e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 215241
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 93/17
X Ga 157/17 - postanowienie z dnia 21 września 2017 r. - Sąd Okręgowy w Poznaniu
20 października 2017 r.
zagadnienie prawne
"Czy za sprzeczne z właściwością (naturą) stosunku prawnego (umowy najmu, zawartej na czas określony), a tym samym za nieważne na podstawie art. 353[1] k.c. w zw. z art. 58 k.c., można uznać postanowienie umowne zezwalające jednej stronie stosunku prawnego na czasowe powstrzymanie się z własnym świadczeniem i zachowanie prawa do świadczenia wzajemnego, z uwagi na nienależyte wykonanie zobowiązania przez drugą stronę stosunku prawnego, do czasu wywiązania się przez tę stronę ze swojego zobowiązania umownego?"
Sąd Okręgowy w Poznaniu
zwrócono akta wraz z odpisem orzeczenia
(wartość nadano w dniu 26 marca 2018 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 11 stycznia 2018 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 marca 2020 r., godz. 13:10
Przejdź do początku