e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 222559
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 2/21
II Ca 983/20 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r. - Sąd Okręgowy w Poznaniu
7 stycznia 2021 r.
zagadnienie prawne
"Czy naruszenie przez bank będący kredytodawcą obowiązku należytego zbadania zdolności kredytowej kredytobiorcy będącego konsumentem, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2019/1083 t.j.) i art 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2020/1896 t.j. ze zmianą) w zw. z art. 9 ust. 4 ustawy o kredycie konsumenckim oraz brak zdolności kredytowej konsumenta w dacie zawarcia umowy kredytu konsumenckiego skutkuje nieważnością umowy kredytu na podstawie art. 58 § 1 k.c. ewentualnie na podstawie art. 58 § 1 i 2 k.c.?"
Sąd Okręgowy w Poznaniu
zarejestrowana
nie
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 stycznia 2021 r., godz. 8:05
Przejdź do początku