e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 169323

Szczegóły sprawy

I PK 227/16
IX Pa 553/15 - wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r. - Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach
11 lipca 2016 r.
skarga kasacyjna
wydano orzeczenie merytoryczne
uchylono i przekazano do ponownego rozpoznania
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
11 lipca 2017 r., godz. 16:03
Przejdź do początku