e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 163481

Szczegóły sprawy

III CZP 34/17
II Ca 885/16 - postanowienie z dnia 30 marca 2017 r. - Sąd Okręgowy w Lublinie
24 kwietnia 2017 r.
zagadnienie prawne
"Czy w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu dopuszczalne jest wydanie na podstawie art. 318 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. postanowienia wstępnego o uznaniu żądania ustanowienia tej służebności za usprawiedliwione?"
Sąd Okręgowy w Lublinie
skierowana na rozprawę na 15 września 2017 r.
nie
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 sierpnia 2017 r., godz. 16:05
Przejdź do początku