e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 229845
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 95/17
II Ca 911/17 - postanowienie z dnia 16 października 2017 r. - Sąd Okręgowy w Opolu
25 października 2017 r.
zagadnienie prawne
"Czy jest możliwe z urzędu badanie przez Sąd stosunku podstawowego będącego podstawą wystawienia weksla (art. 10 i 17 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r.), czy też te okoliczności mogą być rozważane przez Sąd jedynie na zarzut pozwanego zgłoszony w danym postępowaniu?"
Sąd Okręgowy w Opolu
przekazana do archiwum
(wartość nadano w dniu 9 listopada 2021 r.)
odmówiono podjęcia uchwały
(wartość nadano w dniu 23 lutego 2018 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 listopada 2021 r., godz. 8:09
Przejdź do początku