Wydarzenia

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego reaguje na list grupy Senatorów RP

6 października 2020 r.

Publikujemy odpowiedź Prof. Małgorzaty Manowskiej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na list Senatorów RP z 30 września br. w którym m.in. wyrazili „zaniepokojenie sytuacją wynikającą z ujawnionej w ostatnich miesiącach aktywności Sędziów Izby Dyscyplinarnej w sprawach wielu sędziów sądów powszechnych oraz prokuratorów” czyniąc zarzut „braku poszanowania prawa europejskiego oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.

Pierwszy Prezes SN w odpowiedzi wskazała na bezpodstawność i niestosowność czynionych zarzutów. Udzielając szeregu wyjaśnień, w odpowiedzi podkreślono, że wyrażone przez Senatorów niezadowolenie z faktu wydania przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego orzeczenia zdecydowanie wykracza poza zwykłą krytykę sądowego rozstrzygnięcia i może być postrzegane jako bezprecedensowa próba wywarcia przez przedstawicieli władzy ustawodawczej wpływu na niezależność Sądu Najwyższego i niezawisłość sędziów orzekających w Izbie Dyscyplinarnej. Zapewniła również, że tak długo, jak będzie pełnić funkcję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, każda próba ograniczania niezależności Sądu Najwyższego i niezawisłości jego sędziów, bez względu na racje lub opcje polityczne, spotka się z jej stanowczym sprzeciwem, któremu daje wyraz Jej odpowiedź.

Odpowiedź Pierwszego Prezesa SN na list grupy Senatorów RP

List grupy Senatorów RP do Pierwszego Prezesa SN

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 października 2020 r., godz. 14:53
Przejdź do początku