e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 235258
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 89/18
I ACa 1119/16 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r. - Sąd Apelacyjny w Gdańsku
22 października 2018 r.
zagadnienie prawne
"Czy podmiot będący świadczeniodawcą usługi dostępu do Internet, tj. podmiot związany tajemnicą telekomunikacyjną na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) jest uprawniony do odmowy przedstawiania danych osobowych abonenta tej usługi w sprawie o naruszenie dóbr osobistych, jeżeli to właśnie treści prezentowane za pośrednictwem Internetu mogą stanowić podstawę tego naruszenia i czy w tym przypadku podstawą udostępnienia tych danych na żądanie sądu cywilnego jest art. 159 ust. 2 punkt 4 ustawy prawo telekomunikacyjne?"
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
zwrócono akta wraz z odpisem orzeczenia
(wartość nadano w dniu 26 marca 2019 r.)
odmówiono podjęcia uchwały
(wartość nadano w dniu 8 marca 2019 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 marca 2020 r., godz. 13:11
Przejdź do początku