e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 174154

Szczegóły sprawy

II PK 153/16
VIII Pa 114/15 - wyrok z dnia 29 grudnia 2015 r. - Sąd Okręgowy w Poznaniu
13 maja 2016 r.
skarga kasacyjna
wydano orzeczenie merytoryczne
oddalono
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 kwietnia 2018 r., godz. 16:09
Przejdź do początku