e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 204356
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

V KK 221/20
VII Ka 745/19 - wyrok z dnia 9 grudnia 2019 r. - Sąd Okręgowy w Opolu (II K 116/18) II K 116/18 - wyrok z dnia 6 marca 2019 r. - Sąd Rejonowy Kedzierzynie -Koźlu
28 maja 2020 r.
kasacja
wydano orzeczenie merytoryczne
(wartość nadano w dniu 1 lipca 2020 r.)
oddalono środek zaskarżenia jako oczywiście bezzasadny
(wartość nadano w dniu 1 lipca 2020 r.)
tak
Orzeczenia niewystępujące w internetowej bazie orzeczeń Sądu Najwyższego są udostępniane przez Referat do spraw dostępu do informacji publicznej.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 lipca 2020 r., godz. 12:05
Przejdź do początku