e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 222559
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 31/19
RF/117/19/TML/ALD - wniosek z dnia 29 kwietnia 2019 r. - Rzecznik Finansowy
7 maja 2019 r.
zagadnienie prawne
"Czy poszkodowanemu, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przysługuje na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie?"
Rzecznik Finansowy
wydano orzeczenie formalne
(wartość nadano w dniu 22 lipca 2020 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 22 lipca 2020 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
22 lipca 2020 r., godz. 16:02
Przejdź do początku