobowiązania: 6039,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 882) KPP III-2311-195/20

  Data zawarcia: 8 września 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie wykonania i dostawy 4400 szt. teczek bezkwasowych
  Okres obowiązywania: od 8 września 2020 r. do 8 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 43.598,58 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 881) KPP IV-0413-75/20

  Data zawarcia: 28 września 2020 r.
  Podmiot: EVARTEL Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Dostawa dwóch serwerów do systemu kopii zapasowych z usługami migracji danych i instalacją
  Wartość zobowiązania: 104.771,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 880) KPP IV-0413-65/20

  Data zawarcia: 28 września 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Opieka systemowa nad systemem Supremus
  Okres obowiązywania: od 28 września 2020 r. do 27 września 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 150.960,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 879) KPP IV-0413-79/20

  Data zawarcia: 24 września 2020 r.
  Podmiot: Datapolis.com sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa wsparcia technicznego dla Datapolis Process System Enterprise dla Share point 2013/2016/2019
  Okres obowiązywania: od 24 września 2020 r. do 23 września 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 22.140,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 878) KPP IV-0413-77/20

  Data zawarcia: 24 września 2020 r.
  Podmiot: BLUE energy Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Dostawa filmu- prezentacji szkoleniowej z zakresu bezpieczeństwa informacji
  Wartość zobowiązania: 13.000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 877) KPP IV-0413-66/20

  Data zawarcia: 24 września 2020 r.
  Podmiot: EBSCO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa świadczenia sieciowego dostępu do elektronicznej wersji naukowej bazy danych Legal Source
  Okres obowiązywania: od 24 września 2020 r. do 23 września 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 6.703,50 USD
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 876) KPP IV-0413-73/20

  Data zawarcia: 11 września 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 10 małych komputerów przenośnych
  Wartość zobowiązania: 97.908,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 875) KPP IV-0413-72/20

  Data zawarcia: 11 września 2020 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Roczny abonament na dostęp do systemu Lex Baza Dokumentów w wersji intranetowej
  Okres obowiązywania: od 11 września 2020 r. do 10 września 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 68.572,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 874) KPP IV-0413-69/20

  Data zawarcia: 9 września 2020 r.
  Podmiot: Centrum Szkoleniowe Hector Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Specjalistyczne szkolenie z obszaru zarządzania siecią komputerową z wykorzystaniem urządzeń CISCO ,,Implementing and Administering Cisco Solutions v1.0 (CCNA)"
  Wartość zobowiązania: 7.284,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 873) KPP IV-0413-68/20

  Data zawarcia: 4 września 2020 r.
  Podmiot: Point Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostarczenie pakietu serwisowego Fortimail wraz ze wsparciem technicznym GOLD
  Okres obowiązywania: od 4 września 2020 r. do 3 września 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 12.423,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 872) KPP IV-0413-63/20

  Data zawarcia: 4 września 2020 r.
  Podmiot: MAXTO Sp.z o.o. S.K.A. z siedzibą w Modlniczce
  Przedmiot: Dostawa 2 elektronicznych wokand oraz 2 statywów na monitor wielkoformatowy z ramką monitora
  Wartość zobowiązania: 31.119,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 871) KPP IV-0413-67/20

  Data zawarcia: 3 września 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa pakietu 150 dwunastomiesięcznych subsrypcji Cisco Umbrella
  Okres obowiązywania: od 3 września 2020 r. do 2 września 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 25.461,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 870) KPP I-2310-87/20

  Data zawarcia: 29 września 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Świadczenie usług prawnych
  Okres obowiązywania: od 29 września 2020 r. do 2 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 6150,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 869) KPP I-2310-86/20

  Data zawarcia: 29 września 2020 r.
  Podmiot: Control System FMN Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Materiały eksploatacyjne do identyfikatorów
  Okres obowiązywania: od 29 września 2020 r. do 6 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 3690, 00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 868) KPP I-2310-84/20

  Data zawarcia: 30 września 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 16 szt. płynu do dezynfekcji powierzchni płaskich, 60 szt. płynu do dezynfekcji rąk
  Okres obowiązywania: od 30 września 2020 r. do 2 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 9784,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 867) KPP I-2310-82/20

  Data zawarcia: 30 września 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zakup aparatów systemowych Alcatel 4020
  Okres obowiązywania: od 30 września 2020 r. do 14 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 3690,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 866) KPP I-2310-81/20

  Data zawarcia: 30 września 2020 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup przekaźników napięciowych do RGNN- 5 szt.
  Okres obowiązywania: od 30 września 2020 r. do 7 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 9348,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 865) KPP I-2310-78/20

  Data zawarcia: 18 września 2020 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: zakup częsci do pożarowego zestawu pompowego
  Okres obowiązywania: od 18 września 2020 r. do 30 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 79.642,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 864) KPP I-2310-78/20

  Data zawarcia: 16 września 2020 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wymiana detektorów stężenia CO i LPG na parkingu służbowym
  Okres obowiązywania: od 16 września 2020 r. do 16 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 26.755,37 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 863) KPP I-2310-77/20

  Data zawarcia: 21 września 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Naprawa urządzeń gastronomicznych
  Okres obowiązywania: od 21 września 2020 r. do 28 września 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 4836,36 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 862) KPP I-2310-76/20

  Data zawarcia: 16 września 2020 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie instalacji oświetlenia filarów
  Okres obowiązywania: od 16 września 2020 r. do 30 września 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 4358,43 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 861) KPP I-2310-75/20

  Data zawarcia: 18 września 2020 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie migracji systemu kontroli dostępu Granta do systemu Sipass
  Okres obowiązywania: od 18 września 2020 r. do 14 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 139.912,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 860) KPP I-2310-74/20

