e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 251184
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 105/17
I ACa 757/16 - postanowienie z dnia 5 września 2017 r. - Sąd Apelacyjny w Warszawie
7 listopada 2017 r.
zagadnienie prawne
"Czy twórca krótkiego animowanego utworu audiowizualnego może dochodzić od właściwej organizacji zbiorowego zarządzania zapłaty wynagrodzenia przewidzianego w art. 70 ust. 2(1) pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.), jeżeli przyjęte uchwałą tej organizacji zasady repartycji nie przewidują wynagrodzenia za ten rodzaj utworów audiowizualnych?"
Sąd Apelacyjny w Warszawie
zwrócono akta wraz z odpisem orzeczenia
(wartość nadano w dniu 14 maja 2018 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 15 marca 2018 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 marca 2020 r., godz. 13:10
Przejdź do początku