e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 179196
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 77/18
II Ca 361/18/GK - postanowienie z dnia 10 sierpnia 2018 r. - Sąd Okręgowy w Opolu
28 sierpnia 2018 r.
zagadnienie prawne
"Czy można uznać, że właściciel urządzeń przesyłowych, będący jednocześnie właścicielem nieruchomości, na których są one posadowione, a który sprzedaje nieruchomość i nie zastrzega sobie w żaden sposób prawa do korzystania z nieruchomości w zakresie urządzeń przesyłowych, był posiadaczem w dobrej wierze służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu oraz czy dobrą wiarę właściciela urządzeń przesyłowych należy rozpatrywać na dzień posadowienia urządzeń przesyłowych na swoim gruncie, czy też należy rozpatrywać na dzień rozdzielenia prawa własności nieruchomości od prawa własności urządzeń przesyłowych i rozpoczęcia biegu zasiedzenia służebności?"
Sąd Okręgowy w Opolu
skierowana na rozprawę na 30 stycznia 2019 r.
(wartość nadano w dniu 11 grudnia 2018 r.)
nie
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
11 grudnia 2018 r., godz. 16:05
Przejdź do początku