e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 245890
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

I KZP 13/18
VII Ka 799/18 - postanowienie z dnia 31 sierpnia 2018 r. - Sąd Okręgowy w Olsztynie
5 września 2018 r.
zagadnienie prawne
"Czy przeważająca działalność, o której jest mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i w święta oraz niektóre inne dni (Dz. U. z 2018 r. poz. 305), to działalność polegająca łącznie na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych czy też wystarczające jest aby była to przeważająca działalność mająca za przedmiot tylko jeden ze wskazanych tam asortymentów?"
Sąd Okręgowy w Olsztynie
przekazana do archiwum
(wartość nadano w dniu 29 listopada 2021 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 19 grudnia 2018 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
26 listopada 2021 r., godz. 12:01
Przejdź do początku