  Data zawarcia: 10 września 2020 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa i montaż naczynia wzbiorczego w instalacji wody lodowej
  Okres obowiązywania: od 10 września 2020 r. do 10 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 39.262,58 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 859) KPP I-2310-73/20

  Data zawarcia: 10 września 2020 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup elementów automatyki
  Okres obowiązywania: od 10 września 2020 r. do 20 września 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 5357,47 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 858) KPP I-2310-72/20

  Data zawarcia: 10 września 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Uszczelnienie elewacji
  Okres obowiązywania: od 10 września 2020 r. do 20 września 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 3889,70 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 857) KPP I-2310-71/20

  Data zawarcia: 7 września 2020 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Resurs wind
  Okres obowiązywania: od 7 września 2020 r. do 28 września 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 14.637,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 856)

  Data zawarcia: 7 września 2020 r.
  Podmiot: Park Rekreacyjno- Biznesowy Las Woda Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Szkolenie dla pracowników administracyjnych i dla asystentów sędziów pracujących w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w Sądzie Najwyższym pt ,,Skargi nadzwyczajne"
  Okres obowiązywania: od 16 września 2020 r. do 18 września 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 30700,34 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 855) KPP III-2310-17/20

  Data zawarcia: 31 sierpnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na wykonanie i montaż postumentu pod popiersie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Pomian-Srzednickiego
  Okres obowiązywania: od 31 sierpnia 2020 r. do 30 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 28.905,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 854) KPP III-2310-19B/20

  Data zawarcia: 20 sierpnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych
  Okres obowiązywania: od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 149.157,85 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 853) KPP III-2310-19A/20

  Data zawarcia: 11 sierpnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na sukcesywną dostawę wody butelkowanej
  Okres obowiązywania: od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 67.990 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 852) KPP III-2310-20/20

  Data zawarcia: 11 sierpnia 2020 r.
  Podmiot: Starfax Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek
  Okres obowiązywania: od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 134.928,16 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 851) KPP III-2310-18/20

  Data zawarcia: 10 sierpnia 2020 r.
  Podmiot: Amad Sp.z o.o. z siedzibą w Łomiankach
  Przedmiot: Umowa na sukcesywną dostawę materiałów biurowych
  Okres obowiązywania: od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 204.620,44 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 850) KPP III-322-1/20

  Data zawarcia: 31 lipca 2020 r.
  Podmiot: ISpot Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Iphone 11
  Wartość zobowiązania: 6347 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Dokument ON z dnia 03.08.2020r.
 • 849) KP ID II 2310-58/20

  Data zawarcia: 18 sierpnia 2020 r.
  Podmiot: KTD Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz kosmetyków samochodowych
  Okres obowiązywania: od 18 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 5757,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 848) KPP IV-0413-61/20

  Data zawarcia: 31 sierpnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Opieka nad oprogramowaniem ArchSys
  Okres obowiązywania: od 31 sierpnia 2020 r. do 30 sierpnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 35.140,28 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 847) KPP IV-0413-22-1/20

  Data zawarcia: 18 sierpnia 2020 r.
  Podmiot: A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 10 miesięcznych subskrypcji na system operacyjny stacji roboczych i oprogramowanie biurowe oraz subskrypcji rozszerzających w zakresie bezpieczeństwa
  Wartość zobowiązania: 149.567,02 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Zamówienie częściowe w ramach umowy ramowej
 • 846) KPP IV-0413-22/20

  Data zawarcia: 5 sierpnia 2020 r.
  Podmiot: A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa ramowa na dostawę licencji i subskrypcji pakietów standardowych oprogramowania
  Okres obowiązywania: od 5 sierpnia 2020 r. do 4 sierpnia 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 5.100.000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Limit umowy ramowej
 • 845) KPP IV-0413-54/20

  Data zawarcia: 3 sierpnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Obsługa serwisowa drukarek
  Okres obowiązywania: od 3 sierpnia 2020 r. do 2 sierpnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 28.782,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 844) KPP IV-0413-42/20

  Data zawarcia: 3 sierpnia 2020 r.
  Podmiot: Ventus Communications Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Dostawa przełączników sieciowych, punktów dostępowych, serwera zarządzającego i monitorującego, akcesoriów łączących z posiadanymi komponentami sieci komputerowej SN
  Wartość zobowiązania: 646.227,24 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 843) KPP I-2310-69/20

  Data zawarcia: 25 sierpnia 2020 r.
  Podmiot: Honeywell Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Migracja systemu BMS- naprawa systemu
  Okres obowiązywania: od 25 sierpnia 2020 r. do 17 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 147600,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 842) KPP III-2310-23/20

  Data zawarcia: 30 lipca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa kserokopiarki Ricoh IM C300 z podstawą na potrzeby SN
  Okres obowiązywania: od 30 lipca 2020 r. do 15 sierpnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 8608,77 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 841) KPP III-2311-168/20

  Data zawarcia: 21 lipca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy ekspresu Saeco Pherda EVO do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 21 lipca 2020 r. do 29 lipca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 8826,68 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 840) KPP III-2311-152/20

  Data zawarcia: 16 lipca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie wykonania prac remontowo-wykończeniowych w pomieszczeniach Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 16 lipca 2020 r. do 30 lipca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 6898,83 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 839) KPP III-2310-21/20

  Data zawarcia: 15 lipca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy i instalacji kserokopiarki Ricoh IM 350 do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 15 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 5412,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 838) KPP III-2310-16/20

  Data zawarcia: 14 lipca 2020 r.
  Podmiot: Elektra s.j z siedzibą w Zielonce
  Przedmiot: Umowa na dostawę materiałów eksploatacyjnych i kosmetyków samochodowych dla Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 37864,15 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 837) KPP IV-0413-59/20

