e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 215151
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 38/17
II Ca 252/16 - postanowienie z dnia 28 lutego 2017 r. - Sąd Okręgowy we Wrocławiu
28 kwietnia 2017 r.
zagadnienie prawne
"Czy jednostka samorządu terytorialnego, której organ, zgodnie z art. 19 pkt 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1440), jest zarządcą części drogi publicznej przeznaczonej do ruchu pieszych, ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane zdarzeniem, do którego doszło w następstwie niewykonania przez właściciela nieruchomości, obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodnika stanowiącego wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości?"
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
zwrócono akta wraz z odpisem orzeczenia
(wartość nadano w dniu 15 stycznia 2018 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 24 listopada 2017 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 marca 2020 r., godz. 13:10
Przejdź do początku