e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 248675
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 23/20
III Ca 1614/19 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r. - Sąd Okręgowy w Łodzi
13 marca 2020 r.
zagadnienie prawne
"Czy zakaz po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego obciążania składników majątku dłużnika hipoteką w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego określony przepisem art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. 2017, poz. 1508 z późn. zm.) ma zastosowanie także do hipoteki przymusowej ustanowionej jako zabezpieczenie roszczeń w trybie art. 730 i art. 730[1] k.p.c.?"
Sąd Okręgowy w Łodzi
wydano orzeczenie formalne
(wartość nadano w dniu 26 lutego 2021 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 26 lutego 2021 r.)
tak
Orzeczenia niewystępujące w internetowej bazie orzeczeń Sądu Najwyższego są udostępniane przez Referat do spraw dostępu do informacji publicznej.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 marca 2021 r., godz. 21:51
Przejdź do początku