  Data zawarcia: 29 lipca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa skanera dokumentowego
  Wartość zobowiązania: 21082,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 836) KPP IV-0413-57/20

  Data zawarcia: 20 lipca 2020 r.
  Podmiot: NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa przeniesienia zakończenia światłowodu z dotychczasowego do nowego pomieszczenia w lokalizacji przy ul.Ciasnej
  Wartość zobowiązania: 13776,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 835) KPP IV-0413-56/20

  Data zawarcia: 9 lipca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 25 kamer internetowych
  Wartość zobowiązania: 14729,25 zł
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 834) KPP IV-0413-38/20

  Data zawarcia: 3 lipca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych w tym: komputerowych stacji roboczych, komputerów przenośnych, monitorów komputerowych, zespołowych drukarek do wydruków kolorowych
  Wartość zobowiązania: 1.037.640,30 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 833) KPP IV-0413-53/20

  Data zawarcia: 3 lipca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 35 kamer internetowych
  Wartość zobowiązania: 15110,55 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 832) KPP IV-0413-49/20

  Data zawarcia: 3 lipca 2020 r.
  Podmiot: Ventus Communications Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Obsługa serwisowa urzadzeń sieci komputerowej i systemów bezpieczeństwa
  Okres obowiązywania: od 3 lipca 2020 r. do 2 lipca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 88560,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 831) KPP I-2310-68/20

  Data zawarcia: 30 lipca 2020 r.
  Podmiot: eXpresserwis Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Naprawa chłodni
  Okres obowiązywania: od 30 lipca 2020 r. do 6 sierpnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 5904,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 830) KPP I-2310-67/20

  Data zawarcia: 29 lipca 2020 r.
  Podmiot: BIALUX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
  Przedmiot: Oprawy oświetleniowe-250 szt.
  Okres obowiązywania: od 29 lipca 2020 r. do 9 września 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 147 600,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 829) KPP I-2310-66/20

  Data zawarcia: 29 lipca 2020 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Tryskacze do systemu p.poż.
  Okres obowiązywania: od 29 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 4114,35 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 828) KPP I-2310-65/20

  Data zawarcia: 29 lipca 2020 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wymiana odcinka kanalizacji bytowej
  Okres obowiązywania: od 29 lipca 2020 r. do 8 sierpnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 7958,10 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 827) KPP I-2310-64/20

  Data zawarcia: 23 lipca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie okablowania i montaż 3 szt. kamer
  Okres obowiązywania: od 23 lipca 2020 r. do 27 sierpnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 9778,50 zl
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 826) KPP I-2310-61/20

  Data zawarcia: 23 lipca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Aparaty telefoniczne Alcatel 4019-20 szt.
  Okres obowiązywania: od 23 lipca 2020 r. do 6 sierpnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 4009,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 825) KPP I-2310-60/20

  Data zawarcia: 23 lipca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Naprawa systemu CCTV
  Okres obowiązywania: od 23 lipca 2020 r. do 13 sierpnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 6580,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 824) KPP I-2310-59/20

  Data zawarcia: 27 lipca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Płyn do dezynfekcji płaskich powierzchni 40 szt.., płyn do dezynfekcji rąk -10 szt.. płyn do dezynfekcji rąk z pompką- 24 szt.
  Okres obowiązywania: od 27 lipca 2020 r. do 29 lipca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 7099,92 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 823) KPP I-2310-58/20

  Data zawarcia: 17 lipca 2020 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Uszczelnienie ścian i stropów
  Okres obowiązywania: od 27 lipca 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 24779,58 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 822) KPP I-2310-57/20

  Data zawarcia: 16 lipca 2020 r.
  Podmiot: MERGOL Sp.z o.o. z siedzibą w Lublinie
  Przedmiot: Dostawa rękawiczek i maseczek
  Okres obowiązywania: od 16 lipca 2020 r. do 23 lipca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 4478,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 821) KPP I-2310-55/20

  Data zawarcia: 15 lipca 2020 r.
  Podmiot: INWEMER SERWIS Sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi
  Przedmiot: Dezynfekcja pomieszczeń po każdej rozprawie, posiedzeniu itp.
  Wartość zobowiązania: 80000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 820) KPP I-2310-55/20

  Data zawarcia: 10 lipca 2020 r.
  Podmiot: INWEMER SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
  Przedmiot: Dezynfekcja pomieszczeń do 800 m2
  Wartość zobowiązania: 12103,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 819) KPP I-2310-54/20

  Data zawarcia: 13 lipca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dezynfekcja powierzchni podwyższonego ryzyka
  Okres obowiązywania: od 13 lipca 2020 r. do 13 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 28512,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 818) KPP I-2310-52/20

  Data zawarcia: 13 lipca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Uszczelnienie elewacji
  Okres obowiązywania: od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 3549,70 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 817) KPP I-2310-50/20

  Data zawarcia: 7 lipca 2020 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Naprawa agregatu wody lodowej
  Okres obowiązywania: od 7 lipca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 5375,10 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 816) KPP I-2310-48/20

  Data zawarcia: 7 lipca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przeniesienie centrali Alcatel-OXO w lokalizacji Ciasna 6
  Okres obowiązywania: od 7 lipca 2020 r. do 12 lipca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 7306,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 815) KPP I-2310-46/20

  Data zawarcia: 3 lipca 2020 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Podzespoły do naprawy windy nr 10
  Okres obowiązywania: od 3 lipca 2020 r. do 2 sierpnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 39240,43 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 814) KPP I-2310-45/20

  Data zawarcia: 7 lipca 2020 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Chłodnica oleju i czujniki kabiny
  Okres obowiązywania: od 7 lipca 2020 r. do 6 sierpnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 34198,53 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 813) KP ID IV-2310-4/20

