e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 248675
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

IV KK 155/22
II AKa 380/19 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r. - Sąd Apelacyjny w Katowicach (II K 64/12) II K 64/12 - wyrok z dnia 1 października 2018 r. - Sąd Okręgowy w Częstochowie
14 kwietnia 2022 r.
kasacja
zwrócono akta wraz z odpisem orzeczenia
(wartość nadano w dniu 3 października 2022 r.)
oddalono środek zaskarżenia jako oczywiście bezzasadny
(wartość nadano w dniu 28 września 2022 r.)
tak
Orzeczenia niewystępujące w internetowej bazie orzeczeń Sądu Najwyższego są udostępniane przez Referat do spraw dostępu do informacji publicznej.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
10 października 2022 r., godz. 16:03
Przejdź do początku