e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 230093
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 81/18
II Ca 460/18 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2018 r. - Sąd Okręgowy w Opolu
7 września 2018 r.
zagadnienie prawne
"Czy można uznać, że przedsiębiorstwo państwowe będące właścicielem urządzeń przesyłowych, które były posadowione na gruncie Skarbu Państwa niebędącym w jego zarządzie, w dniu 7 stycznia 1991 r. wszedł w posiadanie w dobrej wierze służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu oraz czy dobrą wiarę właściciela urządzeń przesyłowych należy rozpatrywać na dzień posadowienia urządzenia przesyłowego na swoim gruncie, czy tez należy rozpatrywać na dzień rozdzielenia prawa własności nieruchomości od prawa własności urządzeń przesyłowych i rozpoczęcia biegu zasiedzenia służebności?"
Sąd Okręgowy w Opolu
zwrócono akta wraz z odpisem orzeczenia
(wartość nadano w dniu 10 maja 2019 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 15 lutego 2019 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 marca 2020 r., godz. 13:11
Przejdź do początku