  Data zawarcia: 6 lipca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie sesji zdjęciowej sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Dyscyplinarnej
  Wartość zobowiązania: 10109, 00 zł brutto ( kwota maksymalna)
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 812)

  Data zawarcia: 26 lutego 2020 r.
  Podmiot: SEKA SA z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP dla pracowników i sędziów
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 5620,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Kadr
 • 811) KPP III-143/20

  Data zawarcia: 30 czerwca 2020 r.
  Podmiot: STARFAX Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 58 szt. przegród na biurko
  Okres obowiązywania: od 30 czerwca 2020 r. do 13 lipca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 14634,54 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 810) KPP III-2311-134/20

  Data zawarcia: 30 czerwca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie wykonania prac remontowo- wykończeniowych w pomieszczeniach Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 30 czerwca 2020 r. do 14 lipca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 8627,96 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 809) KPP III-2311-143/20

  Data zawarcia: 25 czerwca 2020 r.
  Podmiot: STARFAX Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 56 szt. przegród na biurko
  Okres obowiązywania: od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 13550,91 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 808) KPP III-250-60/20

  Data zawarcia: 25 czerwca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie wykonania usługi przyciemniania szyb w pięciu samochodach służbowych
  Wartość zobowiązania: 3600 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 807) KPP III-2310-15/20

  Data zawarcia: 10 czerwca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa o świadczenie usługi utrzymania czystości i obsługi domków letniskowych położonych na terenie Ośrodka
  Okres obowiązywania: od 18 czerwca 2020 r. do 27 października 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 38740,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 806) KPP III-2310-13/20

  Data zawarcia: 5 czerwca 2020 r.
  Podmiot: Krotoski Sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi
  Przedmiot: Umowa na dostawę jednego egzemplarza samochodu dostawczego marki Volkswagen Caddy dla Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 5 czerwca 2020 r. do 5 września 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 87366,90 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 805) KP ID II 2310-39/20

  Data zawarcia: 1 czerwca 2020 r.
  Podmiot: Porsche Inter Auto Polska sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługi serwisowania samochodów służbowych
  Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 20000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 804) KP ID II 2310-38/20

  Data zawarcia: 1 czerwca 2020 r.
  Podmiot: Carolina Car Company sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługi serwisowania samochodu służbowego
  Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 10000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
 • 803) KPP/I/1141/3/2020

  Data zawarcia: 29 czerwca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zastępstwo pielęgniarki w 2020r.
  Okres obowiązywania: od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 4443,12 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 802) KPP I-2310-44/20

  Data zawarcia: 23 czerwca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: 37 szt. osłon ochronnych z plexi
  Okres obowiązywania: od 23 czerwca 2020 r. do 27 czerwca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 9620,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 801) KPP I-2310-43/20

  Data zawarcia: 25 czerwca 2020 r.
  Podmiot: Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Badanie mikrobiologiczne wody i powietrza
  Okres obowiązywania: od 25 czerwca 2020 r. do 2 lipca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 6782,22 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 800) KPP I-2310-41/20

  Data zawarcia: 2 czerwca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: 35 szt. osłon ochronnych z plexi
  Okres obowiązywania: od 2 czerwca 2020 r. do 7 czerwca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 9100 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 799) KPP I-2310-39/20

  Data zawarcia: 8 czerwca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Konserwacja kabli i systemu teletransmisji
  Okres obowiązywania: od 8 czerwca 2020 r. do 8 czerwca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 138744,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 798) KPP I-2310-38/20

  Data zawarcia: 1 czerwca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne
  Okres obowiązywania: od 1 lipca 2020 r. do 31 marca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 46494,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 797) KPP I-2310-35/20

  Data zawarcia: 8 czerwca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zmywarka do naczyń i garnków
  Okres obowiązywania: od 8 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 19993,65 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 796) KPP IV-0413-48/20

  Data zawarcia: 23 czerwca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Konserwacja i relokacja sprzętu komputerowego
  Okres obowiązywania: od 23 czerwca 2020 r. do 23 czerwca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 57600,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 795) KPP IV-0413-47/20

  Data zawarcia: 22 czerwca 2020 r.
  Podmiot: Crayon Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa dwumiesięcznych subskrypcji oprogramowania na system operacyjny stacji roboczych i oprogramowania biurowego oraz subskrypcji rozszerzających w zakresie bezpieczeństwa
  Wartość zobowiązania: 132534,96 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 794) KPP IV-0413-46/20

  Data zawarcia: 5 czerwca 2020 r.
  Podmiot: Osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa licencji oprogramowania Remote Desktop Manager Enterprise z rocznym wsparciem
  Wartość zobowiązania: 5701,05 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 793) KPP VI-1140-3/40

  Data zawarcia: 8 maja 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Praca w archiwum SN- wyłączanie 8898 szt. wyroków z akt sądowych kat.B.
  Okres obowiązywania: od 11 maja 2020 r. do 14 lipca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 8088,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 792) KPP VI-1141-1/20

  Data zawarcia: 21 maja 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Czynności biurowe w Sekretariacie Pierwszego Prezesa SN
  Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 3900 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 791)

  Data zawarcia: 16 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Tłumacze na potrzeby Stałej Konferencji Prezesów SN UE w Wieliczce
  Okres obowiązywania: od 10 marca 2020 r. do 12 marca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 33394,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 790) 4/Dkw/5/2020

  Data zawarcia: 27 maja 2020 r.
  Podmiot: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie
  Przedmiot: Korzystanie z domków i sanitariatów zlokalizowanych na terenie OSSW w Popowie
  Okres obowiązywania: od 27 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 4295,02 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 789) KPP III-2310-12/20

