e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 230093
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 77/18
II Ca 361/18/GK - postanowienie z dnia 10 sierpnia 2018 r. - Sąd Okręgowy w Opolu
28 sierpnia 2018 r.
zagadnienie prawne
"Czy można uznać, że właściciel urządzeń przesyłowych, będący jednocześnie właścicielem nieruchomości, na których są one posadowione, a który sprzedaje nieruchomość i nie zastrzega sobie w żaden sposób prawa do korzystania z nieruchomości w zakresie urządzeń przesyłowych, był posiadaczem w dobrej wierze służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu oraz czy dobrą wiarę właściciela urządzeń przesyłowych należy rozpatrywać na dzień posadowienia urządzeń przesyłowych na swoim gruncie, czy też należy rozpatrywać na dzień rozdzielenia prawa własności nieruchomości od prawa własności urządzeń przesyłowych i rozpoczęcia biegu zasiedzenia służebności?"
Sąd Okręgowy w Opolu
zwrócono akta wraz z odpisem orzeczenia
(wartość nadano w dniu 11 marca 2019 r.)
odmówiono podjęcia uchwały
(wartość nadano w dniu 30 stycznia 2019 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 marca 2020 r., godz. 13:11
Przejdź do początku