e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 259976
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 50/17
Izba Cywilna
III CZP 100/16 - postanowienie z dnia 16 lutego 2017 r. - SN - Cywilna
31 maja 2017 r.
zagadnienie prawne
"1) Czy uzyskanie na własność przez przedsiębiorstwo państwowe urządzeń przesyłowych, posadowionych na nieruchomościach należących wówczas do Skarbu Państwa, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r., Nr 2, poz. 6) spowodowało uzyskanie przez to przedsiębiorstwo z mocy prawa - jako prawa związanego z własnością urządzeń, - służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu obciążającego te nieruchomości? 2) w przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, czy przedsiębiorstwo przesyłowe jako posiadacz służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu, pozostawało w dobrej czy w złej wierze oraz w jakiej dacie rozpoczął się bieg terminu zasiedzenia tej służebności, na rzecz tego przedsiębiorstwa?"
zakreślona/zakończona
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano 5 czerwca 2018 r.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
9 kwietnia 2023 r., godz. 2:47
Przejdź do początku