  Data zawarcia: 22 maja 2020 r.
  Podmiot: Dynamica Sp.z o.o. z siedzibą w Jaworniku
  Przedmiot: Serwis samochodów służbowych marki Skoda
  Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 46000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 788) KPP IV-0413-44/20

  Data zawarcia: 29 maja 2020 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Obsługa serwisowa systemu Advantec ERP na potrzeby Kancelarii Prezesa kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 29 maja 2020 r. do 29 maja 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 18892,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 787) KPP IV-0413-43/20

  Data zawarcia: 29 maja 2020 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Obsługa serwisowa systemu Advantec ERP na potrzeby Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 29 maja 2020 r. do 29 maja 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 122803,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 786) KPP IV-0413-40/20

  Data zawarcia: 7 maja 2020 r.
  Podmiot: Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni
  Przedmiot: Dostarczenie nowych zestawów do podpisów kwalifikowanych oraz odnowienie certyfikatów
  Wartość zobowiązania: 7913,82 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 785) KPP IV-0413-36/20

  Data zawarcia: 7 maja 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zaktualizowanie oprogramowania serwerów systemu Supremus
  Wartość zobowiązania: 61250,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 784) KP ID II 2311-50/20

  Data zawarcia: 15 maja 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Montaż plis w oknach w dwóch mieszkaniach służbowych zlokalizowanych na terenie Warszawy
  Okres obowiązywania: od 15 maja 2020 r. do 14 czerwca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 9999,79 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 783) KP ID II 2310-8/20

  Data zawarcia: 28 maja 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Usługi pralnicze
  Okres obowiązywania: od 15 czerwca 2020 r. do 15 lipca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 19001,04 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 782) KPP I-2310-40/20

  Data zawarcia: 26 maja 2020 r.
  Podmiot: Inwemer System Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dezynfekcja pomieszczeń o łącznej powierzchni do 800 m2 w ilości 10 razy
  Okres obowiązywania: od 26 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 49200,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 781) KPP I-2310-37/20

  Data zawarcia: 28 maja 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Uszczelnienie szybu windy nr 10
  Okres obowiązywania: od 28 maja 2020 r. do 18 czerwca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 8733,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 780) KPP I-2310-33/20

  Data zawarcia: 20 maja 2020 r.
  Podmiot: Jax Professional EmiChem P.P z siedzibą w Poznaniu
  Przedmiot: Dostawa 20 szt., 5 l. płynu JAX29 do dezynfekcji powierzchni płaskich
  Okres obowiązywania: od 20 maja 2020 r. do 23 maja 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 4050,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 779) KPP I-2310-32/20

  Data zawarcia: 12 maja 2020 r.
  Podmiot: Inwemer System Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa dezynfekcji 7 sal sądowych
  Wartość zobowiązania: 4471,05 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 778) KPP I-2310-30/20

  Data zawarcia: 14 maja 2020 r.
  Podmiot: Orlen Oil Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Dostawa płynu BSL do dezynfekcji rąk
  Okres obowiązywania: od 14 maja 2020 r. do 19 maja 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 4536,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 777) KPP I-2310-27/20

  Data zawarcia: 5 maja 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wymiana uszkodzonej wełny mineralnej służącej do wyciszania agregatów chłodniczych
  Okres obowiązywania: od 5 maja 2020 r. do 5 lipca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 146781,56 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 776) KPP I-2310-26/20

  Data zawarcia: 5 maja 2020 r.
  Podmiot: Necon Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Szczecinie
  Przedmiot: Zakup elektrody do systemu zwalczania Legionelli
  Okres obowiązywania: od 5 maja 2020 r. do 12 maja 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 26863,82 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 775) KP ID II-2310-21/20

  Data zawarcia: 9 marca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonywanie pieczęci na potrzeby Sądu Najwyższego- Izby Dyscyplinarnej
  Okres obowiązywania: od 12 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 7000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 774) KPP ID II-2311-37/20

  Data zawarcia: 16 kwietnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie usług wydawniczych związanych z wydawaniem zbioru urzędowego pt:,,Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Dyscyplinarna- tłoczone z polecenia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego".
  Wartość zobowiązania: 51447 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 773) KP ID II-1140-5/20

  Data zawarcia: 29 kwietnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Czynności porządkowe w lokalach mieszkalnych będących w zasobach mieszkalnych Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 32000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 772) KP ID II-1140-4/20

  Data zawarcia: 29 kwietnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Czynności porządkowe w lokalach mieszkalnych będących w zasobach mieszkalnych Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 24000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 771) KPP IV-0413-35/20

  Data zawarcia: 30 kwietnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 12 miesięcznych subsrypcji oprogramowania Adobe Photoshop CC for Teams
  Okres obowiązywania: od 30 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 5695,37 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 770) KPP IV-0413-27/20

  Data zawarcia: 29 kwietnia 2020 r.
  Podmiot: Integrity Parners Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opieka serwisowa i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wraz z przedłużeniem wsparcia technicznego producenta KEMP
  Okres obowiązywania: od 29 kwietnia 2020 r. do 29 kwietnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 82748,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 769) KPP IV-0413-37/20

  Data zawarcia: 27 kwietnia 2020 r.
  Podmiot: Henwar Sp.z o.o. sp.k z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa podajników 500 str. do drukarek HP
  Wartość zobowiązania: 15621,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 768) KPP IV-0413-34/20

  Data zawarcia: 21 kwietnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Usługi wsparcia dla platformy wirtualizacji VMwarevSphere
  Okres obowiązywania: od 21 kwietnia 2020 r. do 21 kwietnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 33638,35 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 767) KPP IV-0413-33/20

