e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 253892
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 29/19
Izba Cywilna
V ACz 76/19 - postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r. - Sąd Apelacyjny w Gdańsku
29 kwietnia 2019 r.
zagadnienie prawne
"Czy w świetle przepisu art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) dopuszczalna jest droga sądowa w sprawach o dotacje dla niepublicznych przedszkoli należnych za lata 2010-2014 przyznawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w sytuacji, gdy powództwo w tym przedmiocie zostało wniesione po dniu 1 stycznia 2018 r.?"
zakreślona/zakończona
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano 8 listopada 2019 r.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
11 kwietnia 2023 r., godz. 8:11
Przejdź do początku