e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 224564
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

I KZP 5/18
II Kp 76/18 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2018 r. - Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej
16 kwietnia 2018 r.
zagadnienie prawne
"Czy w przepisie art. 218 § 1a k.k. pod pojęciem "pracownika" należy rozumieć tylko osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę czy też także osobę, która wykonuje pracę zarobkową na podstawie umów cywilnoprawnych jak np. umowa zlecenia lub umowa o dzieło albo taką osobę która pod pozorem wykonywania umowy cywilnoprawnej świadczy w rzeczywistości pracę w ramach stosunku pracy?"
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej
przekazana do archiwum
(wartość nadano w dniu 29 listopada 2021 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 20 września 2018 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
26 listopada 2021 r., godz. 12:01
Przejdź do początku