  Data zawarcia: 9 kwietnia 2020 r.
  Podmiot: Thomson Reuters (Professional) UK Limited z siedzibą w Londynie
  Przedmiot: Oplata za subskrypcję baz prawniczych Westlaw International
  Okres obowiązywania: od 9 kwietnia 2020 r. do 9 kwietnia 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 17677,56 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 766) KPP IV-0413-32/20

  Data zawarcia: 1 kwietnia 2020 r.
  Podmiot: Integrity Partners Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wdrożenie rozwiązania do połączeń zdalnych komputerów poza siecią lokalną
  Wartość zobowiązania: 20664,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 765) KPP VI-1140-2/20

  Data zawarcia: 23 marca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonywanie działań związanych z art.88a usp tj.-przyjmowanie, anonimizacja, archiwizacja oświadczeń, założenie teczek i rejestrów, prowadzenie ewidencji oświadczeń, ich weryfikacja i przygotowanie do publikacji w BIP SN
  Okres obowiązywania: od 23 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 5328,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 764) KPP III-2311-111/20

  Data zawarcia: 30 kwietnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa o dzieło w postaci publikacji ,,Europejska Konwencja o ochronie podstawowych wolności. Komentarz orzeczniczy".
  Wartość zobowiązania: 12915,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 763) KPP III-2310-11/20

  Data zawarcia: 21 kwietnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie wykonania cyklicznych usług dezynfekcji profilaktycznej w gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 21 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 8505 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 762) KPP III-2221-13/20

  Data zawarcia: 21 kwietnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na wykonanie prac remontowych wraz z zabudową kuchenną i montażem sprzętu AGD w służbowym lokalu.
  Okres obowiązywania: od 12 maja 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 78583,29 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 761) KPP III-2311-108/20

  Data zawarcia: 16 kwietnia 2020 r.
  Podmiot: ORLEN OIL Sp.z o. z siedzibą w Trzebini.
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 60 opakowań płynu do dezynfekcji rąk.
  Wartość zobowiązania: 5700 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 760) KPP III-2311-106/20

  Data zawarcia: 17 kwietnia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa o dzieło w postaci publikacji ,,Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe. Tom IX".
  Wartość zobowiązania: 7875,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 759) KPP I-2310-20/20

  Data zawarcia: 8 kwietnia 2020 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup wentylatorów do agregatów chłodniczych
  Okres obowiązywania: od 8 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 40850,76 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 758) KPP I-2310-19/20

  Data zawarcia: 1 kwietnia 2020 r.
  Podmiot: INWEMER SYSTEM Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługa dezynfekcji budynku
  Wartość zobowiązania: 19680,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 757)

  Data zawarcia: 19 marca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Świadczenie usług gastronomicznych oraz sprzedaż niektórych towarów.
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 67635,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 756) KPP III-2310-8/20

  Data zawarcia: 18 marca 2020 r.
  Podmiot: Multico Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa najmu
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 35807,03 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 755) KPP III-2311-94/20

  Data zawarcia: 17 marca 2020 r.
  Podmiot: Inventive Group Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zlecenie dostawy stołu konferencyjnego do gmachu SN
  Wartość zobowiązania: 9989,99 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 754) KPP III-2311-94/20

  Data zawarcia: 17 marca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 24 szt. krzeseł konferencyjnych
  Wartość zobowiązania: 8708,40 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 753) KPP III-2310-9/20

  Data zawarcia: 10 marca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na wykonywanie odpłatnej usługi serwisowania kół w pojazdach służbowych Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 12751,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 752) KPP I-2310-16/20

  Data zawarcia: 13 marca 2020 r.
  Podmiot: INWEMER SYSTEM Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zakup 5 szt. stojaków i 100 litrów płynu do dezynfekcji
  Okres obowiązywania: od 13 marca 2020 r. do 23 marca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 9532,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 751) KP ID IV-2310-3/20

  Data zawarcia: 19 marca 2020 r.
  Podmiot: GTC AMG Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Świadczenie usług tłumaczenia pisemnego i ustnego na rzecz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 19 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 10000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
 • 750) KPP IV-0413-4/20

  Data zawarcia: 31 marca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa wydzielonych stanowisk komputerowych
  Wartość zobowiązania: 10824,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 749) KPP IV-0413-31/20

  Data zawarcia: 27 marca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa części do drukarek HP3015
  Wartość zobowiązania: 3991,35 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 748) KPP IV-0413-30/20

  Data zawarcia: 27 marca 2020 r.
  Podmiot: MADU Sp.z o.o. Sp.K z siedzibą we Wrocławiu
  Przedmiot: Dostawa 4 dysków do macierzy zasilacza
  Wartość zobowiązania: 7073,73 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 747) KPP IV-0413-28/20

  Data zawarcia: 24 marca 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Dostawa 4 skanerów dokumentowych oraz projektora
  Wartość zobowiązania: 89482,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 746) KPP IV-0413-26/20

  Data zawarcia: 24 marca 2020 r.
  Podmiot: S and T Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 75 sztuk tokenów RSA Securid Authenticator SID 700
  Wartość zobowiązania: 24708,24 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 745)

  Data zawarcia: 25 lutego 2020 r.
  Podmiot: ,,Berlitz Poland" Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Specjalistyczny kurs języka angielskiego
  Okres obowiązywania: od 2 marca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 7340,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 744)

  Data zawarcia: 25 lutego 2020 r.
  Podmiot: Kopalnia Soli ,,Wieliczka"
  Przedmiot: Usługa gastronomiczna
  Okres obowiązywania: od 10 marca 2020 r. do 12 marca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 10772,30 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 743)

