e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 208521
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 31/18
BSA I-4110-6/18 - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
5 kwietnia 2018 r.
zagadnienie prawne
"Czy odpis pisma procesowego wniesionego w toku procesu przez profesjonalnego pełnomocnika strony powodowej, które obejmuje rozszerzenie powództwa, podlega doręczeniu pełnomocnikowi strony przeciwnej w sposób przewidziany w art. 132 § 1 k.p.c., czy też znajduje do niego zastosowanie § 1[1] tego przepisu, zobowiązujący pełnomocnika powoda do złożenia odpisu tego pisma w sądzie, w celu jego urzędowego doręczenia stronie przeciwnej?"
Pierwszy Prezes SN
wydano orzeczenie formalne
(wartość nadano w dniu 11 grudnia 2018 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 11 grudnia 2018 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 marca 2020 r., godz. 13:10
Przejdź do początku