e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 245890
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 91/17
I ACz 1101/17 - postanowienie z dnia 3 października 2017 r. - Sąd Apelacyjny w Poznaniu
17 października 2017 r.
zagadnienie prawne
"Czy miejscem zdarzenia wywołującego szkodę w rozumieniu art. 35 k.p.c. jest wyłącznie miejsce zachowania sprawcy dokonującego naruszenia dóbr osobistych, czy także miejsce, w którym wystąpiła szkoda niemajątkowa będąca skutkiem tego zachowania?"
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
zwrócono akta wraz z odpisem orzeczenia
(wartość nadano w dniu 2 lutego 2018 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 15 grudnia 2017 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 marca 2020 r., godz. 13:10
Przejdź do początku