  Data zawarcia: 26 lutego 2020 r.
  Podmiot: Kopalnia Soli ,,Wieliczka"
  Przedmiot: Usługa hotelowo- gastronomiczna, wynajem sali konferencyjnej
  Okres obowiązywania: od 10 marca 2020 r. do 12 marca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 14491,08 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 742) KPP IV-0413-16/20

  Data zawarcia: 26 lutego 2020 r.
  Podmiot: NASK S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługi telekomunikacyjne z zakresie dostępu do sieci internet
  Okres obowiązywania: od 26 lutego 2020 r. do 26 lutego 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 64648,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 741) KP ID II-1140-1/20

  Data zawarcia: 29 stycznia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przygotowywanie projektów dokumentacji przetargowej oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz przygotowywanie projektów dokumentacji wynikającej z ustawy pzp oraz regulacji wewnętrznych
  Okres obowiązywania: od 29 stycznia 2020 r. do 10 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 12000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 740) KP ID II-1140-2/20

  Data zawarcia: 26 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Czynności porządkowe w lokalach mieszkalnych będących w zasobach mieszkalnych Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 8000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 739) KP ID II-1140-3/20

  Data zawarcia: 26 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Czynności porządkowe w lokalach mieszkalnych będących w zasobach mieszkalnych Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 6000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 738) KPP III-2311-62/20

  Data zawarcia: 12 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie wykonania prac remontowych w pomieszczeniach w gmachu SN
  Okres obowiązywania: od 12 lutego 2020 r. do 26 lutego 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 6681,97 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 737) KPP III-2310-6/20

  Data zawarcia: 10 lutego 2020 r.
  Podmiot: Euroservice S.J z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa świadczenia usług serwisowych samochodów służbowych marki Volvo
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2022 r.
  Wartość zobowiązania: 19000,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 736) KPP III-2311-59/20

  Data zawarcia: 10 lutego 2020 r.
  Podmiot: PPUH TECHNET z siedzibą w Sokołowie Podlaskim
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 8 szt. foteli gabinetowych do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 10 lutego 2020 r. do 24 lutego 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 6100,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 735) KPP III-2311-51/20

  Data zawarcia: 7 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa o dzieło w postaci publikacji: ,,Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie".
  Wartość zobowiązania: 4428,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 734) KPP III-2311-50/20

  Data zawarcia: 7 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa o dzieło w postaci publikacji ,,Informacja o działalności Sądu Najwyższego w 2019r."
  Wartość zobowiązania: 8118,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 733) KPP III-2310-7/20

  Data zawarcia: 7 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na wykonywanie pieczęci na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 8000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 732) KPP III-2310-2/20

  Data zawarcia: 6 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa o świadczenie usług pralniczych
  Okres obowiązywania: od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 39409,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 731) KPP-VII-0140-14/2020

  Data zawarcia: 3 lutego 2020 r.
  Podmiot: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zamówienie książki- 24 egz.
  Wartość zobowiązania: 7182,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 730) KPP-VII-0140-12/2020

  Data zawarcia: 3 lutego 2020 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zamówienie książki- 29 egz.
  Wartość zobowiązania: 8678,25 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 729) KPP-VII-0140-3/20

  Data zawarcia: 16 stycznia 2020 r.
  Podmiot: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Zamówienie czasopisma -15 egz.
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 5039,88 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biblioteka Sądu Najwyższego
 • 728) KPP I-2310-10/20

  Data zawarcia: 25 lutego 2020 r.
  Podmiot: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wykonanie remontu stacji uzdatniania wody
  Okres obowiązywania: od 25 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 35624,49 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 727) KPP I-2310-9/20

  Data zawarcia: 21 lutego 2020 r.
  Podmiot: FB Sewis S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Naprawa windy nr 4
  Okres obowiązywania: od 21 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 80503,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
 • 726) KPP I-2310-7/20

  Data zawarcia: 17 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie odwodnienia w maszynowni (-2W49a)
  Okres obowiązywania: od 17 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 72816,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 725) KPP I-2310-6/20

  Data zawarcia: 17 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Wykonanie odwodnienia i posadzki w czerpni powietrza (-2W49a)
  Okres obowiązywania: od 17 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 48769,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 724) KPP I-2310-5/20

  Data zawarcia: 14 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Uszczelnienie szybu windy nr 4
  Okres obowiązywania: od 14 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 11242,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Administracyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 723) KPP IV-0413-15/20

  Data zawarcia: 28 lutego 2020 r.
  Podmiot: EVARTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Przedmiot: Opieka serwisowa i pomoc techniczna w zakresie systemu IBM Spectrum Protect wraz z obsługą serwisową urządzeń systemu kopii zapasowych
  Okres obowiązywania: od 28 lutego 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 84132,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 722) KPP IV-0413-21/20

  Data zawarcia: 25 lutego 2020 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Wdrożenie w systemie Advantec ERP dwuetapowej ewidencji czasu pracy
  Wartość zobowiązania: 6297,60 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 721) KPP IV-0413-14/20

  Data zawarcia: 18 lutego 2020 r.
  Podmiot: SoftwareOne Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za odnowienie prawa do aktualizacji System Center Server Datacenter
  Okres obowiązywania: od 18 lutego 2020 r. do 18 lutego 2023 r.
  Wartość zobowiązania: 25624,84 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 720) KPP IV-0413-3/20

  Data zawarcia: 18 lutego 2020 r.
  Podmiot: NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do sieci Internet w lokalizacji ul.Ciasna
  Okres obowiązywania: od 18 lutego 2020 r. do 18 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 16236,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 719) KPP IV-0413-19/20

  Data zawarcia: 17 lutego 2020 r.
  Podmiot: e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostęp do archiwum dziennika Rzeczpospolita
  Okres obowiązywania: od 17 lutego 2020 r. do 17 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 6149,97 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 718) KPP IV-0413-20/20

