Wydarzenia

Akredytacje i wstęp do Sądu Najwyższego w dniu 9 czerwca 2020 r.

3 czerwca 2020 r.

W związku z dużym zainteresowaniem sprawami wyznaczonymi na dzień 9 czerwca 2020 r. w Izbie Dyscyplinarnej informujemy o zasadach przebywania oraz warunkach pracy mediów w siedzibie Sądu Najwyższego.

Przypominamy, że obowiązują ograniczenia wstępu do Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości regulowane Zarządzeniem nr 58/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań organizacyjnych związanych ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dnia 9 czerwca 2020 r. do siedziby Sądu Najwyższego będą mogły wejść jedynie osoby wskazane w § 2 Zarządzenia, w szczególności wezwani w charakterze uczestników postępowania na posiedzenia w sprawach I DO 8/20 i I DO 19/20. Ze względu na wynikający z kodeksu postępowania karnego niejawny przebieg wymienionych posiedzeń Sąd Najwyższy nie przyjmuje zgłoszeń udziału publiczności.

Media zainteresowane relacjonowaniem spraw rozpoznawanych w Izbie Dyscyplinarnej mogą przebywać w budynku Sądu Najwyższego z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i stosowaniu się do rozwiązań organizacyjnych związanych ze stanem epidemii.

Wymagane jest zgłoszenie udziału przedstawicieli mediów do 8 czerwca, godz. 12.00, na adres poczty elektronicznej biuroprasoweID@sn.pl z podaniem imienia, nazwiska, nazwy redakcji i numeru legitymacji prasowej.

Piotr Falkowski
Rzecznik Prasowy Izby Dyscyplinarnej SN

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 czerwca 2020 r., godz. 15:07
Przejdź do początku