e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 170169

Szczegóły sprawy

IV CSK 510/15
VIII Ca 75/15 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r. - Sąd Okręgowy w Toruniu
17 sierpnia 2015 r.
skarga kasacyjna
wydano orzeczenie merytoryczne
uchylono i przekazano do ponownego rozpoznania
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 maja 2016 r., godz. 16:01
Przejdź do początku