  Data zawarcia: 12 lutego 2020 r.
  Podmiot: Set Up System z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Dostawa 30 twardych dysków do stacji roboczych na wymianę
  Okres obowiązywania: od 12 lutego 2020 r. do 12 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 9298,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 717) KPP IV-0413-17/20

  Data zawarcia: 10 lutego 2020 r.
  Podmiot: INFOR PL. S.A. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostęp do serwisu Inforlex Ekspert Premium
  Okres obowiązywania: od 10 lutego 2020 r. do 10 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 6961,80 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 716) KPP IV-0413-13/20

  Data zawarcia: 7 lutego 2020 r.
  Podmiot: Linux Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za 3 roczne subskrypcje Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level Self-Support
  Okres obowiązywania: od 7 lutego 2020 r. do 7 lutego 2021 r.
  Wartość zobowiązania: 875, 08 euro
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 715)

  Data zawarcia: 18 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Przygotowanie projektu oraz wykonanie 35 szt. okładek oraz wydrukowanie, powielenie i wklejenie materiałów konferencyjnych na XIV Spotkanie Stałej Konferencji Prezesów SN Czech, Chorwacji, Słowacji, Słowenii, Węgier i Polski.
  Okres obowiązywania: od 18 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 3719,52 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 714)

  Data zawarcia: 14 lutego 2020 r.
  Podmiot: Sieć Prezesów Sądów Najwyższych UE z siedzibą w Paryżu
  Przedmiot: Składka członkowska za 2020r.
  Okres obowiązywania: od 14 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 8595,20 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
 • 713)

  Data zawarcia: 13 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Roczny indywidualny kurs języka angielskiego marzec 2020-luty 2021r.( kontynuacja)
  Wartość zobowiązania: 4386,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 712)

  Data zawarcia: 10 lutego 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Organizacja szkolenia nt: ,,Savoir vivre, etykieta, dress code, precedencja i protokół dyplomatyczny z elementami komunikacji interpersonalnej"
  Okres obowiązywania: do 19 marca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 5200 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 711) KPP III-2221-10/20

  Data zawarcia: 29 stycznia 2020 r.
  Podmiot: Meble Black Red White Sp.z. o.o. z siedzibą w Biłgoraju
  Przedmiot: Zlecenie dostawy mebli i materacy na potrzeby mieszkaniowe SN
  Okres obowiązywania: od 29 stycznia 2020 r. do 18 marca 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 4980,06 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 710) KPP III-2311-41/20

  Data zawarcia: 29 stycznia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 25 szt. foteli biurowych FU-29 do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 29 stycznia 2020 r. do 14 lutego 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 20602,50 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 709) KPP III-2311-46/20

  Data zawarcia: 23 stycznia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie wykonania prac remontowo-wykończeniowych w pomieszczeniu 3W02 SN
  Okres obowiązywania: od 23 stycznia 2020 r. do 6 lutego 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 4147,19 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 708) KPP III-2310-3/20

  Data zawarcia: 22 stycznia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Umowa na wykonywanie i naprawę kluczy oraz zabezpieczeń do drzwi na potrzeby Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 22 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 32519,00 zl
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 707) KPP III-2310-5/20

  Data zawarcia: 21 stycznia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie sprzedaży, dostawy i instalacji 1 szt. kserokopiarki SHARP MX-M266NV do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 21 stycznia 2020 r. do 6 lutego 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 6886,77 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 706) KPP III-2311-44/20

  Data zawarcia: 21 stycznia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Zlecenie dostawy 1 szt. niszczarki Kobra 310 CC2 ES ECO do gmachu Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 21 stycznia 2020 r. do 24 stycznia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 4998,99 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 705) KPP III-2310-39/19

  Data zawarcia: 3 stycznia 2020 r.
  Podmiot: Towing Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Umowa udostępnienia 105 miejsc parkongowych na parkingu miejskim
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 630000 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
 • 704) KPP IV-0413-9/20

  Data zawarcia: 30 stycznia 2020 r.
  Podmiot: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostep do intranetowego i internetowego Systemu Informacji Prawnej Lex Omega dla Sądów Platinum, Informatora Prawno-Gospodarczego z Rejestrem Długów
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 156367,44 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 703) KPP IV-0413-6/20

  Data zawarcia: 22 stycznia 2020 r.
  Podmiot: Wydawnictwo C.H. Beck Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Opłata za dostęp do bazy systemu Informacji Prawnej Legalis (pakiet premium)
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 65268,72 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 702) KPP IV-0413-2/20

  Data zawarcia: 16 stycznia 2020 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Abonament na rok 2020 na nowe wersje oprogramowania systemu Advantec ERP na potrzeby Izby Dyscyplinarnej
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 5264,71 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 701) KPP IV-0413-1/20

  Data zawarcia: 16 stycznia 2020 r.
  Podmiot: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Przedmiot: Abonament na rok 2020 na nowe wersje oprogramowania systemu Advantec ERP
  Okres obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 20818,06 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Informatyki
 • 700)

  Data zawarcia: 7 stycznia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Obsługa gastronomiczna spotkań kierownictwa SN
  Okres obowiązywania: od 7 stycznia 2020 r. do 30 stycznia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 4398,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
 • 699) KP ID IV-1140-1/20

  Data zawarcia: 29 stycznia 2020 r.
  Podmiot: osoba fizyczna*
  Przedmiot: Świadczenie pomocy prawnej w zakresie dotyczącym funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
  Okres obowiązywania: od 15 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  Wartość zobowiązania: 48622,00 zł
  Jednostka organizacyjna SN: Biuro Organizacyjne KP ID
  Aneksy:
  Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Przejdź do początku